Gemeentenieuws 19 maart 2019

Met onder andere 50 Achterhoekse sportaanbieders organiseren sportcursussen voor mensen met een beperking, gratis compost voor inwoners, cursus Opvoeden en Zo.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Ruim 50 Achterhoekse sportaanbieders organiseren sportcursussen voor mensen met een beperking

naar boven

Om mensen met een beperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met al het sportaanbod dat onze regio rijk is, wordt in de maanden april en mei van dit jaar het sportstimuleringsproject  ‘Kies je Unieke Sport’ georganiseerd. In totaal hebben 50 Achterhoekse sportaanbieders zich aangemeld. Zij organiseren een cursus van drie trainingen om de doelgroep kennis te laten maken met de diverse sporten. Het uiteindelijke doel is om deelname aan het sporten te stimuleren.

Alexander Tempels, coördinator van het platform Uniek Sporten Achterhoek: “In de Achterhoek kennen we veel mensen met een beperking en gelukkig veel sportaanbieders die hen goede sportmogelijkheden bieden. Daar ben ik trots op! Samen brengen we de Achterhoek in Beweging. De sportaanbieders staan te popelen om aan de slag te gaan. Welke sportaanbieders dit zijn en wat zij bieden is vanaf 1 maart samengevat op de site www.kiesjeuniekesport.nl

De aankomende periode worden scholen en zorginstellingen benaderd om de doelgroep enthousiast te maken om deel te nemen aan dit unieke project. Via een speciaal boekje ‘Kies je unieke sport’ kunnen de deelnemers rustig het aanbod bekijken en zich aanmelden. Aanmelden kan tussen 1 en 20 maart via de site: site www.kiesjeuniekesport.nl.

Met sport zorgen we er voor dat iedereen er bij hoort en mee kan doen in onze samenleving; welke leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking je ook hebt. Sporten is belangrijk!  

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Winterswijk op zaterdag 30 maart

naar boven

De gemeente Winterswijk en ROVA nodigen inwoners van Winterswijk uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

Wanneer en waar?

Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur compost ophalen op het ROVA-milieubrengstation, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk.

Let op!

 • Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, OP=OP!
 • Maximaal twee zakken compost per voertuig.
 • Op de locatie in Winterswijk wordt ook losse compost verstrekt, hiervoor geldt maximaal 1m³ compost per voertuig. Als u met een aanhangwagen komt, zorgt u er dan voor dat u de losse compost kunt afdekken.

U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente.

Het begint met afval scheiden!

Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten gemaakt. Ook gft-afval wordt gerecycled tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar wàt ook gemaakt wordt van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt, we hebben uw hulp dus hard nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Afscheidsreceptie Ilse Saris en Wim Elferdink

Ilse Saris en Wim Elferdink hebben dinsdagmiddag tijdens een drukbezochte receptie in theater De Storm afscheid genomen als wethouders. Namens de gemeenteraad overhandigde de burgemeester daar de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk aan Ilse Saris. Zij kreeg deze gemeentelijke onderscheiding voor de voortreffelijke manier waarop zij de afgelopen negen jaar invulling heeft gegeven aan haar wethouderschap.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart

naar boven

Bij de verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart kunt u met uw stempas uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Winterswijk.

U kunt uw stem uitbrengen in de volgende stembureaus:

 • Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 • Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 • Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29
 • obs de Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55    
 • Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95
 • Daltonschool de Vlier, Vlierstraat 7
 • Woonzorgcentrum De Berkh, Gradus Kobusstraat 18
 • obs Bargerpaske, Voorninklaan 1
 • obs De Schakel, Violenstraat 1a
 • Verenigingsgebouw Eendracht, Geldereschweg 84
 • Receptie Vakantiepark ‘De Twee Bruggen’, Meenkmolenweg 13
 • Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170
 • Zalencentrum Reuselink, De Slingeweg 20
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1
 • Zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60
 • Villa Mondriaan, dit stembureau heeft beperkte openingstijden en is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, Zonnebrink 4

Neem wel uw identiteitsbewijs mee!! (het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)

Modder op de weg? Gas los!

Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot glad wegdek. Wat moet u doen als u als motorrijder of automobilist op een modderige weg beland?
De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Door drukke werkzaamheden kan er echter gedurende de dag toch wat modder liggen.
Rijdt u in het buitengebied en ziet u een waarschuwingsbord in de berm? Dan ligt er iets verderop modder op de weg. Matig uw snelheid, laat het gas los, blijf sturen in de richting waar u heen wilt en rem niet.

Cursus Opvoeden & Zo maakt opvoeden net wat makkelijker

naar boven

“Wat doe ik als mijn kind niet luistert? Hoe kan ik zorgen, dat het thuis weer gezellig is met de kinderen?” Iedere ouder worstelt wel eens met dit soort opvoedvragen. Want kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig.

Om ouders hierin te ondersteunen en het opvoeden net wat makkelijker te maken, biedt het Preventie Platform Jeugd de cursus Opvoeden & Zo, die bestaat uit vijf avondbijeenkomsten.  De eerstvolgende cursus start op donderdag 21 maart van 19.30 tot 21.00 uur in Aalten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de deelnemende ouders onderling hun opvoedvragen en helpen elkaar een oplossing te vinden voor alledaagse situaties.

Op maat

Tijdens de bijeenkomsten, die steeds ongeveer 2 uur duren, kunnen allerlei onderwerpen worden besproken. Denk aan aandacht geven en prijzen, grenzen stellen en het maken van afspraken met je kind, bijvoorbeeld over bedtijd. Het uiteindelijke programma wordt samengesteld op basis van de wensen van de deelnemers en de vragen die zij hebben.

Gratis cursus

Ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar die in de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk wonen, kunnen gratis deelnemen aan Opvoeden & Zo. De bijeenkomsten worden begeleid door Sarah Pelgrim van Sensire en Dofien Houwer van MEE Oost-Gelderland.
Meer informatie en aanmelden: www.preventieplatformjeugd.nl.

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en verschillende (zorg)organisaties. Zij zetten zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Het Platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

B.Y. Rahmani, 13-04-1989

Aanmelden activiteiten Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei 2019 vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Op verschillende locaties in Winterswijk vinden ieder jaar activiteiten plaats in het kader van de Dodenherdenking. Graag willen wij in het gemeentenieuws en op de website van de gemeente Winterswijk een programma opnemen met een overzicht van alle activiteiten die op 4 mei plaatsvinden. Bent u organisator van een activiteit?  Graag ontvangen wij een korte omschrijving van deze activiteit, de tijd en de locatie. Uw activiteiten kunt u telefonisch aanmelden bij Paulien van Vliet telefoon (0543) 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Aanmelden kan tot 8 april aanstaande.

Armoedevrij Winterswijk 2040 in de Storm! Komt u ook!

U heeft het waarschijnlijk gelezen: we zijn aan de slag om te werken aan een Armoedevrij Winterswijk 2040. De afgelopen maanden hebben we veel mensen gesproken, inmiddels ruim 400. Wij willen graag aan Winterswijk terugkoppelen wat dit heeft opgeleverd en wat de volgende stappen zijn.

Komt u ook?

Op 27 maart om 19.30 uur bent u van harte welkom in theater de Storm. We belichten armoede op een bijzondere en persoonlijke manier, kijken met u naar de opbrengst en vertellen over het vervolg. We horen ook graag uw tips en ideeën voor het vervolg!
Bent u nieuwsgierig? Geef u op via iedereendoetmee@winterswijk.nl. U kunt meer lezen over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040 op de website www.winterswijk.nl/iedereendoetmee

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Willi Legters.

Mijn naam is Willi Legters. Ik heb een heerlijk gezin, man, kinderen, twee kleinkinderen en een fantastische fulltime job. Op sociaal en sportief gebied ben ik actief, kortom, best een druk, maar waardevol leven. Daarnaast zet ik me graag in voor het vrijwilligerswerk. Dat is voor mij zeker een aanvulling op mijn dagelijkse werk en geeft me veel voldoening. Ik help voornamelijk mee bij evenementen, zoals  de voorstellingen van het Steengroeve Theater, Bevrijdingsconcert Winterswijk op 5 mei  en in oktober help ik mee bij  De Slag om Grolle.
Het is erg prettig om te helpen bij evenementen die vallen of staan met hulp van vrijwilligers. Je bent hier niet het hele jaar aan gebonden, maar in een relatief korte tijd kan je zeker behulpzaam zijn. Met z’n allen heb je maar één doel en dat is er een geslaagd evenement van te maken. Het is geweldig om deelgenoot te zijn van zo’n happening. Tijdens de voorstellingen ga je iedere dag meer houden van de prachtige muziek, de dans en alles hieromheen.
Vrijwilligerswerk is gewoon superleuk om te doen, hier kan ik helemaal blij van worden. Het geeft je niet alleen voldoening, maar het is zeker ook een verrijking. Je leert veel, je ontmoet vaak dezelfde mensen van voorgaande evenementen of leert weer nieuwe mensen kennen. Het voelt dan als één grote familie. Ik raad het daarom ook iedereen aan om je aan te sluiten bij een vrijwilligersorganisatie. Ook bijvoorbeeld voor mensen die in Winterswijk zijn komen te wonen en nog niet veel mensen kennen: geef je op! Het is nuttig, het verbreedt je sociale netwerk en je wordt er alleen maar rijker van.

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Expositie Bertoveren

naar boven

In de hal van het gemeentekantoor kunnen bezoekers zes foto’s bekijken bewerkt door Bert Lobeek. De foto’s laten een moment zien uit de metamorfose van oud naar nieuw. De basis voor deze metamorfoses zijn zwart wit foto’s uit de periode 1900 tot 1960 en kleurenfoto’s uit 2017. De foto’s tonen onder andere de locaties Jacobskerk, Misterade, Blekerhuis. De foto’s zijn tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor te bekijken.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 27 maart van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 27 maart gaan we met elkaar in gesprek over welke hulp of ondersteuning jij kunt krijgen. Voor jezelf of voor de verzorging van je partner of ouder. We praten over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen, zonder het gevoel te krijgen dat je je vader, moeder of partner tekort doet. Als jij goed voor jezelf zorgt, zorg je ook goed voor jouw geliefde met dementie.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 135 144 11.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Vervanging straatverlichting

In verband met het vervangen van de straatverlichting kan er verkeershinder ontstaan op de onderstaande locaties. Daar waar nodig wordt de weg geheel afgesloten en het verkeer omgeleid:                          

 •  Dinsdag 19 maart: Weurden (Kottenseweg - Dingstraat);
 •  Woensdag 20 maart: Torenstraat (ochtend) Let op! er mag hier niet geparkeerd worden in verband met de geldende geslotenverklaring, Weeninkpad, Sellekamp en Ratumsestraat;
 •  Donderdag 21 maart: Spoorstraat en Willinkstraat;
 •  Vrijdag 22 maart: Spoorstraat, Wooldstraat, Weurden (Dingstraat - Willinkstraat) en Roelvinkstraat.

Meddoseweg

In verband met het kappen van bomen wordt het verkeer op de Meddoseweg tot en met woensdag 13 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur geregeld door verkeersregelaars. Het gaat hier om het gedeelte tussen Wormskampweg en Hanekampweg. Er is kans op een kleine vertraging.

Mindervalide parkeerplaatsen tijdens de verkiezingen

In verband met verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op woensdag 20 maart zijn op de volgende stem locaties tijdelijke mindervalide parkeerplaatsen aangewezen: Rusthuisstraat 28, Hakkelerkampstraat 55, Laan van Hilbelink 95, Vredenseweg / Vlierstraat ter hoogte hoofdingang de Vlier, Gradus Kobusstraat 18, Voorninklaan 1, Violenstraat 1a, Geldereschweg 84, Vredenseweg 170, Slingeweg 20, Groenloseweg 60 en Starckenrode doorsteek naar Zonnebrink.

Kortestraat

In verband met de Provinciale Statenverkiezing en de bereikbaarheid van het stembureau is op woensdag 20 maart het eenrichtingsverkeer op de Kortestraat tijdelijke opgeheven. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Rusthuisstraat en het parkeerterrein.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Seniorenraad op 25 maart 2019

Op maandag 25 maart vergadert de Seniorenraad van 09.30 tot circa 12.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk.
Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Maar u kunt ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Openbare raadsvergaderingen op 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergaderingen kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda’s en de op de agenda’s betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 20 maart aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

21 maart, Vaccinatie meningokokken van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur, Sport- en Turnhal Winterswijk, Parallelweg 9.
21 maart, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
21 maart, Politiek forum van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
21 maart, Cursus Opvoeden & Zo van 19.30 tot 21.00 uur.
25 maart, Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in Boogiewoogie, Roelvinkstraat 2.
27 maart, Terugkoppeling Armoedevrij Winterswijk om 19.30 uur in Theater De Storm.
27 maart ,Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
28 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • bij ‘t Hilgelo (aanleg)
 • Leeghwaterweg 10

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • achter Waliënseweg 14

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  t.o. Gribbroekweg 3
 • Nieuwstraat 21a, 25a en 27

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kattenbergweg 1-18

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Aanvraag maatwerkvoorschriften o.g.v. activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer – Ambachtsstraat 27 zaaknr. 173340

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2019 een aanvraag op grond van het Activiteitenbesluit ontvangen voor het opstellen van extra voorschriften vanwege een bodemrisico voor de locatie Ambachtsstraat 27.
De aanvraag ligt vanaf 20 april 2019 gedurende twee weken ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze aanvraag in te dienen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunning/ontheffingsaanvraag Ballooning Winterswijk op zaterdag 11 mei aan de Bataafseweg 20

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 5 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een berging aan de Huppelseweg 4 te Winterswijk- Huppel
 2.  Portefeuilleverdeling college van B&W en vervanging wethouders en burgemeester
 3.   Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Op 12 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Aanpassing Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019
 2.  Algemeen Bestuur Regio Achterhoek
 3.  Raadsmotie nachttrein
 4.  Resultaat burgerpeiling ‘Waar staat Winterswijk?’

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college