Gemeentenieuws 19 juni 2018

Met onder andere coalitieakkoord, prijsuitreiking Schoonste Straatverkiezing, afscheidsreceptie wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Winterswijk maken we samen!

naar boven

Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding zijn drie thema’s die als rode draden door het nieuwe coalitieakkoord verweven zijn. Dit akkoord is door de coalitiepartijen CDA Winterswijk en Winterswijks Belang gesloten onder de naam ‘Winterswijk maken we samen!’

De kandidaat wethouders zijn Ilse Saris (CDA Winterswijk), Wim Aalderink (Winterswijks Belang) en Wim Elferdink (CDA Winterswijk).

De nieuwe coalitie verwacht dat het akkoord een verbinding vormt tussen alle Winterswijkers en de politiek. Bij de samenstelling is dankbaar gebruik gemaakt van kennis en ervaring die is ingebracht door diverse maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie. De coalitie heeft naast de drie thema’s een aantal onderwerpen benoemd die de komende vier jaar extra aandacht behoeven.

Deze coalitie staat voor een uitdagende verduurzamingsopdracht. Deze energie-opgave wordt enthousiast omarmd en waar mogelijk zullen op gepast niveau en met gepaste snelheid kansen worden gegrepen.

Preventie en meer samenwerking tussen zorgpartijen en de gemeente moet ervoor zorgen dat zorg voor alle Winterswijkers zoveel mogelijk gegarandeerd is. Een van de speerpunten binnen dit thema is de ontwikkeling van Park Achterhoek en de daarbij horende Stadstuinbouw.

Het structureel tegengaan van armoede in Winterswijk is een uitdaging die de nieuwe coalitie graag aangaat. Ze realiseert zich dat dit een omvangrijke opgave is maar vindt dat alle Winterswijkers een actieve plek in onze samenleving verdienen.

Tenslotte moet er meer ‘groen’ en ‘water’ in het centrum van Winterswijk worden gecreëerd waardoor dit nog bruisender wordt dan het al is. Ook moet een nieuwe ijs- en skeelerbaan worden aangelegd en krijgt het bezoekerscentrum bij De Steengroeve steun van de nieuwe coalitie.

Met het vastleggen van dit akkoord hoopt de nieuwe coalitie in de gemeente Winterswijk een verbinding te vormen tussen alle Winterswijkers, partijen in de samenleving en de politiek.

“Ik ben trots op dit akkoord en ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is een akkoord dat ruimte biedt en mensen uitnodigt om mee te doen. In welke vorm of met welke inhoud dan ook,’’ vindt formateur Ilse Saris. “Alleen zo kunnen we de uitdagingen aan die voor ons liggen. Niemand kan dat alleen. Winterswijk maken we samen!’’.

Beoogde portefeuilleverdeling 2018-2022

naar boven

Joris Bengevoord (burgemeester):

 • Bestuur en Dienstverlening
 • Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
 • Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking

Ilse Saris CDA (eerste locoburgemeester):

 • Maatschappelijke Participatie en Zorg
 • Jeugd en Onderwijs
 • Economie – Centrum

Wim Aalderink WB (tweede locoburgemeester):

 • Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie
 • Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit
 • Werk en Inkomen

Wim Elferdink CDA (derde locoburgemeester):

 • Economie en Bedrijvigheid
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap
 • Duurzaamheid, Klimaat en Milieu
 • Organisatie en Financiën

Afscheidsreceptie wethouders Rik Gommer en Gert-Jan te Gronde

naar boven

Op vrijdag 22 juni nemen de wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde afscheid van de gemeente Winterswijk. De afscheidsreceptie vindt plaats van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm. U bent hierbij van harte welkom!

Het nieuwe ZOOV Magazine is uit!

naar boven

De nieuwste uitgave van ZOOV Magazine ligt vanaf deze week op de deurmat van iedere ZOOV-reiziger.

Verhalen van reizigers

In deze uitgave van het ZOOV Magazine vertelt mevrouw Janssen-Piepers hoe zij dankzij ZOOV Op Maat nog van alles kan ondernemen. Want ook al is zij 81, met ZOOV reist zij naar festivals, het theater en bezoekt zij familie en vrienden. Jacqueline Klein Bluemink en Jan Walvoort zijn collega’s bij Werkbaan Oost (voorheen Hameland). Zij reizen met ZOOV Werk naar hun werk en vertellen over hun dagelijkse taxirit.

Kijkje achter de schermen

Daarnaast biedt het magazine een kijkje achter de schermen bij ZOOV. Zo vertelt Loes van Iperen wat er zoal komt kijken bij het maken van de planning voor ZOOV School. En deelt chauffeur Selçuk Bas enthousiast zijn ervaringen met het wegbrengen en ophalen van leerlingen naar en van school. “Ik ben ook een beetje een entertainer”, vertelt hij.

Actuele informatie

ZOOV Magazine is het reizigersmagazine van ZOOV, dat tweemaal per jaar verschijnt. Naast verhalen van reizigers en wetenswaardigheden van achter de schermen bevat het magazine ook praktische en actuele informatie. Wilt u het magazine ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar info@zoov.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

Reconstructie Dingstraat / Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. Er zijn verkeerslichten geplaatst. Enige hinder kan ontstaan voor het verkeer.

Annemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden is tot en met 27 juli 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Gosselinkweg Woold

In verband met werkzaamheden geldt er van 18 tot en met 25 juni 2018 een halve rijbaanafzetting voor de locatie Gosselinkweg Wool ter hoogte van Verenigingsgebouw Juliana.

Jan Vermeerstraat

In verband met een straatfeest wordt de Jan Vermeerstraat op zondag 24 juni 2018 afgesloten tussen 14.00 uur en 20.00 uur.

Goorweg, Hilteweg en Beuksveld

In verband met het Volksfeest in Meddo zijn van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli 2018 de volgende wegen afgesloten voor doorgaand verkeer:
Goorweg tussen Geldereschweg en Van Eerdenweg;
Hilteweg tussen Goorweg en Lemmenesweg;
Beuksveld tussen Geldereschweg en Hilteweg.

Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Jaspersweg

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt van FC Winterswijk wordt  op zaterdag 30 juni 2018 tussen 08.00 en 15.00 uur langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod ingesteld. Dit ter voorkoming van bermschade en schade aan beplanting.

De Stip

In verband met een straatfeest is De Stip vanaf huisnummer 25 tot en met 31 op zaterdag 30 juni 2018 tussen 14.00 uur en 00.00 uur gesloten verklaard voor bestuurders.

Poolserweg en Roskampweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Poolserweg en de Roskampweg van woensdag 20 juni tot en met vrijdag 20 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Schoolweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Schoolweg van woensdag 27 juni tot en met vrijdag 13 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Zondag 24 juni feestelijke prijsuitreiking Schoonste Straatverkiezing Winterswijk

naar boven

Op zondag 24 juni worden de winnaars van de Schoonste Straatverkiezing in Winterswijk bekend gemaakt. De nieuwe wethouder Milieu reikt zondag 24 juni om 15.00 uur op de markt de buurtprijzen uit aan de deelnemende straten.

Van 24 maart tot en met 24 mei vond de Schoonste Straatverkiezing plaats in Winterswijk. Inwoners konden zich samen met buren, vrienden en familie aanmelden om hieraan mee te doen. Met deze verkiezing werden inwoners uitgedaagd om samen in actie te komen voor schone straten.

Vier deelnemende straten

Alle inwoners van Winterswijk konden mee doen aan de Schoonste Straatverkiezing. Uiteindelijk hebben vier straten meegedaan. Prins Hendrikstraat, De Bank, Spirealaan en Scholtenenk. Op 24 maart gaf Wethouder Rik Gommers het startsein. De deelnemers werden gefaciliteerd met een toolkit met hulpmiddelen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken en veiligheidshesjes. Ruim twee maanden lang kwamen zij in actie voor een schone buurt. Tijdens de wedstrijdperiode is een medewerker van het zwerfvuilprogramma een paar keer onverwacht een kijkje komen nemen in de straat. “Wij zijn enorm trots op de deelnemers. Mooi om te zien hoe inwoners samen in actie komen voor een schone buurt.”, aldus Lajenda Garst van Mooi Schoon.

Stemmen

Inwoners uit Winterswijk konden in eerste instantie van 23 april tot en met 24 mei stemmen op de schoonste straat. Wegens succes is de actie met een maand verlengd. Tot en met 22 juni kunnen inwoners hun stem uitbrengen via mooi-schoon.nl/straatverkiezing.

Feestelijke prijsuitreiking

Op zondag 24 juni wordt de feestelijke prijsuitreiking gehouden. Fonkelende straten winnen prijzen!
De eerste prijs is ter waarde van € 450,-
De tweede prijs is ter waarde van € 350,-
De derde prijs is ter waarde van € 200,-
Voor de vierde straat is er nog een verrassing. De besteding van de prijzen wordt gedaan in onderling overleg met de gemeente Winterswijk en het Mooi Schoon team. Er wordt geen contant geld uitbetaald.

Mooi Schoon

De Schoonste Straatverkiezing maakt onderdeel uit van het zwerfvuilprogramma Winterswijk Mooi Schoon en is georganiseerd vanuit de specifieke wens van de politiek ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil in Winterswijk. Het doel van de verkiezing is Winterswijk Mooi Schoon maken én houden.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

Op donderdag 21 juni is het gemeentekantoor vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsmiddag. Kijk voor onze openingstijden op onze website. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gemeenteraad neemt afscheid van vertrekkende wethouders

naar boven

In de raadsvergadering van donderdag 14 juni heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Gert-Jan te Gronde (VVD) en Rik Gommers (WB).

In deze raadsvergadering stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel voor vernieuwing van de samenwerking binnen de Regio Achterhoek. De nieuwe samenwerkingsstructuur is nodig om regionale vraagstukken slagvaardiger en efficiënter aan te kunnen pakken.
Na dit agendapunt nam de raad met warme woorden afscheid van de vertrekkende wethouders Gert-Jan te Gronde en Rik Gommers en bedankte hen voor hun inzet voor Winterswijk.
Rik Gommers was 12 jaar wethouder voor Winterswijks Belang. Vanaf juni 2006 heeft hij zich met veel passie ingezet voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie (industrie), verkeer en vervoer, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed.
Gert-Jan te Gronde was 8 jaar wethouder voor de VVD. Vanaf maart 2010 heeft hij zich met grote bevlogenheid ingezet voor de beleidsterreinen financiën, dienstverlening en organisatie, intergemeentelijke samenwerking, plattelandsontwikkeling en vrijetijdseconomie.
De afscheidsreceptie van de wethouders vindt plaats op vrijdag 22 juni van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk.

Wereld Vluchtelingen Dag

naar boven

Het Sociaal Team de Post  is op woensdag 20 juni van 9.00 tot 14.00 uur aanwezig met een kraam op de weekmarkt. De Winterswijkse nieuwkomers, leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) en het Sociaal Team ontmoeten u graag voor een gesprek onder het genot van een hapje en drankje. Tevens is er live muziek gespeeld door nieuwkomers.
In de Jacobskerk is een expositie van levensgrote zelfportretten gemaakt door leerlingen van het ISK. Deze expositie is te bekijken 20 juni van 10.30 tot 16.00 uur, 21 juni van 14.00 tot 16.00 uur, 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur en 23 juni van 10.30 tot 16.00 uur. De leerlingen zullen desgewenst de portretten persoonlijk toelichten.

Groep Achterhoekse energiecoaches opnieuw fors uitgebreid

naar boven

Bij energiebesparing in huis denken veel mensen al snel aan het aanschaffen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie.

Dat zijn zeker goede mogelijkheden, maar er is vaak een forse investering voor nodig en mensen met een huurwoning zijn hiervoor aangewezen op hun verhuurder. Toch zijn er ook veel makkelijkere en goedkopere manieren om energie te besparen in huis, of u nu woningeigenaar of huurder bent.

Inzicht

De Achterhoekse energiecoaches zijn speciaal opgeleid om u hiermee op weg te helpen. Als vrijwilliger kunnen zij u kosteloos en vrijblijvend helpen om inzicht in uw energieverbruik en uw energierekening te krijgen en daarmee ook in de mogelijkheden om energie te besparen. Daarbij gaat het niet om grote investeringen of dure verbouwingen, maar om hele simpele aanpassingen in uw dagelijkse woongedrag. Dinsdag 5 juni rondden opnieuw een aantal energiecoaches de training af en staan daarmee klaar om u op weg te helpen met energie besparen.

Energie besparen is geld besparen

Een energiecoach kijkt samen met u naar bijvoorbeeld het soort verlichting en verwarming in uw huis, de hoeveelheid water die u verbruikt, de apparatuur die u gebruikt en de hoogte van uw energierekening. De energiecoach helpt u om hier meer inzicht in te krijgen en zo snel en eenvoudig energie en daarmee geld te besparen. Met hele simpele maatregelen kunt u al snel honderden euro’s per jaar besparen!

Een gesprek aanvragen of meer informatie? Kijk dan op www.verduursaamenergieloket.nl/energiecoach. Of stuur een mail  info@verduursaamenergieloket.nl Het verduurSaam energieloket is telefonisch te bereiken op (0314) 820 360.

Samen buiten spelen is leuk en gezond

naar boven

SPOT jongerenwerk organiseert op woensdag 20 juni van 14.00 tot 17.00 uur in samenwerking met Beweeg Wijs de buitenspeeldag voor kinderen tot en met 12 jaar.
De Nationale Buitenspeeldag was officieel op 13 juni. Maar op deze datum hebben veel Winterswijkse kinderen meegedaan aan de wandelvierdaagse. De Notaristuin in Winterswijk wordt 20 juni omgetoverd tot een heus buitenspeelpark. Er zijn volop activiteiten zoals een springkussen, pannakooi, reuzen voetbal dart, bootcamp en nog veel meer. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Meer info: www.spotjongerenwerk.nl of www.actiefwinterswijk.nl

Vergaderingen

naar boven

Openbare raadsvergadering op 28 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 20 juni a.s. op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

20 juni, Wereld Vluchtelingen Dag, Sociaal Team de Post is van 9.00 tot 14.00 uur aanwezig op de weekmarkt;
20 juni, Buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur in de Notaristuin;
21 juni, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk;
22 juni, Afscheidsreceptie van wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm;
24 juni, Prijsuitreiking Schoonste Straatverkiezing om 15.00 uur op de markt;
28 juni, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

TEKST ARTIKELEN TOT OFFICIELE BEKENDMAKINGEN.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Groenloseweg 1
 • Huppelseweg 4

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Groenloseweg 139
 • Tricot 10
 • Tricot 14

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 149547

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Buys Ballotstraat 14 te Winterswijk voor het wijzigen van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 20 juni  2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 153217

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Masterveldweg 1 te Winterswijk voor het wijzigen van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 20 juni  2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Crocusstraat 13

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag oefenwedstrijd De Graafschap – FC Groningen op dinsdag 24 juli 2018, Sportpark Jaspers te Winterswijk

Vergunnings/ontheffingsaanvraag evenement Trekkertrek op zondag 2 september 2018, nabij het perceel Waliënseweg 1   

Vergunnings/ontheffingsaanvraag evenement ‘25e Oldtimerfestival Meddo’ op 15 en 16 september 2018

Vergunningsaanvraag seizoensafsluiting Christelijke Muziekvereniging Eendracht op vrijdag 6 juli 2018 aan de Mentinkweg 5

Vergunningsaanvraag Marathon Nationaal Landschap op zondag 16 september 2018  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 5 juni 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verzoek om nadeelcompensatie van een supermarkt te Winterswijk
 2. Machtiging aan VNOG inzake instellen vordering op truckkartel

Op 12 juni 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8
 2. Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Kotmansweg 2 te Winterswijk-Miste

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht