Gemeentenieuws 28 mei 2019

Met onder andere de beweegmakelaar, werkconferenties Armoedevrij Winterswijk 2040, politiek forum, cursus over Nationaal Landschap.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

De Beweegmakelaar: verbinder tussen zorg, inwoner en sport & bewegen

De gemeente Winterswijk is gestart met een project in het kader van gezonde leefstijl, dit onder leiding van de beweegmakelaar. Eerder dit jaar informeerden wij u hierover in dit  gemeentenieuws. Graag brengen wij het nog een keer bij u onder de aandacht omdat er nog plekken vrij zijn voor deelname.

Gratis persoonlijke begeleiding voor een gezonde leefstijl

De beweegmakelaar is degene die inwoner, zorgverlener(s) en sport/beweegaanbieders met elkaar verbindt. In Winterswijk is Jolanda Geurkink werkzaam als beweegmakelaar als onderdeel van Actief Winterswijk. Wekelijks activeert zij  inwoners om in beweging te komen of in beweging te blijven in hun dagelijkse leven. Het totale project duurt twee jaar en deelname is gratis. Iedere deelnemer krijgt een jaar lang persoonlijke begeleiding.

Voor wie is het project bedoeld?

Iedereen die klaar is met zijn/haar behandeling in het ziekenhuis en/of vanuit de huisarts het advies heeft gekregen om meer te bewegen en daarbij ondersteuning kan gebruiken, kan zich aanmelden. Inwoners die het moeilijk vinden om de stap richting de beweging te maken mogen ook contact opnemen met de beweegmakelaar. Door samen te kijken naar de beweegmogelijkheden en eventueel mee te gaan, wordt de drempel al een stukje kleiner.

De Beweegmakelaar

Jolanda Geurkink is al lange tijd werkzaam in Winterswijk en kent het aanbod van de sport- en beweegmogelijkheden. Jolanda vertelt: “Behalve dat ik mij richt op bewegen, let ik ook op het sociale aspect. Door ook dit aspect te stimuleren verbetert de gezondheid en het zelfstandig leven, want helaas is er nog altijd sprake van mensen die zich eenzaam voelen. Ik kijk altijd naar de individuele mogelijkheden van de deelnemer. Samen gaan we op zoek naar de vorm van bewegen die goed bij de deelnemer past. Doordat ik het netwerk van eerstelijns zorg en sport- en beweegaanbieders goed ken, kan ik deelnemers snel doorverwijzen naar de juiste plek. Tijdens het traject bewaak en evalueer ik de voortgang in beweeggedrag van de deelnemer. Voorafgaand houd ik eerst een intake en stel ik een beweegplan met realistische doelen op. Ik heb relevante werkervaring op het gebied van positieve gezondheid, omgaan met weerstand en gedragsverandering. Mijn doel is dat ik mensen net dat ene duwtje in de rug kan geven dat zij nodig hebben om in beweging te komen.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project gezonde leefstijl dan kunt u contact opnemen met Jolanda Geurkink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 835 106 94 of via e-mailadres beweegmakelaar@winterswijk.nl.

Een warm welkom voor nieuwe inwoners Winterswijk

Op vrijdag 24 mei jongstleden vond de tweede bijeenkomst met nieuwe inwoners plaats. Het college van burgemeester en wethouders heette ruim zestig nieuwe inwoners van harte welkom in onze gemeente. Deze keer werden inwoners die tussen april en oktober 2018 in onze gemeente zijn komen wonen uitgenodigd. Burgemeester Bengevoord: “Op een informele wijze ontmoeten we als college de nieuwe inwoners. We willen hen graag een warm welkom geven in Winterswijk en hen op een informele manier in vogelvlucht wegwijs maken in onze gemeente.”

De nieuwe inwoners waren erg enthousiast over dit initiatief van de gemeente, zo bleek uit de reacties na afloop. De volgende bijeenkomst vindt plaats in de maand juni. Inwoners die tussen november 2018 en februari 2019 in Winterswijk zijn komen wonen, kunnen binnenkort een uitnodiging in de brievenbus verwachten.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website

Winterswijk aanwezig in Bollewick bij staatsbezoek koningspaar

Een delegatie van drie beleidsmedewerkers van de gemeente Winterswijk heeft, onder aanvoering van burgemeester Bengevoord, samen met andere collega’s van 8RHoek Ambassadeurs en de EUREGIO deelgenomen aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Bollewick gelegen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

Doel was een uitwisseling over kennis en ervaring op het gebied van  vitaal platteland beleid. Nicky Eppich, beleidsmedewerker grensoverschrijdende samenwerking gaf een inleiding over de uitdagingen en kansen van de regio Achterhoek. Marcel Teunissen beleidsmedewerker economische ontwikkeling vertelde over de kansen die het LoRa netwerk biedt voor het landelijk gebied. LoRa voorziet in een open technologie die bedrijven in staat stelt een wereldwijd Internet of Things te onderhouden. Beleidsmedewerker economie Bert Roeterdink deelde zijn ervaringen over toerisme met de nieuwe WINVRED app.  Deze app vertelt verborgen verhalen in de omgeving van Winterwijk en Vreden. Gebruikers kunnen een verhaal kiezen en zo bijzondere locaties ontdekken in het grensgebied. “Ondanks dat er in Mecklenburg veel meer ruimte beschikbaar is, is het mooi te constateren dat we samen voor dezelfde uitdagingen staan op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid. Juist door een overheid die durfde mee te investeren, bezochten we onder andere een installatie die het hele dorp van eigen opgewekte energie voorziet”, aldus burgemeester Joris Bengevoord. De burgemeester laat weten dat de uitwisseling tijdens het bezoek  zeer geslaagd is. Volgend jaar bezoekt een delegatie uit de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern de regio Achterhoek.

Buitenspeeldag voor kinderen

Kom heerlijk buitenspelen op woensdagmiddag 12 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. Samen met leeftijdgenootjes kan er naar harte lust gespeeld worden op het  crossbaantje in wijk ‘De Pas’.
Op het programma staan veel spelletjes zoals straatvoetbal, stoepranden, bootcamp. Voor iets te drinken en te eten wordt gezorgd. Ouders, verzorgers en buren zijn van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de buitenspeeldag. Deelname is gratis en voor eigen risico. Meer info: www.spotjongerenwerk.nl of www.actiefwinterswijk.nl

Uitnodiging werkconferenties Armoedevrij Winterswijk 2040

Wij ontmoeten u  graag op één van onze werkconferenties over een Armoedevrij Winterswijk 2040. We maken hier met elkaar de plannen klaar om samen aan de slag te gaan. Na deze bijeenkomsten gaan we met elkaar aan de slag om armoede in Winterswijk  te doorbreken! Wilt u meedenken én meedoen? Meld u dan gauw aan via iedereendoetmee@winterswijk.nl

Data en thema’s

Voordat we uitleggen wat we precies gaan doen tijdens een werkconferentie, hieronder alvast de data zodat u één of meer in uw agenda kan noteren:

 • Dinsdag 18 Juni  -Taboe doorbreken
 •  Maandag 24 juni - Systeem versimpelen: helder maken hoe, waar en waarvoor hulp gevraagd kan worden
 • Dinsdag 25 juni  - Kinderen, jeugd en generatiearmoede

Locatie en tijd

De tijd van de werkconferenties zijn van 18.00 tot uiterlijk 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop  vanaf 17.45 uur. We starten stipt 18.00 uur. Vergeet u niet aan te melden, want dat is voor de organisatie wel erg belangrijk!

De Werkgroepen en Inspiratiegroepen - Wat hebben we al?

Wij zijn trots op al die mensen die in april en mei hun avonden opofferden om samen plannen te maken. In drie werkgroepen hebben zij gewerkt aan drie onderwerpen:

 •  Taboe doorbreken
 •  Systeem versimpelen
 •   Kinderen, jeugd en generatiearmoede

De werkgroepen hebben zich gebogen over oplossingsrichtingen. Waar gaat het nu precies om? Wat is nu eigenlijk het probleem? Wat zou een oplossing kunnen zijn? En ….. wat gebeurt er al in Nederland?
Tijdens de werkconferenties willen we deze oplossingen verder brengen tot concrete acties. De werkgroepen zullen dit presenteren.

Werkconferenties – Dit gaan we doen!

Werkconferenties? Dat klinkt chique! Gelukkig is dat het niet. Op onze werkconferenties gaan we aan de slag om de oplossingen die in de werkgroepen bedacht zijn samen te bespreken, mooier te maken en aan te vullen. Met elkaar er eventueel nieuwe oplossingen aan toe te voegen. Natuurlijk  beginnen we met een gezamenlijke probleemstelling en werken we toe naar gezamenlijke oplossingen. Hoe maken we het systeem simpeler, doorbreken we het taboe rondom armoede en zorgen we dat kinderen gelijke kansen hebben om mee te doen? Wie kiezen met elkaar met welke oplossingen we aan de slag gaan. We vragen onder welke oplossingen u uw schouders kunt en wilt zetten. Uw aanwezigheid doet er dus toe! Het is samen denken, kiezen én…… doen!

Wie worden allemaal uitgenodigd?

Iedereen is welkom! We ontmoeten graag inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen die geloven dat we samen armoede kunnen doorbreken. Mensen die ideeën hebben én aan de slag willen! Het is dus geen vrijblijvende praat- en denkavond. We gaan samen kiezen én er samen werk van maken!

Krijgen we nog informatie over de werkconferentie?

Zeker! Een week voor de werkconferentie ontvangt u informatie over het onderwerp waarvoor u zich heeft opgegeven. De informatie maakt dat u alvast uw geest kunt scherpen. Na de conferentie krijgt u een overzicht van wat die avond besproken is.

Wat hebben we aan het einde van de avond?

Aan het einde van de avond weten we met welke oplossingen en activiteiten we direct of ietsje later aan de slag gaan. Verder weten we ook wie mee gaat werken aan welke oplossing. Misschien hebben we zelfs al een vervolgmoment gepland om jeukende handen aan het werk te laten gaan.

Aanmelden – Ja graag!

Voor de organisatie van de werkconferenties is het  belangrijk om u aan te melden U kunt zich aanmelden via iedereendoetmee@winterswijk.nl of bellen met Colette Wever via (0543) 543 543.

Politiek forum 6 juni 2019

Op 6 juni is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 6 juni komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Beleidskader WMO en Jeugd (richtinggevende sessie) 19.30 – 20.30 uur, bedrijfsrestaurant

Het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en jeugd wordt aangepast. Hiervoor is input opgehaald bij inwoners en verenigingen van Winterswijk en organisaties die in Winterswijk actief zijn. Er is input gevraagd op de volgende thema’s: laaggeletterdheid, samenwerken, gezondheid, werken, participeren en eenzaamheid, preventie, wonen, armoedebestrijding.

In dit politiek forum worden de opbrengsten gedeeld en in debat gaan we bepalen waar we de komende jaren op in gaan zetten.

 • Lokale woonagenda (richtinggevende sessie) 19.30 – 20.30 uur, vergaderruimte 0.28

In 2015 is de regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van wonen in de Achterhoek, dus ook voor Winterswijk. Deze regionale woonagenda is vertaald in de lokale woonvisie Winterswijk Vitaal 2016-2020. Veranderende woonwensen, afname van het beschikbare aanbod en de benodigde kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad vragen om vernieuwing van de lokale woonvisie en regionale woonagenda.

Raads- en commissieleden wordt richting gevraagd over een aantal onderwerpen die opgenomen worden in de lokale woonvisie, namelijk de bestaande woningvoorraad, prestatieafspraken met De Woonplaats en doelgroepen. Bovendien wordt richting gevraagd voor het vervolgproces van de totstandkoming van de lokale woonvisie.

 • Omgevingsvisie buitengebied (informatieve sessie) 20.45 – 22.00 uur, informatieve sessie

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in deze Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk.

Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk. Inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken.

Instructieavond voor barvrijwilligers, verantwoord alcohol schenken

“Ik vind het best lastig om iemand naar zijn ID-kaart te vragen”.
“Wat moet je doen als je een klant geen alcohol mag schenken?”

Herkent u zich in bovengenoemde uitspraken dan is de IVA-training iets voor u!
Op dinsdag 11 juni kunnen vrijwillige barmedewerkers in de gemeente Winterswijk van niet-commerciële instellingen meedoen aan een training ‘Instructie Verantwoord Alcohol gebruik’. Deze avond is bedoeld voor sportverenigingen, buurthuizen, jongerencentra en culturele instellingen van verenigingen en organisaties. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De avond is gratis en na deelname bent u gekwalificeerd barvrijwillig met certificaat!

IVA-Training

In een bijeenkomst van twee uur, komen alle zaken aan bod die barvrijwilligers moeten weten en kunnen, zoals de werking van alcohol en de wettelijke regels volgens de vernieuwde Drank- en Horecawet. Naast de nodige kennis is er ook ruimte om lastige situaties te oefenen zoals je die in de praktijk tegen komt. Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 •  Informatie over alcohol en alcoholgebruik; de effecten en de risico's
 • Bepalingen uit de Drank- en Horecawet en wettelijke voorschriften voor alcohol schen¬ken
 • Omgaan met problemen in praktijk situaties

Wethouder Schepers: “Ik nodig barvrijwilligers van harte uit om deel te nemen aan deze training. Verantwoord omgaan met alcohol in (sport)kantines is belangrijk, maar niet altijd makkelijk, vandaar deze training.”

Opgeven of vragen?

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 6 juni een mail te sturen naar Marieke Navis secretaresse van team Mens en Omgeving, mnavis@winterswijk.nl onder vermelding van ‘IVA Winterswijk’. Vermeld in de mail uw naam en met hoeveel personen u komt. Deze instructieavond wordt verzorgd in samenwerking met IrisZorg.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam - Geboortedatum - Verzenddatum voornemen:

N.M. Polido Lourenço Morais, 05-10-1977,  21-05-2019
A. Schröder, 25-04-1988, 21-05-2019

Gewijzigde afvalinzameling feestdagen

Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en op maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag. Op deze dagen wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk.

De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De afvalinzameling van donderdag 30 mei vindt plaats op zaterdag 1 juni
 • De afvalinzameling van maandag 10 juni vindt plaats op zaterdag 8 juni. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA Klantcontactcentrum is op donderdag 30 mei en maandag 10 juni gesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Cursus ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’

Wat is een scholtengoed? Hoe zijn de hoogteverschillen in het landschap ontstaan? Welke van de bossen moeten we beslist bezocht hebben? Waar kan ik een ijsvogel zien? Waarom zijn er zo weinig heidevelden? Waar kan ik orchideeën zien? Het zijn zomaar enkele vragen die kunnen opkomen als u wandelt of fietst door het Nationaal Landschap Winterswijk. Dit landschap is voor het grootste deel gelegen in uw gemeente.

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vragen organiseert de gemeente Winterswijk de cursus ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Doel van de cursus is goede informatie te geven over natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeente Winterswijk. Zodat u het prachtige gebied waarin u woont en leeft nog beter leert kennen en kunt uitdragen. U wordt tijdens de bijeenkomsten verrast door de bijzonderheden van uw eigen omgeving!

Wilt u meer weten over de prachtige omgeving waarin u woont en wilt u dit uitdragen? Doe dan mee en meldt u  aan voor de cursus ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’

Cursusdata en tijden

De cursus bestaat uit drie cursusavonden en twee veldexcursies. De volgende algemene thema’s komen aan de orde: bodem, geologie, opbouw van het landschap, cultuurhistorie en natuur.

 • Cursusavond 1        Woensdag 19 juni    19.30 tot 22.00 uur
 • Cursusavond 2        Woensdag 26 juni    19.30 tot 22.00 uur
 • Cursusavond 3        Woensdag    3 juli     19.30 tot 22.00 uur
 • Veldexcursie             Zaterdag    29 juni     tijd en locatie volgt

Cursuslocatie

De avondcursussen zijn in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De tijd en locatie van de veldexcursie volgt.

Aanmelden

Aanmelden kan tot met 12 juni via nationaallandschap@winterswijk.nl onder vermelding van naam en (mobiel)telefoonnummer. Aan de cursusavonden en veldexcursie zijn geen kosten verbonden. Maximaal 25 deelnemers kunnen deelnemen aan de cursus.

Maandag 3 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Maandag 3 juni om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld.

Bij een ramp bij u in de buurt, kan de overheid u via NL-Alert alarmeren en informeren. Op uw mobiel, maar ook op veel digitale reclamezuilen en vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro ziet u wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zie u een NL-Alert? Informeer en help de mensen om uw heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen.

Dit moet u doen bij een NL-Alert

 1.  Lees direct het bericht
 2.  Volg de instructies op
 3.  Informeer en help de mensen om  uw heen

Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid op 3 juni verzendt, kunt u checken of uw mobiel goed is ingesteld. Ontvangt u het controlebericht niet? Ga naar de instelhulp op nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.

Op donderdag 6 juni is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad tot en met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Markt

Op woensdag 29 mei zijn enkele parkeerplaatsen rondom het hoefijzer van de Markt afgezet in verband met het gala van Pronova. Dit om de doorgang van het gala te waarborgen. Tijdens het gala worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen. Daarnaast is fiets parkeren niet mogelijk op de noordzijde van de Markt. De fietsenstalling aan de noordzijde van de Markt is tijdens dit evenement niet gebruik.

Markt en Torenstraat

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 30 mei de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer.

N318 ter hoogte van  Obelink Vrijetijdsmarkt

In verband met de te verwachten verkeershinder worden op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei ter hoogte van  Obelink Vrijetijdsmarkt  verkeersregelaars  ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Dit kan enige vertraging opleveren op de N318.

Olden Goorweg

In verband met werkzaamheden is de Olden Goorweg ter hoogte van huisnummer 3 op zondag 2 juni tussen 8.00 en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

J. Vermeerstraat

In verband met een straatfeest wordt de Johannes Vermeerstraat op zondag 2 juni tussen 14.00 uur en 20.00 uur afgesloten.

Jaspersweg

In verband met de jaarlijkse avondvierdaagse wordt van 3 tot en met 7 juni 2019 langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod ingesteld. Dit er voorkoming van bermschade en schade aan beplanting. Er worden verkeersregelaars ingezet voor de verwijzing naar parkeerplaatsen.

Groenloseweg

In verband met de intocht wordt op vrijdag 7 juni 2019 tussen 19.00 en 22.00 uur de Groenloseweg geheel afgesloten tussen de rotonde Peperbus en de rotonde Jaspersweg.
De bus lijn 73 van Arriva wordt omgeleid via Rondweg West, Europalaan, Stationssstraat, Dingstraat richting de halte aan de Vredenseweg. De bushaltes aan de Groenloseweg worden in die periode niet gebruikt.

Torenstraat, Misterstraat, Wooldstraat en Spoorstraat:

Op dinsdag 4 juni zijn in verband met het Gala van het Gerrit Komrij College de volgende straten afgesloten voor al het verkeer.

 • Torenstraat vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur
 • Misterstraat tussen Roelvinkstraat - Wieringastraat en markt vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur
 • Wooldstraat tussen Markt en Zonnebrink vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur
 • Spoorstraat vanaf de Kloksteeg (parkeerterrein bereikbaar) vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur

Daarnaast worden op enkele punten op de route verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

Jaspersweg

In verband met een voetbaltoernooi van de Skinny Binny Club wordt op zaterdag 9 juni 2019 langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod ingesteld. Dit om de doorgang voor hulpdiensten te waarborgen en ter voorkoming van bermschade en schade aan beplanting.

N318 ter hoogte van Obelink Vrijetijdsmarkt

In verband met de te verwachten verkeershinder worden op 2e pinksterdag (maandag 10 juni) ter hoogte van Obelink Vrijetijdsmarkt verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Dit kan enige vertraging opleveren op de N318.

Pasbrink

In verband met de Nationale Buitenspeeldag (plaatsen pannakooi) worden de parkeerplaatsen ter hoogte van  huisnummers 68, 70, 72 en 58 op woensdag 12 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur afgesloten.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

29 mei, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
6 juni, Focusgroep sessie toeristische sector van 10.00 tot 13.00 uur bij Recreatiepark Het Winkel, de Slingeweg 20.
6 juni, Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
6 juni, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat.
6 juni, VIT-hulp bij mantelzorg bijeenkomst, inloop vanaf 19.15 uur bij het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61.
8 juni, Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet van 9.00 tot 12.00 uur.
11 juni, Instructieavond over verantwoord alcohol schenken van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
12 juni, Buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur, crossbaantje in wijk ‘De Pas’.
18, 24 en 25 juni, Werkconferenties Armoedevrij Winterswijk 2040. Inloop vanaf 17.45 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
19 juni, Eerste cursusavond ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’
22 en 23 juni, Achterhoekse Unieke Spelen.

Verkeer

Onttrekking openbaarheid

 • ·         Ontwerpraadsbesluit Vreehorstweg
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Dwarsweg 1

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  Binnenboomweg 16
 •  Blekkinkhofweg 9
 •  nabij Bonninkweg 1
 •  Burgemeester van Nispenstraat 36
 •  Meekertweg 8-62
 •  Parallelweg 4

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •  Kobstederweg 13-222

Verkeer

Onttrekking openbaarheid

 • Ontwerpraadsbesluit Vreehorstweg

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 14 mei 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen aan de Meddosestraat 36 en Sellekamp 51

Op 21 mei 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beantwoording raadsvragen over jeugdhulp
 2. Wijziging verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019
 3. Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg
 4.  Programmabegroting 2020 Regio Achterhoek
 5. 1e Financiële Prognose 2019
 6.  Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023
 7.  Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 23 mei 2019
 8.  Plan van aanpak ontwikkeling bedrijventerreinen Winterswijk

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website. Op 14 mei 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen: 1. Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen aan de Meddosestraat 36 en Sellekamp 51 Op 21 mei 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen: 1 Beantwoording raadsvragen over jeugdhulp 2 Wijziging verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2019 3 Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg 4 Programmabegroting 2020 Regio Achterhoek 5 1e Financiële Prognose 2019 6 Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 7 Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 23 mei 2019 8 Plan van aanpak ontwikkeling bedrijventerreinen Winterswijk Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college">https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college