Gemeentenieuws 22 mei 2018

Met onder andere inzameling landbouwfolie, NIXzonderID, Achterhoek krijgt officiële vlag, nieuw lid voor Wmo-raad gezocht.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en overige folies op zaterdagmorgen 2 juni 2018

naar boven

De Stichting WCL Winterswijk zal samen met LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) op zaterdagmorgen 2 juni van 9.00 uur tot 12.00 uur de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie houden.

Het betreft het inzamelen van landbouwplastic (wit, zwart of doorzichtig), wikkelfolie en plastic zakken.
Voorwaarden om het zelf gratis aan te bieden zijn:

 • alles wat u aanbiedt dient bezemschoon te zijn; anders wordt het geweigerd
 • wikkelnet kan alleen ingeleverd worden mits het apart (los van de wikkelfolie) wordt aangeboden
 • vloerzeilen, dekzeilen, hard plastic en dergelijke worden niet geaccepteerd

Tijdens deze actiedag kunt u terecht op de volgende locaties:

 • Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 • Huiskamp B.V., Waliënseweg 17
 • BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer A. Schoemaker, e-mail: gebiedsloket@winterswijk.nl  of telefonisch: (0543)  543 543.

Ook thuis NIX18

naar boven

Van 17 mei tot 1 juni vindt de landelijke actie ‘NIXzonderID’ plaats. Tijdens deze actie besteedt de gemeente aandacht aan de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak.

Wat doet  u als ouder? Mag uw kind thuis alcohol drinken en roken vóór zijn/haar 18e jaar? Of geldt bij uw thuis ook de regel NIX18?

Ook thuis niet roken en drinken onder de 18 jaar

Alcohol drinken en roken is vooral voor jongeren die nog in de groei zijn erg slecht. Het beschadigt onder andere de hersenen en longen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren die thuis alcohol ‘leren’ drinken, later méér en vaker alcohol drinken dan jongeren die thuis geen alcohol mogen drinken. En jongeren die thuis mogen roken of hun ouders thuis zien roken, gaan zelf ook vaker roken. Daarom is het belangrijk om ook thuis de regel ‘niet roken en drinken onder de 18 jaar’ aan te houden.  Hoe langer  het drinken van alcohol en het roken wordt uitgesteld, hoe beter het is. De kans is dan ook veel groter dat uw kind nooit verslaafd raakt aan alcohol of tabak.  “Het is echt belangrijk om met uw kinderen in gesprek te blijven”, aldus wethouder Ilse Saris.

Regels stellen werkt

Praten met uw kind over alcohol en tabak kan best lastig zijn. Toch laat onderzoek zien dat jongeren de mening van hun ouders belangrijk vinden, ook al lijkt dat niet altijd zo. U helpt uw kind als u grenzen stelt, ook als u zelf wel eens alcohol drinkt of rookt. Tips om er samen met uw kind over te praten staan op www.hoepakjijdataan.nl.

Achterhoek krijgt een officiële vlag

naar boven

De Achterhoek heeft het de afgelopen duizend jaar zonder vlag moeten stellen. Daar moet dringend verandering in komen. Zwarte Cross en Grolsch willen dat er óók voor de Achterhoek een officiële vlag komt.
Deze vlag moet symbool staan voor alles waar deze regio voor staat en trots op is; zijn waarden, zijn symbolen, zijn dieren, zijn dorpen en steden! Zwarte Cross en Grolsch hebben als initiatiefnemers een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen. Aan deze ontwerpwedstrijd kan iedereen deelnemen die zich verbonden voelt met de Achterhoek. Mensen die niet ontwerpen kunnen een stem uitbrengen op hun favoriet. Zo is iedereen betrokken waardoor het winnende ontwerp de komende duizend jaar zal wapperen voor de Achterhoek!
Stefan Groothuis, projectleider namens Zwarte Cross en Grolsch: "Een vlag staat onder meer voor trots en feestelijkheid. De Achterhoek is een prachtige regio die trots kan zijn op zijn vriendelijkheid, nuchterheid, innovaties en creatieve ideeën. Maar door alle bescheidenheid wordt dat niet altijd getoond. Met een eigen vlag kan dat feestelijke en trotse gevoel door iedereen worden uitgedragen."  
Burgemeester Bengevoord van Winterswijk is ook voorstander van een officiële Achterhoekse vlag: "We delen allemaal het 'Achterhoek gevoel' maar met een vlag kunnen we dat ook laten zien!" Iedereen die zich ook zo verbonden voelt met de Achterhoek kan een ontwerp aanleveren via www.achterhoeksevlag.nl

Alzheimer Café Lichtenvoorde

naar boven

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 23 mei 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is ‘Het belang van bewegen bij dementie’. Saskia Otten, geriatrisch fysiotherapeut van Centrum in Beweging in Lichtenvoorde, zal het belang van bewegen bespreken. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van bewegen bij dementie. Daaruit blijkt dat bewegen de kwaliteit van leven vergroot en het ziekteproces iets kan afremmen. Het verbetert het denkvermogen en het doen van alledaagse activiteiten verloopt hierdoor ook beter. Tips over wat u kunt doen om fit te blijven bij dementie zal deze avond aan de orde komen.
Meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

naar boven

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Meer informatie over de Wmo-raad kunt u lezen op de website van de gemeente Winterswijk.

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:
•    Inwoners met een migratieachtergrond

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 5 juni aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief tenminste aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad, t.a.v. mevrouw Joanne Slotboom via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl. U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen t.a.v. secretariaat Wmo-raad, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Werk in Uitvoering

naar boven

Reconstructie Zonnebrink/Dingstraat

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Zonnebrink/Dingstraat. De weg wordt niet afgesloten, maar er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Rioolwerkzaamheden Tangelder Gorusstraat

In verband met rioolwerkzaamheden ter hoogte van Tangelder Gorusstraat nummer  5 is de weg tijdelijk afgesloten van maandag 28 tot en met woensdag 30 mei 2018.

Asfalteringswerkzaamheden Zonnebrink

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 vinden er aan de Zonnebrink (tussen Ratumsestraat en Laan van Hilbelink) asfalteringswerkzaamheden plaats. Op deze data is de Zonnebrink geheel afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven.

Werkzaamheden zandweg Ravenhorsterweg

In week 23 (4-8 juni) wordt het eerste deel van de zandweg voorzien van verharde karresporen. Het verkeer kan indien nodig omrijden via Nieuw Beusinkweg en Schimmelpenninklaan.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Wmo-raad op 28 mei

De Wmo-raad vergadert op maandag 28 mei aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
De op de agenda betrekking hebbende stukken kunt u vinden op www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandag 28 mei om 09.30 uur vindt in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk, de openbare vergadering plaats van de Seniorenraad.Voor deze bijeenkomst is een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Huisartsenzorg Oost Achterhoek (HZOA) om onder andere van gedachten te wisselen over onze vraag om huisartsen te omringen met zogenaamde ‘ouderenteams’. Tevens staan mantelzorgwoning en de sportkaart ‘Actief Winterswijk’ op de agenda. Ook is er in deze bijeenkomst een externe inbreng over het onderwerp mantelzorgwoning. Aansluitend hierop volgt het onderwerp over de sportkaart: ‘Actief Winterswijk’. U kunt ook zelf een onderwerp aanvoeren dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

Openbare raadsvergadering op 31 mei 2018

Op donderdag 31 mei 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 23 mei aanstaande op de website, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Agenda activiteiten

naar boven

datum, actitviteit

23 mei, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur, woonzorgcentrum Careaz Antoniushoeve, Raperburgsestraat 33 in Lichtenvoorde;
28 mei, Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk;
28 mei, Openbare vergadering Seniorenraad om 09.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk;
28 mei, Meezingkoor van 9.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk;
29 mei, Voorlichtingsbijeenkomst VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met notariskantoor Hobbelink en Buitink. Aanvang 19.30 uur, locatie Zonnebrinkkerk;
31 mei, Openbare raadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Sociaal Team van de Post

naar boven

Sport en bewegen voor jongeren: leuk, gezond en belangrijk

Binnen het Sociaal Team heeft SPOT jongerenwerk zijn plek met diverse activiteiten die gericht zijn op het veilig en gezond opgroeien van de Winterswijkse jeugd. Omdat sport en bewegen bijdragen aan gezond opgroeien, maken sportieve activiteiten een vast onderdeel uit van de SPOT-activiteiten. Naast het wekelijkse Spo®t in de Alma of lekker voetballen inde pannakooi bij Afterschool, worden er regelmatig grotere activiteiten georganiseerd in samenwerking met de buurtsportcoach, zoals het Straatvoetbaltoernooi op Koningsdag en de Zomerspelen in de zomervakantie (daarover komt later meer nieuws). Bij deze activiteiten staan vooral bewegen, ontmoeting en plezier centraal. Daarnaast wordt de eigenschap van sport dat het bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling de komende tijd nog concreter ingezet bij een tweetal activiteiten voor jongeren die om verschillende redenen wat weerbaarder of actiever zouden kunnen worden: ‘Meiden en weerbaarheid’ (boksen) en ‘Laagdrempelig sporten’ (voor jongeren die helemaal niet aan sport doen).

Interessant:

Voor een overzicht van de verschillende sportmogelijkheden voor jongeren, kunt u terecht op de website van Actief Winterswijk. Ook is er het Jeugdsportfonds als financiële middelen ontbreken om te kunnen sporten; voor meer informatie kun je terecht op WijWinterswijk.nl

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via  (0543) 543 960.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Kuipersweg 13

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Steengroeveweg 50
 • Stellingmolen 6

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Joost van den Vondelstraat 149
 • Omgevingsvergunning Notaristuin fase II

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 154054

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de beachclub bij recreatieplas 't Hilgelo te Winterswijk voor het wijzigen van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 23 mei 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

naar boven

Tijdelijke maatregelen Gala Schaersvoorde 24 mei 2018

In verband met het gala van het Schaersvoorde wordt op donderdag 24 mei 2018 vanaf circa 19.00 uur toegestaan dat auto’s met leerlingen via het voetgangersgebied (de Markt) naar de Revolutie rijden en de Markt weer verlaten via de Meddosestraat. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met hinder en opstoppingen in de omgeving van de Markt. Toeschouwers worden verzocht de aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

Verkeersmaatregelen extra Korenconcert 27 mei 2018

In verband met het Korenconcert op zondag 27 mei 2018 is er een parkeerverbod ingesteld langs de Wooldseweg tussen 13.00 en 17.00 uur. Bezoekers worden verzocht gebruik te maken van het aangegeven parkeerterrein.

Verkeersmaatregelen 27 mei 2018

In verband met een meimarkt in de Meddosestraat en het schaapscheerdersfeest in de Scholtenbrug is op zondag 27 mei de Sellekamp tussen Meddosestraat en Scholtenbrug (tot en met de eerste bocht vanaf de Meddosestraat) de gehele dag tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Algemene Plaatselijke Verordening

naar boven

Vergunnings-/ ontheffingsaanvraag Nationale Buitenspeeldag op 20 juni

Vergunnings-/ ontheffingsaanvraag Nationale Buitenspeeldag op 20 juni in Notaristuin Winterswijk

Wet op de Kansspelen

Vergunningsaanvraag exploitatie speelautomatenhal

Vergunningsaanvraag exploitatie speelautomatenhal Markthoek 102 te Winterswijk

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 8 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Aanvraag projectsubsidie Stichting Lokale Omroep Winterswijk
2.    Aanwijzing Streekziekenhuis Koningin Beatrix als Special Coverage Location
3.    Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaar van de eigenaar van het pand aan de Industrieweg 1 te Winterswijk tegen het besluit d.d. 9 november 2017 inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom
4.    Deelname aan landelijk programma ‘Nu niet zwanger’

Op 15 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    De Achterhoek werkt door 2.0
2.    Ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden Primair en Voorgezet Onderwijs
3.    Ontwikkelingen gemeentefonds n.a.v. Maartcirculaire 2018
4.    Beleidsnotitie ‘Zorg in onderwijs’
5.    Sloop en herbouw woning Stoffelsweg 4

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht