Gemeentenieuws 26 maart 2019

Met onder andere samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, Samen in Beweging, sport- en beweegstimulering, ontwerper gezocht voor kunst in gemeentekantoor, gratis compost voor inwoners.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Jeugd & Cultuur

naar boven

De gemeente Winterswijk neemt per 1 april 2019 deel aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor het onderdeel cultuur. Voor het onderdeel sport is onze gemeente al een aantal jaren aangesloten bij dit fonds.

Op donderdag 21 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Gerard van Balveren van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland en wethouder Wim Aalderink. ”Echt mooi dat cultuur op deze wijze ook onder de aandacht komt bij de jeugd”, laat wethouder Aalderink weten. “Deelname aan culturele activiteiten is echt een verrijking voor kinderen.”

Jeugdfonds cultuur

Deze samenwerkingsovereenkomst maakt het nu ook mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens naast sport ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten zoals muziekles, toneel of ballet. Aanvragen voor een bijdrage gaan via een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht of intern begeleider van school of een maatschappelijk werker. Via Thea Morrenhof van de gemeente Winterswijk kunt u in contact komen met de intermediairs. Zij is te bereiken via tmorrenhof@winterswijk.nl.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Wij gaan graag met u in gesprek! - Samen in Beweging

naar boven

De gemeente Winterswijk actualiseert haar sportbeleid. Eén van de thema’s daarin is sport- en beweegstimulering. Wij willen bewegingsactiviteiten zo goed mogelijk bij uw behoefte laten aansluiten. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Via een (groeps)interview op dinsdag 16 april aanstaande horen wij graag van u hoe u over een aantal verschillende thema’s denkt. Wij nodigen u daarvoor graag uit in de kantine van zwembad Jaspers. U bent dan van harte welkom om deel te nemen aan één van de twee interviews om 9.45 uur of 10.45 uur.

Wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Elvira Schepers: “Het is bekend dat actief bewegen bijdraagt aan een gezonder en fitter leven. Graag ontwikkelen we, samen met onze inwoners, een beweegprogramma voor inwoners van 60 jaar en ouder, dat aansluit bij de wensen. Het kunnen heel laagdrempelige activiteiten zijn die u ‘in beweging’ brengen. Centraal in dit project staat een goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Ik roep inwoners  graag op om deel te nemen aan het interview. Op deze manier kunt u aangeven wat u belangrijk vindt en kunnen wij als gemeente ons beleid daar zo goed mogelijk op aansluiten.”

Wat komt er in het interview zoal aan de orde?

Monica Stouten-Hanekamp, Maarten van Garderen en Alie Velvis (VIAA Hogeschool, Zwolle) gaan graag met u in gesprek. Onderwerpen die in het interview aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Wat maakt dat u wel of niet actief beweegt? Wat zou u helpen om in beweging te komen en te blijven? Waar heeft u persoonlijk behoefte aan als het gaat om deelname aan beweegactiviteiten? Het interview duurt ongeveer 45 minuten. U hoeft zich niet van te voren aan te melden en het is niet nodig dat u zicht voorbereidt op het interview. U mag gewoon antwoord geven vanuit uw persoonlijke ervaringen en ideeën. Wij gaan zorgvuldig en anoniem om met de informatie die u aan ons verstrekt.
Wij ontmoeten u graag op dinsdag 16 april bij zwembad Jaspers aan de Jaspersweg 3 in Winterswijk. De koffie staat klaar!

Symposium armoede in Theater De Storm

naar boven

U heeft het waarschijnlijk gelezen: we zijn aan de slag om te werken aan een Armoedevrij Winterswijk 2040. De afgelopen maanden hebben we veel mensen gesproken, inmiddels ruim 400. Wij willen graag aan Winterswijk terugkoppelen wat dit heeft opgeleverd en wat de volgende stappen zijn.

Komt u ook?

Op woensdag  27 maart om 19.30 uur bent u van harte welkom in Theater De Storm. Het programma is van 20.00 tot 21.30 uur. We belichten armoede op een bijzondere en persoonlijke manier, kijken met u naar de opbrengst en vertellen over het vervolg. Een bijzondere spreekster vertelt haar verhaal over armoede. We horen ook graag uw tips en ideeën voor het vervolg! Want een armoedevrij Winterswijk: dat kunnen we alleen maar samen.

Reserveren

Bent u nieuwsgierig? Gaat een armoedevrij Winterswijk u aan het hart? Geef u op via iedereendoetmee@winterswijk.nl

Informatie

U kunt meer lezen over de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040 op de website www.winterswijk.nl/iedereendoetmee

Ontwerper gezocht voor nieuw kunstwerk in het gemeentekantoor

naar boven

Wie bedenkt een fraai ontwerp voor de weergave van artikel 1 van de Grondwet? De volledige tekst van dit wetsartikel moet goed zichtbaar en leesbaar zijn in het ontwerp. Het uiteindelijke kunstwerk komt in de centrale hal van het gemeentekantoor te hangen of te staan en zal een plek krijgen in de raadzaal van de gemeente Winterswijk.

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om artikel 1 van de Grondwet permanent zichtbaar te maken voor het publiek in het gemeentekantoor en het Raadhuis. De tekst van Artikel 1 luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Heeft u een idee hoe u de tekst van dit artikel op een creatieve manier weer kunt geven? Dan ontvangen we graag uw schetsontwerp.

Wat zijn de uitgangspunten voor het schetsontwerp?

Voor het schetsontwerp gelden de volgende voorwaarden en kaders:

 • De volledige tekst van Artikel 1 moet goed leesbaar zijn;
 • U maakt gebruik van natuurlijke/biobased materialen of van materialen, die recyclebaar of circulair zijn;
 • Het is een ruimtelijk werk. Het mag ook een tweedimensionaal werk zijn, dat door de plaatsing of de grafische werking ervan toch driedimensionaal is;
 • U gebruikt bij voorkeur textiel of een weeftechniek. Of u verwijst naar deze materialen en technieken;
 • Het mag een grafisch werk zijn;
 • Het kunstwerk moet passen in het interieur, dat als ‘coulisselandschap’ wordt opgebouwd;
 • Het werk komt bij voorkeur te hangen (of te staan) in het hoge gedeelte van de centrale hal van het gemeentekantoor.

Lever uw schetsontwerp in vóór 30 april 2019

Mail uw ontwerp naar gebouwenbeheer@winterswijk.nl Voeg hier eventueel een link naar uw portfolio aan toe. We nodigen jonge Winterswijkse kunstenaars nadrukkelijk uit om een schetsontwerp in te dienen.

Wat is de procedure?

Na 30 april kiezen we uit alle inzendingen maximaal drie schetsontwerpen. De geselecteerde ontwerpers werken het ontwerp verder uit tegen een vergoeding van € 500,-. Daarna bepalen we of we een ontwerp kunnen realiseren. Heeft u vragen over deze ontwerpopdracht? Neem dan contact op met Marie Louise Tanck, team Gebouwenbeheer, telefoon (0543) 543 543.

Brandweerpost Winterswijk tweede op wedstrijd

naar boven

Het derde wedstrijdteam van brandweerpost Winterswijk heeft zaterdag 16 maart tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in Kootwijkerbroek de tweede prijs behaald in de klasse TAS-HD. Burgemeester Joris Bengevoord was speciaal meegereisd in de brandweerauto om het team aan te moedigen. “Dit resultaat laat maar weer zien dat Winterswijk een brandweer heeft om trots op te zijn. Het is een compliment voor postcommandant Roland Lieverdink en zijn team”, zei de trotse burgemeester.
Bij binnenkomst in Winterswijk werden de prijswinnaars opgewacht door hun collega’s en reden zij in een colonne van brandweerauto’s terug naar de kazerne.

Steungezinnen gezocht - Kleine moeite, groot plezier!  

naar boven

Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio in samenwerking met de gemeente steungezinnen in de Achterhoek. Deze steungezinnen zijn er om kinderen uit overbelaste gezinnen een fijne plek en aandacht te geven. Al met een klein beetje tijd help je zo een gezin weer verder!

Werk, financiën, kinderen, familieperikelen... Veel ouders hebben wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. Dan is het een prettig idee om terug te kunnen vallen op een ander gezin dat even kan bijspringen bij de alledaagse dingen. Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen van Yunio is bedoeld om gezinnen die dat tijdelijk even nodig hebben, een steuntje in de rug te geven. De gemeente heeft voor dit project geld beschikbaar gesteld.

Geen hulpverlening, maar ondersteuning

De ondersteuning door een steungezin is geen hulpverlening. Een steungezin biedt ook geen nachtopvang, zoals een pleeggezin. Eigenlijk gaat het om de gewone dingen, denk bijvoorbeeld aan een kopje thee na school of samen knutselen. De kinderen draaien even mee in het steungezin en kunnen zich zo positief blijven ontwikkelen. Uitgangspunt is maatwerk: wat heeft het gezin nodig en wat kan het steungezin bieden?

Steungezin: hoe werkt het?

Steungezin word je door een dag of dagdeel per week of per maand een kind op te vangen. Het kind krijgt bij jullie rust, veiligheid en gezelligheid. Zo lang als het nodig is of jij het wenst. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor het kind. Een pedagogische achtergrond is niet
nodig, We zoeken mensen die ervaring hebben met kinderen én graag in een kind investeren.

Meer informatie en aanmelden

Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen wordt gecoördineerd door Yunio.  Zij zorgen voor een passende match waarbij vrijwilligheid en continuïteit belangrijke uitgangspunten zijn. Wilt u meer informatie of uw gezin al aanmelden als steungezin, dan kunt u contact opnemen met:
coördinator Madelon Misasa: 06 10 12 37 45
coördinator Dorien Luesink: 06 57 13 74 25
Een e-mail sturen kan ook: inhuissteungezinnen@yunio.nl of kijk op www.yunio.nl

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Winterswijk op zaterdag 30 maart

naar boven

De gemeente Winterswijk en ROVA nodigen inwoners van Winterswijk uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

Wanneer en waar?

Op zaterdag 30 maart kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur compost ophalen op het ROVA-milieubrengstation, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk.

Let op!

 • Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, OP=OP!
 •  Maximaal twee zakken compost per voertuig.
 •  Op de locatie in Winterswijk wordt ook losse compost verstrekt, hiervoor geldt maximaal 1m³ compost per voertuig. Als u met een aanhangwagen komt, zorgt u er dan voor dat u de losse compost kunt afdekken.

U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente.

Het begint met afval scheiden!

Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten gemaakt. Ook gft-afval wordt gerecycled tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar wàt ook gemaakt wordt van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt, we hebben uw hulp dus hard nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

VIT-hulp bij mantelzorg

naar boven

Donderdag 18 april tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Activiteiten voor mantelzorgers

Training ‘Energie en ontspanning’

Trainer Anouchka de Vries van Hanmeda verzorgt op woensdag 8 en 22 mei om 19.30 uur een training voor mantelzorgers bij De Matelier in Groenlo. Mantelzorgers die ondanks alle taken die ze extra krijgen als mantelzorger ook goed voor zichzelf willen (blijven) zorgen. Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om bewust te leren luisteren naar zichzelf en naar wat hiervoor nodig is.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Groepsaanbod GGNet Preventie

 • KOPP-groep 9-12 jaar

Op maandag 8 april start de KOPP-groep voor 9 tot 12 jaar in Winterswijk. KOPP-groepen zijn voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP)

 •   Partnercursus ‘Omgaan met autisme’

Op maandag 8 april start de eerste van zeven bijeenkomsten in Winterswijk. De partnercursus “Omgaan met autisme” is er voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger.

Voor meer informatie over data, tijden en locaties, of ons totale aanbod verwijzen wij u naar onze website: www.ggnet.nl/preventie/overzicht-cursusaanbod.
Voor uw aanmelding voor bovengenoemde bijeenkomsten van GGNet preventie kunt u bellen naar: (088) 933 11 80 of mailen naar: preventie@ggnet.nl. Of via de website: www.ggnet.nl/preventie/overzicht-cursusaanbod

Leden van de BeestenBende actief in het kader van de Landelijke opschoondag

naar boven

De BeestenBende maakt het centrum van Winterswijk zwerfafval vrij!

Woensdagmiddag 20 maart hebben leden van de Beestenbende zwerfafval opgeruimd op en rondom de Markt in Winterswijk. Hiermee loopt de Beestenbende vooruit op de landelijke opschoondag van zwerfafval op zaterdag 23 maart.

Veilig en schoon

Niet iedereen doet afval blijkbaar in een afvalbak of neemt afval mee naar huis. De kinderen van de BeestenBende weten hoe het moet, zwerfafval hoort niet op straat!
De BeestenBende is een gratis club voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Winterswijk die meehelpt hun eigen buurt schoon te houden. Door al het zwerfafval is de buurt niet meer veilig of schoon voor de dieren en mensen die er leven. Daarom komt De BeestenBende in actie!

Kinderen die lid zijn van De BeestenBende vormen een team en trekken er maandelijks samen met een volwassen begeleider op uit, op jacht naar zwerfafval. Dit kan in hun eigen straat of buurt zijn of op andere plekken in Winterswijk. Het opruimen hoeft niet vaak: één uurtje per maand is al genoeg. En hoe meer ouders meehelpen, hoe minder tijd het ze kost!

Leden van De BeestenBende gaan op pad in een speciale outfit, bestaande uit een stoere pet, een knijper om het afval op te rapen en een felgeel, goed zichtbaar en herkenbaar hesje. Iedereen in de buurt weet het: daar heb je de leden van De BeestenBende! Hartstikke leuk natuurlijk, want daardoor krijgen de kinderen vaak complimentjes van buurtbewoners.
Als dank voor hun goede werk maken de BeestenBenders organiseert het BeestenBende-team leuke evenementen in de buurt van Winterswijk. Zo bezochten we al eens een dierenfilm en gaven het centrum een make-over! Meer weten over De BeestenBende? Of wilt u samen met uw kind meehelpen? Kijk dan op onze website: www.mijnbeestenbende.nl!
Snoeihout/paasvuur verbranden?

Wilt u een ontheffing aanvragen voor het verbranden van een paasvuur dan dient u dit uiterlijk 2 weken van tevoren aan te vragen. De aanvragen voor 2019 moeten voor 5 april aanstaande bij ons binnen zijn.

De aanvraag moet via onze website https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Afval/Vuur_stoken_snoeihout_paasvuur_verbranden ingevuld worden en dan het vragenformulier doorlopen.

Verdere informatie en de voorschriften kunt u lezen op www.winterswijk.nl  

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

naar boven

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 6 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden. Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

 • Woensdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Vrijdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Zaterdag: 09.00 uur tot 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het échte afval verbrand. Al het andere is een nuttige grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

EUREGIO spreekuur

naar boven

EUREGIO houdt op donderdag 4 april van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6. Het GrensInfoPunt van de EUREGIO geeft deze avond informatie over regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen tijdens dit spreekuur vragen stellen. Tevens zijn er vertegenwoordigers van de Duitse Finanzverwaltung aanwezig. De informatie is gratis en onafhankelijk.

Afspraak maken

Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of per e-mail grensinfopunt@euregio.eu. Meer informatie:  www.grensinfopunt.eu

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Parkeerverbod Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Land- en Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zondag 7 april 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Brinkeweg en Heenkamppieperweg

In verband met het concert van Boi Foi Toch op het terrein van boerderij de Stegge, op de hoek van de Brinkeweg en de Heenkamppieperweg, geldt op zaterdag 6 april 2019 een parkeerverbod langs de Brinkeweg, tussen de Eeltinkweg en Vreehorstweg, en de Heenkamppieperweg, tussen de Brinkeweg en de Kotmansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt van 1 april tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Noordzijde Markt

In verband met kraanwerkzaamheden wordt een deel van de noordzijde van de markt op dinsdag 26 maart van 7.00 uur tot en met 16.00 uur van de markt afgesloten voor het verkeer.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

27 maart, Symposium armoede Winterswijk van 20.00 tot 21.00  uur in Theater De Storm. Inloop vanaf 19.30 uur.
27 maart, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
28 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
30 maart, Gratis compost ophalen tussen 9.00 en 12.00 uur, ROVA-milieubrengstation, Leeghwaterweg 10.
4 april, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Kulturhus Dinxperlo.
4 april, Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
16 april, Groepsinterview om 9.45 uur of 10.45 uur in kantine van zwembad Jaspers, Jaspersweg 3.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 4 april 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 •  Morgenzonweg 144

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 •   achter Kottenseweg 87

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Honesweg 10
 •  Illebergdiek 2
 •  Mentinkweg 1
 • Wooldseweg 102-104

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •    Medddosestraat 16 (wordt Nieuwstraat 39)

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpwijzigingsplan Aarninkweg 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunning- en ontheffingsaanvraag Paasmarkt bij boerderij Te Winkel op 20 april 2019 Vredenseweg 174

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 21 juni 2019 Goorweg 36

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 12 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland
 2.  Beslissing op bezwaar op de verleende omgevingsvergunning Sieverdinkweg 22 naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Op 19 maart 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Aanbesteding WMO hulpmiddelen
 2. Beleidskaders nota Sport en Bewegen

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college