Gemeentenieuws 25 juni 2019

Met onder andere ijs- en skeelerbaan, nieuwe website ZOOV, scheiden van afval, verhalen vangen over de wederopbouw, vrijwilligerspunt.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

IJs- en skeelerbaan Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk in procedure te brengen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om in Winterswijk weer een nieuwe ijsbaan te realiseren. De nieuwe locatie is gevonden op een weiland ten zuiden van sportpark Trias.

De baan met een lengte van 400 meter en een breedte van 10 meter wordt volledig geasfalteerd. Wanneer niet wordt geschaatst, zal de (geasfalteerde) ijsbaan functioneren als skeelerbaan.

Clusteren

Naast de ijs- en skeelerbaan wordt ten westen van de baan een krabbelbaan voor kinderen gerealiseerd. Ook wordt op het terrein een klein gebouw gerealiseerd met kleedruimte, toilet, vergaderruimte en kleine koek en zopie ruimte/kantine. De baan ligt evenwijdig aan de Kottenseweg. Voor fietsers wordt een aparte inrit gerealiseerd vanaf het bestaande fietspad aan de Bataafseweg. Voor auto's worden nabij de inrit 12 parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij drukte kan gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen bij Trias.

Behoefte

Voorheen was een ijsbaan gelegen langs de Misterweg. Deze is verloren gegaan ten behoeve van de uitbreiding van een transportbedrijf. Wethouder Elvira Schepers-Janssen: “Met de realisatie van de ijsbaan brengen we deze recreatieve voorziening terug in de gemeente. Doordat de baan wordt geasfalteerd betreft het een permanente voorziening, die ook gebruikt wordt als skeelerbaan. Zo kunnen nog meer sportieve inwoners van deze plek gebruik maken.”

Landschappelijke inpassing

De te realiseren ijs- en skeelerbaan wordt landschappelijk ingepast. Onderdelen van de landschappelijke inpassing zijn het realiseren van een groenwal, een bomengroep en een waterretentie. Deze landschapselementen vormen een versterking van de landschappelijke waarde van de omgeving.

Procedure bestemmingsplan Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is digitaal in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1811BGIJSBAANWIN-OW01.

Armoedevrij Winterswijk - Wervelende avond: samen tegen armoede!

Maar liefst ruim 50 Winterswijkers kwamen dinsdag 18 juni bij elkaar om keuzes te maken wat we gaan doen om een armoedevrij Winterswijk samen voor elkaar te krijgen. Het was een inspirerende en energieke avond.

De werkgroep taboe doorbreken presenteerde de oplossingen. De bezoekers dachten mee, voegden oplossingen toe én kozen de oplossingen waar we mee aan de slag gaan. En belangrijk: de aanwezigen gaven aan aan welke oplossing zij mee willen werken!

Een greep uit de dingen die we met elkaar gaan doen om taboe te doorbreken:

 • Zorgen voor een stevige vroegsignalering: erop af als mensen kleine achterstanden krijgen;
 • Zorgen voor een lage drempel in de wijk waar mensen met hun vragen terecht kunnen;
 • Een hulplijn waar je met je vragen terecht kunt;
 • Ervaringsdeskundigen die professionals leren en aanspreekpunt zijn voor inwoners;
 • Verschillende activiteiten om te zorgen dat Winterswijk weet dat armoede ook in Winterswijk bestaat: een festival, posters en nog veel meer.

Op maandag 24 stond de werkconferentie met het thema systeem versimpelen op de agenda. Vanavond, 25 juni is de werkconferentie met als onderwerp kind, jeugd en generatie in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 17.45 uur. In een volgend gemeentenieuws informeren wij u over de ideeën en welke stappen we met elkaar verder nemen om een armoedevrij Winterswijk voor elkaar te krijgen!

Op www.winterswijk.nl/iedereendoetmee vindt u actuele informatie.

Nieuwe website ZOOV

ZOOV heeft een nieuwe website. Het design is opgefrist: het is allemaal wat strakker, maar wel in de bekende huisstijl van ZOOV. Informatie over het reizen met ZOOV is snel en eenvoudig te vinden. Ook werkt de website goed op een mobiele telefoon en tablet.

Mijn ZOOV

Mijn ZOOV werkt precies hetzelfde als op de vorige website. Voor gebruikers van Mijn ZOOV verandert niets.

Wat is er dan wel veranderd?

De belangrijkste veranderingen zijn vooral van technische aard. “Deze website is klaar voor de toekomst,” vertelt Geert-Jan Verzijden van ZOOV Beheer. “Wij zagen dat de oude website niet meer voldeed aan onze wensen. De nieuwe website heeft een paar extra functionaliteiten gekregen zoals een speciaal dyslexie lettertype en een functie om het contrast te verhogen. Daarnaast kunnen wij direct actuele informatie plaatsen. Bijvoorbeeld bij vertragingen door sneeuw of calamiteiten. Zo dragen wij bij aan het optimaal informeren van reizigers van ZOOV.”

Benieuwd hoe de nieuwe website eruit ziet? Kijk dan op www.zoov.nl

Onverwachte financiële opsteker voor Winterswijk                                                                                        

De gemeente Winterswijk krijgt in 2020 en latere jaren extra geld van het Rijk. Dat is een meevaller, die nog niet verwerkt is in de Kadernota die volgende week in de gemeenteraad wordt besproken. Het college komt bij de begroting in november van dit jaar met voorstellen voor de besteding van het extra geld.

Winterswijk krijgt in 2020 ruim € 1 miljoen meer van het Rijk en in 2021 ruim € 800.000. Dit blijkt uit de zogenoemde meicirculaire van het Rijk. Dit extra geld is onverwacht omdat veel gemeenten om ons heen juist minder geld krijgen.
Het extra geld is niet verwerkt in de Kadernota die het college eerder heeft vastgesteld en die volgende week in de gemeenteraad wordt besproken. Het college past de Kadernota nu niet meer aan. Het college houdt vast aan de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn. Tevens wil het college de voorgestelde ambities realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, armoedebeleid, inclusie, wonen en economie en niet te vergeten het Cultuurkwartier en bezoekerscentrum Terra Temporalis.
Het college neemt de tijd om bij de begroting 2020, in november van dit jaar, met voorstellen voor de besteding van het extra geld te komen. Deze voorstellen moeten passen in de goede financiële positie van de gemeente Winterswijk.

Passie voor de Achterhoek - Verhalen vangen over de wederopbouw

Naar school in noodbarakken. De introductie van telefoon en televisie. Een muntje in de gasmeter stoppen. De wederopbouwperiode (1945-1965) roept bij veel mensen de nodige herinneringen en associaties op. Het is een periode waarover mooie verhalen te vertellen zijn. Deze verhalen zijn de moeite van het bewaren waard! Tot deze conclusie kwamen elf Achterhoekse gemeenten. Zij slaan de handen ineen voor het gezamenlijke project  ‘Een nieuwe tijd!’.

Om deze verhalen te bewaren gaan verhalenvangers op pad. Eén van hen is Janette van Egten. Ze  woont in Lichtenvoorde en is 44 jaar. Ze werkt in de zorg. Daarnaast heeft ze haar eigen website, Klomptgoed. Daarop plaatst ze foto’s van en verhalen over wat ze in de Achterhoek ziet en beleeft.

Verhalenvangers gezocht

‘Een nieuwe tijd!’ is op zoek naar mensen die net als Janette als verhalenvanger aan het project willen meedoen. De verhalenvangers krijgen een cursus oral history aangeboden en worden begeleid bij het interviewproces: van zoeken en benaderen van een verteller tot het schrijven van een verhaal.

Verhalen vangen

Om de verhalen uit deze periode te bewaren gaan verhalenvangers zoals Janette op pad. Deze interviewers tekenen de persoonlijke herinneringen van mensen op. Zij maken daarbij gebruik van de oral history methode. Zij vragen mensen te vertellen over het dagelijkse leven in de Achterhoek in de naoorlogse jaren. Op basis van deze gesprekken maken zij verhalen over deze ‘nieuwe tijd’.

Informatie en meedoen

Meedoen? Neem vrijblijvend contact op met Tim Stapel . Tim is via de mail te bereiken via t.stapel@erfgoedgelderland.nl of mobiel 06 – 27 07 47 76). Kijk voor meer informatie op: www.nieuwetijdachterhoek.nl

Verloren en gevonden voorwerpen mei 2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Saja Yousef.

Ik ben Saja Youssef. Oorspronkelijk kom ik uit Irak, maar ik ben in 2000 in Nederland gekomen en woon nu 18 jaar in Winterswijk. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik doe veel aan vrijwilligerswerk. Ik ben als overblijfmoeder op school begonnen met vrijwilligerswerk, maar op dit moment doe ik een opleiding Cultuur Verbinder. Dit is een opleiding van zes maanden die ik volg in Aalten. Door de vele verschillen in cultuur van mensen is de communicatie vaak moeilijker. Als Cultuur Verbinder vorm je een brug tussen twee culturen. Je vertolkt de verschillen, waardoor er meer begrip komt. En daardoor de drempel lager wordt om hulp te vragen. Naast deze opleiding heb ik ook een cursus interculturele communicatie en omgaan met psychosociale problemen gevolgd. Tevens ben ik betrokken bij een vrouwengroep bij de WUh. Deze vrouwengroep wil andere nieuwkomers stimuleren om actief te worden in de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk. In deze vrouwengroep praten we onder andere over opvoeding, gezondheid en wat er verder op tafel komt aan gespreksonderwerpen.
Ik loop ook stage bij het Vluchtelingenwerk. Ik werk daar als tolk, maar de afgelopen weken zijn we vooral druk geweest met de voorbereidingen van Wereld Vluchtelingendag. Het regelen van hapjes, muziek, modeshow van traditionele kleding en een wereldquiz heb ik met plezier gedaan. Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik graag mensen wil helpen. Je leert er veel van. Dit is ook de reden waarom ik het mensen zou aanraden. Het is goed voor je ontwikkeling en je raakt betrokken in de samenleving.

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen drie weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam - Geboortedatum -  Verzenddatum voornemen


V. Kianbakht, 31-10-1990,19-06-2019
J.O.O. Adelubi, 09-09-2015, 19-06-2019
A. Nowrozi,11-08-1987, 19-06-2019
Fraidon Malekzada, 21-03-1988,19-06-2019
K. Azizi, 01-09-1995, 19-06-2019
J. Nlembo Amfumu, 25-05-1992,19-06-2019
S.E. Nanje, 09-02-1976,19-06-2019
H. Saberi, 01-12-1989,19-06-2019
B. Baniya,09-12-1992,19-06-2019
K. Chikonyera, 05-11-1971,19-06-2019
M. Khani Chahanjiri, 20-09-1979, 19-06-2019
K.N.T. Al-Mizori,02-10-1999, 19-06-2019
K.N.T. Al-Mizori,17-07-1992, 19-06-2019
Thi La, 06-02-1981,19-06-2019
M. Hasić, 24-09-2002, 19-06-2019
F. Hasić, 11-09-1999, 19-06-2019
M. Hasić, 01-09-1975, 19-06-2019
S. Hasić, 19-09-1980, 19-06-2019
S. Barrie, 08-05-1988, 19-06-2019
L. Naeimi, 02-04-1976,19-06-2019
A. Gasparyan,01-11-1981, 19-06-2019
A. Gasparyan,16-08-1955, 19-06-2019
N. Gasparyan, 01-01-1954,19-06-2019
H. Sargsyan, 12-01-1991, 19-06-2019
Mfwa Muyuku Cleophas, 20-08-1962, 19-06-2019
Amir Abdul Rahman Mahmood Almulla, 27-09-1972,19-06-2019
Abubakar Hussein Ahmed, 01-01-1969,19-06-2019
D. Gegić, 08-02-2005,19-06-2019
D. Gegić, 16-05-2001, 19-06-2019
A. Gegić, 04-11-1994, 19-06-2019
S. Gegić, 12-08-1993, 19-06-2019
S. Gegić, 12-01-1972, 19-06-2019
H. Gegić, 05-02-1969, 19-06-2019
Faruk Ahmed, 10-08-1979,19-06-2019
N. Sarwari, 21-03-1981,19-06-2019
D. Niang, 02-02-1982, 19-06-2019
P. Khorshidi,16-12-1983,19-06-2019
Z. Madoyan, 21-06-1950,19-06-2019
Anterjak Loriz Hamajak, 21-07-1968,19-06-2019
K. Shahwan, 06-11-1970,19-06-2019
A. Sargsyan, 27-05-1960,19-06-2019
F. Hassan, 14-05-1981,19-06-2019
M.S. Mahmood, 12-01-1986,19-06-2019
A. Abosita,15-07-1963,19-06-2019
M.K.N. Al-Badrawi, 31-03-1988,19-06-2019
B.A. Khaliqi, 03-12-1992,19-06-2019
H. Al Awam, 28-04-1988,19-06-2019
G. Kasojan,10-02-1984, 19-06-2019
P. Anari, 21-09-1983,19-06-2019
O. Al Kubaisi, 09-01-1991,19-06-2019
Mohammed Ali Falah Aljebori, 02-10-1988, 19-06-2019
M. Hussein, 01-09-1961,19-06-2019
Meron Kubrom Haile, 20-08-2017,19-06-2019
Letenkiel Gebrezghabiher Gebremedhin, 01-07-1984,19-06-2019
Yonatan Kubrom Haile,10-11-2013,19-06-2019
Natnael Kubrom Haile, 20-04-2015, 19-06-2019
Yadgar Omar Sharif, 01-04-1983, 19-06-2019
Shadan Aoulkader Hamalla, 01-01-1980, 19-06-2019
M. Amirkhanyan, 05-09-1973, 19-06-2019
S. Al Mohammad, 01-01-1991, 19-06-2019
Kidane Ande Welday, 10-01-1991, 19-06-2019
M.Z. Rahmoun, 01-01-2000,19-06-2019
M.M. Namukasa, 26-04-1976, 19-06-2019
M. Garbi,13-04-1994,19-06-2019
P.Nikjoo,12-05-1983,19-06-2019
M. Alkhabbaz,10-08-1973, 19-06-2019
L.M. León González,18-08-1993, 19-06-2019
H.Al Tayi,14-10-1991,19-06-2019

Wat mag in welke afvalcontainer?

De komende tijd besteden we extra aandacht aan het scheiden van afval en grondstoffen. Telkens staat een andere afvalsoort centraal. Dit keer is het textiel en glas.

Textiel

Aanbieden van textiel is altijd gratis. U kunt textiel inleveren bij het Milieubrengstation, Stichting Aktief Kringloop, in kledingcontainers of bij inzamelaars voor goede doelen.

Glas

Aanbieden van glas is altijd gratis. U kunt glas inleveren bij de daarvoor bestemde glasbak in uw wijk, bij de supermarkt of bij het Milieubrengstation.

Tip!

Ook kapotte kleding kunt u inleveren. Als het niet meer geschikt is om te dragen, wordt het ‘vervezeld’ en kunnen er bijvoorbeeld autohoezen of matten van gemaakt worden. Geklust met motoren? Oude lappen waar olie aan zit moeten bij het restafval.

Milieubrengstation (ROVA)

Bij het Milieubrengstation kunt u veel soorten afval brengen. Veel afval en grondstoffen kunt u gratis brengen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • luier- en incontinentie materiaal (in speciale zakken),
 • medisch afval,
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD),
 • elektrische apparaten,
 •   klein chemisch afval,
 •  piepschuim,
 • papier en karton,
 •  grof tuinafval.

U kunt er nog meer inleveren, maar dan betaalt u hiervoor.

Openingstijden MBS, Leeghwaterweg 10:

woe 12-16 uur, vr 12-16 uur, zat 9-16 uur.
Neem uw legitimatiebewijs mee.

Glas in ‘t bakkie!

Glasbakken zijn bestemd voor ‘verpakkingsglas’ zoals groentepotten, wijnflessen en parfumflesjes. Niet voor vissenkommen, vazen, ruiten of spiegels.

Glas wordt op kleur gescheiden en gerecycled. Voor reclycen van blank glas kan alleen blank glas gebruikt worden. Daarom is het op de juiste kleur in de glasbak gooien zinvol. Glas is oneindig recyclebaar en behoudt daarbij zijn kwaliteit en eigenschappen.

Waar staat een glasbak in mijn buurt?

Op de website van ROVA kunt u precies zien waar glascontainers bij u in de buurt staan. U kunt uw glas met dop en etiket in de glasbak gooien. U hoeft het glas niet om te spoelen, u kunt uw glas ‘schraap leeg’ in de glasbak gooien. www.rova.nl

Afvalprobleem moet globaal aangepakt worden

Aan de Ravenhorsterweg woont Marcel Kramer met zijn vrouw en vier kinderen. ,,Sinds enige tijd hebben wij twee oranje containers”, vertelt Marcel. ,,Ik wist dat niet eerder maar als je een groot gezin hebt, vanaf 6 personen, kan je een tweede oranje container gratis krijgen. Dat is voor ons een goede oplossing, want wij verbruiken vrij veel plastic en doordat dat moeilijk te pletten is, neemt het vaak veel ruimte in.”

Het meeste plasticafval dat het gezin produceert, komt van voedselverpak- kingen. ,,Er zit toch vaak veel plastic om vlees en groenten”, licht Marcel toe. ,,En in een groot gezin met pubers wordt veel gegeten. In de supermarkt letten wij niet extra op of er veel of weinig plastic in de verpakking gebruikt wordt. Voor ons is het vooral belangrijk dat de verpakking stevig is”, licht hij toe. Wel zou hij het toejuichen als er minder plastic voor verpakkingen gebruikt zou worden.

Makkelijk

Afvalscheiding wordt door het gezin Kramer vooral gedaan omdat het makkelijk is, vertelt Marcel: ,,In de bijkeuken scheiden we papier, plastic en bio-afval. Glas brengen we naar de glasbak. Restafval bewaren we in een ouderwetse ijzeren afvalbak tot het moment dat we het naar de ondergrondse container kunnen brengen. Dat gebeurt maar een paar keer per jaar.” De familie Kramer draagt graag zijn steentje bij aan afvalscheiding. ,,Ook de kinderen vinden het makkelijk afval te scheiden”, zegt Marcel. ,,Wat ik wel vind, is dat de aanpak van problemen als afval globaal zou moeten zijn.
Wij doen in Nederland ontzettend ons best: goed voorbeeld doet goed volgen!”

Informatie en bewaarfolder

Alle huishoudens in onze gemeente hebben de handige bewaarfolder ‘Wat mag in welke afvalcontainer ontvangen?’ In deze folder staat per afvalsoort overzichtelijk wat in welke container mag en wat niet. De folder is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya.
De folders zijn af te halen bij de balie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, of te vinden op www.winterswijk.nl/afval.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Haverkampstegge - Sieverdinkweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Haverkampstegge van Meester Meinenweg tot en met de Sieverdinkweg tot en met vrijdag 5 juli afgesloten voor al het verkeer. Bewoners zijn bereikbaar.

Spirealaan

In verband met kraanwerkzaamheden op dinsdag 25 juni is de Spirealaan thv huisnummer 184 afgesloten voor al het verkeer.

Vervangen Bonninkbrug

Tot en met 28 juni wordt de Bonninkbrug vervangen. In deze periode is de Bonninkweg gestremd voor alle verkeer. Er is een omleidingsroute.
De percelen Bonninkweg 1 tot en met 3a, camping Ten Hagen (Waliënsestraat 139 -139 a) en camping ’t Hilgelomeer (Waliënsestraat 137-137a). Het perceel Bonninkweg 2 is bereikbaar vanaf de Nieuw Beusinkweg.

Rotonde Wooldeseweg – N319

In verband met functioneel onderhoud aan provinciale wegen van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juni, wordt het asfalt vervangen en de rotonde hersteld met de Wooldseweg en de N319. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding.

Volksfeest Meddo

In verband met het Volksfeest in Meddo zijn van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni de volgende wegen afgesloten voor doorgaand verkeer:

 • Goorweg tussen Geldereschweg en Van Eerdenweg
 • Hilteweg tussen Goorweg en Lemmenesweg
 • Beuksveld tussen Geldereschweg en Hilteweg

Daarnaast is op zaterdag 29 juni tussen 07.00 uur en 11.00 uur is de Geldereschweg tussen de
Meddoseweg en het Beuksveld afgesloten voor al het verkeer.

Jaspersweg

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt van FC Winterswijk wordt op zaterdag 29 juni tussen 08.00 en 15.00 uur langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod ingesteld. Dit om de doorgang voor hulpdiensten te waarborgen en ter voorkoming van schade aan de berm en beplanting.

Meester Meinenweg

In verband met een evenement wordt op zaterdag 29 juni en/of op zondag 30 juni tussen 17.00 uur en 24.00 uur de snelheid gereduceerd op de Meester Meinenweg ter hoogte van  huisnummer 1 van 60km/h naar 30 km/h. Tevens wordt er een parkeerverbod ingesteld.

Kettingstraat

In verband met een straatfeest is de Kettingstraat op zondag 30 juni tussen 10.00 uur en 20.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Waliënseweg

In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 5 en 6 juli 2019. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de
Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Bekeringweg

In verband met een evenement, is op zaterdag 6 en zondag van 7 juli 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.      

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

25 juni, Werkconferenties Armoedevrij Winterswijk 2040. Inloop vanaf 17.45 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
25 juni, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
26 juni, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur.

27 juni, Openbare raadsvergadering om 17.00 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
27 juni, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 27 juni 2019 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor,  Stationsstraat 25. De belangrijkste punten op de agenda zijn: restauratie Jacobstoren, wederopbouw in de Achterhoek, Achterhoekse archeologiedag.

De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543..

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Spirealaan 184
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Ratumseweg 5

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Beerninkweg 2

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Lorentzstraat 13 zaaknr. 179919

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Lorentzstraat 13 te Winterswijk voor het uitbreiden van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 25 juni 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     Spirealaan 184

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 20 juli 2019 Kastanjelaan 75 te Winterswijk

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 11 juni 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 5 juni 2018 tot invordering van de verbeurde dwangsommen à € 9.000,- wegens het stijdige gebruik van recreatiewoning Meekertweg 8-50.
 2. Ontwerpbestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk

Op 18 juni 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 24 juni 2019
 2.  Uitspraak bestuursrechter over het verzoek van een derde om de bouw en uitvoering van de verleende omgevingsvergunning voor een woning en garage/overkapping aan de Sieverdinkweg  22 te Winterswijk-Kotten stil te leggen
 3. Verantwoordingsrapportage Privacy 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college