Gemeentenieuws 27 november 2018

Met onder andere wethouders ontvangen eerste tas van hergebruikt materiaal, gemeentegids Winterswijk 2019 is gereed, succesvolle startbijeenkomst Winterswijk onderneemt Duurzaam, zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Wethouders ontvangen eerste tas van hergebruikt materiaal

naar boven

Cliënten van zorginstelling Estinea maken sinds kort fraaie tassen van hergebruikt materiaal. De wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink ontvingen woensdag 21 november de eerste exemplaren van deze tassen in de winkel van Top Art aan de Meddosestraat.

Een halfjaar geleden kreeg Estinea de vraag van de stichting Marathon Nationaal Landschap Winterswijk of zij de oude banners konden gebruiken als materiaal voor nieuwe producten. Al snel ontstond het idee om de banners in het atelier van Top Art te verwerken tot tassen. Het project levert een mooie bijdrage aan de vermindering van de afvalstroom. De tassen zijn vanaf nu te koop in de winkel van de Top Art in de Meddosestraat.

Jubilarissen gehuldigd op jubileumavond brandweer

Zaterdag 17 november was  de jaarlijkse jubileumavond van de brandweerpost Winterswijk. Tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweer heeft burgemeester Bengevoord  samen met postcommandant Roland Lieverdink twee jubilarissen gehuldigd: Ronald Luikenhuis (12,5 jaar) en Peter Stortelers (20 jaar). Ook mocht de post Winterswijk vier nieuwe leden verwelkomen.  De dames van de jubilarissen werden verblijd met een mooie bos bloemen.

Gemeentegids Winterswijk 2019 is gereed

Inwoners van Winterswijk vinden deze of uiterlijk volgende week de officiële gemeentegids in de brievenbus. De gids geeft via praktische informatie een goed beeld van wat Winterswijk allemaal te bieden heeft. Daarbij gaat het niet alleen om nuttige uitleg over de gemeentelijke organisatie, maar ook om een handige leidraad richting de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven.

Ingezonden foto’s

De nieuwe gids is gevuld met prachtige foto’s van inwoners. Een deel daarvan hebben we eerder dit jaar voor de fotowedstrijd mogen ontvangen. Zo is bijvoorbeeld de grote foto op de voorzijde ingezonden door de heer Bosvelt en leverde de heer Stronks de foto van gedenksteen in het Woold aan. Helaas hebben we vanwege de beschikbare ruimte niet al het ingezonden materiaal kunnen gebruiken, maar desondanks zijn wij erg blij met het eindresultaat. Wij willen de enthousiaste inzenders heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Wellicht mogen we in de toekomst vaker een beroep op u doen?

Geen gemeentegids ontvangen?

Heeft u op maandag 10 december aanstaande nog geen gemeentegids ontvangen, dan kunt u deze alsnog afhalen bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 of opvragen via telefoonnummer (0543) 543 543. Huishoudens met een Nee/Nee-sticker op de brievenbus krijgen geen gids bezorgd. Eventuele verspreidklachten kunt u melden op info@lokaaltotaal.nl, onder vermelding van straat, huisnummer, postcode en woonplaats. De gemeentegids is ook digitaal te bekijken via onze website www.winterswijk.nl.

Wijzigingen

De gemeentegids kon tot stand komen dankzij adverteerders, verenigingen en instellingen, waarvoor onze hartelijke dank. Wijzigingen zijn rechtstreeks door te geven aan de uitgever Lokaal Totaal via telefoonnummer (0223) 66 14 25 of via e-mailadres az@lokaaltotaal.nl. U kunt ook de mutatiecoupon achterin de gemeentegids gebruiken.

Gewijzigde openingstijd gemeentekantoor

Op woensdag 5 december is ons gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in verband met sinterklaasavond om 16.00 uur gesloten.

Bouw project Witteborgh gestart

Wethouder Wim Aalderink verrichtte vorige week maandag de starthandeling voor de bouw van het project Witteborgh aan de Bossesteeg/Notaristuin. Als een volleerd kraanmachinist plaatste hij de eerste kelderwand van het nieuwe complex. “Het is mooi om te zien dat er op een plek met zoveel historie een prachtige toevoeging aan ons toch al mooie centrum wordt gerealiseerd”, vertelt wethouder Wim Aalderink.

In het gebouw komen 11 appartementen, 300 m2 winkelruimte aan de kant van de Bossesteeg en 200 m2  horeca aan de kant van de Notaristuin. Met dit project wordt de rand van de Notaristuin afgerond.

Succesvolle startbijeenkomst Winterswijk onderneemt Duurzaam

Op woensdag 21 november vond in de Mondriaanzaal van Theater De Storm in Winterswijk de drukbezochte startbijeenkomst ‘Winterswijk onderneemt Duurzaam’ plaats. Ongeveer 150 ondernemers en belangstellenden werden op uitnodiging van de Winterswijkse ondernemersverenigingen geïnformeerd over de mogelijkheden voor bedrijven om energie te besparen en aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Gastspreker Maurice Beijck (Rentmeester 2050) gaf zijn visie op duurzaamheid. “Duurzaamheid is een grote economische kans. Duurzaamheid is niet duur en ook niet ingewikkeld. Het levert juist heel veel op. Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Het maakt uw bedrijf toekomstbestendig.” Investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen is goed voor het bedrijfsresultaat, de concurrentiepositie en een betere wereld. Daarnaast voldoet u daarmee aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, die op korte termijn in het kader van de Wet Milieubeheer worden aangescherpt.

Tijdens de startbijeenkomst werd bekend gemaakt dat er via een bijdrage van de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland gratis DOE-scans en MKB Energy Checkups beschikbaar worden gesteld, zodat ondernemers kosteloos aan de slag kunnen met energie besparen en duurzaam ondernemen.  Ondernemers die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden via hun ondernemersvereniging of via www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Wethouder Wim Elferdink gaf aan dat naast inwoners ook bedrijven een verantwoordelijkheid hebben.  “Samen hebben we de uitdaging om Winterswijk energieneutraal te maken in 2030. Via de gratis scans helpen we hierbij. Dus vraag zo’n scan aan!”

Woonwagenbewoners in gesprek met gemeente Winterswijk

Woonwagenbewoners zijn door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erkend als een groep met een eigen cultuur en een eigen  terechte woonwens.

Winterswijkse mensen met een woonwagenachtergrond hebben deze uitspraak aangegrepen om op 12 november tijdens een informatieavond in gesprek te gaan met de gemeente Winterswijk. Samen met de gemeente hebben ongeveer dertig woonwagenbewoners een aantal afspraken over hun woonwensen gemaakt. “Wij zijn er als gemeente Winterswijk voor alle inwoners. Wij streven er dan ook naar om iedereen de kans te geven zoveel mogelijk in de eigen woonwensen te kunnen voorzien”, legt wethouder Wim Aalderink uit.

Onderzoek naar woonwensen

Afgesproken is om de woonwensen in kaart te brengen. Hiervoor wordt met woonwagenbewoners en gemeente een onderzoek voorbereid. De  woonwagenbewoners spannen zich in voor een zo groot mogelijke deelname aan dit onderzoek. Ook woonwagenbewoners die de informatieavond niet hebben bijgewoond worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer de woonwensen bekend zijn, wordt het gesprek voortgezet.

Mogelijkheden

De mogelijkheden over huren in de sociale sector, het huren van een particuliere eigenaar en het zelf kopen van een woning  zijn uitgelegd. Bewoners kunnen een keuze maken uit deze drie mogelijkheden. Locaties zijn nu nog niet aan de orde geweest. Eerst moeten de woonwensen bekend zijn. Woonwagenbewoners gaan met elkaar in overleg en komen met een voorstel van hun wensen. Daarna volgen de onderhandelingen met eigenaren van locaties op basis van de opgestelde woonwensen.

Woonbeleid

De gesprekken na het woonwensenonderzoek zullen leiden tot een aangepast woonbeleid van de gemeente. En voor zover er behoefte is aan sociale huur zal de gemeente afspraken maken met woningcorporatie De Woonplaats.

'Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’

We zijn benieuwd naar uw mening!
De gemeente Winterswijk doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente Winterswijk het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals de woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

Deelnemen

Binnenkort ontvangen 2.700 inwoners van Winterswijk een brief met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Deelname aan het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. Wij roepen u van harte op om deel te nemen aan het onderzoek. Met uw mening kunnen we beter ons beleid en handelswijze bepalen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een uitgebreide analyse van de gegevens vindt u te zijner tijd op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Informatie

De site www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.  

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Petra Meerman aan het woord.

Mijn doel als buurtsportcoach is om zoveel mogelijk 55 plussers in Winterswijk in beweging te krijgen. Met dit doel voor ogen is er een sportgroep opgericht waarbij er buiten gesport wordt en wel onder de naam ‘Buiten Actief’. De lessen worden gegeven op de velden van FC Winterswijk op maandag van 9.00 uur tot 10.00 uur. Deelnemers kunnen de oefeningen op hun eigen niveau meedoen. Er wordt gebruik gemaakt van kleine materialen, zoals ballen, hoepels en gewichten. De deelnemers zijn enthousiast en merken al verbeteringen op het gebied van fitheid, kracht en coördinatie. Er kunnen zeker nog deelnemers bij, dus als het u wat lijkt kom dan gerust op maandag om 9.00 uur bij FC Winterswijk om een keer mee te doen. Het is zeker een uitdaging om meer 55-plussers in beweging te krijgen, maar wel een leuke uitdaging!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gvries@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Voorlichting over veiligheid voor senioren

Voor wie doet u de deur open?

Gemeente Winterswijk organiseert in samenwerking met de politie Winterswijk, Woningcorporatie De Woonplaats, de Winterswijkse Uitdaging en Buurtpreventie Winterswijk een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren.

Wilt u uw eigen veiligheid verbeteren en weten hoe dat eenvoudig kan? Komt u dan naar één van de twee bijeenkomsten op donderdag 6 of 13 december 2018 in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Beide bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur, eindtijd is 16.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur.

Op deze bijeenkomsten worden waargebeurde situaties nagespeeld door toneelspelers. Daarna worden deze besproken en kunt u ook uw ervaringen delen en vragen stellen.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is nodig. Dit omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Aanmelden kan bij Claudia Bosscher van Sociaal Team de Post. Telefonisch (06) 12 72 13 85, per e-mail cbosscher@winterswijk.nl of bij de balie van De Post tijdens het inloopspreekuur, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Ontmoetingsmiddag voor senioren op 12 december

Dansen geeft je energie en houdt je jong!

De komende jaren wil de gemeente Winterswijk voor haar ouderen een klimaat scheppen waarin gezondheid, zelfstandigheid en geluk drie belangrijke pijlers zijn.

Dansen is een mooie vorm van bewegen

Bent u niet meer piep en ook niet stok. Hebt u zin om te dansen met of zonder partner, kom naar de dansmiddag op 12 december van 14.00 tot 17.00 uur in het Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk. Het Sociaal Team de Post organiseert deze ontmoetingsmiddag voor jonge en oudere senioren. Het is een mooi moment om in een prettige sfeer nieuwe mensen te leren kennen en op een leuke manier te bewegen.

Genieten van muziek en zang

Tijdens de ontmoetingsmiddag kunt u dansen op de muziek en zang vanaf de jaren 50 tot aan de toppers van nu door een artiestenduo. De pauze biedt gelegenheid voor het maken van een praatje met bezoekers. Petra Meerman, buurtsportcoach voor Ouderen vertelt over gezond bewegen. Bezoekers ontvangen het door haar geschreven boekje over bewegen.

Toegang gratis

Deelname aan de dansmiddag is gratis. De koffie of thee en het eerste drankje wordt u aangeboden. Als u geen vervoer kunt regelen, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven.

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden. Interesse? Wacht niet te lang want vol is vol. Aanmelden kan telefonisch bij de sociaalwerkers van het Sociaal Team de Post. Willemijn Post is op maandag en dinsdag te bereiken op (06) 23 79 27 10 en Claudia Bosscher is op woensdag en donderdag te bereiken op (06) 12 72 13 85. Of per mail: wpost@winterswijk.nl.

Landelijk controlebericht NL-Alert op 3 december

Maandag 3 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van het controlebericht kunnen mensen nagaan of hun telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Het wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Als u het controlebericht op 3 december ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.

Kijk voor meer informatie op www.crisis.nl om uw telefoon in te stellen voor NL-Alert. En help ook anderen met het instellen voor het ontvangen berichten in noodsituaties zodat zij ook weten wat ze moeten doen.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt. Hieronder informeren wij u over deze verzekering, de voorwaarden om  in aanmerking te komen en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd?

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een Basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. U krijgt collectiviteitskorting op de Basisverzekering, op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast draagt de gemeente bij in de premie van de aanvullende verzekering.

U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering moet u de tandartsverzekering afsluiten. Dit geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet. De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstige premie.

Voor informatie over de inhoud van de pakketten verwijzen wij u naar de Vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2019. Het volledige overzicht is uitgewerkt in de pdf die door Menzis beschikbaar is gesteld (pdf, 444 KB). Hiervoor hebben wij geen toegankelijk exemplaar. Een papieren versie is gratis af te halen bij het gemeentekantoor of Sociaal Team de Post.

Onderstaande film geeft u uitleg over het aanmelden.

Is de zorgverzekering GarantVerzorgd er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen uit de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en een bescheiden vermogen van harte welkom. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Overstappen naar Menzis mag echter alleen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw financiële situatie en de samenstelling van uw huishouden. Er geldt een inkomstengrens van maximaal 130% van het bijstandsniveau en een vermogensgrens van € 6.020,00 voor een alleenstaande en €  12.040,00 voor een echtpaar/samenwonenden. Is uw inkomen en/of uw vermogen hoger, dan komt u helaas niet in aanmerking.

In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen die gelden. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2018)  

Jonger dan de AOW-leeftijd 

 • Alleenstaand € 1.230,75
 • Echtpaar/samenwonen € 1.758,22  

Ouder dan de AOW-leeftijd

 • Alleenstaand  € 1.384,97
 • Echtpaar/samenwonend  € 1.893,48

Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (na aftrek van de collectiviteitskorting) bedraagt in 2019 € 114,68 per maand.

Premies aanvullende verzekering op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de collectiviteitskorting en de bijdrage van de gemeente verwerkt.

 • GarantVerzorgd 1: € 6,32
 • GarantVerzorgd 2: € 18,66 
 • GarantVerzorgd 3:  € 29,02    
 • GarantTandVerzorgd 250: € 10,46 
 • GarantTandVerzorgd 500: € 17,24     
 • GarantTandVerzorgd 750: € 29,07   
 • TandVerzorgd 1P: € 6,32

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,- zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2019).
Verwacht u in 2019 uw verplicht eigen risico voor een groot deel te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen, via het contactformulier op de website of via menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot 1 februari 2019.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van Menzis tot en met 31 december 2018. Dat kan digitaal als volgt:

 • ga naar www.gezondverzekerd.nl maak de keuze Winterswijk
 •  vul uw gegevens in;
 • kies de verzekering die het beste bij u past.

Inloopspreekuren op 6 en 19 december


Op donderdag 6 december 2018 en op woensdag 19 december 2018 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt tijdens uw spreekuurbezoek:

 •  uw identiteitsbewijs
 • uw huidige zorgverzekering (polisblad)
 • uw inkomen- en vermogensgegevens
 •  uw bankrekeningnummer (IBAN)

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of aan de Klantenservice via telefonisch  (088) 222 40 80.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Vredenseweg

In verband met werkzaamheden is de Vredenseweg tot en met vrijdag 30 november voor alle verkeer afgesloten. Het betreft hier het gedeelte tussen huisnummer 82 en Bataafseweg.  Er wordt een omleiding ingesteld.

Vergaderingen

Openbare vergadering commissie Ruimte, commissie Samenleving vervalt

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op dinsdag 4 december 2018 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
De vergadering van de commissie Samenleving op 6 december gaat niet door!  
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 13 december 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 december 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: nieuws uit de werkgroepen, actualisatie samenstelling werkgroep, voorbespreking bezoek voorzitter DB-SDOA de heer Hoenderboom op 10 januari 2019.
De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 13 december 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

27 november, Informatiebijeenkomst Prediabetesgroep om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur
29 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
4 december, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
6 december, Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren van 14.30 tot 16.30 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Inloop vanaf 14.00 uur.
12 december, Ontmoetingsmiddag voor senioren van 14.00 tot 17.00 uur in het Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk.
13 december, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
13 december, Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Zie ook deze agenda bij 6 december.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Boveltweg
 • Dwarsweg 15-01
 • Eelinkstraat 5
 • in bermen van openbare wegen (betreft afgedane kapmelding)
 • Steengroeveweg 9
 • nabij Wamelinkweg 16

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Hilteweg 29
 • Kobstederstraat 70
 • Leeuwerikstraat 1
 • Pashof 10

Verleende omgevingsvergunning monument

 • Meddosestraat 36 en Sellekamp 51
 • Wilhelminastraat 10-01

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Meekertweg 8-58
 • Meekertweg 8-70

Verleende omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan

 • Haverkampstegge 11

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – Snelliusstraat 26a zaaknr. 165675
Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Snelliusstraat 26a te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 28 november 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag voor het innemen van een standplaats ten behoeve van het bakken van kniepertjes en het verstrekken van chocolademelk op maandag 31 december 2018 van 11.00 tot 13.00 uur op het eigen terrein van de Rooms Katholieke kerk gelegen aan de openbare weg (Misterstraat).

Vergunnings- / ontheffingsaanvraag evenement Kerstmarkt op 15 en 16 december 2018 in de Misterstraat/’t Spek-ende

Vergunningsaanvraag evenement Achterhoeks schnitzel en bier festival op 16 december 2018, parkje bij cultuurcentrum Boogie Woogie Roelvinkstraat
Verplaatsing warenmarkt van woensdag 26 december naar maandag 24 december 2018 i.v.m. Tweede Kerstdag
De warenmarkt in week 52 valt dit jaar op woensdag 26 december 2018. Dit is Tweede Kerstdag. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de warenmarkt van woensdag 26 december 2018 te verplaatsen naar maandag 24 december 2018 van 09.00 tot 13.00 uur op grond van artikel 1 derde lid van de Uitvoeringsregeling Marktverordening 2017.

Vrijstellingsbesluit exploitatievergunning openbare inrichtingen

Vrijstellingen (aanvullend) op vergunningsplicht voor de exploitatie van openbare inrichtingen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 13 november 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beslissing op bezwaar tegen dwangsombesluit van 15 juni 2018 wegens onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Jonkersweg 37

Op 20 november 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
 2. Beleidskader zonneparken en zonnevelden
 3. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 22 november 2018
 4. Derde financiële prognose 2018
 5. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019
 6. Controleprotocol Winterswijk 2018
 7. Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
 8. Resultaten zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie 2018
 9. Beleidsregels plus BSO gemeente Winterswijk 2019
 10. Tarieven wmo-reizigers ZOOV Op Maat vanaf 1 januari 2019
 11. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met Provincie Gelderland

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

 

Uitgelicht