Gemeentenieuws 13 november 2018

Met onder andere Week van de Pleegzorg, Prediabetesgroep, Nationaal Schoolontbijt, aanwijzing koopzondagen 2019.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Pleegouders gezocht

naar boven

Tijdens de Week van de Pleegzorg is wethouder Ilse Saris aangeschoven aan de ontbijttafel van de familie Slotboom. Jeroen en Simone Slotboom vangen twee Achterhoekse kinderen een paar dagen in de week op.

Tekort aan pleeggezinnen

Gemeenten en scholen vragen aandacht voor pleegzorg voor kinderen in de buurt. “Helaas hebben we in Winterswijk ook te maken met een behoefte aan pleeggezinnen. Juist kinderen moeten zorgeloos op kunnen groeien in hun eigen gezin. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of lange tijd niet thuis wonen. Dan is het fijn dat er pleeggezinnen zijn die deze kinderen een thuis bieden. Door aan te schuiven aan de ontbijttafel bij de familie Slotboom heb ik zelf ervaren hoe belangrijk een veilig en gezellig thuis voor pleegkinderen is. Wat zou het fijn zijn dat onze gemeente over meer pleeggezinnen beschikt, zodat ook kinderen uit onze buurt zorgeloos in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen opgroeien”, vertelt wethouder Saris.

Gewone gezinssituatie

Soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar, maar ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken.

Wat doet een pleegouder?

Als pleegouder vangt u kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. U biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen.

Meer informatie

Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit uw buurt zijn.

Vijfde Prediabetesgroep start januari 2019

Sinds 2014 loopt in Winterswijk het project Prediabetes. In het kader van dit project wordt een programma aangeboden aan mensen die in de voorfase van diabetes mellitus type 2 zitten. Zij hebben nog geen diabetes, maar lopen een groot risico dat wel te krijgen als de leefstijl niet wijzigt. De ervaringen van de deelnemers in eerdere groepen zijn zo positief dat besloten is om per januari 2019 te starten met een vijfde, maar tevens laatste groep. Dit vanwege de vergoeding vanuit de basisverzekering per 1 januari 2019.

Jaarprogramma project Prediabetes

Voor het veranderen van de leefstijl wordt een jaarprogramma aangeboden dat bestaat uit duur- en krachttraining, voorlichting over voeding en voedingsadviezen en begin- tussen- en eindmeting van bloedwaarden. Voor aanvang wordt een sportmedisch onderzoek door SportmedX, zodat duidelijk is of de kandidaat-deelnemer kan sporten en of er eventuele beperkingen zijn, waarmee rekening gehouden moet worden Tijdens het programma krijgen de deelnemers advies en begeleiding en voorlichting over blessurepreventie. Het project Prediabetes is een samenwerking van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium), Sportcentrum de Tuunte, SportmedX, een diëtiste en de gemeente Winterswijk.

Informatiebijeenkomst 27 november 2018

Inwoners van Winterswijk die tot de doelgroep behoren en gemotiveerd zijn hun leefstijl te veranderen, zijn van harte welkom op de informatie- en inschrijfbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25 (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met vrijdag 23 november 2018 bij mevrouw Jolanda Geurkink via jgeurkink@winterswijk.nl of telefonisch (06) 83 51 06 94.

Project Prediabetes eindigt na 2019

Omdat per 1 januari 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt na 2019 het programma Prediabetes niet meer door gemeente Winterswijk gefaciliteerd en medegefinancierd. Onder meer de interventie ‘Slimmer’ valt per 2019 in de basisverzekering. Slimmer richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen.

Ontbijt met burgemeester

Een feestje voor iedereen

Tijdens de week van het Nationaal Schooltontbijt hebben een half miljoen kinderen samen genoten van een gezond ontbijt. Op maandag 5 november vond het Burgemeestersontbijt plaats in het stadhuis.

Dit jaar verzorgden de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool ’t Kempken het ontbijt. In het raadhuis schoven het voltallige college van burgemeester en wethouders en de leerlingen aan de ontbijttafel. Zo gaven ze het goede voorbeeld van een gezonde start van de dag.

Donatie

De burgemeester betaalde symbolisch voor het ontbijtje door een cheque € 250,- voor de stichting Kinderpostzegels te overhandigen aan Roos Hoog-Antink. Met het jaarthema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten het Nationaal Schoolontbijt en Kinderpostzegels zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort.

Maatschappijleer

De burgemeester gaf ook nog een kort lesje maatschappijleer en beantwoordde diverse vragen van de leerlingen: wat doet de gemeenteraad, wat doet een burgemeester en wat doen de wethouders? Waarom draagt de burgemeester een ambtsketen? Welke partijen zitten er in de gemeenteraad van Winterswijk?

Aanwijzing koopzondagen 2019

Op grond van artikel 4 van de Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 kunnen burgemeester en wethouders maximaal 14 koopzondagen per jaar aanwijzen.

Deze koopzondagen kunnen per afzonderlijk gebiedsdeel van de gemeente aangewezen worden. Als gebiedsdelen van de gemeente worden in dit verband aangemerkt: het centrum (het gebied binnen het tangent), het overige deel van de bebouwde kom en de verschillende buurtschappen.

Op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenverordening geldt al een vrijstelling voor de volgende feestdagen: tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag (alle dagen van 10.00 tot 20.00 uur). Voor deze feestdagen hoeft daarom geen aparte vrijstelling te worden aangevraagd.

Verder mogen supermarkten, slagers, bakkers en groentewinkels op alle zondagen en op de bovengenoemde feestdagen geopend zijn.

Alvorens tot aanwijzing van de koopzondagen voor het jaar 2019 te besluiten, kunnen winkelbedrijven en belangenorganisaties van winkelbedrijven hun wensen met betrekking tot deze aanwijzing aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Dit kan schriftelijk of via e-mail gemeente@winterswijk.nl en is mogelijk tot 8 december aanstaande.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer Geert Krosenbrink van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch bereikbaar op (0543) 543 543.

Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk????

VIT-hulp bij mantelzorg organiseert op woensdagavond 21 november om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk, een themabijeenkomst over hoe werk- en (mantel)zorgtaken te combineren. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken heeft en wordt georganiseerd in samenwerking met Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf.

Eén op de zes mensen combineert een betaalde baan met mantelzorgtaken. Wat is nodig om dit goed vol te kunnen houden? Van welke wettelijke of bedrijfsspecifieke regelingen kun je gebruik maken? Welke zaken moet je goed regelen; zowel op het werk als buiten je werk? Marjan Roerdinkveldboom, de mantelzorgconsulent in de gemeente Winterswijk en Gretha van der Veer geven informatie over het thema en zullen voorkomende vragen beantwoorden. Daarnaast geven zij tips als het gaat om de communicatie met je collega’s en leidinggevenden. Ook is er de mogelijkheid om samen met andere werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen op en buiten het werk en kunnen er ervaringen uitgewisseld worden.

Aanmelden en informatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Inlopen kan vanaf 19.15 uur. Aan het bijwonen hiervan zijn geen kosten verbonden en koffie en thee krijgt u aangeboden. Aanmelden hiervoor kan bij VIT telefonisch  (0544) 82 00 00, of  info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2019

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2018 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2019 wordt berekend is 1,9%.

Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 1,9% stijgt in 2019.
Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Marie Louise Tanck, teamcoördinator Facilitaire Zaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Rotonde Schimmelpennincklaan - Waliënsestraat - P.J. Oudlaan

In verband met een reconstructie van rotonde Schimmelpennincklaan - Waliënsestraat - P.J. Oudlaan
is de rotonde tot en met vrijdag 23 november afgesloten voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers). Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding.

Jaspersweg

Tijdens de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan - Waliënsestraat - P.J. Oudlaan geldt voor de Jaspersweg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. Dit verbod geldt vanaf Sportpark Jaspers. Tevens geldt er een geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de tijdelijke doorsteek naar Bargerbosch.

Jachthuisweg

Tijdens de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan - Waliënsestraat - P.J. Oudlaan geldt voor de Jachthuisweg een snelheidsreductie naar 30 km/h.

Mevrouw Kuipers-Rietbergplein en Stationsstraat

In verband met de Sinterklaasintocht is op zaterdag 17 november 2018 tussen 13.00 en 16.00 uur de Stationsstraat, tussen het station en de Misterstraat en het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, tussen Balinkesstraat en Beukenhorsteg, afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de afsluiting van het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein wordt het eenrichtingsverkeer in de Beukenhorstweg opgeheven.

Agenda activiteiten  

Datum, activiteit

14 november, Commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
14 november, Themabijeenkomst ‘Veranderingen na een beroerte/CVA’ om 19.30 uur in Hotel Restaurant Mondriaan in Winterswijk.
15 november, Commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
21 november, Themabijeenkomst ‘Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?’ om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.
22 november, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.
27 november, Informatiebijeenkomst Prediabetesgroep om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Schoolstraat 5
 • Vlierstraat 7

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 • nabij Wissinkweg 2

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  Groenloseweg 116a 
 • Landbouwstraat

Ruimtelijke ordening

 • Stoffelsweg 4: bestemmingsplan vastgesteld
 • Goorweg 42: bestemming gewijzigd van agrarisch naar bedrijf

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag voor het innemen van een standplaats voor bereiding en verkoop van patat en snacks op woensdagen van 11.30 tot 14.00, Buys Ballotstraat ter hoogte van nummer 7

Vergunningsaanvraag voor het houden van een muziekevenement op zaterdag 15 december 2018 in de Jacobskerk op de Markt te Winterswijk van 19.30 tot 24.00 uur.

Vergunnings- / ontheffingsaanvraag evenement Kerstmarkt op 22 en 23 december 2018 in de Notaristuin en Roelvinkstraat

Vergunnings- / ontheffingsaanvraag Countdown 2019 in de avond/nacht van 31 december 2018/ 1 januari 2019 op het plein bij Haitsma Mulierweg 11

Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de burgemeester de bevoegdheid toe te kennen om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen aan de overlastgever(s) op te leggen.
De gemeenteraad van Winterswijk heeft deze bevoegdheid bij raadsbesluit van 25 januari 2018 in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.52 APV) opgenomen.
Op grond van artikel 2.52 APV moet degene die de bewoner of huurder van een woning ervoor zorgen dat er vanuit zijn/haar woning of het bijbehorende erf niet herhaaldelijk(ernstige) overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt.
Gebeurt dit toch, dan kan de burgemeester specifieke gedragsaanwijzingen aan overlastgevers geven om een einde aan  de overlast te maken. Houdt de overlastgever zich niet aan de gedragsaanwijzing, dan kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen óf bestuursdwang toepassen ( en fysiek ingrijpen). Het geven van een gedragsaanwijzing is een uiterste middel. Eerst zal gekeken moeten worden of de overlastproblemen op een andere wijze opgelost kunnen worden. Bij deze aanpak worden verschillende maatschappelijke instanties en organisaties betrokken.
Ter uitvoering van deze bevoegdheid heeft de burgemeester bij besluit van 30 oktober 2018  beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels geven aan op welke wijze de burgemeester van zijn bevoegdheid tot het opleggen van gedragsaanwijzingen uitvoering zal geven, welke stappen genomen worden en welke partijen hierbij betrokken worden.
De Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor en kunt u tevens vinden op www.overheid.nl.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 30 oktober 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Grootschalige restauratie Jacobstoren

Op 6 november 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.   Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek
 2. Uitspraak rechtbank Gelderland d.d. 12 oktober 2018 inzake het beroep van de eigenaren van recreatiewoning Meekertweg 8-74 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met het strijdige gebruik van die recreatiewoning
 3.  Beantwoording raadsvragen plaatsing betonblokken door ProRail
 4. Vaststelling subsidie 2017-2018 theater de Storm
 5.  Benoeming bestuur Stichting Achterhoek Toerisme en bestuur Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
 6.  Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 7 november 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

 

Uitgelicht