Gemeentenieuws 29 mei 2018

Met onder andere ROVA controleert ingezamelde pmd op inhoud, mantelzorgers naar Achterhoeks Fanfare Orkest, studenten onderzoeken opvang asielzoekers in Winterswijk.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

ROVA controleert ingezamelde PMD op inhoud

naar boven
Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons, is het percentage grondstoffen dat van het afval wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is hier een goed voorbeeld van.

Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van ingezamelde PMD beter. Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in ingezamelde PMD dat er niet thuis hoort zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Dat leidt helaas tot afkeurde vrachten PMD bij onze verwerkers. Deze vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en dienen verbrand te worden. Dit is slecht voor het milieu en leidt tot hogere kosten voor de gemeente en voor u. De recyclingbedrijven waar PMD wordt afgeleverd, worden steeds strenger in de  acceptatie van PMD. Goed scheiden van PMD is dus belangrijk.

Acceptatiecontrole

Vanwege deze gevolgen heeft  de gemeente Winterswijk ROVA gevraagd om de komende periode tijdens de inzameling van PMD steekproefsgewijs controles uit te voeren op de inhoud van de aangeboden containers. Tijdens de controles worden aangeboden containers met onjuiste inhoud niet geleegd omdat deze tot afkeur van het PMD bij de verwerker leiden. Door de onjuiste inhoud te verwijderen kunnen deze containers in de eerstvolgende inzamelronde alsnog geleegd worden.

Meer informatie en voorbeelden van wel en geen verpakkingen

Twijfelt u of iets nu wel of niet een verpakking is? Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van PMD en worden voorbeelden genoemd. Zo kunnen flacons van wasmiddelen en shampoo en verpakkingen van kaas en vlees wel bij het PMD afval aangeboden worden. Maar horen chips zakken, spuitbussen, piepschuim (etens)schalen, doordrukstrips van pillen of kauwgum en plastic speelgoed bijvoorbeeld niet bij het PMD-afval. Bekijk de lijst voor meer voorbeelden. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van PMD-afval.

Heeft u vragen over de PMD-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Mantelzorgers naar Achterhoeks Fanfare Orkest

naar boven

Gemeente Winterswijk stelt 40 entreekaarten beschikbaar voor mantelzorgers en hun zorgvragers voor het Achterhoeks Fanfare Orkest (AFO) dat op 9 juni optreedt in Theater  De Storm in Winterswijk. De kaarten worden beschikbaar gesteld , zodat de mantelzorger samen met de zorgvrager naar het concert kan gaan. De entreekaarten zijn inclusief een drankje en de garderobe. Het Achterhoeks Fanfare Orkest is een gelegenheidsorkest dat  bestaat uit ruim 60 muzikanten vanuit de hele Achterhoek.  Zij voeren een programma uit onder de titel ‘Van Wereld Muziekconcours tot Zwarte Cross’.  Daarmee verbinden ze twee, op het oog  totaal verschillende, festivals met elkaar in één muzikaal programma.
 
Mantelzorgers die geregistreerd staan bij VIT hulp bij mantelzorg kunnen zich aanmelden tot en met 3 juni  bij mevrouw B. klein Gunnewiek van de gemeente Winterswijk via  e-mail bgunnewiek@winterswijk.nl met als onderwerp: opgave Achterhoeks Fanfare Orkest op 9 juni.

Interesse?

Meld u dan snel aan,  want op = op. Graag in de mail vermelden de naam van de mantelzorger en de zorgvrager en vermeld s.v.p. ook als de zorgvrager in een rolstoel zit, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de inrichting van de zaal.

Uitreiken certificaten door wethouder Wim Aalderink

naar boven

November vorig jaar is ‘Aan de slag’ gestart. Een lokaal project van de gemeente met als doel om bewoners van het AZC te koppelen aan vrijwilligersklussen bij organisaties of verenigingen. Samen met Winterswijkse vrijwilligers doen de bewoners in groepjes vrijwilligerswerk. In april is de 200e match gehaald. Een geweldig mooi resultaat. Wethouder Wim Aalderink heeft de certificaten uitgereikt aan de bewoners van het AZC die vrijwilligerswerk doen. Voor Yusra was er een attentie omdat zij de 200e vrijwilligersklus heeft uitgevoerd.

Wat is ‘Aan de slag’?

Aan de slag is een lokaal project van de gemeente onder gebracht bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk met landelijke ondersteuning van Pharos en intervisies met de 26 andere gemeenten.
Er worden matches gemaakt van vrijwilligersklussen bij organisaties of verenigingen met mensen die wonen op AZC. De bewoners mogen in groepjes vrijwilligerswerk doen samen met Winterswijkse vrijwilligers.

Waarom ‘Aan de slag’?

Het is goed voor de gezondheid, het opdoen van sociale contacten, het leren van de Nederlandse taal, meedoen in de samenleving, goed voor het dag- en nachtritme en het doorbreken van de dagelijkse sleur bij AZC bewoners.

Interesse om mee te doen?

Vrijwilligerspunt Winterswijk is nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen met dit project. Te denken valt aan het begeleiden van AZC bewoners om mee te fietsen van het AZC naar de klus. Het helpen met het wekelijkse spreekuur bij het AZC of te helpen met het organiseren van of binnenhalen van klussen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over ‘Aan de slag’ is te verkrijgen via Ria Bussink, coördinator vrijwilligerswerk, 06 23 79 25 29. Of bij Monique Wieskamp, projectleider ‘Aan de slag’, 06 36 29 27 18. E--mail aandeslag@vpwinterswijk.nl

Grensoverschrijdende proef busverbinding Aalten Bocholt succesvol

naar boven

Op 30 april is de praktijkproef met de busverbinding Aalten Bocholt gestopt. De proef heeft waardevolle kennis opgeleverd voor een grensoverschrijdende verbinding. De reizigers zijn eenduidig positief. De initiatiefnemers waaronder de provincie Gelderland zijn tevreden over de proef. De resultaten worden gebruikt om een besluit te nemen over het voortzetten van de busverbinding.
Perspectief op een vaste busverbinding De vijf maanden durende praktijkproef heeft waardevolle kennis opgeleverd wat perspectief biedt op een permanente busverbinding. Voordat het zover is, moeten nog wel een aantal hindernissen worden genomen. Voor een vaste busverbinding over een langere periode is meer nodig dan voor een tijdelijke proefverbinding.

Reizigers positief

Een proef in de dagelijkse praktijk door daadwerkelijk tijdelijk een bus te laten rijden is een bewuste keuze geweest. Gebruikelijk is een theoretische marktstudie die over het algemeen gebaseerd is op meer algemene modellen en berekeningen. De praktijkproef kon ook relatief snel gerealiseerd worden. Een onderzoeksbureau verzamelde tijdens de proefperiode statistische gegevens over ervaringen van de reizigers. De eerste tussenresultaten van dit onderzoek zijn bekend. De reizigers zijn overwegend positief over deze verbinding; 97% waardeert de verbinding met goed. 59% van de reizigers is jonger dan 30 jaar.

Vervolg

Op basis van een potentieanalyse en de ervaringen van de reizigers is een advies gegeven. Het advies biedt de samenwerkingspartners de mogelijkheid om te werken aan het verder verbeteren van de buslijn. Daarnaast helpt het onderzoek om de vraag te beantwoorden of de busverbinding er daadwerkelijk moet komen en onder welke voorwaarden. Voordat het zover is moeten nog een aantal hindernissen genomen worden. Het gaat om een grensoverschrijdende concessie die onder bepaalde wetten en regels en voorwaarden aanbesteed en uitgevoerd moet worden. Dat betekent dat er nog veel afgestemd moet worden tussen de verschillende verantwoordelijke overheden. Ook moet gekeken worden naar de kosten en opbrengsten van een dergelijke verbinding. Ook de voorwaarden die gesteld moeten worden aan een mogelijke permanente lijn moeten verder onderzocht worden. De buslijn verbindt de beide stations Aalten en Bocholt met elkaar en daarmee ook de beide vervoersnetten. Het treintraject Bocholt-Wesel moet in de herfst van 2019 geëlektrificeerd worden. Dat heeft gevolgen voor de aankomst- en vertrektijden van de treinen op station Bocholt en daarmee ook gevolgen voor de busverbinding. De projectdeelnemers hebben zich als doel gesteld om dit probleem op te lossen voordat de dienstregeling in 2019 verandert. Ook moet er financieel nog een en ander geregeld worden voordat er een permanente lijn kan komen. Tussen de partners moet een kostenverdeelsleutel worden gemaakt.

Samenwerkingsverband

De grensoverschrijdende busverbinding is een initiatief van Kreis Borken, provincie Gelderland, gemeente Aalten, Stadsbus Bocholt GmbH en overige partners. De praktijkproef is gereden met geld uit het Europese INTERREG programma van de Euregio.

Studenten onderzoeken opvang asielzoekers in Winterswijk

naar boven

Leerproject opleiding Sociale Geografie

Van 4 juni tot en met 8 juni gaan 80 studenten en vier docenten van de opleiding Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitvoeren in Winterswijk naar de opvang van asielzoekers. Het betreft een leerproject dat de opleiding Sociale Geografie jaarlijks organiseert om studenten bekend te maken met het uitvoeren van onderzoek.

Jaarlijks onderzoek

De afgelopen zes jaar interviewden studenten van de opleiding Sociale Geografie al inwoners van Sneek, Middelburg, Hoogeveen, Baexem, Burgum en Ter Apel/Musselkanaal. Het leerproject moet inzicht geven in het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Nederlandse gemeenten. Uniek voor de editie van het leeronderzoek in Winterswijk is dat we dit jaar de opvang van asielzoekers zowel bekijken vanuit het perspectief van de Winterswijkers, als van de bewoners van het AZC van wie de asielaanvraag is ingewilligd.

Werkwijze onderzoek

De groep studenten doet  een week lang  onderzoek in Winterswijk. Zij nemen vragenlijsten en interviews af met bewoners in de leeftijd van 16 tot 80 jaar die doormiddel van een steekproef zijn geselecteerd.  De opleiding hoopt van harte op de medewerking van de inwoners van Winterwijk en van de bewoners van het AZC.

VIT-hulp bij mantelzorg

Activiteiten voor mantelzorgers in juni

naar boven

Scholing/symposium voor mantelzorgers en beroepskrachten. Thema: Samenspel, dé kans bij dementie. Locatie: De Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lievelde. Tijdstip:
Woensdagmiddag 6 juni van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en woensdagavond 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur).
Het programma onder leiding van Jan van der Hammen van Ervarea gaat over het “samenspel” tussen de mensen met dementie, hun naasten en de beroepskrachten die erbij betrokken zijn.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Vergaderingen

naar boven

Presentatiebijeenkomst

Op donderdag 7 juni a.s. wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De bijeenkomst is openbaar. Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de plannen voor Park Achterhoek, het voormalige Beatrix Gezondheidspark. Er is nu een planvisie en een flexibel bestemmingsplan uitgewerkt. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en komt voor besluitvorming in het college. Vanuit de projectgroep Park Achterhoek wordt u bijgepraat over:

 • De planvisie
 • Het zorgconcept
 • Het flexibele bestemmingsplan

De tweede presentatie heeft als onderwerp Boogie Woogie. Boogie Woogie had in 2017 exploitatietekort en ook 2018 wordt afgesloten met een verlies. Inmiddels zijn verschillende acties ondernomen. BMC advies heeft een rapport uitgebracht op basis van een Quickscan en Boogie Woogie heeft een aantal beleidsvarianten beschreven. Er ligt inmiddels een aanvullend subsidieverzoek bij de 3 betrokken gemeenten. In Winterswijk zal de behandeling van het subsidieverzoek plaatsvinden in de raadsvergadering van juni 2018. Het bestuur van Boogie Woogie geeft een toelichting op de plannen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Petra Meerman aan het woord.

Als buurtsportcoach probeer ik zoveel mogelijk 50 plussers in beweging te krijgen. Dit doe ik vanuit zwembad Jaspers. Binnen zwembad Jaspers zijn er namelijk veel beweegmogelijkheden voor 50 plussers. Zo zijn er onder meer lessen aquagym, aquafysio, aquajogging en lessen voor medische doelgroepen zoals hartpatiënten en MS patiënten. Al deze lessen worden afgesloten met koffie/ thee.

Daarnaast is het mijn doel om 50 plussers buiten zwembad Jaspers in beweging te krijgen. Zo is tijdens de Koningsspelen een activiteitenochtend met kegelen, sjoelen, dynamic tennis en een gezondheidscheck georganiseerd. De faciliteiten van zwembad Jaspers of overige verenigingen op sportpark Jaspers kunnen ook gebruikt worden voor activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn  wandelgroep MOVE die iedere maandagmiddag start vanaf zwembad Jaspers en hier na afloop  koffie/ thee drinken en de sjoelvereniging (Winterswijkse Sjoelschijven), die iedere woensdagavond hun clubavond hebben in het horecagedeelte van zwembad Jaspers.

We zijn nu bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor een beweeggroep op sportpark Jaspers, waarbij 50 plussers twee keer in de week buiten kunnen bewegen onder deskundige leiding. Als dit opgestart wordt gaat u hier zeker nog meer over horen. Het is een uitdaging om meer 50 plussers in beweging te krijgen, maar wel een leuke uitdaging!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Agenda activiteiten

naar boven

datum, activiteit

31 mei, Openbare raadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk;
4 juni, Meezingkoor van 9.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk;
6 juni, Scholing/symposium voor mantelzorgers en beroepskrachten in De Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lievelde;
7 juni, Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden gehouden. Aanvang 19.30 uur, Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Werk in Uitvoering

naar boven

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.
Op 29 en 30 mei wordt de Zonnebrink voorzien van nieuw asfalt en daarom wordt de weg geheel afgesloten tussen de Ratumsestraat en het Weurden. Het verkeer wordt omgeleid en ook de bus. De halte Driemark aan de Laan van Hilbelink komt te vervallen.

Tijdelijke afsluiting Anemoonstraat  vanaf 28 mei

In verband met een kraanwerkzaamheden is vanaf 28 mei tot en met 27 juli 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Werkzaamheden met hinder rotonde Waliënsestraat vanaf 28 mei

In verband met boorwerkzaamheden is vanaf 28 mei tot en met 1 juni 2018 kan er enige verkeershinder optreden nabij rotonde Waliënsestraat.

Werkzaamheden zandweg Ravenhorsterweg

In week 23 (4 - 8 juni) wordt het eerste gedeelte van de zandweg Ravenhorsterweg (binnen de bebouwde kom) voorzien van overrijdbare betonstroken. Het gaat over het gedeelte tussen de Kempenaerstraat en de Nieuw Beusinkweg. Tijdens deze werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk. Er wordt geen omleiding ingesteld. Het verkeer kan indien nodig omrijden via Nieuw Beusinkweg en Schimmelpenninklaan. Start werkzaamheden is maandag 4 juni 2018. Werk is gereed op woensdag 13 juni. De avondvierdaagse route hierlangs is op 14 juni 2018.

Tijdelijke afsluiting Kortestraat 5 juni

In verband met een asbestsanering is 5 juni 2018 de Kortestraat ter hoogte van huisnummer 14 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Hanekampweg 15, 21a en 31

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Wesselerweg 2

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Slagboomweg 4
 • voorzijde Zonnebrink 15

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Bumerweg 1-I
 • Kobstederweg 13-318
 • Nieuw Beusinkweg 20-2
 • Kloetenseweg 49
 • Zonnebrink 15

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 125838

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Hanekampweg 31 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 29 mei 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerlawaai Stoffelsweg 4

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Abeelstraat 126

Tijdelijke maatregelen gala Pronova 30 mei 2018

In verband met het gala van Pronova wordt op woensdag 30 mei 2018 de Torenstraat en Markt ook ’s middags afgesloten voor alle verkeer. Vanaf circa 18.00 uur wordt toegestaan dat auto’s met leerlingen via het voetgangersgebied (de Markt) naar de Revolutie rijden en de Markt weer verlaten via de Meddosestraat. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met hinder en opstoppingen in de omgeving van de Markt. Toeschouwers worden verzocht de aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

Verkeersmaatregelen extra warenmarkt 31 mei 2018

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 31 mei de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Tijdelijke maatregelen gala GKC 6 juni 2018

In verband met het gala van het Gerrit Komrij College worden, blijven op 6 juni 2018 ’s middags (na de warenmarkt) de Torenstraat en Markt afgesloten voor alle verkeer. Vanaf circa 17.00 uur wordt toegestaan dat auto’s met leerlingen via het voetgangersgebied (de Markt) naar The Gallery rijden en de Markt weer verlaten via de Meddosestraat.
’s Avonds vanaf circa 18.00 uur kan de Spoorstraat gestremd raken door voertuigen die richting centrum/Willinkstraat rijden. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met hinder en opstoppingen in de omgeving van de Torenstraat, Markt, Spoorstraat en Wheme. Toeschouwers worden verzocht de aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 6 - 12  juni Kuipersweg

In verband met een openluchtvoorstelling is vanaf 6 juni tot 10 juni, met uitloop naar 12 juni 2018, de Kuipersweg ter hoogte van de Blankersweg afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Burloseweg of de Haverkampstegge.

Geluid

Besluit hogere grenswaarde

 • Zonnebrink 15

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag Internationaal Strandbad Waterpolotoernooi

Ontheffingsaanvraag Internationaal Strandbad Waterpolotoernooi met préparty en feestavond op vrijdagavond 17 augustus en een feestavond op zaterdagavond 18 augustus 2018 op het terrein van het Strandbad aan de Badweg 6 te Winterswijk.

Wet op de Kansspelen

Vergunningsaanvraag exploitatie coffeeshop

Vergunningsaanvraag exploitatie coffeeshop in perceel Jonenstraat 8 te Winterswijk

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 15 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Aanwijzing Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Op 22 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Eerste bestuursrapportage 2018 en Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 SDOA
2.    Jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 Stadsbank Oost Nederland
3.    Gebruik  gedeelte Notaristuin als terrasvoorziening
4.    Jaarrekening 2017
5.    Bijzondere kosten bij een jeugdbeschermingsmaatregel
6.    Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rova Holding 24 mei 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht