Gemeentenieuws 20 maart 2018

Met onder andere bezoek Commissaris van de Koning, studenten Graafschap College organiseren Koningsspelen 2018, uitnodiging verkiezingsavond, afvalinzameling rond pasen

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Uitnodiging verkiezingsavond

naar boven

Woensdag 21 maart organiseert de gemeente een verkiezingsavond. De avond staat in het teken van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.
De avond vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Belangstellende inwoners zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom aanwezig te zijn op deze avond.

Gemeente verkoopt oude Rijks HBS aan Zonnebrink

naar boven

De gemeente heeft het monumentale pand van de oude Rijks HBS aan de Zonnebrink vorige week dinsdag verkocht. Komende maanden wordt het pand door de nieuwe eigenaren verbouwd tot internethotel en appartementen voor jongeren. In het schoolgebouw komt een (internet)hotel met 12 kamers. De oude leslokalen worden verbouwd tot 22 zelfstandige woonstudio’s en 7 kamers voor jongeren. In de oude gymzaal komt een beheerderswoning en een ontbijtruimte voor het hotel. Voordat de verbouwing begint worden de bijgebouwen aan de kant van het sportterrein door de gemeente gesloopt. De initiatiefnemers van het plan, Winterswijker Jeroen Schreurs en de broers Arthur en Hans van Santen uit Epe, verwachten in april te kunnen starten met de eerste werkzaamheden. Als alles meezit kunnen het hotel en de appartementen begin 2019 in gebruik worden genomen.

Commissaris van de Koning bezoekt Winterswijk

naar boven

Woensdag 14 maart bracht Commissaris van de Koning Clemens Cornielje een werkbezoek aan Winterswijk. Op de raadhuis werd hij bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Na afloop van deze presentaties bracht de Commissaris van de Koning een bezoek aan de ‘pop up store’ van de brandweer in het voormalige SNS-kantoor aan de Torenstraat. In deze tijdelijke winkel geeft de brandweer voorlichting over brandveiligheid en is een aantal veel voorkomende oorzaken van brand in beeld gebracht. De pop up store is elke vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur open en wordt bemand door oud-vrijwilligers van de post Winterswijk en medewerkers vanuit de gehele VNOG.

Studenten Graafschap College organiseren Koningsspelen 2018 Winterswijk

naar boven

In schooljaar 2017-2018 startten Graafschap College, Sportservice Doetinchem en gemeente Winterswijk de pilot Hybride leeromgeving. Een van de resultaten van deze innovatieve vorm van onderwijs is een groot evenement dat op 20 april 2018 georganiseerd wordt op Sportpark Jaspers. Ruim veertig tweedejaars studenten van de studierichting Sport en Bewegen organiseren die dag de Koningsspelen 2018 voor jong en oud. Samenwerken, goede afstemming en co-creatie tussen school en de beroepspraktijk is essentieel bij Hybride leren. Door deze samenwerking tussen school en werkveld wordt het mogelijk gemaakt dat meer- en grootschaligere evenementen kunnen worden georganiseerd. Ook kunnen er meerdere doelgroepen bereikt worden, wordt er kennis en ervaring gedeeld, wordt een gezamenlijk netwerk opgebouwd en vergroot en werkt men samen aan innovatie.

Hybride leren

In periode één en twee van het schooljaar draaien studenten mee bij verschillende (sport)organisaties en doelgroepen. Bij elke organisatie verzorgen de studenten minimaal één kleinschalig evenement, passend bij de doelgroep. In periode drie organiseren studenten een groot evenement, namelijk de Koningsspelen. In drie fases wordt toegewerkt naar het evenement. De studenten bereiden activiteiten voor en dragen zorg voor de coördinatie en begeleiding tijdens het evenement.

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april wordt er een breed programma met heel uiteenlopende activiteiten aangeboden voor allerlei doelgroepen. In Winterswijk zijn veel verenigingen en organisaties die participeren in dit evenement. Door de krachten te bundelen kan er veel bereikt worden op het gebied van sport, vitaliteit en gezondheid. Binnenkort wordt het programma van de Koningsspelen onder meer via het  gemeentenieuws bekend gemaakt.

Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek viert 5-jarig bestaan

naar boven

Ondersteuningsteam biedt effectief ondersteuning aan gezinnen waar en wanneer nodig

Op maandag 12 maart vierde het Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek haar 5-jarig bestaan bij het Marianum in Lichtenvoorde. Er werd teruggeblikt, stilgestaan in het nu en vooruitgeblikt naar de toekomst. Belangrijke succesfactor voor het team is én blijft de goede samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en andere betrokken partijen. De drie wethouders van de betrokken gemeenten zijn trots op het Ondersteuningsteam. “De formule van het Ondersteuningsteam werkt. Samen zijn we erin geslaagd om goede hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Thuis én op school. Het team biedt heel effectief ondersteuning waar en wanneer dat nodig is.”

Wat doet het Ondersteuningsteam?

Het Ondersteuningsteam (OT) geeft samen met de jeugdconsulenten vorm aan de taak die de gemeenten erbij hebben gekregen binnen de Jeugdhulp. In de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is het OT actief en kunnen scholen, professionals, ouders en kinderen contact opnemen met het team.

Contact met het OT

Het Ondersteuningsteam (OT) is een team hulpverleners dat snel en laagdrempelig inzetbaar is bij vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen, jongeren en gezinnen (0 tot 23 jaar) in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. U kunt het team bereiken via het algemene e-mailadres: info@ondersteuningsteamoa.nl.

Gewijzigde afvalinzameling in verband met Pasen

naar boven

Op maandag 2 april aanstaande is het tweede paasdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn. Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore). Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op https://www.rova.nl/contact Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Activiteiten voor mantelzorge

naar boven

VIT-hulp bij mantelzorg

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 22 maart en 19 april van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Mantelzorg: Wat doet het met je?

Woensdag 28 maart 19.30 uur bij de Zonnebrinkkerk in Winterswijk Mantelzorg/zorgen voor uw naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid geven. Deze gevoelens komen vaak ‘niet van pas’ want u moet doorgaan. De ander heeft u immers nodig. Hoe kunt u omgaan met deze ‘lastige’ gevoelens? Een medewerker van GGNet Preventie geeft tips en adviezen.

Hoe blijf ik de Zorg de Baas?

Op dinsdag 3 april van 09.30 tot 12.00 uur start de eerste van vier bijeenkomsten bij De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten. In ‘De zorg de Baas’ leert u om bewust te kijken naar uw omstandigheden en uw mogelijkheden om de zorg vol te houden. Ook is er ruimte voor uitwisseling met andere mantelzorgers. Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat de, vaak zware, zorgtaak aan te kunnen en vol te houden. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst.

Omgaan met mensen met dementie

Op woensdag 4 april van 13.30 tot 15.30 uur start de eerste van vier bijeenkomsten in het kantoor van VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde. U kunt veel steun hebben aan deskundige informatie over de ziekte en het delen van ervaringen met anderen geeft veel steun. Deze training geven wij in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek en het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.

Groepsbijeenkomsten GG-net preventie

Op maandag 9 april van 15.30 tot 17.00 uur KOPP kindergroep (9-12 jaar) RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk. Gespreksgroep voor jongens en meiden tussen de 9 en 12 jaar waarvan de vader of moeder  psychische problemen heeft en/of verslaafd is. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bijeenkomst van GGNet preventie kunt bellen naar: 088-933 1180 of mailen naar: preventie@ggnet.nl. Of via de website: http://ggnet.nl/cursussen.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (tweede paasdag) is het gemeentekantoor gesloten. U kunt weer bij ons terecht op dinsdag 3 april vanaf 9.00 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar vanaf 8.00 uur. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Aanmelden activiteiten Dodenherdenking

naar boven

Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Op verschillende locaties in Winterswijk vinden ieder jaar activiteiten plaats in het kader van de Dodenherdenking. Graag willen wij in het gemeentenieuws en op de website van de gemeente Winterswijk een programma opnemen met een overzicht van alle activiteiten die op 4 mei plaatsvinden. Bent u organisator van een activiteit?  Graag ontvangen wij een korte omschrijving van deze activiteit, de tijd en de locatie. Uw activiteiten kunt u telefonisch aanmelden bij Paulien van Vliet telefoon 0543 - 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Aanmelden kan tot 7 april aanstaande.

Bijeenkomst over Ondermijning

naar boven

Burgemeester Bengevoord opende maandag 12 maart 2018 een bewustwordingsbijeenkomst over #ondermijning voor ambtenaren van de gemeente Winterswijk, de SDOA en politie Achterhoek Oost. Het Regionaal Informatie Expertise Centrum Oost-Nederland heeft tijdens deze bijeenkomst voorbeelden gegeven, uitgelegd welke signalen van ondermijnende criminaliteit er bij de gemeente of SDOA te vinden zijn en wat daar vervolgens mee gedaan kan worden. Ondermijnende criminaliteit kan gaan om het inrichten van een wietkwekerij in een leegstaande stal, het opkopen van (gemeentelijk) vastgoed om geld wit te wassen of frauderen met uitkeringen en inschrijvingen. De aanwezige ambtenaren gaan aan de slag met het bijeen brengen van mogelijke signalen en onderzoek of er iets aan de hand is. In de loop van 2018 moet dit leiden tot een ondermijningsbeeld van de gemeente Winterswijk. Hebt u ook signalen van criminaliteit, schroom dan niet om die te melden. De overheid kan dit immers niet alleen. Neem contact op met de gemeente op 0543-543543 of de politie via 0900-8844. #samenwerkenaanveiligheid

Alzheimer Café Lichtenvoorde

naar boven

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 28 maart 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is ‘Mantelzorger der liefde’. Ingrid Keestra is al meer dan 12 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Met Mantelzorger der liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. Openhartig vertelt Ingrid Keestra hoe ze omgaat met verdriet en frustratie, en hoe ze de situatie van haar moeder uiteindelijk leert accepteren. En ze ontdekt dat er zelfs in het verpleeghuis nog altijd plaats is voor verwondering, ontroering en plezier. Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Werk in uitvoering

naar boven

Reconstructie Dingstraat

Vooruitlopend op de reconstructie van de Dingstraat zijn de linksaf rijstroken naar de Weverstraat en de Roelvinkstraat afgesloten voor het verkeer.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl. Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

naar boven

datum, info activiteit

20 maart, Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen van 19.15 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25;
21 maart, Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen vanaf 20.30 uur in de hal van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25;
22 maart; Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25;
26 maart, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal open vanaf 19.30 uur;
28 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk;
28 maart, Bijeenkomst Mantelzorg: Wat doet het met je? Aanvang: 19.30 uur, Zonnebrinkkerk in Winterswijk;
29 maart, Openbare raadsvergadering om 18.00 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein1 in Winterswijk;
3 april, Eerste bijeenkomst Hoe blijf ik de Zorg de Baas? van 09.30 tot 12.00 uur bij De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten;
4 april, Eerste bijeenkomst Omgaan met mensen met dementie van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: kantoor van VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde;
9 april, Groepsbijeenkomsten GG-net preventie van 15.30 tot 17.00 uur, RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk.


Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandag 26 maart om 09.30 uur vindt in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk, de openbare vergadering plaats van de Seniorenraad. In deze bijeenkomst komt onder meer aan de orde: zelfstandig wonen, maar toch samen met zorg bij de hand. Een vertegenwoordiger van de Huisartsenzorg Oost Achterhoek (HZOA) is uitgenodigd om onder andere van gedachten te wisselen over de vraag van de Seniorenraad om huisartsen te omringen met zogenaamde ‘ouderenteams’. U kunt ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

Openbare raadsvergaderingen op 28 en 29 maart 2018

Op woensdag 28 maart om 19.30 uur en op donderdag 29 maart 2018 om 18.00 uur vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Woensdag 28 maart worden de gekozen raadsleden toegelaten na onderzoek van de geloofsbrieven en wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren.
Op donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.  
 
Beide vergaderingen zijn openbaar. Echter, vanwege het bijzondere karakter van de vergaderingen, is er waarschijnlijk geen ruimte om de vergadering op de tribune in de raadzaal te volgen. Wel is het mogelijk in de naastliggende trouwzaal via een beeldverbinding de vergadering te volgen. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 21 maart aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

•    Goorweg 37

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    Kattenbergweg 2-22
•    nabij Oude Bocholtsebaan 5

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Beatrixpark 1
•    Kotmansweg 2

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

•    Brinkeweg 50

Ruimtelijke ordening

•    Ontwikkeling voormalig terrein Autopalace
•    Notaristuin fase II

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Festival der Ambachten

Vergunningsaanvraag evenement Festival der Ambachten op 28 april 2018, De Slingeweg 12-14 Winterswijk Brinkheurne.

Vergunningsaanvraag evenement Concert Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging en Concordia

Vergunningsaanvraag evenement Concert Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging en Concordia op 14 april 2018,  Laan van Hilbelink 6.

Verkeer

naar boven

Verkeersmaatregelen extra warenmarkt 30 maart 2018

In verband met een extra warenmarkt is op vrijdag 30 maart de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Verkeersmaatregelen Vuurfestival Meddo 31 maart en 1 april 2018

In verband met het Vuurfestival in Meddo is op 31 maart 2018 vanaf 18.00 uur en op 1 april 2018 vanaf 16.00 uur de Geldereschweg (tussen de Brengersdiek en de Tjeenkweg) en de Wesselinkweg afgesloten voor alle verkeer.

Om bezoekers op een vlotte en veilige manier naar de parkeervoorziening aan de Geldereschweg te leiden, worden tijdens het evenement de volgende maatregelen genomen:

•    Via de Beitelweg en Tjeenkweg kunnen fietsers de fietsenstalling bereiken. Beide wegen zijn afgesloten voor autoverkeer (uitgezonderd aanwonenden);
•    Op de Grevinkweg is eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Eibergseweg richting de Geldereschweg uitgezonderd fietsers;
•    Er geldt een parkeerverbod langs de Brengersdiek, Eibergseweg en Geldereschweg. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Geldereschweg;
•    Ter plaatse is een omleiding aangegeven.

Parkeerverbod in verband met Landelijke Markt 1 april 2018

In verband met de Landelijke Markt bij Watermolen Berenschot is op zondag 1 april van 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

K. ten Dolle, 08-02-1995;
F. Jansen, 11-01-1986;
J.K.M.B. Laijan, 06-03-1962;
K. Zhao, 22-01-1983;
J. Dolphijn, 24-11-1954;
A. Jenadeleh, 01-02-1988;
Wail Kamaleldin Elgailly, 12-05-1998;
M. Asadpour, 25-04-1974;
E. Harizi, 16-12-1991;
A.L.H. Herez, 28-02-1990.

Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van onderstaande persoon per 13 februari 2018 ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend'.
Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

N. Kemeling, 13-05-1985.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 13 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Budgethouderschap Vrijetijdsagenda Achterhoek2016-2019
2.    Verlengen convenant en overeenkomst en tijdelijke uitbreiding Ondersteuningsteam Oost Achterhoek
3.    Gebiedsontwikkeling Driemarkweg e.o.
4.    Keurmerk veilig ondernemen in het buitengebied
5.    Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2017 waarbij onder oplegging van een dwangsom een herplantplicht is opgelegd voor vijf locaties nabij de Illebergdiek en de Bredelerweg

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

 

Uitgelicht