Gemeentenieuws 3 juli 2018

Met onder andere bloggers bezoeken Winterswijk, terugblik op de raad, 'NIX onder de 18' in de zomer, zomerprogramma voor kinderen door Spot jongerenwerk.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

 

Bloggers bezoeken Winterswijk

 

naar boven

Op uitnodiging van Stichting Winterswijk Marketing (100% Winterswijk) bezochten vijf bloggers een weekend lang interessante plekken in Winterswijk. Burgemeester Bengevoord heette de bloggers zaterdagochtend 23 juni van harte welkom in Winterswijk. Samen met hun partners of gezin verbleven de influencers bij vijf verschillende verblijfsaccommodaties en volgden zij een georganiseerd programma. Doel van hun komst is het maken van goede verhalen met bijbehorende foto’s, die potentiële bezoekers en toeristen aanspreken. Naast hun eigen blogs en sociale media kanalen verwijzen de 100% Winterswijk mediakanalen regelmatig naar de ervaringen van de bloggers. Volg hun ervaringen via de sociale media accounts van Reise Mama / Web und Welt, Worldwife.nl, Food Travel Photography, Marcella Molenaar en Vettt / Lotte Huijsman.

‘NIX onder de 18’ ook in de zomer!

naar boven

De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen overal op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Hoe gaat uw kind om met drank, drugs en tabak als u er niet bij bent? En wat kunt u doen om uw kind hierbij te helpen?

Waarom is de afspraak ‘NIX 18’ zo belangrijk?

De hersenen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor alcohol en tabak. Hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de kans dat je op latere leeftijd verslavingsproblemen ontwikkelt. En zowel drinken als roken vergroten de kans op allerlei vormen van kanker.  Daarnaast nemen door alcohol remmingen af, waardoor jongeren sneller over hun grenzen gaan. Ze krijgen dan eerder met agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken.

Enkele tips

•    Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het feest, festival of op vakantie geen alcohol drinkt en niet rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel helpt. Kinderen nemen meer van u aan dan u denkt!
•    Beloon uw kind als het zich aan de afspraak houdt.
•    Heeft uw kind toch gedronken of gerookt? Bespreek dit dan op een rustig moment. Geef duidelijk aan dat u niet wilt dat uw kind alcohol drinkt en leg ook uit waarom u deze regel heeft.

Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u meer informatie en tips.

NIX18 is een gezamenlijk initiatief om het alcoholgebruik van de jeugd te matigen, samen met gemeenten, politie, Halt, IrisZorg, Tactus, GGD Noord- en Oost-Gelderland en plaatselijke partners.

Leuk programma voor kinderen

naar boven

De zomer komt er weer aan!

SPOT jongerenwerk heeft voor deze zomer een gevarieerd programma voorbereid. Kinderen kunnen deze zomer deelnemen aan verschillende activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Sportieve activiteiten zijn onder andere een professionele pannaclinic, beachvolleybal, verschillende activiteiten in het zwembad. Deelnemen aan een grimeworkshop, knutselmiddag of het beklimmen van de kerktoren op de markt behoren ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden

Het totale zomerprogramma is te vinden op www.spotjongerenwerk.nl of www.actiefwinterswijk.nl
Aanmelden via website of  Ersen Buz, per mail: gemeente@winterswijk.nl of een appje naar 06 12 06 51 18. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018 zonder aardgasaansluiting

Vanaf 1 juli 2018 vervalt in heel Nederland de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouwwoningen. Vanaf deze datum worden nieuwbouwwoningen hierdoor zonder aardgasaansluiting gebouwd.
Onlangs is de wet VET (Voortgang Energie Transitie) aangenomen door de Eerste Kamer. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wet is het vervallen van de aansluitplicht op aardgas voor de netbeheerders. Dit komt in de praktijk neer op een verbod op het aansluiten van nieuwbouwwoningen op aardgas. Dat betekent dat nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, geen aardgasaansluiting meer mogen hebben.
De gemeente Winterswijk heeft in 2017 al bepaald dat nieuwbouwwoningen op gemeentegrond geen aardgasaansluiting meer zouden krijgen. Door deze nieuwe landelijke wetgeving geldt dat nu ook voor nieuwbouwwoningen op gronden die niet van de gemeente zijn.
Bij een woning zonder aardgasaansluiting is er alleen een elektriciteitsaansluiting aanwezig. De woning wordt verwarmd via een alternatieve energiebron, zoals een warmtepomp. Het warme water voor de keuken en de douche wordt via een alternatieve energiebron verwarmd. Ook koken gebeurt elektrisch. De benodigde elektriciteit kan duurzaam opgewekt worden, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Op die manier kan er energieneutraal gewoond worden.
Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 en die niet op gemeentegrond gebouwd worden hebben in principe nog recht op een aardgasaansluiting. Het streven is echter om deze woningen alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Op die manier worden ook deze woningen toekomstbestendig en wordt voorkomen dat er op een later moment alsnog kosten gemaakt moeten worden om deze woningen aardgasvrij te maken.

