Gemeentenieuws 16 juli 2019

Met onder andere bezoek van commissaris van de Koning en Regionalrat aan Winterswijk, zomerprogramma voor scholieren, drie thema's voor armoedebestrijding.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Uitreiking diploma's ervaringsdeskundigen door Prinses Laurentien
Tekst en foto volgen. Uitreiking is donderdag 11 juli ’s middags.

Bezoek van commissaris van de Koning aan Winterswijk

John Berends is op 6 februari geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland. Maandag 8 juli bracht hij een kennismakingsbezoek aan Aalten en Winterswijk. Eerst deed hij Aalten aan om vervolgens samen met de burgemeester en wethouders in een huifkar naar Winterswijk te rijden.

In restaurant De Schoppe in Miste kreeg de commissaris twee presentaties voorgeschoteld. De eerste presentatie ging over de ambitie van Winterswijk om in 2040 armoedevrij te zijn. Drie ervaringsdeskundigen vertelden hun persoonlijke verhaal over hoe het is om in armoede te leven en hoe moeilijk het is om op eigen kracht uit die situatie te komen.
De tweede presentatie ging over de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en de economische kansen die hier liggen voor zowel Nederland als Duitsland. Burgemeester Christoph Holtwisch van Stadt Vreden nam een deel van de presentatie voor zijn rekening en vertelde onder andere dat bedrijventerrein Gaxel aan de grens fors wordt uitgebreid.
De commissaris luisterde geboeid naar de presentaties en zei na afloop dat hij tijdens zijn eerste werkbezoek in Aalten en Winterswijk veel nieuwe inzichten had opgedaan.

Regionalrat op bezoek in Winterswijk

Op woensdag 10 juli bracht de Regionalrat van de Bezirksregierung Münster een werkbezoek aan Winterswijk. De Regionalrat is het regionaal bestuur dat gaat over de ruimtelijke ordening in het Münsterland.

Burgemeester Joris Bengevoord ontving de 28 leden van de Regionalrat in het raadshuis in Winterswijk. Daar legde hij aan de Duitse bestuurders uit hoe een Nederlandse gemeente in elkaar zit en wat de verschillen zijn met het Duitse lokale bestuur.

Grensoverschrijdend dienstencentrum

Vervolgens kregen de Duitse bestuurders een film te zien over het plan van Vreden en Winterswijk om een grensoverschrijdend dienstencentrum voor ondernemers op de grens bij bedrijventerrein Gaxel te realiseren. Om dit plan mogelijk te maken heeft de Bezirksregierung Münster in samenwerking met Vreden en Winterswijk het Regionalplan aangepast.Het geslaagde werkbezoek werd afgesloten met een korte wandeling door het centrum van Winterswijk.

Armoedevrij Winterswijk

Ervaringsdeskundigen sluiten aan bij landelijke opleiding

Donderdag 11 juli 2019 was wethouder Elvira Schepers aanwezig bij de diploma uitreiking EDASU (Ervaringsdeskundige Armoede en Sociale Uitsluiting). Het komende jaar starten ook twee inwoners van Winterswijk aan deze opleiding. Twee weken geleden plaatste de gemeente Winterswijk daarvoor twee vacatures en roept belangstellenden op om te reageren.
Wethouder Schepers: “Het is een hele mooie kans om hen zo als ervaringsdeskundigen een actieve rol te geven bij armoedebestrijding. Zij maken onderdeel uit van het sociaal team en ze volgen één dag in de week de opleiding EDASU in Utrecht. Opgeleide ervaringsdeskundigen weten wat armoede met je doet. Ze herkennen de andere in generatiearmoede. Ze spreken de taal van mensen in armoede, verbaal en non-verbaal. Daar zit hun kracht, zo bereiken ze mensen. Zij geven armoede een gezicht”. Reageren op de vacature kan nog tot en met 18 juli. Meer informatie kijk dan op www.winterswijk.nl/.

EDASU

Het eerste diploma werd uitgereikt door prinses Laurentien in Utrecht. Deze opleiding in Utrecht is onderdeel van het regionale opleidingen centrum Zadkine in Rotterdam. Wethouder Schepers was vanwege de opgave Armoede uitgenodigd door docent Martin Pragt van EDASU om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. In Winterswijk werken we aan een Armoedevrij Winterswijk 2040.

Zomer 2019 boordevol met leuke activiteiten

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent voor scholieren  zes weken lang heel veel vrije tijd. En vakantie vieren of dagjes uit met familie en vrienden. Deze zomer biedt Actief Winterswijk  kinderen van 4 tot en met 14 jaar een gevarieerd programma aan boordevol activiteiten.

Actief Winterswijk biedt tijdens de zomervakantie een ruim aanbod van leuke activiteiten. Het totale aanbod van activiteiten is te vinden op www.actiefwinterswijk.nl   

Programma voor 4 tot en met 12 jaar

In speeltuin Hakkelerkamp, Beuzenes 48  wordt wekelijks op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur een leuke activiteit aangeboden. Van Zeskamp tot Bubbelbal en van Zomercarnaval tot Bootcamp - watereditie.

Programma voor 9 tot en met 14 jaar

Tijdens de zomervakantie worden elke week op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur allerlei activiteiten aangeboden. De ene keer is dit bij SPOT Jongerenwerk aan de Balinkesstraat 4. Maar er zijn ook activiteiten te volgen op diverse locaties in Winterswijk. Op dinsdagmiddag rijdt de bakfiets rond met sport- en spelmateriaal. Elke woensdag is er een creatieve activiteit en op donderdag staan er veelal balsporten op de planning. Het zomerprogramma wordt afgesloten met een grote zomerbarbecue.

Het zomerprogramma wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk; Beweeg Wijs, SPOT Jongerenwerk, Boogie Woogie, speeltuin Hakkelerkamp en Beachvelden Winterswijk.

Meer informatie over de activiteiten?

Aanbod 4 tot en met 12 jaar: www.actiefwinterswijk.nl  en volg ons op FB en Instagram ‘Actief Winterswijk’
Aanbod 9 tot en met 14 jaar: www.spotjongerenwerk.nl en volg ons op FB en Instagram ‘SPOT Jongerenwerk’

Deelname

Opgeven is niet nodig maar wel wenselijk. De meeste activiteiten zijn gratis te volgen. Voor een aantal programma onderdelen wordt een bijdrage gevraagd.

Voorzitter en twee leden gezocht voor de Adviescommissie Cultuurhistorie

De Adviescommissie Cultuurhistorie bestaat uit een voorzitter en zes leden en wordt bijgestaan door een technisch adviserend ambtenaar en een ambtelijk secretaris. Ten minste twee leden van de commissie zijn afkomstig uit plaatselijke verenigingen actief op het gebied van cultuurhistorie en één lid is de monumentenadviseur van het Gelders Genootschap. Taak van de commissie is het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over cultuurhistorische onderwerpen. Dat omvat onder meer gebouwde cultuurhistorische objecten, het cultuurhistorisch landschap en archeologie. Met uitzondering van vergunningen voor gemeentelijke monumenten.

Voor de voorzitter en de leden zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven personen die voldoen aan de volgende profielschetsen.

Voorzitter van de commissie

 • Binding met Winterswijk en hart voor Winterswijk;
 • In bezit van bestuurlijke kwaliteiten (discussies moeten ten volle gevoerd kunnen worden);
 • Betrokken bij en enthousiast voor cultuurhistorie in brede zin;
 • In staat tot het geven van inhoudelijk onderbouwd en onafhankelijk advies;
 • Uitstekend kunnen communiceren en gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

Twee leden van de commissie

 • Binding met Winterswijk en hart voor Winterswijk;
 • In staat tot het leveren van een bijdrage aan inhoudelijke discussies;
 • Betrokken bij en enthousiast voor cultuurhistorie in brede zin;
 •  In staat tot het geven van inhoudelijk onderbouwd en onafhankelijk advies;
 • Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 •  Deskundigheid op tenminste een van de volgende terreinen: monumenten, (landschaps)architectuur, archeologie, stedenbouw of plaatselijke historie;
 •  De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis van of ten minste affiniteit met de sociaal-economische geschiedenis van Winterswijk en naar iemand met kennis van of tenminste affiniteit met stedenbouw/planologie.

Per bijgewoonde vergadering (ongeveer vijf tot zes maal per jaar) wordt een vergoeding toegekend van € 40,-. Daarnaast is sprake van een onkostenvergoeding.

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot en met 18 augustus 2019 richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk, ter attentie van Adviescommissie Cultuurhistorie óf mail uw reactie naar kmeinderts@winterswijk.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer K.H.A. Meinderts via telefoonnummer (0543) 543 931 of via e-mail kmeinderts@winterswijk.nl.

Taboe doorbreken, systeem versimpelen, kind-, jeugd- en generatiearmoede

Drie thema’s voor armoedebestrijding  Winterswijk

Op 12 maart koos de gemeente Winterswijk met  ruim 100 inwoners drie thema’s uit, die zij samen wil uitwerken om zo armoede binnen de gemeentegrenzen nog beter te bestrijden. De thema’s zijn:

 • taboe doorbreken
 • systeem versimpelen
 • kind-, jeugd- en generatie armoede

Er waren veel mensen die zich opgaven om in werk- en inspiratiegroepen aan de slag te gaan.  De werkgroepleden namen in Groningen, Doetinchem, Almelo en Oldenzaal een kijkje bij mooie projecten. Tijdens drie werkconferenties in juni presenteerden de werk- en inspiratiegroepen per thema hun uitwerking en oplossingen.

Werkconferenties

Hoe concreet moet een oplossing zijn? En wat past wel in Winterswijk en wat juist niet? De werkconferenties stonden in het teken van samen denken, samen kiezen én samen doen. De mensen, die deze bijeenkomsten bezochten, bedachten en kozen samen de beste oplossingen. En gaven aan voor welke oplossing ze zich zelf actief willen inzetten. Het bleek een inspirerend en spannend proces!
Aan het einde van iedere werkconferentie werd de opbrengst zichtbaar; deze oplossingen pakken we samen op en werken we uit in een pilot. Een pilot is een proefperiode die je neemt om samen mooie dingen op te zetten en door te ontwikkelen. Het heeft nog geen vaste vorm. Tot eind 2021 werken we aan deze pilots.

Taboe doorbreken

We starten met het breed verkondigen van de boodschap: ‘Er bestaat armoede in Winterswijk en daar moeten we mee aan de slag!’ Dit doen we met een campagne, een fotowedstrijd, voorlichting aan kinderen én een festival.
De gemeente verwacht dat mensen deze boodschap herkennen en hun verhaal willen delen. Daar is een lage drempel voor nodig. Daarom wil zij zorgen voor een hulplijn, een inloopplek of locaties in de wijk om elkaar te ontmoeten. Ook wil zij ervaringsdeskundigen opleiden om hulp te kunnen bieden. Het is belangrijk dat hulpverleners een beter beeld krijgen over wat het is om in armoede te leven. Daarom worden er trainingen georganiseerd voor professionals.
Bij de eerste signalen van armoede wil de gemeente al op de stoep staan. Door snel  in gesprek te komen met mensen waar schulden ontstaan, zijn oplossingen in overleg vaak makkelijker te realiseren.

Systeem versimpelen

Tijdens deze werkconferentie werden de onderwerpen Simpele taal, Naast de klant staan en Eén toegang verder uitgewerkt. De gemeente Winterswijk gaat zorgen  voor simpele taal in haar brieven, folders en op haar websites. Ook stimuleert zij bijvoorbeeld andere organisaties in Winterswijk, zoals de Sociale Dienst, om teksten makkelijk leesbaar te maken. Ervaringsdeskundigen controleren de teksten vervolgens op leesbaarheid en begrijpelijkheid.

Ook komen er animaties voor beeldschermen in onder andere het gemeentekantoor, bij de Woonplaats en Sociaal Team de Post. Zo bereiken we ook mensen, die moeite hebben met lezen.
Daarnaast gaan we aan slag met een warme overdracht naar verschillende loketten, één intakeformulier voor ondersteuning en trainingen voor professionals en vrijwilligers.

Kind-, jeugd- en generatiearmoede

Iedereen die in Winterswijk 18 jaar wordt, krijgt van de gemeente een brief met tips zodat zij weten wat er voor hen verandert. Het is belangrijk om kinderen, die in armoede opgroeien, vroeg te signaleren. Maar hoe zie je dat? En hoe praat je erover? De gemeente wil zorgen dat signalering en erover praten makkelijker wordt. Verder gaan we aan de slag met het project Kansrijke start. Daarmee zorgen we ervoor dat pasgeborenen een goede start krijgen.
De gemeente wil  dat alle kinderen mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Niemand mag aan de kant staan! De gemeente wil zorgen voor bijles en huiswerkbegeleiding voor alle kinderen. Taalles voor ouders en kinderen heeft ook een belangrijke plek! We zorgen ervoor dat iedereen kinderopvang kan gebruiken. Ook de zomer- en weekendschool is een optie waarmee we aan de slag gaan.

Praten over armoede is niet makkelijk! Samen met scholen gaat de gemeente voorstellingen over schulden organiseren. Ze gaat aan de slag met de programma’s Over de Streep en Speaking minds waarbij een klas werkt aan maatschappelijke vragen.

Meer informatie

Op www.winterswijk.nl/iedereendoetmee is meer informatie te vinden. U kunt ons ook volgen via Facebook Iederendoetmee in Winterswijk.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

C.A. Soncin, 23-10-1965, 05-07-2019
P. Soncin, 03-01-2004, 05-07-2019
H. Safari,19-12-1993, 05-07-2019
N.I. Isbatov, 10-08-1986, 05-07-2019
Ahmed Mohamed Magzoub Ibrahim, 06-11-1967, 05-07-2019
M. Rahnama, 23-09-1983, 05-07-2019
A. Mugisha,15-05-1995, 05-07-2019      

Verloren en gevonden voorwerpen  juni  2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?


U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Alzheimer Café bij Zorgboederij Bergensteijn

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Bezoek aan zorgboerderij voor mensen met dementie

Op 24 juli vindt van 20.00 tot 21.30 uur het Alzheimer Café Lichtenvoorde plaats op locatie. U kunt een kijkje nemen op Zorgboederij Bergensteijn, Oortschotweg 2, 7134 PR Vragender.
In 2013 is Lydia van de Berg gestart met een eigen dagopvang in haar boerderij in Vragender. De opvang is onder andere bedoeld voor mensen met dementie, voor wie ze graag het huisgevoel wil creëren. Respect en plezier staan bij haar hoog in vaandel. Er worden verschillende activiteiten ondernomen en er is persoonlijke aandacht en begeleiding.
Bent u zich aan het oriënteren? Wilt u graag een kijkje nemen en weten wat een dagopvang voor u kan betekenen? U bent van harte welkom op 24 juli. Inloop 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Masterveldweg

In verband met werkzaamheden is de Masterveldweg tot en met vrijdag 26 juli afgesloten tussen de Notarisbosweg en de Wandersweg.

Parkeerterrein Parallelweg

In verband met het vervangen van de sensoren is het parkeerterrein op dinsdag 23 juli afgesloten voor al het verkeer.

Rondweg-West

In verband met werkzaamheden van 22 op 23 juli van 19.00 uur tot 03.00 uur is de Randweg-West in zuidelijke richting afgesloten. Er is een omleiding ingesteld over de Europalaan en Parallelweg.

Rondweg-Zuid

In verband met werkzaamheden van 23 op 24 juli van 19.00 uur tot 03.00 uur is de Randweg-West in westelijke richting afgesloten. Er is een omleiding ingesteld over de Industrieweg, Parallelweg en Europalaan.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

24 juli, Alzheimer Café op locatie: Zorgboerderij Bergensteijn, Oortschotweg 2, 7134 PR Vragender. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Vredensestraat 54
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 •  percelen naast de Brinkeweg, de Wooldseweg, de Gosselinkweg en de Weg Naart Pas (Kappen)
 •  Leeghwaterweg 10 (milieu)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •   Bekendelle

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Beuzenes 31
 •  Vreehostweg 29

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •    Vredensestraat 54

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag  muziek tijdens verjaardagsfeest Dahliastraat 28 op 28 juli 2019 van 14.00 tot 20.00 uur.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W


Op 2 juli 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning kap voor een spar in de achtertuin van Wilhelminastraat 21

Op 9 juli 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.   Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Bibliotheek Oost-Achterhoek
 2.   Bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 (Sikkinkweg 6)
 3.   Raadsvragen over zonneparken en Arrisveld

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college