Gemeentenieuws 13 maart 2018

Met onder andere: lijsttrekkersdebatten, fotowedstrijd, gratis compost, 12 bestuurders in Theater De Storm, gemeenteraadsverkiezingen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

 

Spetterend verkiezingsdebat in hal van gemeentekantoor

naar boven

De verkiezingskoorts in Winterswijk is volop losgebarsten. De lijsttrekkers van zeven verschillende partijen voeren op diverse plaatsen het debat over tal van onderwerpen.

De deelnemende partijen zijn VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, Kansrijk Winterswijk en Winterswijks Belang. Thema’s die voor het voetlicht komen zijn duurzaamheid, de gevolgen van krimp,  huisvesting en woningbouw en veiligheid. De gemeente Winterswijk sluit de verkiezingscampagne af met een spetterend debat. Op dinsdag 20 maart wordt in de hal van het gemeentekantoor een verkiezingsdebat gehouden onder leiding van de ervaren Bob Roelofs. De lijsttrekkers hebben een aantal stellingen ingediend waarover de politieke degens gekruist zullen worden. Dat wordt een politiek spektakelstuk van de bovenste plank. “Uiteindelijk vormt de hal van het gemeentekantoor de toegang tot de lokale democratie”, zegt burgemeester Bengevoord. “Ik vind dat je daar met z’n allen voor de laatste keer publiekelijk standpunten moet uitwisselen over allerlei thema’s en ontwikkelingen. Het is belangrijk om daar tijd en ruimte voor te reserveren. Na dit slotdebat zullen veel partijvertegenwoordigers ’s avonds verder gaan met hun politieke campagne. Dat is prima. Maar ik ben graag met z’n allen nog even bij elkaar voordat de kiezer zijn stem uitbrengt. En dat zal met dit slotstuk prima lukken”. U bent allen uitgenodigd om dit debat bij te wonen op dinsdag 20 maart van 19.15 uur tot 20.00 uur in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Komt allen want de toekomst van Winterswijk krijgt voorzichtig vorm tijdens dit debat.

naar boven

Twaalf bestuurders in Theater De Storm in Winterswijk

Hoog bezoek voor Winterswijk. Bij een bijeenkomst in Theater De Storm waren maar liefst 12 bestuurders bijeen om te praten over een intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. Onder hen waren een groot aantal burgemeesters. “Het komt niet vaak voor dat zoveel burgemeesters op één plek samenkomen”, lacht burgemeester Bengevoord. “Maar het is echt nodig om elkaar regelmatig te zien. Alleen zo lukt het om meer inhoud en diepgang aan onze grensoverschrijdende samenwerking te geven. We hebben afgesproken elkaar eens in het kwartaal fysiek te spreken en te zien. Sport en cultuur zijn belangrijke onderwerpen. Maar we willen ook op het gebied van veiligheid, werkgelegenheid en sociaal-economische ontwikkelingen elkaar vaker spreken. Als je elkaar hebt gezien praat dat later makkelijker. Dat heeft deze bijeenkomst nu al bewezen”. De bijeenkomst begon met een speeddate. Waarbij de bestuurders elkaar spraken over vooral géén politieke onderwerpen. Huisdieren en kinderen speelden een belangrijke rol. “Uiteindelijk zoek je naar overeenkomsten en die liggen vaak heel dicht bij de mensen zelf”, weet Bengevoord.

naar boven

Lijsttrekkers debat Gerrit Komrij College

Op 14 maart organiseert de Gelderlander in het Gerrit Komrij College een lijsttrekkersdebat onder leiding van  Domien Esselink. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
Het debat begint om 20.00 uur in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College, Parallelweg 7 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.30 uur. Wees op tijd, want vol =vol!

naar boven

Schittert uw foto straks in het gemeentekantoor aan de wand?

Wij willen een aantal vergaderruimtes en ook de publieksruimte in het gemeentekantoor een  Winterswijkse aanblik geven door middel van foto’s op de wand. Graag doen wij hierbij een beroep op u en vragen u uw mooiste Winterswijkse foto naar ons in te sturen. Dat kan een foto zijn van het landschap, een gebouw of een ander mooi beeld van Winterswijk en zijn buurtschappen.
 
De foto’s gebruiken wij in genoemde ruimtes als fotobehang. Daarnaast verfraaien we de gemeentegids 2018-2019 er zoveel mogelijk mee. Een interne werkgroep kiest uit de inzendingen de mooiste en meest bruikbare foto’s. De winnaars worden beloond met een cadeaubon ter waarde van € 100,00. De winnende foto’s worden eigendom van de gemeente Winterswijk en deze gebruiken wij na inzending  rechtenvrij.

Kwaliteit van de foto’s

Het beeldmateriaal moet een zo hoog mogelijke resolutie hebben. De ISO-waarde dient zo laag mogelijk te zijn, bij voorkeur ISO 100. Belangrijk is dat de foto in zijn totaliteit scherp en helder van kleur is. Wij ontvangen graag een horizontale foto. Omdat de foto’s in groot formaat worden geëxposeerd is het belangrijk dat de foto een optimale kwaliteit heeft.

Expositieruimte

De afmeting van de wanden in genoemde ruimtes varieert van vier tot zeven meter breed en drie meter hoog. Wilt u toch nog even kijkje nemen om te zien op welk materiaal de foto’s worden afgedrukt, komt u gerust een bezoek brengen aan  het bedrijfsrestaurant van het  gemeentekantoor.

Toesturen fotomateriaal

Wij verzoeken u om uw foto(’s) uiterlijk vrijdag 30 maart aanstaande bij ons aan te leveren via e-mailadres gebouwenbeheer@winterswijk.nl onder vermelding van ‘Foto Winterswijkse aanblik’.  
Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam en telefoonnummer en geef ook een korte omschrijving van de gemaakte foto. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het team Facilitaire Zaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zijn benieuwd naar uw inzending!

naar boven

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Winterswijk op zaterdag 17 maart

De gemeente Winterswijk en ROVA nodigen de inwoners van Winterswijk uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 17 maart. Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

Het begint met afval scheiden!

Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten. Ook gft-afval kunnen we recyclen tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar wàt we ook maken van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt; 100% gescheiden = 100% gerecycled!

Let op!

•    u kunt op 17 maart voor het afhalen van compost alleen terecht tussen 9.00 en 12.00 uur. Het Milieubrengstation, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is voor het brengen van afval dat niet aan huis wordt opgehaald, geopend van 9.00 tot 16.00 uur;
•    maximaal twee zakken of 1m³ losse compost per voertuig en op=op!
•    als u met een aanhangwagen komt, zorgt u er dan voor dat u de losse compost kunt afdekken;
•    u moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente Winterswijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

naar boven

Vacatures bij Vrijwilligerspunt Winterswijk

Vrijwilligerspunt Winterswijk brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Of bent u lid van een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie en op zoek naar vrijwilligers? Dan bent u bij Vrijwilligerspunt Winterswijk aan het juiste adres. Wij helpen met het zoeken naar vrijwilligers, geven advies en voorlichting over vrijwillige inzet, educatie en Maatschappelijke Stage.

Diverse vacatures

Wij zijn onder andere op zoek naar begeleiders voor de speelzaal en voor de meidengroep ZOEF van het AZC, een penningmeester voor de scouting, gastheer- of vrouw voor museum Transit Oost, taalvrijwilliger bij de bibliotheek. Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar onze website www.wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/vacatures

Vrijwilligerswerk is onmisbaar

Wie vrijwilligerswerk doet, levert een waardevolle bijdrage aan de Winterswijkse samenleving. Zonder inzet van vrijwilligers kan de sportclub, muziekvereniging of zorginstelling niet naar behoren draaien. Maar het levert u ook wat op!  U doet wat u leuk vindt, leert iets nieuws en u bent onder de mensen. En: vrijwilligerswerk is dankbaar werk!
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk of de vacatures bent u van harte welkom van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur in het verzamelgebouw WUh, Torenstraat 9 in Winterswijk.

naar boven

Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum 21 maart 2018

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Op de website van de Kiesraad  staat veel informatie gepubliceerd over alles wat met verkiezingen te maken heeft. Ook de laatste ontwikkelingen worden op deze site gepubliceerd.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het verzoek online, aan de balie van het gemeentekantoor of schriftelijk indienen.

Digitale aanvraag

Vul het online formulier  met uw DigiD in 'Aanvraag voor een kiezerspas of nieuwe stempas’. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 met uw DigiD.

Aanvraag aan de balie

Een aanvraag aan de balie kan tot en met  20 maart 2018 tot 12.00 uur. Neemt u uw legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke aanvraag

Vraag het formulier 'Aanvraag voor een kiezerspas of nieuwe stempas’ bij de gemeente. Stuur het ingevulde formulier op naar:
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk
Het formulier moet op 20 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.
Let op: U kunt alleen een nieuwe stempas aanvragen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een kiezerspas kunt u alleen voor het referendum aanvragen.
Bent u na dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur niet in het bezit van een stempas, dan kunt u niet deelnemen aan de stemming.

Waar kan ik stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunt u met uw stempas uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Winterswijk.
De locaties van de stembureaus kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl.

Identificatieplicht

Bij het stemmen in het stembureau moet u zich legitimeren. U kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Ook bij deze verkiezing mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen ook niet-Nederlandse inwoners deelnemen. Op de website van de gemeente of bij de Kiesraad (www.kiesraad.nl) kunt u nalezen met welk identiteitsbewijs er nog meer gestemd mag worden.

Volmacht

Als u niet persoonlijk aan de stemming voor de gemeenteraad kunt deelnemen, heeft u de mogelijkheid om uw stem bij volmacht uit te brengen. Daarmee geeft u iemand anders toestemming om namens u te stemmen, zodat uw stem niet verloren gaat. Dit kan op de volgende twee manieren:

Voordat u de stempas heeft ontvangen (schriftelijke volmacht)

U kunt tot en met 16 maart 2018 een volmachtformulier ophalen bij het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. U kunt het volmachtformulier ook downloaden en uitprinten op onze website. Met het volmachtformulier machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen. Vervolgens stuurt u het formulier naar de gemeente Winterswijk.

Nadat u de stempas heeft ontvangen. Op 3 maart heeft u de stempas van ons ontvangen. (onderhandse volmacht)
Bij een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen via uw stempas. U en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen aan de stembureauleden.

Degene die namens u gaat stemmen, mag maximaal twee volmachten aannemen. Dit mag uitsluitend op het moment dat deze persoon zijn of haar eigen stem uitbrengt. Een eenmaal verleende volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Vragen en schriftelijke verzoeken

Heeft u vragen of wilt u een schriftelijk verzoek indienen, dan kan dit via e-mailadres verkiezingen@winterswijk.nl. Beschikt u niet over internet dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

naar boven

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

•    de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
•    de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
•    hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

De tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) kunt u gratis ophalen op het gemeentekantoor.

Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen ontvangt u een stempas. Om een stempas te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
Voor het referendum geldt:
•    U moet op 21 maart 18 jaar of ouder zijn;
•    U moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
•    U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
•    U moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). De peildatum;
•    hiervoor is 5 februari 2018.
Let op! Bent u na 5 februari 2018 ingeschreven in de gemeente Winterswijk vanuit een andere Nederlandse gemeente, moet u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Winterswijk stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude woongemeente een kiezerspas aan.

naar boven

Werk in uitvoering

Afsluiting Morgenzonweg

Vanaf 12 maart is de Morgenzonweg afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Javastraat. Het plateau ter plaatse van deze aansluiting wordt aangepast. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een week.

Reconstructie Dingstraat

Vooruitlopend op de reconstructie van de Dingstraat zijn de linksaf rijstroken naar de Weverstraat en de Roelvinkstraat afgesloten voor het verkeer.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info activiteit

13 maart, EUREGIO-spreekuur in Oeding van 18.00 tot 19.00 uur, Rathaus, Winterswykerstraße, Oeding;
15 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk;
22 maart, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25;
28 maart, Bijeenkomst Mantelzorg: Wat doet het met je? Aanvang: 19.30 uur, Zonnebrinkkerk in Winterswijk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

naar boven

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    Goorweg 37
•    Hazelderstraat 2
•    Schoolweg 14
•    Vredenseweg 168

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Hakkelerkampstraat 24
•    Vredenseweg 158

naar boven

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Wooldseweg 1217 te Winterswijk voor het starten van een inrichting (zaaknr. 148845)

Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Wooldseweg 111 te Winterswijk voor het veranderen van de inrichting. (zaaknr. 145304)

naar boven

Ruimtelijke ordening

•    Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Grote Veldweg 2
•    Ontwerpbestemmingsplan Ravenhorsterweg 11

naar boven

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Samen in de naam van Jezus op 26 en 27 mei 2018

Vergunningsaanvraag evenement Samen in de naam van Jezus op 26 en 27 mei 2018, terrein tussen Tuunterstraat en Landbouwstraat naast het adres Tuunterstraat 39.

Vergunning-/ ontheffingsaanvraag Schaapscheerdersfeest en Houtdag op zondag 27 mei 2018

Vergunning-/ ontheffingsaanvraag Schaapscheerdersfeest en Houtdag op zondag 27 mei 2018 op het terrein van de Scholtenbrug.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

naar boven

Besluiten van het college van B en W

Op 6 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de besluitenlijsten van het college van B en W op deze website.

naar boven

Uitgelicht