Gemeentenieuws 23 april 2019

Met onder andere goed bezochte inloopbijeenkomst inrichtingsplan EucalyptaPark, ROVA controleert inhoud pmd-container, Jaspers Jeugdsportdag, betalen aanslag gemeentelijke belastingen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Goed bezochte inloopbijeenkosmt inrichtingsplan EucalyptaPark

naar boven

Zeker 150 belangstellenden bezochten maandag 15 april de inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor het EucalyptaPark. In een eerder stadium heeft de gemeente samen met omwonenden en vastgoedeigenaren  uit het gebied een visie voor diverse gebouwen en de openbare ruimte ontwikkeld. Tijdens deze tweede  inloopbijeenkomst kwam naar voren dat het plan goed is ontvangen. Overwegend positieve reacties kwamen er van de bezoekers. De opgehaalde reacties en aandachtspunten tijdens de bijeenkomst worden gebruikt om details af te stemmen. Bezoekers schreven diverse voorstellen op voor een naam van het park. Kenmerken van het plan zijn de ruimte voor veel groen en de omgeving van het park autoluw te maken. Om een gedeelte van het park komt een mooie zitrand.
Komend najaar volgt een derde inloopbijeenkomst. Het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst is de planning van de uitvoering voor het EucalyptaPark.

ROVA controleert inhoud pmd-container

ROVA voert de komende periode steekproefsgewijs controles uit op de inhoud van de aangeboden containers van plastic verpakkingen metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd). Blijkt tijdens een controle dat een pmd-container onjuiste inhoud bevat: dan wordt de container niet geleegd. Op dat moment wordt een kaart met daarop informatie en instructies aan de container gehangen.

Reden niet legen

Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als de vervuiling uit de pmd-container wordt gehaald, kan de pmd-container opnieuw worden aangeboden tijdens een inhaalronde. Wanneer deze plaatsvindt staat ook op de hangkaart vermeld.

Waarom controleren?

In de gemeente Winterswijk wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn gescheiden in te zamelen. De gescheiden inzameling van (pmd) is hiervan een goed voorbeeld.

Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in het ingezamelde pmd dat er niet thuis hoort. Denk aan tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Vervuilde vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en worden verbrand als restafval. Op deze manier worden niet alleen grondstoffen verbrand, de gemeente moet extra betalen voor de verbranding en loopt ook inkomsten voor goed gesorteerd pmd mis. Er is dus veel belang bij dat afval zorgvuldig wordt gescheiden. Dat geldt voor alle afvalsoorten.

Wethouder Tineke Zomer: “We helpen inwoners bij het op een juiste manier scheiden van huishoudelijke afval. Met de controles attenderen we inwoners erop dat er onjuist afval in de container zit. Samen maken we Winterswijk steeds een beetje mooier en schoner.”

Folder

Alle huishoudens in onze gemeente hebben onlangs de handige bewaarfolder ‘Wat mag in welke afvalcontainer?’ ontvangen. In deze folder staat per afvalsoort overzichtelijk weergegeven wat in welke container mag en wat niet. U vindt er informatie over waar u welk restafval heen kunt brengen. Ook de afvalpas kan in de folder bewaard worden. Op de website www.winterswijk.nl/afval, op social media en op de gemeentepagina besteden we extra aandacht aan het goed scheiden van huishoudelijk afval.

Meer informatie

Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval. Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Betaal uw aanslag gemeentelijke belastingen voor 30 april!

De aanslag gemeentelijke belastingen 2019 heeft u alweer bijna 2 maanden thuis. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van automatische incasso dan heeft u nog tot 30 april om de aanslag volledig te betalen. Betaal tijdig en voorkom extra kosten.

Betaal voor 30 april en voorkom extra kosten

Als u namelijk niet voor 30 april de aanslag volledig heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Voor deze aanmaning bent u extra kosten verschuldigd (minimaal € 7,00). Daarna gaat uw dossier naar de deurwaarder, Cannock Chase. Hiervoor zijn de kosten minimaal € 39,00. Kunt u de aanslag niet voor 30 april betalen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0543) 543 543.

Al aangemeld voor de Jaspers Jeugdsportdag?

Op donderdag 2 mei kunnen kinderen uit groepen drie tot en met acht van de basisschool deelnemen aan de Jaspers Jeugdsportdag op sportpark Jaspers. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen zij kennismaken met de sporten: atletiek (BSO Kicken), beachhandbal, beachvolleybal, beeball/honkbal, korfbal, tennis, voetbal en zwemmen/waterpolo. Aanmelden kan via de  website www.actiefwinterswijk.nl. Je kunt je nog aanmelden tot en met vrijdag 26 april 2019. Deelname is gratis!

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.

E-mailservice

Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen
U kunt zich aanmelden voor deze service via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren
Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via de website ‘Over uw buurt' kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden.
De website ‘Over uw buurt’ bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is op zaterdag 27 april gesloten.

Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag 27 april is het ROVA Klantcontactcentrum gesloten.

Training alcoholpreventie bij pubers

Bent u ouders of grootouders en vindt u dit onderwerp interessant? Of werkt u met jongeren bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de sport of het verenigingsleven en heeft u interesse om deel te nemen aan een training over dit thema? Dan is Tactus Verslavingszorg op zoek naar u!

Tactus Verslavingszorg wil in de gemeente Winterswijk graag ouders, grootouders, volwassenen die werken met jongeren in het onderwijs, sport- en verenigingsleven betrekken bij alcoholpreventie. Wij zoeken deelnemers voor de training alcoholpreventie. De deelnemende volwassenen krijgen een brede basis over het thema alcohol en preventie. In de training komen onderwerpen aan bod zoals kennis over alcohol, ontwikkeling van pubers, communicatie en omgaan met lastige situaties rondom het gebruik van alcohol en pubers.  

Europarents

Europarents maakt onderdeel uit van het door de EU gefinancierde project ‘Localize It’. Dit project heeft als doel om minderjarig en zwaar alcohol drinken te verminderen.

Praktische informatie

De training bestaat uit twee bijeenkomsten en is op maandag 6 en 13 mei. Duur van de training is ongeveer twee uur per bijeenkomst. Aanvang is om 19.30 uur. Locatie volgt. Deelname is gratis. Wilt u graag meer weten over dit project of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met Sonja Basemans, beleidsmedeweker preventie van Tactus Verslavingszorg via s.basemans@tactus.nl of bellen naar (06) 30 38 98 79.

EUREGIO Spreekuur

Op donderdag 2 mei van 18.00 tot 19.00 uur beantwoordt het GrensInfoPunt van de EUREGIO vragen over regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen. Niet alleen voormalige en huidige grenspendelaars, maar ook werkgevers kunnen er terecht met al hun vragen over wonen en werken in het buurland. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen hier hun vragen stellen. Tevens zijn er vertegenwoordigers van de Duitse Finanzverwaltung aanwezig. Het spreekuur is in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. De informatie is gratis en onafhankelijk. Een afspraak maken is niet nodig.

Meer informatie of een individuele afspraak

Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Meer info op www.grensinfopunt.eu.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en  met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Parkeerterrein Parallelweg

In verband met het vervangen van de sensoren is het parkeerterrein van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april afgesloten voor al het verkeer.

Vredenseweg N820

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Vredenseweg N820 op dinsdag 23 april tussen de Dwarsweg en Duitse grens afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld.

Hilteweg

In verband met de rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Meddo is op zaterdag 27 april 2019 de Hilteweg, tussen de Goorweg en het Beuksveld, afgesloten voor alle verkeer.

Wilhelminastraat, Burgemeester Bosmanstraat, Haitsma Mulierweg, Mw. Kuipers Rietbergplein, Beukenhorstweg, Torenstraat, Balinkesstraat, Markt

In verband met Koningsdag zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zaterdag 27 april 2019:

 • In verband met de kindervrijmarkt is de Wilhelminastraat van 07.00 uur tot 13.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Burgemeester Bosmanstraat en Haitsma Mulierweg.
 • In verband met Kinderspelen en muziek is het Mw. Kuipers Rietbergplein en Burgemeester Bosmastraat tussen Beukenhorstweg en Torenstraat (voor de Rabobank) van 07.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer (bevoorradend verkeer voor de warenmarkt tot 09.00 uur toegestaan).                                                                                                                           
 • Eenrichtingsverkeer op de Beukenhorstweg wordt tijdelijk omgedraaid, zodat verkeer van de Bosmastraat richting Balinkesstraat kan rijden.

In verband met de wekelijkse warenmarkt zijn afgesloten:

 • Torenstraat
 • Markt

De Torenstraat en Markt zijn zaterdag voor bevoorradend verkeer voor de warenmarkt wel bereikbaar vanaf de Burgemeester Bosmastraat. Wegrijden via de Wooldstraat.

Misterweg

In verband met Dodenherdenking is op zaterdag 4 mei 2019 de Misterweg, ter hoogte van de Joodse begraafplaats, tussen 16.30 en 18.00 uur afgesloten en zijn de wegen in omgeving van het Mevr. Kuipers-Rietbergplein tussen circa 19.00 en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

Meddoseweg

In verband met het bevrijdingsfestival zijn er op zondag 5 mei de volgende verkeersmaatregelen van kracht op de Meddoseweg:

 • Fietspad afgesloten tussen Sevink Molen en de Beachclub
 • Snelheidsreductie naar 30 km/h tussen de Waliënseweg en Hilgeloweg
 • Stopverbod tussen de Waliënseweg en Hilgeloweg

Er is een omleiding van kracht voor doorgaand verkeer naar Meddo of Winterswijk.
De omleiding gaat over de Waliënseweg , Huppelseweg, Greuneweg en Wandersweg.
Ter hoogte van parkeerterrein van ’t Hilgelo worden verkeersregelaars ingezet.

Agenda  

Datum, activiteit

24 april, Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 21.30 uur.
2 mei, Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 tot 17.00 uur op sportpark Jaspers.
2 mei, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
6 en 13 mei, Training alcohol preventie bij pubers om 19.30 uur. Locatie volgt.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  nabij Boeijinkweg 2 en nabij Kuipersweg 2
 •  Kattenbergweg 2-23 en 2-25

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kobstederweg 13-361

Ruimtelijke ordening

Ontwerpwijzigingsplan Eibergseweg 14

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Pinkstervoetbaltoernooi met feestavond op zondag 9 juni 2019

Vergunningsaanvraag evenement LUST Food Truck Festival van 24 t/m 26 mei 2019, terrein De Scholtenbrug

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Op 9 april 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Subsidieverzoek Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk

Op 16 april 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2018
 2. Beantwoording raadsvragen over spoorwegovergangen
 3.  Wijzigingen inkoopdocument 2019-2020 Sociaal Domein Achterhoek per 1 juli 2019
 4. Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 5. Regio Deal Achterhoek
 6. Uitspraken van de rechtbank Gelderland van 18 februari 2019 en 4 april 2019 inzake het beroep tegen de invordering van de dwangsommen die zijn verschuldigd vanwege de onrechtmatige bewoning van Kattenbergweg 2-17

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college