Agressieve buizerd

naar boven

In het buurtschap Brinkheurne is door een hardloper een agressieve buizerd gesignaleerd. Aannemelijk is dat een buizerdpaar in de omgeving een nest met jongen heeft. De oudervogels ervaren snel bewegende mensen als hardlopers en fietsers waarschijnlijk als een bedreiging voor hun kroost, waardoor zij tot op het hoofd gerichte aanvallen overgaan. In de loop van juli, als de jongen zelfstandig geworden zijn, zal het probleem naar verwachting overgaan. Indien u wordt aangevallen is het zwaaien met de handen een effectieve methode om de buizerd op afstand te houden. Ook het maken van oogcontact met de buizerd wordt als een effectieve methode gezien, een buizerd voelt hij zich geïntimideerd en zal  dan snel wegvliegen.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

M.B. Sarwari, 02-04-1985
M. Al Fatlawi, 01-01-1997
Bashir Ali Ahmad, 01-01-1990
S.E. Mousavi, 01-07-1973
Magid Ibrahim Amin, 01-07-1976
M. Moustafa, 24-11-1962
S. Jamali, 01-07-1954
S. Hosseini, 01-07-1952
L. Shirinova, 12-10-1991
D. Shikhalizade,19-08-2015
R. Shikhalizade, 10-09-2016
R. Shikhaliyev, 29-07-1979

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Annemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden tot en met 27 juli 2018 is de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Poolserweg en Roskampweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Poolserweg en de Roskampweg tot en met vrijdag 20 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Schoolweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Schoolweg van woensdag 27 juni tot en met vrijdag 13 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Waliënseweg

In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 6 en 7 juli 2018. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

Bekeringweg

In verband met het evenement ‘Gardens Illustrated’ op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018 wordt van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Bekeringweg

In verband met het evenement ‘Very British Home & Garden’ op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018 wordt van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Ravenhorsterweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Ravenhorsterweg tussen de Pashegge en Schimmelpennincklaan van maandag 16 juli tot en met woensdag 18 juli gesloten verklaard voor bestuurders. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van kracht.

Agenda activiteiten

naar boven

Dag, activiteit

5 juli, Bijeenkomst Waardevol leven van 14.00 tot 16.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk.
5 juli, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie van 19.30 tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
9 juli, Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
19 juli, Bijeenkomst Waardevol leven van 14.00 tot 16.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie op 5 juli

Op donderdag 5 juli 2018 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk, kamer 1.50 op de 1e etage. De belangrijkste punten op de agenda zijn: aardkundige waarden, middeleeuws Winterswijk, waterwerken in Winterswijk, interieur Wooldseweg 127 (Keunenhuis).
De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare vergadering Wmo-raad op 9 juli

De Wmo-raad vergadert op maandag 9 juli aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: evaluatie sociaal domein, presentatie Jouw Unit en stand van zaken inkoop hulpmiddelen. De op de agenda betrekking hebbende stukken kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Terugblik op de raadsvergaderingen

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergaderingen van donderdag 14 en dinsdag 19 juni de volgende onderwerpen behandeld.

Raadsvergadering donderdag 14 juni

Raad stemt unaniem in met voorstel voor doorontwikkeling Regio Achterhoek

De Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk). In juni hebben alle gemeenteraden een besluit genomen over een voorstel voor een nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Regio Achterhoek. Dit is nodig om regionale vraagstukken slagvaardiger en efficiënter aan te kunnen pakken. De raad van Winterswijk heeft unaniem ingestemd met het voorstel ‘De Achterhoek werkt door 2.0’.

Raad neemt afscheid van wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde

Dit was de laatste raadsvergadering van de wethouders Rik Gommers (WB) en Gert-Jan te Gronde (VVD). Aan het slot van de vergadering nam de raad met warme woorden afscheid van beide bestuurders en bedankte hen voor hun grote inzet voor Winterswijk.

Raadsvergadering dinsdag 19 juni

Raad bespreekt Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Winterswijk maken we samen!’

Op 11 juni hebben het CDA en Winterswijks Belang het coalitieakkoord ‘Winterswijk maken we samen!’ voor de komende bestuursperiode (2018-2022) gepresenteerd. In deze vergadering heeft de raad het coalitieakkoord besproken.

Raad benoemt drie wethouders

De raad heeft in deze vergadering drie wethouders benoemd: Ilse Saris (CDA), Wim Aalderink (WB) en Wim Elferdink (CDA). Samen met burgemeester Bengevoord vormen zij de komende bestuursperiode het college van burgemeester en wethouders.

Raad installeert drie nieuwe raadsleden

Met hun benoeming tot wethouder zijn Ilse Saris, Wim Aalderink en Wim Elferdink niet langer lid van de gemeenteraad. Sandra Prinsen (CDA), Steven Vuijk (CDA) en Vlok van Harten (WB) zijn in deze vergadering als nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergaderingen kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijsten kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergaderingen

naar boven

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergaderingen van donderdag 14 en dinsdag 19 juni.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de raadsvergadering op 14 juni ging het over de samenwerking in de Achterhoek. Als CDA hebben we benadrukt dat wij de samenwerking in de Achterhoek ontzettend belangrijk vinden, aangezien we het als Winterswijk niet alleen kunnen.
De vergadering op 19 juni was de installatie van het nieuwe college met daarin de twee CDA-wethouders, Ilse Saris en Wim Elferdink. Voor ons als CDA-fractie een moment waar we naar hebben uitgekeken.
Ook ligt er een coalitieakkoord waarin veel onderwerpen staan die het CDA belangrijk vindt. Er komt een structurele aanpak van de armoede en opvoedondersteuning voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ook worden onze verenigingen en vrijwilligers beter ondersteund. Ontzettend belangrijk!
Het nieuwe college gaat ook aan de slag gaat met een energieneutraal Winterswijk in 2030 en zoekt de balans tussen landbouw, natuur en recreatie. Het bedrijfsleven krijgt de ruimte, want onze voorzieningen kunnen we alleen in stand houden als er voldoende werkgelegenheid is. Bij alle plannen staat burgerparticipatie voorop. Iedereen kan dus meedoen en niemand hoeft aan de kant te staan, waar de wieg ook heeft gestaan. Want Winterswijk maken we samen!
Na de installatie van de wethouders werden ook twee nieuwe CDA-raadsleden geïnstalleerd, Steven Vuijk en Sandra Prinsen. Wij wensen hen veel succes!
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang

WB is blij met de verfrissende opzet van “De Achterhoek werkt door 2.0”, dat nieuw elan brengt in de regio en vooral ook de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden vergroot. Alleen door samenwerking kunnen we vol gas gaan voor ontwikkeling van de Achterhoek en geld lospeuteren in Den Haag. Ook namen we afscheid van twee wethouders. Onze eigen Rik Gommers werd na 12 jaar volop geroemd en genoemd als kartrekker van heel veel belangrijke projecten die Winterswijk aanzienlijk mooier en beter hebben gemaakt! Terugblikken met humor, heel veel waardering, bloemen en af en toe een traantje, maakten dit tot een mooi afscheid van de raad.
Vijf dagen later presenteerde Ilse Saris het coalitieakkoord “Winterswijk maken we samen!”, opgesteld door het CDA en WB. WB is bijzonder enthousiast over het programma dat voor iedereen in Winterswijk aanknopingspunten biedt. De positief-kritische ontvangst van het akkoord door de oppositie geeft voldoende steun en mogelijkheid om in de komende vier jaar weer de goede dingen te doen voor Winterswijk.
Daarnaast werden in deze vergadering de nieuwe wethouders en raadsleden benoemd. Voor WB zijn dat Wim Aalderink (wethouder) en Vlok van Harten (raadslid). Wij wensen hen heel veel succes toe!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Inge klein Gunnewiek, fractievoorzitter VVD

De VVD heeft 14 juni jl. ingestemd met de Achterhoek Board. Een verdergaande samenwerking is belangrijk voor de regio. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Gert-Jan te Gronde, tijdens zijn laatste raadsvergadering als wethouder. Wij hebben hem bedankt voor zijn onverstoorbare inzet voor Winterswijk en de VVD. De aanleg van glasvezel, het opstellen van de Omgevingsvisie Buitengebied samen met onder andere bewoners en belangenverenigingen en het terugbrengen van de schuldenlast van de gemeente zijn toch wel de kroon op zijn werk.
Op 19 juni jl. hebben wij de nieuwe coalitie enkele aandachtspunten meegegeven. De VVD wil een avondschool die zorgt voor bijscholing en omscholing, zodat iedereen een goede kans heeft om mee te doen. Ook hebben wij gevraagd hoe de coalitie jongeren in Winterswijk wil houden, een aspect dat niet benoemd wordt in het coalitieakkoord. Ook wil de VVD concrete doelstellingen op het gebied van energieneutraliteit voor 2022. En nu de VVD-ambitie om te groeien naar 35.000 inwoners niet wordt overgenomen, dient er ook een antwoord geformuleerd te worden voor het dalend aantal klanten en leden voor de voorzieningen zoals de muziekschool, het theater en de sportvoorzieningen. En tot slot “Hoe maken we woningbouw mogelijk in het centrum en de buurtschapskernen?”
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Beker, raadslid GroenLinks

Op 14 juni stemde de voltallige gemeenteraad unaniem voor de doorontwikkeling van de Achterhoek. Ook GroenLinks stemt van harte in met deze ontwikkeling. Samenwerking in de Achterhoek maakt ons sterker en we zullen ook in Den Haag onze belangen beter kunnen behartigen.
De nieuwe coalitie heeft enkele weken geleden haar coalitieakkoord gepresenteerd. Het nieuwe coalitieakkoord werd in de raadsvergadering van 19 juni besproken. GroenLinks pleitte tijdens de raadsvergadering voor een betere samenwerking met onze agrariërs. Dit lijkt misschien een beetje vreemd, omdat er al veel contacten zijn tussen de gemeente en onder andere LTO. Uit onze achterban horen wij signalen dat met name de kleinere groene agrarische bedrijven te weinig worden betrokken bij processen. Echter, enkele dagen na de raadsvergadering bezocht wethouder Elferdink de hotspot Kotten en daarbij ook Aarde-werk De Stegge van GroenLinksleden Gea Boessenkool en Jan Willem van de Velde. Dit ervaren wij als zeer positief!
Tot slot was er aandacht voor de vertrekkende wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde en het aantreden van de drie nieuwe wethouders en raadsleden. GroenLinks wenst het nieuwe college alle succes en wijsheid toe in deze raadsperiode en hoopt op een goede samenwerking.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De twee extra raadsvergaderingen die deze maand plaatsvonden stonden met name in het teken van het afscheid van wethouders Gert-Jan te Gronde en Rik Gommers, het installeren van de nieuwe wethouders en van een drietal nieuwe raadsleden.
Toch stond er ook nog een belangrijk ander stuk op de agenda. Namelijk de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek. Raadsleden uit verschillende Achterhoekse gemeenten klaagden al jaren over de matig invloed die zij hadden op de ‘Regio Achterhoek’. Uit overleggen over deze klachten kwamen nooit verbeteringen voort… tot het moment dat een aantal nieuwe burgemeesters (waaronder onze eigen burgemeester Bengevoord) het welletjes vond en een plan maakten dat tot verregaande samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke ondernemingen zou leiden. Het plan, “De Achterhoek werkt door 2.0”, kreeg van de voltallige gemeenteraad steun. De Partij van de Arbeid complimenteerde het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek met het werk dat is verzet om tot dit plan te komen. We kijken uit naar de samenwerking met raadsleden uit de hele regio: samen gaan we voor een sterke Achterhoek!
Tot slot werden op 19 juni de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De PvdA zal het beleid van de nieuwe coalitie kritisch en constructief blijven volgen. We wensen Ilse Saris, Wim Elferdink en Wim Aalderink veel succes in de komende bestuursperiode.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Donderdag 14 juni was het eindelijk aan de gemeenteraad van Winterswijk om een besluit te nemen over de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek. Dit besluit werd door de voltallige raad van Winterswijk gesteund. D66 Winterswijk zag dit als een gewenste ontwikkeling na een lang proces. De fractie van D66 is blij dat dat wij nu eindelijk als sterke Regio Achterhoek aan de slag kunnen.
Vervolgens was na de persconferentie over het coalitieakkoord het woord aan alle partijen in de gemeenteraad. De fractie van D66 heeft de totstandkoming van het hele proces van de coalitie tot aan de raad als erg gesloten ervaren. In ons betoog schonken wij aandacht aan de beperkte openbaarheid en transparantie van het hele proces. Wij hebben meerdere keren de oproep gedaan in de raad om het proces zo openbaar mogelijk te laten plaatsvinden. Ook stelde de fractie van D66 vragen over het ontbreken van jongeren- en seniorenbeleid. De beperkte aandacht hiervan vonden wij een gemiste kans.
Tot slot wil de fractie van D66 Winterswijk het nieuwe benoemde college veel succes wensen voor de komende.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Greuneweg 10
 • Kloetenseweg 18

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • voorzijde Bargerkempke 9
 • achter W. Dreeslaan 69
 • Emmastraat 30
 • eerste en tweede plein Koningsweg
 • Silostraat 6

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Groenloseweg 1
 • Parallelweg 56

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag evenement braderie op 3 augustus 2018, centrum Winterswijk

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag Kidspret Festival van 15 tot en met 19 augustus 2018 bij recreatieplas ’t Hilgelo aan de Meddoseweg

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 25 juni 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 27 juni 2018
 2. Algemeen Bestuur SDOA d.d. 21 juni 2018
 3. Vergaderstukken AB VNOG d.d. 28 juni 2018
 4. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Bibliotheek Oost-Achterhoek
 5. Begroting 2018-2019 van de Stichting Cultureel Centrum Winterswijk
 6. Verzoek om wijziging van de bestemming Goorweg 42

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht