Gemeentenieuws 23 juli 2019

Met onder andere Oonk Speciaalzaak ontvangt predicaat Hofleverancier, collectieve aanpak duurzaam beleid.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Oonk Speciaalzaak ontvangt predicaat Hofleverancier

Oonk Rijwiel- en Babyspeciaalzaak aan de Misterstraat in Winterswijk mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Burgemeester Joris Bengevoord overhandigde de oorkonde zondag 21 juli aan eigenaar Gé Oonk.

Vorig jaar vierde Oonk Speciaalzaak het honderdjarig bestaan. Ter ere van dit jubileum heeft de koning besloten het familiebedrijf het predicaat Hofleverancier toe te kennen. Het bedrijf krijgt hiermee het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Hofleverancier

Op dit moment mogen zo’n 450 Nederlandse bedrijven zich Hofleverancier noemen. De koning kan dit recht toekennen aan kleine en middelgrote bedrijven die minimaal honderd jaar bestaan, een uitstekende reputatie in de regio hebben en zich onderscheiden door een uitzonderlijk goede dienstverlening. Lees meer op www.winterswijk.nl.

Agendatip voor na de vakantie

Samen met de gemeente Winterswijk organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei (gratis) activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Van ‘gezond slapen’ tot ‘omgaan met social media’, van ‘PEERtoftheater’ tot ‘het puberbrein’: elke week is er in oktober wel iets te doen tijdens de maand van de opvoeding, dichtbij huis.
Via de website www.preventieplatformjeugd.nl kunt u zich aanmelden voor de verschillende activiteiten. Er staat ook bij wat het maximum aantal deelnemers is. Vol is vol, dus houd de website in de gaten!

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het Platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek over allerlei programma’s.

Kom in actie, adviseert wethouder Tineke Zomer van de gemeente Winterswijk - ‘Anders dief van je eigen portemonnee’

De toekomst maken we samen! Met die slogan geeft de gemeente Winterswijk het belang aan van een collectieve aanpak als het gaat om duurzaam beleid. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen om in actie te komen. Energie besparen en opwekken levert veel op. “Het financieel voordeel liegt er niet om”, geeft wethouder Tineke Zomer ter overweging. “Als je niets doet, ben je een dief van je eigen portemonnee. En vergeet vooral ook de milieuwinst niet.”
De energietransitie krijgt ook in Winterswijk volop aandacht. In het Akkoord van Groenlo van 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten afgesproken te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030. Er moet dan net zoveel energie duurzaam worden opgewekt als er wordt verbruikt. Dat geldt overigens voor de gebouwde omgeving, dus exclusief mobiliteit. De gemeente Winterswijk is één de ondertekenaars van het akkoord. Wethouder Tineke Zomer en duurzaamheidscoördinator Olivier Markestein maken de tussenbalans op.

Is Winterswijk hard op weg om ambities en doelen waar te maken?

“Op 31 januari heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda 2019-2022 vastgesteld. Hierin staan de kaders van ons duurzaamheidsbeleid. De raad heeft het college daarbij opdracht gegeven vaart te maken met de uitvoering van het beleid.  Het college heeft   met nieuw elan de draad weer opgepikt en een versnelling ingezet. Ik vind in deze situatie de vergelijking met een vliegwiel toepasselijk. Een vliegwiel heeft moeite om op gang te komen. Als dat eenmaal lukt, is het niet meer af te remmen. Ik zie duidelijk parallellen, kortom het gaat de goede kant op.”

Waar valt dat uit af te leiden?

“Je merkt dat veel partijen enthousiast worden en serieus in beweging komen. Inwoners en bedrijven stimuleren elkaar door positieve ervaringen te delen. Als voorbeeld is het opwekken van zonne-energie sprekend. In 2030 heeft de gemeente 100 tot 120 hectare aan zonneparken nodig om het grote doel te halen. Er zijn nu al plannen voor 50 hectare, het gaat om concrete initiatieven. Zonne-energie is heel belangrijk voor Winterswijk, want de raad wil in ieder geval tot 2023 geen windmolens toestaan.”

Gaat de gemeente voorop?

“Dat is zeker de bedoeling. Niet voor niets is duurzaamheid één van de hoofdopgaven in het coalitieakkoord en heeft het dus dezelfde zwaarte als een onderwerp als armoedebestrijding. Dat zegt wel wat. Verder geven we zelf een voorbeeld af door het gemeentelijk vastgoed onder de loep te nemen en daar waar mogelijk te verduurzamen. Je moet dan denken aan ledverlichting, dynamische straatverlichting en circulair aanbesteden. Het gemeentelijk kantoor is al voorzien van zonnepanelen en voor de inkoop van energie doen we een beroep op de AGEM. Het streven is om in de toekomst alleen nog duurzaam opgewekte energie uit de regio te gebruiken. Het informeren van inwoners en bedrijven is ook een belangrijk aandachtspunt. We willen ze op weg helpen. Dat gebeurt onder ander via de speciale hiervoor in het leven geroepen website duurzaamwinterswijk.nl.”

Hoe belangrijk is het dat bedrijven in actie komen?

“Alle schakels moeten meedoen. Een gezamenlijke aanpak is daarbij vereist en maakt het makkelijker. Je kunt immers leren van elkaar. Je hebt uiteraard ondernemers die als koplopers fungeren. Dat werkt aanstekelijk. In dat kader wil ik het projectteam Winterswijk Onderneemt Duurzaam van Achterhoek Onderneemt Duurzaam zeker vermelden. Het team bestaat uit bevlogen en enthousiaste leden die een voortrekkersrol vervullen. Via dit kanaal wordt met gemeentelijke ondersteuning de kosteloze energiescan aangeboden. Het blijkt een prima middel om bedrijven op een andere manier naar de materie te laten kijken. Het biedt ook een vorm van ontzorging zodat ze snel en adequaat aan de slag kunnen. Met de gegevens van de scan is het ook eenvoudig om te voldoen aan de informatieplicht van de Wet Milieubeheer.”

Wat heeft u zelf met het onderwerp?

“Het thema duurzaamheid spreekt me als lid van GroenLinks enorm aan. Uit idealisme, al moet je natuurlijk ook een pragmatische vertaalslag maken. Ik probeer ook individueel zoveel mogelijk bij te dragen aan een schonere wereld. We wonen in een jaren dertig huis en hebben de spouwmuur en het dak laten isoleren. Vaak kies ik voor de fiets of de trein in plaats van de auto. Duurzaamheid biedt in mijn ogen in het kader van de nieuwe economie in mijn ogen grote kansen als verdienmodel. We staan met zijn allen voor een grote uitdaging. Het is van groot belang gezamenlijk de schouders eronder te zetten.”
Voor meer informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.
Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen
U kunt zich aanmelden voor deze https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren
Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via https://overuwbuurt.overheid.nl/  kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden. Deze website bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:


Fadumo Abdullahi Elmi, 01-07-1991,15-07-2019
H. Tayi, 14-10-1991,15-07-2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de Rova.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Masterveldweg

In verband met werkzaamheden is de Masterveldweg tot en met vrijdag 26 juli afgesloten tussen de Notarisbosweg en de Wandersweg.

Rondweg-Zuid

In verband met werkzaamheden van 23 op 24 juli van 19.00 uur tot 03.00 uur is de Randweg-West in westelijke richting afgesloten. Er is een omleiding ingesteld over de Industrieweg, Parallelweg en Europalaan.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

24 juli,  Alzheimer Café op locatie: Zorgboerderij Bergensteijn, Oortschotweg 2, 7134 PR Vragender. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
29 juli,  Openbare vergadering Seniorenraad van 9.30 tot circa 12,30 uur in Boogiewoogie, Roelvinkstraat 2.

Vergaderingen

Openbare vergadering Seniorenraad op 29 juli

Op maandag 29 juli vergadert de Seniorenraad van 9.30 tot ongeveer 12.30 uur in Boogiewoogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Om 10.00 uur komt de heer J. ter Welle, bestuurslid gezamenlijke Winterswijkse speeltuinen praten de doorontwikkeling van de speeltuinen. Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Maar u kunt ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •   Schaepmansstraat 25

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Vredensestraat 54
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • percelen naast de Brinkeweg, de Wooldseweg, de Gosselinkweg en de Weg Naart Pas op

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Naast Laan van Hilbelink 17
 • Meddosestraat 29

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •    Kobstederweg 13-251

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan Voormalig belastingkantoor

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats


Ten behoeve van bewoner:

 • Schaepmansstraat 25

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats


Ten behoeve van bewoner:

 •  Vredensestraat 54

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – Tinbergenstraat 20 zaaknr. 180334

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Tinbergenstraat 20 te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 24 juli 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Restantenmarkt op vrijdag 23 augustus 2019 in centrum Winterswijk

Vergunningsaanvraag evenement “Bandavond op het Strandbad Winterswijk” op 24 augustus 2019 aan de Badweg 6 in Winterswijk

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 9 juli 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verplaatsing woonbestemming landgoed Den Es

Op 16 juli 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verschijning gemeentegids 2020
 2. Vaststelling subsidie 2018 en begroting 2020 stichting Villa Mondriaan
 3. Aanpassing Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2016
 4. Diverse verkeersbesluiten
 5. Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg]
 6. Vaststelling subsidie 2018 en subsidieaanvraag 2020 Veilig Thuis
 7. Beheer gemeentelijke infozuilen
 8. Overeenkomst Natuur- en Milieu Educatie Winterswijk
 9. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 17 juli 2019
 10. Gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college