Gemeentenieuws 12 maart 2019

Met onder andere vervanging openbare verlichting in deel centrum, inloopavond Cultuurkwartier Winterswijk, gratis nestkastje, kennismaking met wijkagenten, politiek forum 21 maart 2019 en terugblik op de raadsvergadering.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Online platform 'Duurzaam Winterswijk' gelanceerd!

naar boven

Dinsdag 5 maart lanceerde de gemeente Winterswijk het online platform Duurzaam Winterswijk tijdens een bijeenkomst in het gemeentekantoor. De nieuwe wethouder Tineke Zomer opende deze avond en het platform werd gezamenlijk met de zaal gelanceerd. Het platform Duurzaam Winterswijk is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen. Het platform is een plek voor iedereen in Winterswijk die zich wil inspannen voor een energieneutraal Winterswijk en een duurzame samenleving.

U kunt op het platform met elkaar in gesprek gaan of discussiëren op het forum. Daarnaast kunnen duurzame ideeën worden opgestuurd via de ideeënbus en kunt u een andere inwoner of lokale organisaties nomineren voor de duurzaamheidsprijs. In de agenda vindt u verschillende duurzame activiteiten uit de omgeving en op de blogpagina delen anderen met u hun verhaal. Ook zijn er thema pagina’s met verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid.

Benieuwd geworden naar het platform? Neem dan een kijkje op www.duurzaamwinterswijk.nl en doe mee! Lees hier ook de blog van wethouder Zomer. De toekomst maken we namelijk samen!

Vervanging openbare verlichting in deel centrum

naar boven

Vanaf 18 maart wordt gedeeltelijk of in de hele straat de verlichting vervangen in een deel van het centrum van Winterswijk. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een week. De nieuwe LED-verlichting wordt volgens de laatste richtlijnen aangebracht en is zuiniger in verbruik. Dit kan plaatselijk leiden tot verkeershinder. Waar nodig wordt het verkeer tijdelijk omgeleid.

Vervanging en hergebruik

Van de lantaarnpalen waarvan de verlichting wordt vervangen, worden ook de uithouders en armaturen vervangen, omdat deze zijn afgeschreven en niet meer leverbaar zijn. De palen zelf blijven staan. De vervanging per lantaarnpaal duurt ongeveer twee en half uur. Hiermee blijft de overlast op één plaats beperkt. Na verwijdering worden de armaturen uit elkaar gehaald en op materiaal gesorteerd voor hergebruik door erkende verwerkingsbedrijven. Bij de nieuwe producten zijn vrijgekomen materialen hergebruikt als grondstof om duurzaam met de grondstoffen om te gaan.

Zuiniger in verbruik en minder onderhoud

De nieuwe verlichting geeft minder lichthinder naar de gevels toe en het lichtbeeld wordt verbeterd. Bij een lantaarnpaal van 4,5 meter hoogte daalt het verbruik gemiddeld 83%. Bij een lantaarnpaal van 8 meter hoogt is dat gemiddeld 69%. Door de toepassing van LED is minder onderhoud nodig.
Betrokken bewoners en bedrijven worden vooraf per brief ingelicht en waar nodig ook persoonlijk benaderd.

Inloopavond Cultuurkwartier Winterswijk

naar boven

In juni 2018 selecteerde de gemeente Winterswijk Explorius Vastgoedontwikkeling om een plan voor het Cultuurkwartier te maken. Het Cultuurkwartier staat voor een bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die bewoners en bezoekers van Winterswijk aanspreekt.

Begin van dit jaar heeft de gemeenteraad van Winterswijk ingestemd met de haalbaarheidsstudie voor het Cultuurkwartier. Explorius gaat de komende periode bezig met het plan verder uit te werken en wil daarvoor ook graag input van de inwoners van Winterswijk en andere geïnteresseerden. “Als wethouder centrum stel ik het enorm op prijs dat inwoners en geïnteresseerden komen maandag 18 maart. Want dit is echt het moment om met elkaar in gesprek te gedaan en ideeën en wensen voor het Cultuurkwartier met elkaar te delen”, laat Wim Aalderink weten. “Zo maken we samen een Cultuurkwartier  dat zoveel mogelijk Winterswijkers aanspreekt ”.

In dat kader wordt op maandag 18 maart van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond georganiseerd in de Cultuurcentrum Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom!

Bedrijfsbezoek college aan Colubris Cleantech BV

naar boven

Het nieuwe college heeft op dinsdag 5 maart haar eerste bedrijfsbezoek gebracht aan Colubris Cleantech BV. Colubris Cleantech is een innovatief bedrijf dat wereldwijd milieutechnologie levert voor het scheiden en herwaarderen van vele soorten afval door afvalwaterzuivering, afvalrecycling en bioresources. Duurzaamheid en verantwoord milieubewust ondernemen staan daarbij hoog in het vaandel. Het college werd ontvangen door de voltallige directie van dit familiebedrijf, waar momenteel 85 mensen werken. Met een presentatie en een uitgebreide rondleiding werd het college geïnformeerd over de producten die het bedrijf maakt.

Aftrap educatieproject  ‘Steenhouw’n, een steengoed vak’      

naar boven

 Op donderdag 14 maart 2019 beklimmen de leerlingen van de openbare basisschool Miste-Corle als eerste de steigers van de Jacobstoren. Zij zijn de eerste school die aftrapt in het educatieproject Steenhouw’n.

In aanwezigheid van burgemeester Joris Bengevoord en wethouder Wim Aalderink, beklimmen de kinderen van groep 7 en 8 de Jacobstoren. De restauratie van de toren van de Jacobskerk – die dit voorjaar/zomer plaatsvindt - is aanleiding voor de betrokkenen om heel Winterswijk en omgeving mee te laten kijken met het oeroude vak van steenhouwen. Met het educatieproject Steenhouw’n, bieden de betrokkenen een unieke mogelijkheid jonge mensen kennis te laten maken met het ambacht steenhouwen.

Educatieproject

Er is in 2019 een groot tekort aan vakmensen in de restauratie. Het educatieproject Steenhouw’n maakt de praktische verbinding van jongeren met ambacht. In dit project krijgen ze de kans kennis te maken met de vele kanten van dit vak. Maar ook om dit vak bij een Winterswijkse vakman (Slotboom)  intern te leren. Door zelf te doen, te ervaren wat het inhoudt, leren ze het vak goed kennen.
“Ik ben als wethouder trots op dit prachtige project waar onderwijs, cultureel erfgoed en voorbereiding op de arbeidsmarkt bij elkaar komen”, zegt wethouder Wim Aalderink.
Gedurende de restauratie gaan er ruim 500 leerlingen op de steiger staan en bij Slotboom Steenhouwers in de praktijk werken aan hun eigen meesterwerk. Vooraf krijgen de leerlingen op school een voorbereidende les die de eigen leerkracht geeft.

Welke scholen doen mee

Alle leerlingen van groep 7 en 8 uit Winterswijk en leerlingen Basiskader VMBO van het Gerrit Komrij College, Schaersvoorde en het Marianum.

Betrokken partijen

Dit educatieproject is een samenwerking van Provincie Gelderland, Slotboom Steenhouwers, beeldend kunstenaar Mirjan Koldeweij en gemeente Winterswijk.

Informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website www.meesterlijkvak.nl.

Gratis huis voor koolmees 

naar boven

Vrijdag 15 maart kunnen inwoners van Winterswijk bij het milieubrengstation van ROVA een gratis nestkastje ophalen. De nestkastjes bieden kool- en pimpelmeesjes een broedplaats. Bij wijze van proef wordt verwacht dat deze vogels korte metten maken met de eikenprocessierups.  

Duurzaam

Medewerkers van ROVA-KOMPAAN, een apart onderdeel van ROVA, voor werk, opleiding en begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben 150 nestkastjes gemaakt. Het hout voor deze nestkastjes komt uit het Rommelgebergte. Het is van grove dennen die in de storm van begin 2018 zijn omgewaaid. Dit hout heeft een tweede leven gekregen in de vorm van duurzame nestkastjes.

Biologische bestrijding

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt al preventief, door ‘risicobomen’ te bespuiten met biologische bestrijdingsmiddelen bestaande uit bacteriën. De gemeente Winterswijk wil in samenwerking met haar inwoners en ROVA een extra methode inzetten om de rups te bestrijden. Namelijk door vogels die van oudsher dol zijn op rupsen, het werk te laten doen.

Gratis nestkastje

Samen met de vogelbescherming is er een gebruiksaanwijzing gemaakt, zodat het kastje op een juiste en boomvriendelijke wijze ophangen en onderhouden kan worden. De nestkastjes zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De gratis nestkastjes kunt u afhalen bij het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk op vrijdag 15 maart van 12.00 tot 16.00 uur.

Meten is weten

In de nestkastjes vindt u een flyer met meer informatie. Deze informatie is ook te vinden op www.winterswijk.nl/nestkastjes. Wanneer u een nestkastje ophaalt, wilt u dan uw contactgegevens achterlaten? In de zomermaanden neemt de gemeente dan graag contact met u op om via een aantal vragen stellen om het effect van deze nestkastjes te meten. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.winterswijk.nl/nestkastjes.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met ROVA via (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact.

Kennismaking met wijkagenten

naar boven

De wijkagent doet belangrijk werk voor de veiligheid in uw wijk. Maar kent u uw wijkagent? In deze serie stellen alle wijkagenten in Winterswijk zich voor. U gaat acht wijkagenten leren kennen, in alle mogelijkheden die de politie hiervoor kent. Deze maand zijn aan de beurt: Anke Molenaar en Wim Beernink.

Ik, Wim Beernink ben in 1962 geboren in Winterswijk. In 1979 begon ik met de politieopleiding in Apeldoorn. Na mijn opleiding heb ik gewerkt in Oegstgeest, Eibergen, Zutphen. Van 2012 tot 2015 werkte ik op verschillende afdelingen binnen de politie. Zoals de informatieafdeling, team Enschede Centrum, Districtsrecherche Achterhoek en het politieteam Achterhoek West. Sinds 2015 werk ik als wijkagent in de wijk Winterswijk Oost.

Ik, Anke Molenaar ben in 1985 geboren in Enschede. Tijdens mijn studio heb ik gewerkt in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan in team Oost Gelre. Hier heb ik mij bezig gehouden met incidentenafhandeling en de openbare orde diensten. Vanaf januari vorig jaar werk ik met veel plezier in hetzelfde team als Wim.

Als wijkagenten zijn wij het gezicht namens de politie en het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van de wijk Winterswijk Oost. Samen met onze netwerkpartners werken wij eraan om de veiligheid in Winterswijk te waarborgen. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen, want wie kent zijn buurt of straat nou beter dan de wijkbewoners zelf. Wij hebben de wijkbewoners dan ook nodig, want zij zijn onze ogen en oren in de wijk. Het is goed om te weten wat er in de wijk speelt om zo samen problemen te voorkomen of op te lossen.

De wijk Winterswijk Oost kenmerkt zich door de diversiteit in bebouwing  zoals te zien is in de buurten de Rikkert, de Oostervoort, de Scholtenenk, de Hakkelerkamp of de Pelkwijk en een aan inwoners. Hierdoor hebben we in ons werk regelmatig te maken met cultuurverschillen en diverse soorten van sociale problematiek. Dat is wat het werken in de wijk Winterswijk Oost uniek maakt. Wim Beernink is als wijkagent actief op Twitter via @Polwwijkoost en op Facebook via Wim Beernink.
Anke Molenaar is te volgen via de Instagram account van Politie_Winterswijk.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag voor uw wijkagent of maakt u zich al een poosje zorgen over de veiligheid in uw buurt? Neem dan vooral contact op met uw wijkagent. Bel daarvoor met 0900-8844 of kijk op politie.nl/mijn-buurt. De wijkagenten zijn ook bereikbaar via Facebook, Instagram of Twitter. Tenslotte kunt u elke woensdag om 10.00 uur zonder afspraak terecht bij De Post, Balinkesstraat voor het wijkagenten spreekuur. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112!

GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert 37.000 tieners tegen Meningokokken ACWY

naar boven

Tieners tussen de 14 en 18 jaar in Noord- en Oost-Gelderland krijgen een uitnodiging om een vaccinatie te halen tegen Meningokokken ACWY. Op donderdag 21 maart en maandag 20 mei wordt in Winterswijk gevaccineerd.

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie zit meestal in de neusholte van gezonde mensen zonder dat zij er ziek van worden. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan men hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Er zijn verschillende typen meningokokken waarvan in Nederland vooral B, C, W en Y voorkomen.

Meer besmettingen

Het aantal besmettingen met Meningokokkentype W neemt toe. Sinds mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden op het consultatiebureau al een prik tegen meningokokken ACWY.  

Wie krijgen de prik?

Jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 kunnen de prik halen in maart. Jongeren geboren in 2003 en 2005 in mei. De uitnodiging om de prik te halen wordt per post gestuurd. Voor de prik hoeft niet betaald te worden.     

Waarom deze groep tieners?

Tieners zijn vaker dan anderen drager van de bacterie, zonder dat ze er ziek van worden. Als ze ziek worden van de bacterie hebben ze een hoger risico op overlijden. Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding.

HPV en BMR/DTP

Tegelijk met de vaccinaties tegen meningokokken worden de vaccinaties HPV en BMR/DTP gegeven aan de hiervoor opgeroepen meiden en kinderen. Ook kunnen ze ‘vergeten’ vaccinaties inhalen.

Locatie, datum en tijd vaccinatie in Winterswijk

Donderdag 21 maart en maandag 20 mei van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in Sport- en Turnhal Winterswijk, Parallelweg 9.

Meer weten?

Kijk op:  ggdnog.nl/meningokokken, deelditnietmetjevrienden.nlvaccinatieprogramma.

Politiek forum 21 maart 2019

naar boven

Op 21 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 21 maart 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wijkaanpak (Informatieve en richtinggevende sessie)

19.30 tot 20.30 uur
Bedrijfsrestaurant

Medio 2017 heeft de Woonplaats haar plannen ontvouwd voor Winterswijk. Door de Woonplaats zijn buurtprofielen gemaakt waarin de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zijn meegenomen. In het algemeen is de kwaliteit hiervan prima, maar er moet ook rekening gehouden worden met de toekomstbestendigheid. De Woonplaats heeft het initiatief genomen om samen met partners en bewoners te kijken naar de toekomst. Door de Woonplaats is aan de gemeente het verzoek gedaan om te participeren in de wijkaanpak.

Tijdens dit politiek forum staat de vraag hoe de raad betrokken wil worden bij de wijkaanpak centraal: Waar wil de raad over gaan en waar mag de buurt over beslissen? Op basis van een aantal dilemma’s wordt de raad gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over het proces van wijkaanpak.

Onderzoek ‘waar staat Winterswijk’ (Informatieve sessie)

20.45 tot 21.30 uur
Bedrijfsrestaurant

De gemeente Winterswijk is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente in samenwerking met I&O Research in 2018 een Waarstaatjegemeente-onderzoek uitgevoerd. Er zijn 2.700 inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen. In totaal hebben 1.028 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 38 procent. Op deze bijeenkomst behandelen we de belangrijkste en opvallendste uitkomsten. We vergelijken de uitkomsten van Winterswijk waar mogelijk met de landelijke cijfers en de uitkomsten van de gemeente in 2016. Ook worden de belangrijkste resultaten op wijkniveau geschetst.

Komt u ook? Armoedevrij Winterswijk 2040 in Theater De Storm

naar boven

Sinds december zijn we in gesprek met Winterswijk over armoede en hoe armoede doorbroken kan worden. Op woensdagavond 27 maart om 19.30 uur geven we een terugkoppeling in Theater De Storm. Hoe kijkt Winterswijk naar armoede? En waar moeten we met elkaar aan werken om armoede te doorbreken?

Bent u erbij? Een bijzondere spreekster vertelt haar verhaal over armoede. Wij vertellen u graag waar wij met veel Winterswijkers de komende tijd mee aan de slag gaan. Wat worden de eerste stappen naar een armoedevrij Winterswijk 2040? Natuurlijk horen we graag uw goede ideeën om de werkgroepen een stap verder te brengen! Want een armoedevrij Winterswijk: dat kunnen we alleen maar samen!

Komt u ook?

Bent u nieuwsgierig? Gaat een armoedevrij Winterswijk u aan het hart? U bent van harte welkom. Reserveren is verplicht zodat we niet meer mensen dan plekken hebben. Dit kunt u doen op iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Meer lezen

Wilt u meer lezen over de opgave armoedevrij Winterswijk 2040? Kijk dan op de website www.winterswijk.nl/iedereendoetmee

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen drie weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

 • Amir Ihsan Sadiq, 27-07-1987
 • Ekrem Nazimi, 23-08-1974
 • Sayed Abudin Hossainy, 29-08-1993
 • H. Raven,13-06-1980
 • W.C.M. Willemsen, 28-02-1981
 • G.B. van Amerongen, 23-12-1961
 • J. Jones, 25-09-1994
 • P. Long-John, 08-03-1992

Preventie Platform Jeugd  presenteert activiteitenaanbod

naar boven

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hechten veel belang aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Hiervoor werken de gemeenten, samen met verschillende (zorg)organisaties, samen in het Preventie Platform Jeugd.

Opvoeden en opgroeien

Het Platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek over gemeente-overstijgende opvoedthema’s. Het complete activiteitenaanbod voor ouders, opvoeders en professionals is te vinden op de nieuwe website www.preventieplatformjeugd.nl. Voor alle cursussen geldt dat de  uiteindelijke samenstelling van het programma tot stand komt op basis van de wensen van de deelnemers en de vragen die zij hebben. Deelname aan de cursussen is gratis en bestemd voor inwoners uit Winterswijk, Aalten, Berkelland en Oost Gelre.

 • Cursus Opvoeden & Zo maakt opvoeden net wat makkelijker

Sarah Pelgrim van Sensire en Dofien Houwer van MEE Oost-Gelderland verzorgen deze cursus. Op donderdag 21 maart van 19.30 tot 21.00 uur is in Aalten de eerste cursusavond uit een serie van vijf. Iedere ouder worstelt wel eens met opvoedvragen. Want kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar kunnen deze cursus bijwonen.

Hoe ziet de cursus eruit?

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we allerlei onderwerpen. Denk aan aandacht geven en prijzen, grenzen stellen en het maken van afspraken met je kind.

Informatie en aanmelden

Alle informatie over deze cursus en het overige aanbod is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. Aanmelden via de website.

VIT-hulp bij mantelzorg

naar boven

Donderdag 21 maart tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Activiteit voor mantelzorgers in maart

Training ‘De zorg goed volhouden’

Op de donderdag 4 april start de training ‘De zorg goed volhouden’ in het Zonnebrink Centrum in Winterswjk Aan de orde komen zaken als tegenstrijdige gevoelens die kunnen optreden, veranderende relaties en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling met andere mantelzorgers. Deze vier bijeenkomsten bieden u handvatten om de diverse zorgtaken voor u naaste èn voor u zelf zo goed mogelijk te kunnen volhouden. De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend 4 en 18 april en 9 en 23 mei, steeds van 9.30 tot 12.00 uur. Aanmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.

Partnercursus omgaan met autisme

Op maandag 8 april start de eerste van zeven bijeenkomsten “Partnercursus omgaan met autisme’ in Winterswijk. Deze cursus is voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger.
Voor meer informatie of aanmelding voor deze bijeenkomsten van GGNet preventie kunt u bellen naar: (088) 933 11 80 of mailen naar: preventie@ggnet.nl. Of via de website: www.ggnet.nl/preventie/overzicht-cursusaanbod

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie

Alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00.

Verloren en gevonden voorwerpen februari 2019

naar boven

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Sociaal Team van de Post

Voor een ander

naar boven

Mensen kennen in hun leven periodes waarin het minder gaat met bijvoorbeeld financieel rondkomen, relaties, gezondheid of de kinderen. Soms komt iemand er zelf niet uit en is hulp van anderen welkom.

De Post met de verschillende spreekuren van diverse organisaties zoals Sociaal Team, VIT hulp bij mantelzorg, Trajectbegeleiding dementie, Wijkagenten, Iriszorg zijn inmiddels behoorlijk goed bekend bij Winterswijkers met een hulpvraag. Het kan echter ook zijn dat iemand zorgen heeft over een ander of een vraag voor een ander. Dan is De Post ook de juiste plek.

U kunt er terecht met vragen over praktische zaken of voor informatie over wat u kunt doen voor een ander. Of u kunt er gewoon even met iemand praten over wat u bezighoudt. Bijvoorbeeld als u een vermoeden hebt van eenzaamheid, dementie, (verborgen) armoede, huiselijk geweld of verslaving. Bij De Post zijn beroepskrachten met wie u deze zaken kunt bespreken. Zij kunnen u en mogelijk de ander, als deze dat wil, op weg helpen.

Wellicht kan kijken op de website van Wij Winterswijk u ook al een stukje verder helpen www.wijwinterswijk.nl

Heeft u ook vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 tot 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Meddoseweg

In verband met het kappen van bomen wordt het verkeer op de Meddoseweg tot en met woensdag 13 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur geregeld door verkeersregelaars. Het gaat hier om het gedeelte tussen Wormskampweg en Hanekampweg. Er is kans op een kleine vertraging.

Mindervalide parkeerplaatsen tijdens de verkiezingen

In verband met verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op woensdag 20 maart zijn op de volgende stem locaties tijdelijke mindervalide parkeerplaatsen aangewezen: Rusthuisstraat 28, Hakkelerkampstraat 55, Laan van Hilbelink 95, Vredenseweg / Vlierstraat ter hoogte hoofdingang de Vlier, Gradus Kobusstraat 18, Voorninklaan 1, Violenstraat 1a, Geldereschweg 84, Vredenseweg 170, Slingeweg 20, Groenloseweg 60 en Starckenrode doorsteek naar Zonnebrink.

Kortestraat

In verband met de Provinciale Statenverkiezing en de bereikbaarheid van het stembureau is op woensdag 20 maart het eenrichtingsverkeer op de Kortestraat tijdelijke opgeheven. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Rusthuisstraat en het parkeerterrein.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

12 maart, Afscheidsreceptie wethouders Saris en Elferdink van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11
12 maart, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding.
14 maart, Themamiddag Senioren en Financiën van 14.00 tot 17.00 uur in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11.
14 maart, Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
14 maart, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.15 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.
14 maart, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van SDOA, Kevelderstraat1 in Groenlo.
15 maart, Ophalen gratis nestkastje van 12.00 tot 16.00 uur bij het Milieubrengstation, Leeghwaterweg 10.
18 maart, Inloopavond Cultuurkwartier Winterswijk van 19.00 tot 20.30 uur in Cultuurcentrum Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.
21 maart, Vaccinatie meningokokken van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur, Sport- en Turnhal Winterswijk, Parallelweg 9.
21 maart, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
21 maart, Politiek forum van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
21 maart, Cursus Opvoeden & Zo van 19.30 tot 21.00 uur.
27 maart, Terugkoppeling Armoedevrij Winterswijk om 19.30 uur in Theater De Storm.

Terugblik op de raadsvergadering

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergaderingen van woensdag 27 en donderdag 28 februari de volgende besluiten genomen.

Raadsvergadering van woensdag 27 februari

Raad stelt visie op bedrijventerrein Dennenoord vast

Op verzoek van de raad heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal toekomstscenario’s voor bedrijventerrein Dennenoord onderzocht. Het college stelde de raad voor te kiezen voor herverkaveling van het bedrijf Verhaegh Trading B.V. en clustering van de overige kavels op het bedrijventerrein. De fracties van WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden echter een amendement in waarin de voorkeur werd uitgesproken voor volledige verplaatsing van alle bedrijven op Dennenoord. Het komende halfjaar moet duidelijk worden of dit scenario haalbaar is. Dit amendement werd met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 7 stemmen tegen (CDA) aangenomen. Na de stemming over het amendement werd ook het gewijzigde raadsvoorstel met 14 stemmen voor (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 7 stemmen tegen (CDA) aangenomen.

Raad stemt in met integrale aanpak vijf onbeveiligde spoorwegovergangen

De gemeente Winterswijk telt vijf onbeveiligde spoorwegovergangen. Op 20 april 2017 heeft de raad besloten drie overwegen op te heffen en twee overwegen te beveiligen. In deze vergadering stelde het college de raad voor de overwegen aan de Veldhorstweg en de Huttenweg te beveiligen en de overwegen aan de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greversweg op te heffen. De fracties van VVD, WB en PvdA dienden een amendement in om de spoorwegovergang aan de Greversweg open te houden voor langzaam verkeer. Dit amendement werd met 12 stemmen voor (VVD, WB, PvdA, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, GroenLinks) aangenomen. Vervolgens werd ook het gewijzigde raadsvoorstel met 12 stemmen voor (VVD, WB, PvdA, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, GroenLinks) aangenomen.

Raad stelt bestemmingsplan Misterweg 165 vast

Transportbedrijf HSF Logistics Winterswijk B.V. heeft op 8 juni 2016 een principeverzoek ingediend voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein op het perceel Misterweg 165. De uitbreiding is in eerste instantie bedoeld voor het stallen van vrachtwagens en op termijn voor uitbreiding van de bedrijfshal. De raad heeft ingestemd met de reactie op de twee ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan Misterweg 165 unaniem vastgesteld.

Raad neemt PvdA-motie over regenbooggemeente aan

De PvdA-fractie diende een motie in om Winterswijk aan te melden als regenbooggemeente. Regenbooggemeenten zetten zich actief in voor gelijke rechten, veiligheid en acceptatie van LHBTI'ers: lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De raad heeft deze motie unaniem aanvaard.

Raadsvergaderingen van donderdag 28 februari

Raad neemt afscheid van wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris

In een aparte raadsvergadering nam de raad afscheid van de wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris en bedankte hen voor hun inzet voor Winterswijk. De afscheidsreceptie van beide wethouders is op dinsdag 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.

Raad neemt kennis van rekenkameronderzoek ‘Samenwerken aan arbeidsintegratie’

Op verzoek van de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsintegratie. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport ‘Samenwerken aan arbeidsintegratie’. De raad heeft het rapport voor kennisgeving aangenomen en het college opdracht gegeven de aanbevelingen nader uit te werken.

Raad stelt re-integratieverordening Participatiewet 2019 vast

In het kader van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2018 verplicht om nieuw beschut werk aan te bieden aan mensen die daarvoor een indicatie van het UWV hebben. Als gevolg van deze wettelijke verplichting zijn in de gemeentelijke re-integratieverordening aanvullende bepalingen over nieuw beschut werk opgenomen. De raad heeft de re-integratieverordening Participatiewet 2019 vastgesteld en de huidige verordening ingetrokken.

Raad stemt in met Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 van GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert.

Raad kent burgercheque toe aan Veteranen Comité

De raad heeft besloten een burgercheque van € 965 toe te kennen aan het Veteranen Comité voor de oprichting van een stichting. Elk halfjaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Winterswijk.

Raad stelt krediet beschikbaar voor bouw- en woonrijp maken terrein Autopalace

De raad heeft een krediet van € 229.000 beschikbaar gesteld voor het bouw- en woonrijp maken van het voormalige terrein van autogarage Autopalace op de hoek Singelweg/Waliënsestraat. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken worden doorberekend aan de projectontwikkelaar, waardoor het de gemeente per saldo geen geld kost. De projectontwikkelaar wil op deze locatie elf appartementen en elf woningen realiseren.

Raad stelt beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022 vast

Het beleidskader Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2019-2022 bestaat uit een mix van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van (gemeentelijke) regelingen.

Raad bespreekt coalitieakkoord Winterswijk Wint 2019-2022

Op 18 februari hebben de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. In het coalitieakkoord hebben de partijen hun ambities voor de komende drie jaar vastgelegd en afspraken gemaakt over de verdeling van de portefeuilles binnen het nieuwe college. De raad heeft het coalitieakkoord besproken.

Raad benoemt drie nieuwe wethouders

De raad heeft Inge klein Gunnewiek (VVD), Tineke Zomer (GroenLinks) en Elvira Schepers (PvdA) benoemd als nieuwe wethouders. Samen met burgemeester Joris Bengevoord en de huidige wethouder Wim Aalderink (Winterswijks Belang) vormen zij nu het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Raad laat drie nieuwe leden toe tot de gemeenteraad

De raad heeft Tom van Beek (Voor Winterswijk), Paul Puntman (GroenLinks) en Mark ten Pas (PvdA) toegelaten tot de gemeenteraad. Zij nemen de plaats in van de drie raadsleden die zijn benoemd tot wethouder.

Raad benoemt nieuwe commissieleden

De raad heeft Wim Elferdink (CDA), Ilse Saris (CDA) en Dorinda Grievink (VVD) benoemd tot commissielid.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergaderingen van woensdag 27 en donderdag 28 februari.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De 27e gaf een voorproefje van wat we kunnen verwachten van de nieuwe coalitie. Bij het onderwerp Dennenoord draaiden Winterswijks Belang en de VVD als een blad aan de boom. Daar waar ze altijd resoluut tegen het saneren van Dennenoord waren, sloten ze zich nu aan bij GroenLinks en de PvdA die voor sanering waren. Het CDA bleef erbij dat sanering voor de situatie ter plekke beter zou zijn, maar dat het niet is uit te leggen dat er zo extreem veel geld in één bedrijf wordt gestoken.
Vervolgens stelde het CDA vragen over de tegenvaller van ruim 4 ton, nu een subsidieverzoek voor de Jacobstoren is afgewezen.
Daarna ging het over het voorstel om 2 onbewaakte overwegen te beveiligen en 3 onbewaakte overwegen op te heffen. De nieuwe coalitie kwam echter met een amendement waarbij er 1 onbeveiligde overweg blijft bestaan. Dit betekent dat de afspraken met de provincie en ProRail aan de laars worden gelapt en we hierdoor een bijdrage van 1,5 miljoen kunnen mislopen. Kortom, een heel duur avondje!
Op de 28e was eerst het afscheid van Wim Elferdink en Ilse Saris als wethouders. Beide gaven een indrukwekkende afscheidsspeech waarin naar voren kwam dat zij zich beide met hart en ziel hebben ingezet voor Winterswijk. Ook het laatste half jaar kwam aan de orde, waarin het politieke klimaat is verhard en het niet meer om de inhoud gaat, maar waarbij op de persoon wordt gespeeld, met de politieke crisis tot gevolg. Gelukkig blijven Ilse Saris en Wim Elferdink het CDA ondersteunen als commissielid.
Daarna werd het nieuwe coalitieakkoord besproken. Namens het CDA heb ik aangegeven dat het akkoord slecht is voor Winterswijk. De geldkraan gaat ver open. De titel is ‘Winterswijk Wint’, maar ‘Wenterse wind’ was een betere keuze geweest.
De nieuwe wethouders hebben we gefeliciteerd en aangegeven dat goede voorstellen op onze steun kunnen rekenen.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

In de raadsvergadering kreeg fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat als formateur de gelegenheid het nieuwe coalitieakkoord ‘Winterswijk wint’ te presenteren en aan te bieden aan de voorzitter van de raad, onze burgemeester. Al na enkele dagen nadat het CDA de stekker uit de samenwerking had getrokken, bleek dat de andere partijen graag wilden samenwerken om zo snel mogelijk weer verder te kunnen. En dat is glansrijk gelukt, er is slechts 1 maand nodig geweest om samen het coalitieakkoord te maken en vast te stellen. Winterswijks Belang is erg blij met de open, constructieve samenwerking die er is (en was) tussen de partijen VVD, GroenLinks en PvdA. Alle partijen gaven ook aan dat er slechts één weg was om verder te gaan. De sfeer is bijzonder goed en het nieuwe akkoord bevat naast veel ambitie veel meer concreter uit te voeren beleid, zo gaven de diverse fractievoorzitters aan. Om in een paar dagen een coalitie te kunnen vormen zegt wel iets over de sfeer en verbondenheid aldus formateur Tannemaat. Voor alle partijen zitten er belangrijke zaken in het akkoord. WB is erg blij met het revolverend duurzaamheidsfonds van 25 miljoen. Eindelijk kunnen onze inwoners geld lenen voor belangrijke duurzaamheidsmaatregelen en hun huis klaar maken voor de toekomst. De VVD gaf aan bij erg blij te zijn met de ruimere mogelijkheden om te bouwen, zeker in het buitengebied. De inclusie-agenda, iedereen telt mee in Winterswijk, is opgenomen en is naast dat het voor alle partijen belangrijk is, een inbreng geweest van de PvdA. GroenLinks kon ook op duurzaamheid, een zeer belangrijk thema in dit akkoord, veel zaken aanscherpen en krijgt ook deze portefeuille met als wethouder Tineke Zomer. De andere wethouders zijn Elvira Schepers namens de PvdA, Inge klein Gunnewiek namens de VVD en onze wethouder Wim Aalderink. Een fantastisch team!
Voor meer informatie zie ook: www.winterswijksbelang.nl

Janet Poels-Boland, raadslid VVD

In de Raadsvergadering van 27 februari heeft de VVD-fractie vragen gesteld over de stand van zaken rondom de Pelkwijk/Winterswijk Oost. Eind vorig jaar heeft de fractie een goed bezochte bijeenkomst gehad met wijkbewoners en de uitkomsten zijn door een afvaardiging uit de wijk met de burgemeester en een beleidsambtenaar besproken. Vragen over het leegstaande winkelpand en de overlast rondom het pand, de gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk en de plannen voor een gemeenschappelijk wooninitiatief. De wethouder bevestigde dat er op alle fronten ontwikkelingen zijn, waarbij de verkeerssituaties nog afzonderlijk bekeken moeten worden. De VVD-fractie zal met de wijkafvaardiging dit onderwerp scherp houden.
Het dossier Dennenoord kent een lange historie. De ondernemers én de buurt van Dennenoord hebben er recht op om nu duidelijkheid te krijgen. De VVD-fractie vindt dat de ondernemers de kans moeten krijgen om te ondernemen en dat is op deze locatie niet optimaal mogelijk. De fractie wil dan ook geen geld uitgeven aan halfbakken oplossingen en is blij met het aangenomen amendement om verplaatsing mogelijk te maken.
De VVD-fractie wil de spoorwegovergang ‘Greversweg’ open houden voor met name langzaam verkeer en heeft daarom niet ingestemd met het raadsvoorstel ‘Integrale aanpak 5 Onbeveiligde overwegen’.
Op 28 februari is het nieuwe college geïnstalleerd met VVDer Inge klein Gunnewiek als wethouder. In het coalitie-akkoord zijn voor de VVD belangrijke punten opgenomen: extra woningen in de kern én het buitengebied; meer hectares industrieterrein; ruimte voor nieuwe zorginitiatieven; de mogelijkheid voor 6 extra koopzondagen in juli en augustus; een fonds voor verduurzaming van woningen en extra mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. Natuurlijk blijft de VVD ook goed op de financiën letten. Zo mogen er geen structurele tekorten ontstaan en wordt de OZB-belasting niet de sluitpost van de begroting. De VVD-fractie heeft veel vertrouwen in dit college en wenst ze veel succes!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Nog nooit eerder vertoond in Wenters! Het CDA verbreekt tussentijds haar coalitie met WB en staat daarna – als grootste partij - zelf buiten spel. Maar daarvoor was wel nodig dat bijna alle kleinere partijen gingen meedoen in een nieuwe coalitie. Nu mag je je afvragen, als de andere partijen elkaar zo snel weten te vinden, of het CDA zich soms te dominant opstelde.
Maar voor GroenLinks speelde ook mee dat een ‘raadsakkoord’ al direct na de verkiezingen haar voorkeur had. Bij zo’n raadsakkoord werken partijen samen aan de grote opgaven zoals energietransitie, duurzame natuur en armoedebestrijding.
Nu het CDA buitenspel stond, kwam een brede coalitie in zicht. En het zou mooi zijn als dat een programma oplevert dat raadsbreed gesteund wordt. Daarom ook is er voortgebouwd op het coalitieprogramma van CDA en WB.
Bij de installatie van het nieuwe college op 28 februari gaf het CDA zelf aan dat ze het beleid op haar inhoud zal beoordelen. En dus niet tegenstemt alleen om zich af te zetten tegen het nieuwe college. En dat bleek gelijk – bijzonder sportief – ook uit het feit dat ze haar vertrouwen uitsprak jegens de nieuwe wethouders, evenals D66 dat deed. Deze raadsbrede steun voor de nieuwe coalitie is een bemoedigende start.
Een brede coalitie, met gepast dualisme en beoordeling op inhoud kan ook wisselende meerderheden in de raad opleveren. Het vergroot de zichtbaarheid van partijstandpunten en het democratisch gehalte van de besluitvorming.
Maar de krachtverhoudingen liggen nu wel anders. Dat kwam gelijk naar voren door het besluit over Dennenoord. In afwijking van het oude collegevoorstel wordt de sanering voor het hele gebied nu voortgezet.
En natuurlijk ook doordat met meer energie gewerkt gaat worden aan duurzaamheid en klimaat. Hopelijk klaart dit op termijn ook de lucht tussen CDA en overige partijen.Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Voor het eerst sinds 2010 zit de PvdA mede aan het roer. Elvira Schepers is onze wethouder in de coalitie met WB, VVD en GroenLinks. Ik ben er blij mee. We zaten negen jaar lang zo ver van het stuur af, dat het lastig was om mede de richting te bepalen. De reden waarom we tussentijds een bestuurdersstoel mogen innemen, is minder fraai. Politieke turbulentie, een gevallen coalitie. De Winterswijkse politiek was even druk met zichzelf. Als kiezer houd ik daar niet van, als volksvertegenwoordiger evenmin. Ik denk dat dit geldt voor heel veel Winterswijkse kiezers. Mijn excuses dus. Maar net als ik blij ben met onze vrouw in het college, ben ik dat ook met het raadslid dat haar plek inneemt. Mark ten Pas, een jong talent tussen al die vijftigers als ik. Dat brengt mij op het volgende. Jong Winterswijk, kom op! Word nu actief. Meld je aan bij een politieke partij, doe ervaring op. Als je nu begint, heb je tijd genoeg om warm te draaien voor de raadsverkiezingen van 2022. Ondanks wat turbulentie af en toe, kun je écht iets betekenen voor de inwoners van de gemeente. En dat is uiteindelijk waar het om draait.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl/

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen maand vonden er ‘vrij uniek’ twee raadsvergaderingen in één maand plaats. Bij de eerste vergadering stond het langslepende dossier Dennenoord op de agenda. Eerder was er in de gemeenteraad eigenlijk al besloten om Dennenoord te ontmantelen. Met omwonenden en de ondernemers is er destijds gepraat en zijn er afspraken gemaakt. Mede met geld van de provincie is de ontmanteling deels gelukt. Voor D66 stond één vraag centraal: Kunnen we dit als gemeente nu nog terugdraaien? In de ogen van D66 zijn wij als gemeente zelf ‘vergeten’ om te kijken naar de volledige ontmanteling. Wie fouten maakt voelt daar de pijn van in de portemonnee, dat is voor de gemeente niet anders. Mede om die rede stemde D66 voor het amendement van de coalitie om alsnog te kijken naar een volledige ontmanteling.
Ook stond de afsluiting van vijf onbewaakte spoorwegovergangen ter discussie. D66 voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid in Winterswijk. Veiligheid gaat wat ons betreft voor alles. Er kwam veel inspraak van belanghebbende van de Greversweg. De inspraak heeft D66 doen overtuigen van het vele gebruik van de Greversweg, om die rede hebben wij ingestemd met de motie van de PvdA, VVD en WB om te kijken of deze open kan blijven voor langzaam verkeer.
De tweede raadsvergadering stond in het teken van het afscheid en de benoeming van het college. De nieuwe coalitie gaat van start. Bij deze raadsvergadering werd onder andere het nieuwe coalitieakkoord besproken. D66 prijsde de ruimte voor (jongeren) huisvesting en is blij om te zien dat de maatregelen rondom duurzaamheid zijn opgeschroefd in het coalitieakkoord.  Wel vinden wij het kwalijk dat de doelgroep senioren niet aanbod komt in het coalitieakkoord. Een grote groep Winterswijkers die niet vergeten mogen worden. Wij sloten af met de woorden voor de nieuwe coalitie: “vaak bu’je te bange, ga aan de slag, toon lef en vooral transparantie! D’ran”
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • A.S. Talmastraat 12

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • langs Bredelerweg
 • langs inrit Brinkeweg 13
 • Goossensweg 7 (noodkap)
 • langs Weg Om Ros en Lintum

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Koningsweg 36
 • Vredensestraat 3
 • Vreesweg 14

Verleende omgevingsvergunning milieu

 •  Waliënseweg 33

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kobstederweg 13-119

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Dollemansweg 1 zaaknr. 173483

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Boldermansweg 1 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 13 maart 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

naar boven

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Berkenstraat 16

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Kastanjelaan 32

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag Koningsspelen op 12 april 2019 bij Sportpark Jaspers en Sportpark ’t Huitinkveld

Vergunningsaanvraag muziekevenement Fahrenheit op 27 juli 2019, bij Beachclub MEER recreatieplas ‘t Hilgelo aan de Meddoseweg

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 28 februari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Financiële situatie VNOG

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college