Gemeentenieuws 16 januari 2018

Met onder andere uitreiking cheque aan Hospicegroep De Lelie, terugblik op nieuwjaarsbijeenkomst, broodinzameling bij vijvers park Berkhof en Oostervoort.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Nieuwjaarsbijeenkomst was verrassend, veelzijdig en anders

naar boven

Bijna 350 mensen hebben maandag 8 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk bezocht. Het was een bijeenkomst nieuwe stijl. De traditionele toespraak door de burgemeester had plaatsgemaakt voor een talkshow. Aan de hand van fragmenten uit de film ‘100-dagen burgemeester in Winterswijk’ werd teruggeblikt op het jaar 2017. Ook werd vooruit gekeken naar het jaar dat voor ligt. Centrale thema’s waren onder meer grensoverschrijdende samenwerking, ondermijning van de overheid en het Gezondheidspark. Ook waren er gasten. Zo was de brandweer vertegenwoordigd, directeur Judith Kadee van Museum Villa Mondriaan en kookboekenschrijfster en tv-kok Nadia Zerouali. Zij won de 100 procent Winterswijk trofee. De aanwezigen waren zeer enthousiast over het nieuw concept. “Het is een boeiende setting waarin met verschillende mensen over allerlei zaken wordt gesproken in een intieme gezellige sfeer. Erg leuk”, aldus één van de bezoekers.
Burgemeester Bengevoord toonde zich een tevreden man. “Ik ben echt heel erg blij met de reacties. Het was anders, nieuw en dus neem je een risico. Dat heeft erg goed uitgepakt voor heel Winterswijk. Zeker een herhaling waard”, aldus de goedlachse burgemeester.

naar boven

Cheque voor Hospicegroep De Lelie      

Op maandag 8 januari overhandigde gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen een cheque van € 1.029,00 aan de heer Ten Kate van Hospicegroep De Lelie (voorzitter bestuur Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek). Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers van de gemeente Winterswijk tijdens de kerstbijeenkomst in december. Alwin Oortgiesen is er trots op dat hij namens de gemeente deze cheque mocht overhandigen: “Elk jaar kunnen medewerkers de waarde van hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk schenken aan een Winterswijks goed doel. Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen, te weten Hospice De Lelie en ‘De kerstboom van de Post’ (een initiatief van de Post). Ik vind het mooi dat we als organisatie goede doelen op deze manier kunnen en mogen ondersteunen, daaruit blijkt dat onze medewerkers erg betrokken zijn bij de Winterswijkse samenleving”.

Hospicegroep De Lelie

Hospice De Lelie in Winterswijk is een gastvrij huis voor mensen die spoedig zullen sterven. Als thuisverzorging onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de situatie dit niet toelaat of de familie overbelast raakt, kan het hospice uitkomst bieden. De Lelie biedt plaats aan vier gasten. Hospicegroep De Lelie is in 2005 ontstaan uit een fusie van Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek en Hospice De Lelie in Winterswijk. Momenteel zijn in de oostelijke Achterhoek zo’n 80 vrijwilligers beschikbaar. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Twee betaalde coördinatoren van de terminale thuis- en hospicezorg begeleiden deze vrijwilligers. Het werk van De Lelie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd, maar het kan alleen goed worden gedaan met financiële steun van buitenaf.De heer Ten Kate: “Het is een prachtig bedrag dat aan Hospicegroep De Lelie geschonken is. Daar zijn we enorm blij mee. Wat ik ook heel bijzonder vind is de gedachte dat De Lelie als goede doel gekozen is en dat de medewerkers van de gemeente Winterswijk onze organisatie een warm hart toedragen. Als voorzitter van de stichting ben ik hen daar erg dankbaar voor”.

Het goede doel van de Post

Medewerkers van de Post hebben eind december een middag georganiseerd voor mensen die wel wat extra gezelligheid konden gebruiken tijdens de feestdagen. Een fijn samenzijn in warme kerstsferen onder het genot van een hapje en een drankje, met mooie muziek en voor ieder een klein cadeautje onder de kerstboom. Op deze manier bezorgden zij mensen met verschillende achtergronden een fijne middag.

naar boven

Broodinzameling bij vijvers park Berkhof en Oostervoort

Aangepaste werkwijze succesvol

In 2015 startten wij met broodinzameling bij park Berkhof en bij vijver Oostervoort, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een gezondere leefomgeving. In de zomerperiode van 2017 informeerden wij u via het gemeentenieuws over een aangepaste werkwijze en over een onderzoek naar de waterkwaliteit door waterschap Rijn en IJssel. Wij  informeren u graag over de stand van zaken en resultaten.

Informatie bij de vijvers

In  augustus 2017 zijn er informatiepanelen bij beide vijvers geplaatst. Hier kunt u achtergrondinformatie en ook actuele publicaties lezen. Ook pasten we in 2017 de werkwijze met betrekking tot de inzameling iets aan. De broodbakken worden geleegd door medewerkers van Kompaan-ROVA en naar Zorg- en kinderboerderij Freriks gebracht. Bij Freriks vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Door deze medewerkers wordt het brood gesorteerd en geschikt gemaakt voor het voeren aan de dieren. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen dat een positieve bijdrage levert aan het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

Positieve resultaten

In park Berkhof wordt  sinds afgelopen zomer een zeer positief resultaat behaald. Het aantal eenden in de vijver Berkhof Oost is fors gedaald; van soms bijna honderd eenden naar een tiental. Wij zijn blij dat het dus werkt. De eenden vinden gezond groen elders in sloten en beken met stromend water, ook tijdens koudere perioden. Bij vijver Oostervoort zijn soms nog relatief veel eenden aanwezig, hoewel daar het aantal over het algemeen wel is afgenomen. Het blijkt dat er door buurtbewoners (zowel uit de wijk Oostervoort als van het nabijgelegen asielzoekerscentrum) bij vooral huizen nog brood gevoerd wordt. Ook zijn er soms mensen die elders in Winterswijk grote hoeveelheden brood in de vijvers gooien zoals bijvoorbeeld in de vijver aan de Vredenseweg. Daar waar nodig wordt hier door team Handhaving op gehandhaafd.

Uw medewerking blijft nodig

Zoals nu blijkt is de betrokkenheid en medewerking van veel inwoners en bezoekers heel groot. Het welslagen van de aangepaste werkwijze met de broodbakken is van de medewerking van alle inwoners afhankelijk. Wij stellen uw medewerking erg op prijs en danken u daar heel hartelijk voor. Heeft u vragen of suggesties, kijk dan op een informatiepaneel ter plaatse of stuur een e-mail naar gemeente@winterswijk.nl, onder vermelding van ‘Broodinzameling’.

naar boven

Alzheimer Café Lichtenvoorde

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 24 januari 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is ‘Ik heb dementie en gebruik dementie.nl’. In het boek ‘Ik heb dementie’ staan veel ervaringsverhalen van mensen met dementie en van hun mantelzorgers. Op  24 januari worden deze verhalen met elkaar gelezen en wordt hierover gepraat.                    

Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Vrijwilligers gezocht

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland zoekt vrijwilligers om de werkgroepen die zich op verschillende activiteiten inzetten, te versterken. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling op telefoonnummer 06-13514411 of kijk op de website www.alzheimer-nederland.nl/word-vrijwilliger

Werk in uitvoering

naar boven

Afsluiting Kuipersweg te Winterswijk

Van 5 tot en met 9 februari staat de vervanging van een duiker in de Kuipersweg gepland. Hiervoor moet de weg afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Bij onwerkbaar weer worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het aanpassen van de waterleiding door Vitens.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl. Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info, activiteit:

24 januari: Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Meer informatie in dit gemeentenieuws.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

TEKST ARTIKELEN TOT OFFICIELE BEKENDMAKINGEN.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

naar boven

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    Bargerkempke 12
•    nabij Dollemansweg 1
•    nabij Pasbrink 2
•    nabij Pashegge 181
•    naast De Savornin Lohmanstraat 2
•    houtwal tegenover Vreehorstweg 45
•    groenstrook hoek Weeninkpad-Vredensestraat

Verleende omgevingsvergunning aanleg

•    nabij Wissinkweg 2b

naar boven

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Groenloseweg 75 te Winterswijk voor het starten van een bierbrouwerij. Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Stevinstraat 2 te Winterswijk voor het verplaatsen/vergroten van een zuurstof- en stikstoftank. De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 17 januari 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

naar boven

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek 17 februari 2018 Berberislaan 11

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 17 februari 2018 op Berberislaan 11 Winterswijk

naar boven

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bekendmaking registratie nieuwe politieke partij

Op 9 januari 2018 heeft het centraal stembureau van de gemeente Winterswijk besloten de naam (aanduiding) “Kansrijk Winterswijk” te registreren. De politieke partij heeft verzocht om met deze aanduiding op de kandidatenlijst en op het stembiljet  te staan.  

Publicatie aanduiding politiek groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding politieke groepering: Kansrijk Winterswijk

Naam gemachtigde: de heer  P. Hijink
Naam plaatvervanger: mevrouw. A.J.  Rensink

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 9 januari 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Ontwikkeling afwegingskader woningbouwplannen en aanpak m.b.t. woningbouwplannen;
2.    Veldsterktemeting C2000 Streekziekenhuis Koningin Beatrix;
3.    Principebesluit woningsplitsing voor begeleid wonen Kortestraat 2.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

naar boven

Uitgelicht