Gemeentenieuws 17 juli 2018

Met onder andere Achterhoek op de kaart in Den Haag, Archeus heeft eerste ‘gezondere kantine’ van de Achterhoek, Achterhoek vlag wappert in Winterswijk en Alzheimer Café Lichtenvoorde

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Achterhoek op de kaart in Den Haag

naar boven

Wethouder Ilse Saris sprak op woensdag 11 juli in Den Haag samen met projectleider Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport.

In de Achterhoek worden volop initiatieven ontwikkeld rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze regio. Het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord samen met het Gelders Sportakkoord en de uitvoeringsagenda van Achterhoek in Beweging zorgen voor een mooie verbinding om betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, overheid, cultuur, bedrijfsleven en sport bij elkaar te laten komen. Door enthousiast te tonen wat de Achterhoek beweegt, kunnen slimme verbindingen gelegd worden en worden anderen ook geïnspireerd om in actie te komen. De minister is geïnspireerd door de aanpak en regionale samenwerking en samen zullen vervolgstappen gezet worden.
‘We kunnen van elkaar leren en zo kunnen we samen ons doel bereiken. Met het aanbieden van het programma onderstrepen we deze samenwerking die zal resulteren in een Achterhoek die volop in beweging blijft voor een gezonde vitale regio’, laat wethouder Saris weten. Meer informatie is te vinden op www.achterhoekinbeweging.nl

Archeus heeft eerste ‘gezondere kantine’ van de Achterhoek

Archeus uit Winterswijk is de eerste sportvereniging in de Achterhoek met het predicaat ‘gezondere kantine’. De atletiekvereniging kreeg donderdagavond de zilveren button van Team:Fit.

 ‘Bitterballen mogen nog, maar fruit heeft streepje voor’

“Een prachtig voorbeeld voor andere sportverenigingen”, prees wethouder Wim Aalderink het initiatief van Archeus. “Dit past in ons streven om alle sportverenigingen een bredere functie te geven dan alleen het aanbieden van sport.  Het is schrikbarend om te horen hoe overgewicht en obesitas om zich heen grijpen.” Aalderink zei vurig te hopen dat andere sportclubs in zijn gemeente dit voorbeeld nu gaan volgen. We zullen het in de sportraad aankaarten want ik vind dat alle sportclubs ermee aan de gang moeten.”
In een ‘gezondere kantine’, zijn zoetigheid, vet en alcohol niet taboe, maar worden water, fruit en groente in het vaste assortiment opgenomen. Bij Archeus is fruit tijdens trainingen zelfs gratis te verkrijgen en bij evenementen tegen een schappelijke prijs te koop. Voor Archeus is de verkoop van gezond eten en drinken desondanks niet verliesgevend: “We verkopen er zelfs meer door”, zegt kantinecoördinator Willy Fonhof. “We bieden fruit nu sinds maart aan en weten intussen wel wat goed verkoopt en wat minder. Een bakje gesneden fruit gaat er makkelijk in.”
Team:Fit, de landelijke organisatie die de kantinepredicaten beheert en uitreikt, ziet Archeus als ‘koploper’, zeker in de regio waar acht gemeenten nu het project Achterhoek in Beweging  trekken. Landelijk hebben inmiddels 35 sportverenigingen, sportaccommodaties en zwembaden een bronzen zilveren of gouden button. In Winterswijk werd het traject naar het predicaat geleid door de Archeus-kantineploeg en trainster Jolanda Geurkink, tevens projectcoördinator gezonde jeugd voor de gemeente.

Achterhoek vlag wappert in Winterswijk

Het is zo ver de Achterhoek heeft een eigen vlag. Met dank aan een ontwerpwedstrijd, uitgeschreven door De Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross heeft de Achterhoek nu een eigen vlag. Paul Heutinck uit Winterswijk tekende voor het winnende ontwerp. Paul liet zich inspireren door de groene akkers en weilanden en het lichtgele mais van de Achterhoek. Op dinsdag 11 juli is de vlag gepresenteerd op de Zwarte Cross. Natuurlijk werd de vlag gedoopt met het welbekende gerstenat. Inmiddels hangt de vlag voor het gemeentekantoor.

Tips om nare geurtjes en ongedierte in de gft-container te voorkomen

Een flink deel van ons afval thuis bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Denk hierbij aan koffieprut, oud brood of snijresten van eten, zoals aardappelschillen en stronken van bijvoorbeeld bloemkool. Maar ook botjes en overgebleven gekookte groenten mogen in de gft-container.  Het warme weer van de afgelopen periode kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken. Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen komen. Om overlast in de gft-container te beperken kunt u het volgende doen:

Tips om nare geurtjes te voorkomen

  • Leg een dunne krant op de bodem van uw gft-container, dit voorkomt dat gft-afval achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht.
  • Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw.
  • Laat de deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen.
  • Laat vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de container gooit.
  • Wikkel voedselresten in een stukje krant.
  • Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval.
  • Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep.

Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen

  • Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vliegen.
  • Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over het scheiden van gft vindt u op www.rova.nl/gft. Heeft u vragen over de inzameling van gft? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, (0543) 54 54 54  of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

Alzheimer Café Lichtenvoorde

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 25 juli 2018 vanaf 19.30 uur bij de Pronsweide, Morgenzonweg 29 in Winterswijk. Het thema is ‘Een bezoek aan dagcentrum de Pronsweide’.

Op deze avond kunt u een kijkje nemen in het dagcentrum van de Pronsweide. Zo kunt u zien wat een dagcentrum kan bieden aan mensen met dementie. De groepsgewijze ondersteuning is gericht op het vergroten of behouden van uw zelfstandigheid, het stimuleren van sociale contacten en het ondersteunen van uw mantelzorgers. Op deze avond laat Pronsweide zien wat zij voor mensen met dementie kunnen betekenen en hoe je hiervoor in aanmerking komt. Vrijwilligers van het Alzheimercafé ontvangen u tussen 19.30-20.00 uur bij de Pronsweide, Morgenzonweg 29 in Winterswijk. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Annemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden tot en met 27 juli 2018 is de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Poolserweg en Roskampweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Poolserweg en de Roskampweg tot en met vrijdag 20 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Ravenhorsterweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Ravenhorsterweg tussen de Pashegge en Schimmelpennincklaan van maandag 16 juli tot en met woensdag 18 juli gesloten verklaard voor bestuurders. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van kracht.

Bekeringweg

In verband met het evenement ‘Very British Home & Garden’ op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018 wordt van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Afsluiting A12/A50 richting Utrecht 27 juli tot augustus 2018

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 groot onderhoud uit op de snelwegen A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht.
Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus 2018 is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem. De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.
https://slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/2018/Afsluiting-A12-A50-richting-Utrecht-27-juli-6-augustus-2018.html

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

25 juli, Alzheimer Café Lichtenvoorde aanvang 19.30 uur, Pronsweide, Morgenzonweg 29 in Winterswijk.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
•    Groenloseweg 116a

Verleende omgevingsvergunning aanleg

•    Ratumseweg 36
•    Vredenseweg 142 / 144
•    Winterswijk Oost

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Vredenseweg 152-06

Ruimtelijke ordening

•    Vastgesteld Facetbestemmingsplan Parkeren Winterswijk

Verkeer

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:
•    Roenhorststraat 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag Buurtfeest Populierenstraat op 22 september 2018

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 3 juli 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Gezonde omgeving Winterswijk en de Achterhoek
2.    Verlenging overeenkomst met Medipoint

Op 9 juli 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Op 10 juli 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    24e wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
2.    Beleidsregels Bestuurlijke Boete 2018
3.    Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften
4.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 juli 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht