Gemeentenieuws 5 juni 2018

Met onder andere Winterswijk trotse gastheer voor de Special Olympics 2018, gemeente en OBW sluiten ruildeal, bestrijding eikenprocessierups, grensoverschrijdende landbouwbijeenkomst.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Winterswijk trotse gastheer voor de Special Olympics 2018

naar boven

Op 8, 9 en 10 juni vindt in de Achterhoek een bijzonder sportieve happening plaats, namelijk de  Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Op de Special Olympics zijn alle sporters met een verstandelijke beperking welkom, ongeacht niveau of eerdere prestaties. Ruim 2.000 deelnemers doen mee aan 21 verschillende takken van sport. Daarbij krijgen ze steun van heel veel vrijwilligers en coaches. Net als bij de Olympische Spelen is er een openingsceremonie. In het Special Olympics Dorp brandt drie dagen lang de Special Olympics vlam.

Winterswijk organiseert het onderdeel atletiek

Een trotse wethouder Sport, Wim Aalderink: “Maar liefst 200 sporters nemen op 9 en 10 juni deel aan verschillende atletiekonderdelen bij Atletiekvereniging Archeus. Ik heet alle sporters van harte welkom in Winterswijk en wens hen en ook hun coaches en begeleiding een heel sportief en gezellig weekend toe. Met heel veel plezier kijk ik uit naar dit prachtige evenement in onze mooie Achterhoek. Ik nodig u als inwoner dan ook graag uit de sporters te komen aanmoedigen tijdens deze Special Olympics!”
Meer informatie over onder meer het programma vindt u op de website www.specialolympics2018.nl

Gemeente Winterswijk en OBW sluiten ruildeal

De gemeente Winterswijk en de Ontwikkelende Bouwers Winterswijk (OBW) hebben dinsdag 29 mei een overeenkomst getekend over een grondruil.

OBW bezit een kavel op de hoek Gasthuisstraat-Jeugdkerkstraat. In het verleden heeft OBW deze kavel aangekocht en hier twee woningen gesloopt om hier nieuwbouw mogelijk te maken. De gemeente wil hier echter graag extra parkeerplaatsen realiseren voor centrumbezoekers. De gemeente en OBW zijn nu overeengekomen om de kavel te ruilen voor gronden van de gemeente aan de Laan van Hilbelink en Hakkelerkampstraat (Plan PelkPark). OBW gaat op deze locatie 11 levensloopbestendige all-electric woningen bouwen. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan haar duurzaamheids- en woonbeleid.
Eind juni gaan de all-electric woningen in de verkoop. Voor informatie over de ruime twee-onder-één kapwoningen of levensloopbestendige bungalows kunt u zich melden bij de heer B. Hommelink (b.hommelink@wamenvanduren.nl).

Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt al vele jaren voor in Winterswijk. De huidige weersomstandigheden zijn perfect voor deze rups. Daardoor zijn er nu, ondanks de preventieve bestrijdingen, op veel plekken nesten van eikenprocessierupsen. Van verschillende locaties hebben wij inmiddels meldingen ontvangen. Deze locaties zijn bezocht en beoordeeld op zogenaamde plaagdruk: locaties waar veel nesten zitten of nesten die op drukbezochte locaties zitten zoals bijvoorbeeld een schoolplein of drukke route. Op deze locaties worden de nesten nu bestreden. Om de overlast weg te nemen worden de nesten weggezogen. Er wordt een lint aan de boom bevestigd om aan te geven dat hier bestreden wordt. Komende tijd worden op de volgende locaties eikenprocessierupsen bestreden:

 • Bargerkempke
 • Bargerslat
 • Beuzenes
 • Bumerweg
 • Dennendijk
 • Eikenlanen omgeving Frerikshof
 • Henxelseweg
 • Jachthuisweg
 • Kobstederweg
 • Meester Meinenweg
 • Mentinkweg
 • Schaapsweg
 • Scheldestraat
 • Voorninklaan
 • Waliënseweg t.h.v. school

Een melding doen

Ervaart u overlast van eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Geef de locatie door via de Buiten Beter App, te downloaden via de website , bij ROVA via de website  of telefonisch via (0543) 545 454.  De gemeente bestrijdt geen eikenprocessierups in particuliere bomen, dit is de zorgplicht van de boomeigenaar.

Preventie

Elk jaar voert de gemeente in mei een preventieve bestrijding uit om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Bij de preventieve bestrijding worden de eiken bespoten met een biologisch middel dat de ontwikkeling van de rupsen tegengaat. In sommige delen van Winterswijk mag echter niet preventief worden bestreden omdat daar beschermde vlindersoorten voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld zones rondom natuurgebieden. Door droogte en hoge temperaturen zijn in deze gebieden nu (veel) nesten van eikenprocessierups op de stam te vinden.

Is uw huis toe aan verbetering?

Het Woningverbeterplan biedt voor slechts €50 inzicht in de mogelijkheden. In de gemeente Winterswijk staan veel huizen die gebouwd zijn vóór 1976. Deze huizen zijn dus al meer dan 40 jaar oud en kunnen mogelijk een verbetering gebruiken. Daardoor kunnen de energiekosten naar beneden en kan het wooncomfort worden verhoogd.

Uw unieke Woningverbeterplan laat zien hoe

Via het verduurSaam energieloket biedt de gemeente Winterswijk eigenaren van huizen van vóór 1976 een uniek Woningverbeterplan aan. Dit plan geeft aan hoe de woning comfortabel, energiezuinig en daarmee klaar voor de toekomst kan worden gemaakt. Ook wordt inzicht geboden in de kosten, de besparingen en de financieringsmogelijkheden. Het Woningverbeterplan wordt individueel per huis opgesteld, waardoor de uitkomsten ook echt voor het huis gelden.

U bepaalt zelf wat u doet

Het Woningverbeterplan wordt bij u thuis opgesteld door een adviseur van Susteen, partner van het verduurSaam energieloket. Bij het Woningverbeterplan worden tevens offertes voor de voorgestelde maatregelen meegestuurd. Als u dat wil kunnen de werkzaamheden direct voor u worden uitgevoerd, bij voorkeur door een Achterhoeks bedrijf. Maar u kunt met deze offertes ook op zoek naar andere bedrijven en zo een goede prijsvergelijking maken. U bepaalt altijd zelf wat u wel en niet wilt doen en door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren.

Het Woningverbeterplan wordt tijdelijk voor slechts €50 aangeboden

De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat huizen van goede kwaliteit zijn. Daarom biedt de gemeente een korting van €70 op het Woningverbeterplan. U betaalt daardoor slechts €50 voor uw eigen unieke Woningverbeterplan. Maar wees er snel bij, de actie loopt binnenkort af!

Hoe meldt u zich aan?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw huis te verbeteren? Vraag dan uw eigen unieke Woningverbeterplan aan via www.verduursaamenergieloket.nl of   (0314) 820 360.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

EUREGIO-spreekuur

EUREGIO houdt op maandag 11 juni 2018 van 14.30 tot 18.00 uur een groot Grensgangerspreekuur op het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat 25. Tijdens dit spreekuur kunnen burgers hulp krijgen bij vragen die zij hebben over het grensoverschrijdend wonen en/of werken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen op het gebied van ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag of belastingrecht. Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Nederlandse en Duitse belastingdiensten, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung en de EUREGIO. Wij maken u er op attent dat met ingang van 1 januari 2017 geen Nederlandse belastingaangiftes meer kunnen worden ingevuld op onze spreekuren.
Meer informatie:  www.grensinfopunt.eu

Grensoverschrijdende landbouw bijeenkomst op 11 juni

In het kader van het grensoverschrijdende programma ”Kiek’n bi’j de Noabers” is er op maandag 11 juni een tweede bijeenkomst met bezoek aan proefstation Dülmen. De Landwirtschaftskammer Borken nodigt de naburige agrariërs uit voor een interessant ochtend- én middagprogramma. Het (openbare) programma is bedoeld voor agrariërs van beide zijden van de grens. Het programma is een vervolg op de grensoverschrijdende samenwerking van enkele jaren geleden (water-landbouwproject). Insteek is het delen van kennis en ervaringen.

Ochtendprogramma

Van 10.00 tot 12.00 uur in de school (kantoor) van de LWK, Johann-Walling-Straße 45 in Borken wordt onder andere het nutriëntenrapport van Nordrhein-Westfalen toegelicht, met de actuele cijfers over toediening en belasting van stikstof en fosfaat in onze buurregio. Parkeergelegenheid: achter het pand van de LWK.

Middagprogramma

Van 13.30 tot 16.00 uur  een bezoek aan het landbouw- veldstation in Dülmen, Bauerschaft 166 in Dülmen-Merfeld (40 min. vanaf de grens) met uitleg over onder andere de teelt van granen en precisiebemesting van mais. Náast mais en gras is graan wellicht een interessante teelt om te onderzoeken, ook voor onze regio. Voor het middagdeel wordt gezamenlijk vervoer geregeld. Vertrektijd: 12.30 uur.

Opgave

Voor deelname dient u zich uiterlijk 7 juni voor 12.00 uur op te geven bij b.zandstra@wrij.nl of via  gebiedsloket@winterswijk.nl.

Informatie

Meer informatie over het programma is te vinden op: www.wclwinterswijk.nl.

Werk in Uitvoering

Tijdelijke afsluiting Anemoonstraat vanaf 28 mei

In verband met een kraanwerkzaamheden is vanaf 28 mei tot en met 27 juli 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Tijdelijke afsluiting Ravenhorstweg 4 juni

In week 23 (4 - 8 juni) wordt het eerste gedeelte van de zandweg Ravenhorsterweg (binnen de bebouwde kom) voorzien van overrijdbare betonstroken. Het gaat over het gedeelte tussen de Kempenaerstraat en de Nieuw Beusinkweg. Tijdens deze werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk. Er wordt geen omleiding ingesteld. Het verkeer kan indien nodig omrijden via Nieuw Beusinkweg en Schimmelpenninklaan. Start werkzaamheden is maandag 4 juni 2018. Werk is gereed op woensdag 13 juni. De avondvierdaagse route hierlangs is op 14 juni 2018.

Tijdelijke afsluiting Kortestraat 5 juni

In verband met een asbestsanering is 5 juni 2018 de Kortestraat ter hoogte van huisnummer 14 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving en extra raadsvergadering

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 13 juni 2018 vanaf 19.30 uur. Op donderdag 14 juni 2018 is er om 19.30 uur een extra openbare raadsvergadering. Aansluitend (naar verwachting rond 20.30 uur) vergadert op 14 juni de commissie Samenleving. Alle vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 juni 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 juni 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer  de volgende onderwerpen: Bespreken voortgang commissies cliëntenraad, Nota Beleidsregels bijstand en eigen woning(adviesaanvraag), Vernieuwing dienstverlening SDOA en betrokkenheid cliëntenraad, Definitief schema gesprekken herbenoemingstraject.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 14 juni 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

K. Al Daoudi, 01-09-1984
F. Pennisi, 24-07-1969
K.I. Albert-Büki, 01-06-1965
A.A. Al-Subaihawi, 03-09-1968  

VIT-hulp bij mantelzorg

Activiteiten voor mantelzorgers in juni

Autisme, naasten in beeld

Donderdag 14 juni om 19.30 uur bij ’t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem een bijeenkomst gehouden voor naasten van mensen met autisme. Deze avond wordt georganiseerd door GGNet, RondomAutisme en VIT-hulp bij mantelzorg. Toegang is gratis, evenals een kopje koffie of thee.

Aanmelden

Per mail naar info@rondomautisme.nl of via www.rondomautisme.nl
U kunt ook mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl of bellen met VIT tel. (0544) 82 00 00.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00.

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

7 juni, Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden gehouden. Aanvang 19.30 uur, Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk;
11 juni, Groot Grensgangerspreekuur EUREGIO van 14.30 tot 18.00 uur op het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat 25;
13 juni, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1;
14 juni, Extra openbare raadsvergadering vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1;
14 juni, Openbare vergadering commissie Samenleving, vanaf circa 20.30 uur in het raadhuis aan Mevr, Kuipers-Rietbergplein 1;
14 juni, Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk om 19.30 uur in Groenlo.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Vredenseweg 64

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Bloemstraat 23
 • Goorweg 37
 • Kuipersweg 13
 • De Stip 32 en 34

Verleende omgevingsvergunning bouwen/reclame

 • Zonnebrink 65

Verleende omgevingsvergunning bouwen, beperkte milieu-toets en milieuneutrale verandering

 • Buys Ballotstraat 14

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Bumerweg 1-I (rectificatie 29 mei 2018)

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening/ milieuneutrale verandering

 • Bataafseweg 8

Ruimtelijke ordening

 • Voorontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sleeswijkstraat 110

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Bilderdijkstraat 4

Tijdelijke maatregelen Gala GKC 6 juni 2018

In verband met het gala van het Gerrit Komrij College worden/blijven op 6 juni 2018 ’s middags (na de warenmarkt) de Torenstraat en Markt afgesloten voor alle verkeer. Vanaf circa 17.00 uur wordt toegestaan dat auto’s met leerlingen via het voetgangersgebied (de Markt) naar The Gallery rijden en de Markt weer verlaten via de Meddosestraat. ’s Avonds vanaf ca. 18.00 uur kan de Spoorstraat gestremd raken door voertuigen die richting centrum/Willinkstraat rijden. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met hinder en opstoppingen in de omgeving van de Torenstraat, Markt, Spoorstraat en Wheme.
Toeschouwers worden verzocht de aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 6-12  juni Kuipersweg

In verband met een openluchtvoorstelling is vanaf 6 juni tot 10 juni, met uitloop naar 12 juni 2018, de Kuipersweg ter hoogte van de Blankersweg afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Burloseweg of de Haverkampstegge.

Algemene Plaatselijke Verordening (rectificatie 29 mei 2018)

Vergunningsaanvraag exploitatie coffeeshop in perceel Jonenstraat 8 te Winterswijk

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Preuverie Winterswijk van 25 tot en met 27 juli 2018,  Markt
Vergunningsaanvraag evenement Koopman Bergrun op 5 augustus 2018,  stortplaats WALD Eekelerweg/Driemarkweg
Ontheffingsaanvraag muziek tijdens verenigingsfeest Voetbalvereniging Vosseveld op 29 en 30 juni 2018,  Horstweg 1

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag evenement Zomer in Gelderland op 6 augustus 2018, Meenkmolenweg 2A te Winterswijk Miste

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 22 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Aanvraag projectsubsidie Stichting Exploitatie Het Museum in het hart van Winterswijk
2.    Vaststelling bestemmingsplan Ravenhorsterweg 11
3.    Vaststelling facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk 2017
4.    Aanvraag Omgevingsvergunning milieu en bouwen Hanekampweg 31
5.    Aanvraag structurele subsidieverhoging Villa Mondriaan

Op 29 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Afstemmingsverordening Participatieweg, IOAW en IOAZ
2.    Kwalitatieve provinciale planningslijst woningbouw 2018
3.    Jaarrekening 2017 Sociale Dienst Oost Achterhoek
4.    Volkshuisvestelijk afwegingskaderwoningbouw Winterswijk
5.    Verordening Reizigersadviesraad ZOOV
6.    Rapportage vraag en aanbod wonen met zorg regio Achterhoek

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht