Gemeentenieuws 27 maart 2018

Met onder andere: uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referendum, beleid voor natuur, groen en landschap in Winterswijk, gewijzigde afvalinzameling, terugblik op de raad.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum

naar boven

Veel Winterswijkers maakten afgelopen woensdag de gang naar de stembus om de nieuwe leden van de gemeenteraad te kiezen. Tegelijkertijd werd het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) gehouden. Hieronder leest u de uitslagen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Zeven partijen deden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk. Het CDA is met 3.900 stemmen (28,6%) de grootste partij geworden. Winterswijks Belang werd tweede met 3.052 stemmen (22,4%), gevolgd door de VVD (2.546 stemmen, 18,7%), PvdA (1.336 stemmen, 9,8%), D66 (1.049 stemmen, 7,7%), GroenLinks (1.349 stemmen, 9,9%) en Kansrijk Winterswijk (397 stemmen, 2,9%). In totaal brachten 13.629 kiesgerechtigde Winterswijkers hun stem uit. Het opkomstpercentage was met 59,39% iets hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (58,55%).

Zetelverdeling

De gemeenteraad van Winterswijk telt 21 zetels. De verkiezingsuitslag betekent dat het CDA van 4 naar 7 zetels gaat. Winterswijks Belang verliest 1 zetel en komt uit op 5 zetels. De VVD behoudt 4 zetels in de raad. De PvdA levert 1 zetel in en krijgt 2 zetels. D66 behoudt 1 zetel in de raad en GroenLinks krijgt 2 zetels. Kansrijk Winterswijk behaalde te weinig stemmen voor een zetel in de raad. De SP had 3 zetels, maar deed niet mee de verkiezingen en keert daardoor komende raadsperiode niet terug in de raad.

Gekozen kandidaten per partij

Hieronder leest u welke kandidaten per partij zijn gekozen in de gemeenteraad. De met een sterretje (*) gemarkeerde kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. De gekozen kandidaten moeten formeel nog instemmen met hun benoeming tot raadslid.

Winterswijks Belang

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Wim Aalderink*, 1.432
2    Ruth van der Meulen*, 304
3    Henk Jan Tannemaat*, 178
4    Tim Jonker, 81
5    Erwin te Selle, 129

CDA

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Ilse Saris*, 2.645
3    Wilma Elsinghorst*,  267
2    Wim Elferdink*,  232
4    Wim Wassink, 70
5    Ismaël Johannis, 103
6    Jacqueline van der Vinne, 94
7    Thomas de Roos, 90

VVD

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Inge klein Gunnewiek*, 1.072
2    Tom van Beek*, 484
3    Gert-Jan te Gronde*, 244
4    Janet Poels-Boland, 36

PvdA

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Elvira Schepers-Janssen*, 624
2    Ubel Zuiderveld, 111

D66

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Loes ten Dolle*, 783

GroenLinks

Plaats op lijst, Gekozen kandidaten, Aantal stemmen

1    Tineke Zomer*, 995
2    Peter Beker, 39

Uitslag raadgevend referendum

naar boven

Tijdens het raadgevend referendum brachten 12.843 kiezers hun stem uit voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Dat betekent een opkomstpercentage van 57%. Er waren 717 blanco stemmen en 42 ongeldige stemmen.

Aantal stemmen    %

Voor: 6.321 -  49,4%
Tegen: 5.763 -  45,0%

Graafschap College wil euregionale academie vestigen in Winterswijk

naar boven

Het Graafschap College wil in Winterswijk starten met een nieuw MBO-plus programma onder de naam Euregio Academie Willem V. Het doel van dit nieuwe opleidingsprogramma is om huidige en potentiële werknemers (MBO plus-niveau) op te leiden, zodat ze breed inzetbaar zijn in de regio, ook aan de andere kant van de grens. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze plannen enthousiast ontvangen en is bereid financieel bij te dragen aan dit initiatief. Lees meer over dit plan op onze www.winterswijk.nl

Beleid voor natuur, groen en landschap in Winterswijk

naar boven

Winterswijk is rijk aan zeldzame natuur en draagt de titel ‘Nationaal Landschap’. Het landschap en de natuur is van ons allemaal en veel mensen hebben er dagelijks mee te maken. Winterswijk is in zijn lange geschiedenis ingrijpend veranderd door de mens. De afgelopen maanden heeft de gemeente Winterswijk hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk. Het beleidsplan richt zich op de toekomst van het ´groen´ in Winterswijk, zowel in de kom als in het buitengebied. Dit beleidsplan is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van burgers en belanghebbenden tijdens bijeenkomsten in oktober en november 2017. Het concept beleidsplan is in januari 2018 vastgesteld in het college en wordt in maart en april besproken met de verschillende gebiedspartijen. De planning is om in mei 2018 het definitieve beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk door de raad te laten vaststellen.

Openbare bijeenkomst

Donderdag 5 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is er een openbare bijeenkomst in het gemeentekantoor met een toelichting op dit concept beleidsplan. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het verkrijgen van aanvullende informatie.

Aanmelden en reageren

Wenst u de bijeenkomst bij te wonen, graag aanmelden via gemeente@winterswijk.nl
Tot en met vrijdag 13 april 2018 kunt u op eerder genoemd e-mailadres schriftelijk reageren op het concept beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk.

Meer informatie

Het concept beleidsplan is beschikbaar op https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws/2018/Maart/Beleid_voor_natuur_groen_en_landschap

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

naar boven

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Guido de Vries aan het woord.

Ik ben werkzaam als coördinator van de buurtsportcoaches in Winterswijk. Als coördinator en  buurtsportcoach probeer ik zo veel mogelijk verbindingen tot stand te brengen, zowel tussen de verschillende buurtsportcoaches als andere werkvelden. Bijvoorbeeld tussen sportverenigingen en basisscholen, in de vorm van de sportkennismakingslessen. Daarbij komt een trainer van de sportvereniging les geven op school. Wie kan er nou beter een sport promoten, dan iemand van de vereniging zelf.

Hybride leren

Verder ben ik betrokken bij het Hybride leren op Sportpark Jaspers. Op dinsdag zijn hier ruim 30 studenten van het Graafschap College in Winterswijk bij verschillende organisaties actief. Zelf ben ik betrokken bij de organisatie van de Koningsspelen. Heel Sportpark Jaspers kleurt op vrijdag 20 april oranje en is er voor iedereen wat sportiefs te doen!

Actief Winterswijk

Daarnaast ben ik betrokken bij Actief Winterswijk en de bijbehorende website www.actiefwinterswijk.nl. Hierop staat het actuele aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Een primeur is dat er nu ook een sportkaart  Actief Winterswijk’ is voor volwassen, waarmee er onbeperkt gesport kan worden bij verschillende sportaanbieders.  

Als buurtsportcoach zet ik me ook in voor verschillende sportieve evenementen die plaatsvinden in de gemeente Winterswijk. Denk hierbij aan de Jaspers Jeugdsportdag, de indoor sportdag en de Nationale Sportweek. Kortom, voor mij is een werkdag nooit hetzelfde en door de verschillende contacten met het verenigingsleven ontstaat er altijd wel iets nieuws!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres actief@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

EUREGIO bestaat 60 jaar

naar boven

De EUREGIO bestaat dit jaar 60 jaar. In het kader van dit jubileum vinden er komende maanden diverse evenementen plaats. De EUREGIO werd in 1958 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied te bevorderen. In 2018 viert het grensoverschrijdend samenwerkingsverband zijn 60-jarig bestaan. In het kader van het jubileum zal de EUREGIO zich de komende maanden op verschillende manieren presenteren in de aangesloten gemeenten. Verschillende evenementen staan inmiddels gepland. Onder andere in Rheine, Enschede en Tubbergen staan er activiteiten in het kader van het jubileum op het programma. Als u in 2018 ook een evenement organiseert waarbij op het 60-jarig bestaan van de EUREGIO gewezen kan worden, neem dan contact op met de heer Christoph Almering, c.almering@euregio.eu. Kijk voor meer informatie op www.euregio.eu.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (tweede paasdag) is het gemeentekantoor gesloten. U kunt weer bij ons terecht op dinsdag 3 april vanaf 9.00 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar vanaf 8.00 uur. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Expositie portretten van Achterhoekers in gemeentekantoor

naar boven

Burgemeester Bengevoord heeft Erik Hagelstein en Jessica de Lepper, de samenstellers van het boek Parels van de Achterhoek ontmoet in de hal van het gemeentekantoor. Tot en met 18 april 2018 zijn de portretten uit het boek te bekijken in de hal van het gemeentekantoor. Voor het boek zijn twintig mensen geselecteerd voor een portret. De verhalen van Achterhoekers zijn opgetekend door Erik Hagelstein. Fotograaf Jessica de Lepper verzorgde de fotografie. Schrijver en fotograaf zijn geboren en getogen Achterhoekers en wonen in Doetinchem. Veel achternamen van de parels eindigen op ink of ing. Ontstaan uit namen van boerderijen, erven of woonplaatsen. Echt Achterhoeks dus. De geportretteerden wonen niet allemaal meer in de Achterhoek, maar koesteren hun onbezorgde jeugd in een mooie streek. De expositie is gratis te bekijken tot en met 18 april 2018 tijdens kantooruren van het gemeentekantoor.

Zwerfafval? Winterswijk Mooi Schoon!

naar boven

Woensdag 21 maart 2018 hebben veel kinderen van de BeestenBende uit Winterwijk  in het centrum van Winterswijk een actie gehouden om zwerfvuil op te ruimen. Elke maand lopen de kinderen normaal gesproken in hun eigen buurt een ronde om zwerfafval te verzamelen. Maar in het kader van de Landelijke Opschoondag van zaterdag 24 maart is gekozen om het centrum mooi schoon te maken. De aanpak van zwerfafval is ‘hot’ in Winterswijk. We willen immers allemaal graag een schone woon- en leefomgeving. Doe met ons mee!

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Mooi Schoon!, www.winterswijk.nl/Inwoners/Afval/Mooi_Schoon
Kinderen uit Winterswijk ( 7-11 jaar) die lid willen worden van de BeestenBende kunnen zich aanmelden via www.mijnbeestenbende.nl

Gewijzigde afvalinzameling in verband met Pasen

naar boven

Op maandag 2 april aanstaande is het tweede paasdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Sociaal Team van de Post:

naar boven

Geldzaken

Het thema geld komt bij het sociaal team op verschillende manieren aan bod, hierbij enkele voorbeelden

Financiële opvoeding

Onlangs was de Week van het geld met als doel kinderen te leren omgaan met geld (zaken). Als jongeren op jonge leeftijd al leren omgaan met geld is hun financiële zelfredzaamheid gewaarborgd.
Door zakgeld en/of kleedgeld leren kinderen goed omgaan met geld en worden ze voorbereid om financiële verstandige keuzes te maken. Niet alles kan, ze moeten leren sparen voor grotere uitgaven.

Echtscheiding en financiën

Een werkloze, gescheiden vrouw met kinderen kan niet rondkomen. Met haar worden inkomsten en uitgaven in kaart gebracht en vervolgens wordt gekeken of mevrouw in aanmerking komt voor toeslagen bijvoorbeeld voor huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Samen wordt dan op de belastingsite aangegeven dat mevrouw geen toeslagpartner meer heeft en wordt alles geregeld.

Financieel krap

Bij een laag inkomen bestaat mogelijk het recht op toeslag of kwijtschelding of in sommige gevallen een aanvulling op de AOW. Voor kinderen is er geld beschikbaar voor sport (Jeugdsportfonds) of schoolbenodigdheden (st. Leergeld). Ook kent de Sociale Dienst Oost Achterhoek regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid voor bijzondere noodzakelijke uitgaven. Dit zijn heel in het kort enkele mogelijkheden. Vraag ernaar bij Sociaal Team de Post.

Heeft u ook vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

naar boven

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 7 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden.

Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

Woensdag:    12.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag:           12.00 uur – 16.00 uur
Zaterdag:        09.00 uur – 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Omgaan met geld

naar boven

Goed omgaan met geld blijft ook na de Week van het geld belangrijk. Daarom zal de Post regelmatig een aantal tips op financieel gebied bij u onder de aandacht brengen. Natuurlijk kunt u bij ons ook aankloppen met vragen rondom financiën. Deze keer geven wij tips over een teruggaaf van de belastingdienst en de zorgtoeslag.

Teruggaaf van de belastingdienst

Heeft uw zoon of dochter vorig jaar vakantiewerk gedaan? Of heeft uw kind een bijbaantje. Dan bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een teruggaaf van de belastingdienst. Met een digicode kunt u inloggen op de site van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl Mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan is deze aan te vragen via www.digid.nl.

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar en ouder dient een zorgverzekering af te sluiten. Per maand is dit best een groot bedrag. Daarom bestaat de mogelijkheid om van de zorgtoeslag gebruik te maken. Deze toeslag is een bijdrage van de overheid. Het is belangrijk te weten dat een teveel aan ontvangen toeslag terugbetaald moet worden. Aanvragen en meer informatie: www.mijntoeslagen.nl

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van de aanvragen of andere vragen op financieel gebied dan kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur gebruik maken van het inloopspreekuur in de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.
www.depostwinterswijk.nl

Activiteiten voor mantelzorgers

naar boven

VIT-hulp bij mantelzorg

Voor mantelzorgers worden bijeenkomsten met de thema’s autisme en omgaan met verlies georganiseerd.

Naasten van een volwassene met autisme

Donderdagavond 5 april 2018 om 19.30 uur wordt in de Johanneshof, Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde een bijeenkomst gehouden voor partners, kinderen of andere familieleden/naasten van volwassenen met autisme.

Groepsbijeenkomsten GGNet preventie

Op maandag 9 april van 15.30 tot 17.00 uur KOPP kindergroep (9-12 jaar) RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk. Gespreksgroep voor jongens en meiden tussen de 9 en 12 jaar waarvan de vader of moeder  psychische problemen heeft en/of verslaafd is.

Omgaan met autisme GGNet preventie

Op maandag 9 april van 19.00 tot 21.00 uur partnercursus ‘Omgaan met autisme’ voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger. Locatie: RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bijeenkomsten van GGNet preventie kunt u contact opnemen met 088-933 1180 of preventie@ggnet.nl. Of via de website http://ggnet.nl/cursussen

Omgaan met verlies

Dinsdag 10 april 2018 om 19.30 uur wordt in het Borchuus in Varsseveld een bijeenkomst gehouden voor mantelzorgers met als onderwerp ‘Omgaan met verlies’.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Agenda activiteiten

naar boven

datum, info activiteit

28 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk;
28 maart, Bijeenkomst Mantelzorg: Wat doet het met je? Aanvang: 19.30 uur, Zonnebrinkkerk in Winterswijk;
29 maart, Openbare raadsvergadering om 18.00 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein1 in Winterswijk;
3 april, Eerste bijeenkomst Hoe blijf ik de Zorg de Baas? van 09.30 tot 12.00 uur bij De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten;
4 april, Eerste bijeenkomst Omgaan met mensen met dementie van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: kantoor van VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde;
5 april, Openbare bijeenkomst concept beleidsplan natuur, groen en landschap in Winterswijk van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk;
5 april, Bijeenkomst autisme en mantelzorg om 19.30 uur in de Johanneshof, Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde;
9 april, Groepsbijeenkomsten GGNet preventie van 15.30 tot 17.00 uur, RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk;
9 april, Partnercursus Omgaan met autisme van 19.00 tot 21.00 uur, , RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk;
10 april, Bijeenkomst Omgaan met verlies om 19.30 uur in het Borhuus, Kerkplein 3 in Varsseveld.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

•    Buys Ballotstraat 14 (bouwen/milieu)
•    Grevinkweg 14-16 (bouwen)
•    Albert Schweitzerlaan 22 (kappen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    Halteweg 8
•    Wandersweg 15

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Ambachtsstraat 71
•    de Bank 14
•    Bekeringweg 8
•    Groenloseweg 107
•    Groenloseweg 111
•    Laan van Napoleon 20
•    Waliënsestraat 135

Ruimtelijke ordening

•    Ontwerpbestemmingsplan facetbestemmingsplan parkeren

naar boven

Verkeer

naar boven

Verkeersmaatregelen extra warenmarkt 30 maart 2018

In verband met een extra warenmarkt is op vrijdag 30 maart de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Verkeersmaatregelen Vuurfestival Meddo 31 maart en 1 april 2018

In verband met het Vuurfestival in Meddo is op 31 maart 2018 vanaf 18.00 uur en op 1 april 2018 vanaf 16.00 uur de Geldereschweg (tussen de Brengersdiek en de Tjeenkweg) en de Wesselinkweg afgesloten voor alle verkeer.

Om bezoekers op een vlotte en veilige manier naar de parkeervoorziening aan de Geldereschweg te leiden, worden tijdens het evenement de volgende maatregelen genomen:

•    Via de Beitelweg en Tjeenkweg kunnen fietsers de fietsenstalling bereiken. Beide wegen zijn afgesloten voor autoverkeer (uitgezonderd aanwonenden);
•    Op de Grevinkweg is eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Eibergseweg richting de Geldereschweg uitgezonderd fietsers;
•    Er geldt een parkeerverbod langs de Brengersdiek, Eibergseweg en Geldereschweg. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Geldereschweg;
•    Ter plaatse is een omleiding aangegeven.

Parkeerverbod in verband met Landelijke Markt 1 april 2018

In verband met de Landelijke Markt bij Watermolen Berenschot is op zondag 1 april van 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag Koningsspelen op 20 april 2018

Ontheffingsaanvraag Koningsspelen op 20 april 2018 bij Sportpark Jaspers te Winterswijk.

Ontheffingsaanvraag versterkte muziek op 26 mei 2018

Ontheffingsaanvraag versterkte muziek op 26 mei 2018 aan de Korenstraat 9 te Winterswijk.

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag modeshow op 29 april 2018

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag modeshow op 29 april 2018 op de Markt te Winterswijk.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 13 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Aankoop grond t.b.v. aanleg watergang langs de Grevinkweg
2.    Euregio Academie Willem V
3.    Subsidieverzoek en bruikleen werken ten behoeve van exposities Max van Dam
4.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 14 maart 2017

Op 20 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Tijdelijke regionaal programmaregisseur energietransitie
2.    Energiefonds Winterswijk
3.    Extra opleidingsbudget
4.    Algemeen Bestuur SDOA d.d. 26 maart 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Terugblik op de raadsvergadering

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 15 maart de volgende besluiten genomen.

Raad neemt Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan

Met de Uitgangspuntennota 2019 wil het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland de gemeentebesturen in haar werkgebied in staat stellen om beter en eerder te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2019.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling vast voor ambtenaren van de griffie

Als werkgever van de ambtenaren van de griffie heeft de raad een aantal wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van toepassing verklaard op de medewerkers van de griffie.

Raad stelt bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vast

De raad heeft het bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vastgesteld, zodat het agrarische bedrijf (kwekerij) op dit perceel kan uitbreiden.

PvdA dient motie in over duurzaamheidslening

Op 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad de ‘verordening duurzaamheidslening gemeente Winterswijk 2016’ vastgesteld. Deze regeling stelt particulieren in staat om tegen een lage rente geld te lenen om hun woning te verduurzamen. De PvdA-fractie verzocht het college in een motie om de lijst met particuliere duurzaamheidsmaatregelen nog eens kritisch tegen het licht te houden, omdat er door voortschrijdend inzicht twijfel bestaat over het duurzame karakter van bepaalde maatregelen op deze lijst. In een reactie op deze motie gaf wethouder Rik Gommers aan dat aan dat de verordening binnenkort wordt geëvalueerd. Daarop trok de PvdA de motie in.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 15 maart.

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

De allerlaatste raadsvergadering van deze periode bevatte veel akkoordstukken. De commissieleden van de partijen hadden hierover al genoeg gezegd. Dat geeft Winterswijks Belang mooi de gelegenheid het CDA te feliciteren met de klinkende overwinning. Van 4 naar 7 zetels is een prestatie van formaat. Ook GroenLinks met 2 zetels feliciteren wij van harte met hun debuut! Nu de verkiezingen achter de rug zijn hoopt WB weer op een vruchtbare periode van samenwerking in de raad. Er is nog genoeg te doen in Winterswijk!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

In de fractievergadering voorafgaand aan deze laatste raadsvergadering hebben wij als CDA-fractie teruggekeken op de afgelopen vier jaar. We hebben gekeken naar wat goed ging en wat beter kan.
Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft het CDA het voorstel gedaan om ouders meer te betrekken bij de voorlichting over alcoholgebruik. De raad heeft dit voorstel toen aangenomen en we hebben nu naar de stand van zaken gevraagd. Het voorstel was om ouders van kinderen in groep 8 bij de voorlichting te betrekken. Wethouder Ilse Saris gaf toen aan dat ze het een goed plan vond, maar graag wat ruimte wilde om de voorlichting aan de doelgroep te geven.
Wij vroegen ons af of er al meer bekend is. In de beantwoording van onze vraag gaf wethouder Saris aan dat er hard aan gewerkt wordt en dat o.a. de landelijk bekende kinderarts Nico van der Lely naar Winterswijk komt. Als CDA zijn wij daar blij mee. Wij zetten ons er voor in dat het goed gaat met de jongeren in Winterswijk. De gevolgen van alcoholmisbruik kunnen we daarbij missen als kiespijn. Gelukkig is de hele raad dat met ons eens en gaan we ons met elkaar daar voor inzetten.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tom van Beek, raadslid VVD

Afgelopen raadsvergadering heb ik namens de VVD wederom aandacht gevraagd voor het geven van duidelijke voorlichting betreffende het kappen van bomen en bosbeheer. In ons mooie landschap zijn bomen voor veel burgers een stuk emotie geworden. De laatste jaren wordt er door de boseigenaren en gemeente een inhaalslag gemaakt met het onderhoud en in stand houden van bossen en lanen. Dit heeft tot gevolg dat er soms redelijk grote percelen bos gekapt worden om ruimte te maken voor jonge aanplant. Zonder de juiste voorlichting kunnen mensen dan snel de verkeerde conclusie trekken en denken dat het landschap vernield wordt. Zonder het juiste onderhoud en vernieuwing zal het landschap in verval raken en hebben wij over 50 jaar geen mooie bossen en wallen meer. Daarom heb ik voorgesteld dat de gemeente samen met de bosbouwers en boseigenaren op een gerichte manier voorlichting hierover gaat geven. De Hout- en Woldag op 27 mei in het Scholtenbrugpark, georganiseerd door de Stichting Boerengoed en de Landschapskudde zou hier een mooie gelegenheid voor zijn. Om maar in plattelandstermen te blijven: “We moeten als gemeente het ijzer smeden als het heet is.”
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Ubel Zuiderveld, raadslid PvdA Winterswijk

15 maart was de laatste echte raadsvergadering van de oude raad. Ik schrijf dit stukje voor de verkiezingen, jij leest het erna. Misschien is mijn partij afgestraft door de Winterswijkse kiezer. Immers, de peilingen waren voor ons weer niet gunstig. Daarnaast maakten wij ons niet overal geliefd. Reden: ons standpunt dat we de wildgroei van houtstook dringend moeten aanpakken. Veel stokers zullen ons dit niet in dank afnemen. Omdat het PvdA-standpunt nog altijd weinig draagvlak heeft, sloeg ik in de laatste raadsvergadering opnieuw op de trom. Mijn overtuiging: de overheid kán en mág niet accepteren dat in sommige straten/buurten de volksgezondheid en leefbaarheid door houtstook dramatisch worden aangetast. Er zijn in Winterswijk mensen met long/luchtwegproblemen die door stokende buren regelmatig acuut naar het ziekenhuis moeten. Maar ook is het onacceptabel dat honderden Winterswijkers ramen en deuren gesloten moeten houden vanwege rookoverlast. Ik zei het nogmaals tijdens een pleidooi om hout/pelletkachels te verwijderen van de gemeentelijke investeringslijst voor duurzame energie. Want duurzaam is houtstook ook al niet. Als je mij niet hebt weggestemd, zal ik (onder meer) vier jaar lang op houtstook blijven hameren. Niet om stokers te pesten, maar om de gezondheid van hun buren en de stokers zelf te beschermen.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Jeroen Rensen, fractievoorzitter SP

Als u dit leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en is er een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Hier maakt de SP helaas geen deel meer van uit. Dit was dus (voorlopig) onze laatste raadsvergadering en ook deze keer hebben we onze stem laten horen. Omdat de agendapunten door de gehele raad al akkoord waren bevonden, hebben we een aantal nog openstaande vragen bij het college neergelegd. De eerste vraag ging over de nog steeds ontbrekende bewegwijzering richting Duitsland. Onze gasten rijden eindeloos rondjes door het centrum. Een ander probleem is de discriminatie bij het vragen naar vermelding van de naam van de partner op het paspoort. Dit bleek bij niet alle huwelijksvormen automatisch te gebeuren, terwijl het net zo goed mogelijk is en net zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. De reactie van het college en afdeling burgerzaken was erg hoopgevend. Onze laatste vraag is nog steeds een heet hangijzer. Het niet uitvoeren van de cultuurpas in combinatie met een sportpas voor inwoners met een smallere beurs. Hier hadden we een herhaling van onze motie klaarliggen, maar mede door het ontbreken van de wethouder, hebben we dit punt aangehouden. Hier komen we zeker op terug, want de SP gaat door, buiten de raad en u zult ons zeker tegen blijven komen in de Winterswijkse politiek.
Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl 

Han Kolkman, tijdelijk fractievoorzitter D66

De laatste reguliere raadsvergadering van deze raadsperiode was voor de fractie van D66 een zeer rustige. Het is gebruikelijk dat op een dergelijke raadsvergadering geen belangrijke besluiten worden genomen: dat wordt overgelaten aan de nieuwe raad na de verkiezingen. Zo stonden er op de agenda geen punten die uitgebreid moesten worden besproken, al waren die er wel. Deze zijn doorgeschoven naar volgende maand, zodat eerst de beide raadscommissies er over kunnen discussiëren en eventuele insprekers over een bepaalde zaak van hun democratisch recht gebruik kunnen maken. Na de opening werd door verschillende fracties wel druk gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje. Na het vaststellen van drie collegevoorstellen waarover zonder discussie overeenstemming was bereikt, kon onze voorzitter burgemeester Bengevoord zijn slotwoord uitspreken. Daarin werd ondergetekende bedankt voor zijn werk als vervangend raadslid en fractievoorzitter van D66 in de laatste maanden. Gelukkig kan Franklin Vlam in de afscheidsraad op 28 maart weer op zijn zetel gaan zitten na een voor hem heftige en spannende periode. Hij krijgt dan het afscheid dat hij verdient voor al het werk dat hij namens D66 voor Winterswijk heeft gedaan en dat is heeeeel veel!
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

 

Uitgelicht