Gemeentenieuws 7 mei 2019

Met onder andere tijdelijke inrichting voormalig belastingterrein, eerste paal voor appartementen Siloterrein, bestrijding eikenprocessierups, vergunning aanvragen voor Volksfeest, scheiden van afval en grondstoffen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Tijdelijke inrichting voormalig belastingterrein

naar boven

Dit voorjaar wordt het voormalig belastingterrein aan de Misterweg ingericht tot een tijdelijke parkachtige omgeving waarin diverse activiteiten plaatsvinden zoals fietscrossen, het houden van bijen en wandelen. Woensdag 1 mei werd het plan gepresenteerd aan een grote groep buurtbewoners. Tevens maakten zij kennis met initiatiefnemers die zich tijdelijk op dit terrein vestigen. Inwoners hebben zich goed laten informeren bij de diverse stands.

Totstandkoming tijdelijk plan

Op initiatief van IVN in samenwerking met Green Deal en de gemeente Winterswijk is een prijsvraag/workshop gehouden met scholieren van Schaersvoorde. Het winnende ontwerp voor het terrein is uitgewerkt in een concreet plan voor het terrein. Dit wordt nu uitgevoerd. Om het terrein een parkachtige uitstraling te geven, wordt het ingezaaid met een bloemen- en grasmengsel.

Huidige initiatieven

De initiatiefnemers die kansen zagen op dit terrein waren een groep fanatieke fietscrossers en de imkervereniging. Inmiddels is grond aangevoerd om de fietscrossbaan aan te leggen. Daarnaast wordt door de imkervereniging een bijenstal gebouwd.  

Wethouder Zomer slaat eerste paal appartementen Siloterrein

naar boven

Met het slaan van een heipaal gaf wethouder Tineke Zomer afgelopen woensdag het startsein voor de bouw van 21 appartementen op het voormalige Siloterrein aan de Landbouwstraat.

Koopmans Bouwgroep uit Enschede bouwt op deze plek het eerste gasloze en energieneutrale appartementengebouw in Winterswijk. "Dat het mogelijk is om energieneutraal te wonen, bewijst de bouw van dit appartementencomplex. Ik ga ervan uit dat dit als voorbeeld dient voor toekomstig te bouwen woningen en appartementen in Winterswijk", zei wethouder Tineke Zomer. Daarna nam zij plaats in de heimachine om als een ervaren machinist een heipaal de grond in te slaan.
Naar verwachting bereikt de bouw van het appartementencomplex in oktober zijn hoogste punt en kunnen de appartementen -die inmiddels allemaal zijn verkocht- in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd.

Herdenkingsbijeenkomsten op 4 en 5 mei

naar boven

Zaterdagavond 4 mei vond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats bij het raadhuis. Het college van burgemeester en wethouders legde eerst een krans bij het monument van verzetsheldin tante Riek. Vervolgens hield burgemeester Bengevoord een toespraak. Hamza Alknj deelde zijn verhaal tijdens de bijeenkomst. Hij is een jonge inwoner uit onze gemeente en een aantal jaren geleden gevlucht uit Syrië.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door muziekvereniging Crescendo. Beer en Eamon speelden Schnidlers List.

Daarna werden er kransen gelegd bij het monument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein door  het college van b en w, Vereeniging Volksfeest Winterswijk, Joodse gemeenschap, Gezamenlijke kerken van Winterswijk, Amnesty International, Turkse gemeenschap, Marokkaanse gemeenschap, COC Twente Achterhoek en de Veteranen Winterswijk. Eerder op de avond heeft het college van burgmeester en wethouders een krans gelegd op de algemene begraafplaats.

Op zondag 5 mei is namens het college van burgemeester en wethouders een krans gelegd  tijdens de herdenkingsbijeenkomst op de Joodse begraafplaats.

Bestrijding van de eikenprocessierups

naar boven

Op dit moment begint de overlast van de eikenprocessierups weer toe te nemen. Ook in onze gemeente krijgen we meldingen van overlast door de eikenprocessierups. In dit artikel leest u meer over de bestrijding en wat u zelf kunt doen om hierbij te helpen.

Preventieve bestrijding

De rupsen nestelen zich in de inlandse eik. In het voorjaar zijn veel van deze eiken langs wegen in Winterswijk preventief bespoten om overlast tegen te gaan. In grote delen van het buitengebied komen beschermde vlindersoorten voor, waardoor er op die locaties niet preventief kan worden bestreden. Koolmezen eten veel rupsen en aangetoond is dat deze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken wordt geprobeerd dat te stimuleren. In het voorjaar hebben daarom veel inwoners een gratis nestkast opgehaald bij ROVA.

Verwijderen van nesten

De gemeente heeft samen met de Achterhoekse gemeenten de bestrijding uitbesteed aan het bedrijf Wolterinck uit Beltrum. Bestrijding vindt plaats op basis van prioritering. Locaties waar de contactmogelijkheden groter zijn, krijgen voorrang bij de bestrijding. Bomen nabij scholen, speeltuinen, sportcomplexen en bij drukke routes in de bebouwde kom waar veel overlast wordt ervaren, worden het eerst bestreden. Aansluitend volgen overige locaties. Om de overlast weg te nemen worden de nesten weggezogen.

Melding doen

Vindt u een nest van eikenprocessierupsen? Het helpt ons bij de bestrijding als u hiervan melding doet. Via www.winterswijk.nl/eikenprocessierups kunt u zien van welke locaties er meldingen zijn gedaan. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt. Staat de locatie die u wilt melden hier al bij? Dan hoeft u hiervan geen melding meer te doen. Deze locaties zijn bij ons bekend.

Staat de locatie niet in de lijst? U kunt dan een melding plaatsen via de BuitenBeter app of u kunt bellen met ROVA via telefoon (0543) 54 54 54. Het is belangrijk dat u hierbij de locatie zo duidelijk mogelijk omschrijft. Dank alvast voor uw hulp.

Eikenprocessierups op eigen terrein?

Heeft u op eigen terrein een boom met een nest van eikenprocessierupsen? Dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Wij adviseren u het bestrijden en verwijderen van nesten niet zelf uit te voeren maar een professioneel bedrijf in te schakelen. Gemaakte kosten zijn voor eigen rekening.

Overlast voorkomen

Overlast voorkomen

U kunt ongemak voorkomen door ieder contact met eikenprocessierupsen of nesten daarvan te verwijderen. Ga zelf niet op zoek naar nesten. Zorg bij een bezoek aan bos of natuur dat u uw hals, armen en benen bedekt en ga niet onder of in de buurt van eiken zitten.  Uw huisdieren kunnen ook last hebben van de rupsen, hou daar rekening mee.

Afspoelen

Bent u toch in aanraking gekomen met rupsen, nesten of haren? Ga dan niet krabben of wrijven maar was of spoel de huid met water. Wij adviseren u contact te zoeken met uw huisarts als u gezondheidsklachten heeft. Meer informatie en een digitale folder over het voorkomen van klachten en het rekening houden met brandharen van eikenprocessierupsen vindt u op www.ggdgelre-ijssel.nl en op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) www.rivm.nl/eikenprocessierups.

GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert 37.000 tieners tegen Meningokokken ACWY

naar boven

Tieners tussen de 14 en 18 jaar in Noord- en Oost-Gelderland krijgen een uitnodiging om een vaccinatie te halen tegen Meningokokken ACWY. Op maandag 20 mei zijn de vaccinatie momenten in Winterswijk.

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie zit meestal in de neusholte van gezonde mensen zonder dat zij er ziek van worden. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan men hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Er zijn verschillende typen meningokokken waarvan in Nederland vooral B, C, W en Y voorkomen.

Meer besmettingen

Het aantal besmettingen met Meningokokkentype W neemt toe. Sinds mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden op het consultatiebureau al een prik tegen meningokokken ACWY. 

Wie krijgen de prik?

Jongeren geboren in 2003 en 2005 krijgen een uitnodiging om de prik op maandag 20 mei te halen. Jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 hebben de prik reeds gehaald in maart van dit jaar.

Waarom deze groep tieners?

Tieners zijn vaker dan anderen drager van de bacterie, zonder dat ze er ziek van worden. Als ze ziek worden van de bacterie hebben ze een hoger risico op overlijden. Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding.

HPV en BMR/DTP

Tegelijk met de vaccinaties tegen meningokokken worden de vaccinaties HPV en BMR/DTP gegeven aan de hiervoor opgeroepen meiden en kinderen. Ook kunnen ze ‘vergeten’ vaccinaties inhalen.

Locatie, datum en tijd vaccinatie in Winterswijk

Maandag 20 mei van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in Sport en Turn hal Winterswijk, Parallelweg 9.

Meer weten?

Kijk op:  ggdnog.nl/meningokokken, deelditnietmetjevrienden.nlvaccinatieprogramma.

Wat mag in welke afvalcontainer?

De komende tijd besteden we extra aandacht aan het scheiden van afval en grondstoffen. Telkens staat een andere afvalsoort centraal. Dit keer is het gft.

Groente-, fruit-, tuinafval (gft)

Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Dit afval ontstaat bijvoorbeeld tijdens het koken, of tijdens het werken in de tuin. Denk maar aan schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen of aan onkruid, bladeren en takken. Gft-afval wordt gerecycled tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Dit recyclen lukt alleen als u thuis uw afval goed scheidt

Tip!

Hoe voorkomt u dat u zomers maden in de gft-container krijgt? Doe klimop (Hedera) in uw afvalbak, daar hebben maden een hekel aan. Of maak uw container na elke leging schoon met bijvoorbeeld groene zeep. Zijn er toch maden? Zet de deksel dan op een kier, dan komen ze niet boven in de container.

Afval van huisdieren

Mest

Wist u dat mest van honden en katten (carnivoren) niet in de gft-container hoort? Bacteriën in de ontlasting van deze vleesetende dieren kunnen namelijk dierenziektes verspreiden. Mest van kleine huisdieren, zoals konijnen en cavia’s, mag wel in de gft-container.

Haren

Is uw huisdier aan het verharen? Dan gooit u de haren bij het restafval.

Rondleiding ROVA vestiging Winterswijk

Wilt u een goed beeld krijgen van het werk dat ROVA doet? Kom dan op zaterdag 1 juni 2019 naar de vestiging in Winterswijk. U krijgt dan een voorlichting en wordt vervolgens rondgeleid over het terrein. Het belang van het goed scheiden van huishoudelijk afval staat centraal. De eerste ronde start om 10.00 uur en tweede om 14.00 uur. Er is een leuk en actief programma voor kinderen.
Aanmelden kan via www.rova.nl/rondjerova

“Afvalscheiden voor de toekomst van volgende generatie(s).”

Anja de Roos woont met haar gezin in een boerderij in Corle. Anja wil dat de volgende generatie en die daarop een toekomst heeft. Daarom is ze heel bewust met afvalscheiding bezig. Ze kan zich best wel storen aan troep die ze in de natuur bij Corle ziet tijdens haar wekelijkse wandeling met een vriendin. ,,We hebben wel eens tegen elkaar gezegd dat we een vuilniszak mee moeten nemen,” zegt ze, ,,maar dat is er nog niet van gekomen.”

Net als andere inwoners van Winterswijk heeft het gezin de Roos (vader, moeder en twee volwassen zoons) containers om het afval te scheiden. Haar moeder woont in het voorhuis waardoor er van alle containers twee
zijn. ,,Omdat we in het buitengebied wonen hebben we ook een container voor restafval”, vertelt ze.,,De containers zetten we op afhaaldagen aan de straat. Dat is een eindje lopen, maar we zijn eraan gewend. Dat is een nadeel van buitenaf wonen.”

Routine

Het scheiden van afval is routine in het gezin geworden. Anja doet het graag en met gemak: ,,We scheiden het binnen al en brengen het dan naar de container. We hebben een paar schapen en daar breng ik soms groenafval naar toe. Ook hebben we een composthoop, maar als we veel groenafval hebben, brengen we dat naar het Milieubrengstation van ROVA. Glas gaat in de glasbak.” Anja hoopt dat iedereen afval scheidt. ,,Als iedereen meedoet, maken we echt een verschil.”,zegt ze. ,,Het is in feite heel makkelijk.”

Het nut van gft

Gft wordt omgezet in compost en biogas. Op biogas rijden auto’s en compost is goed voor uw tuin. Om het nut van afvalscheiding onder de aandacht te brengen is er al een aantal jaren de landelijke compostdag
in maart. U kunt dan gratis compost afhalen.

Informatie- en bewaarfolder

Alle huishoudens in onze gemeente hebben de handige bewaarfolder ‘Wat mag in welke afvalcontainer’ ontvangen? ontvangen. In deze folder staat per afvalsoort vermeld wat in welke container mag en
wat niet. De folder is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya. De folders zijn af te halen bij de balie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, of te vinden op www.winterswijk.nl/afval.

Wethouder Klein Gunnewiek opent Ruiternetwerk

naar boven

Vele tientallen vrijwilligers zagen vanmiddag hoe wethouder Inge klein Gunnewiek van de gemeente Winterswijk samen met gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland en haar collega-wethouder Martin Veldhuizen Van Aalten het fonkelnieuwe Ruiternetwerk in gebruik heeft genomen. Ruim 800 knooppunt-paaltjes geven diverse verschillende routes weer door het fraaie Nationaal Landschap. Een must voor paard en ruiter.

De uitgezette routes zijn tientallen kilometers lang. ,,Het is een aanwinst voor Winterswijk. Toeristisch kunnen we dit op een uitstekende manier benutten,’’ aldus wethouder Klein Gunnewiek. ,,Ik heb veel respect voor het vele werk dat de vrijwilligers hebben uitgevoerd. Het was geen eenvoudige klus. Samen hebben ze hem geklaard. De wethouder legde samen met haar collega uit Aalten en de gedeputeerde in een koets een deel van de route af. ,,Het was prachtig,’’ aldus Klein Gunnewiek. ,,Dit ruiternetwerk is een mooie aanwinst voor Winterswijk en Aalten.’’ De routes zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruiterenenmennen.nl Op deze website kun je als paardenliefhebber ook vinden waar je welkom bent samen met je paard.

,,Accommodaties in ons Nationaal Landschap staan daar nog niet tussen. We hopen dat de nieuwe routestructuur ondernemers in het Nationaal Landschap uitdaagt om te komen tot nieuwe vormen van verblijfsrecreatie. En dat we er heel snel dus wel tussen staan,’’ aldus de Winterswijkse wethouder. De Stichting Achterhoek Toerisme en 100% Winterswijk zullen een marketingcampagne starten die bijdraagt aan de bekendheid van deze routestructuur.

Vergunningsaanvraag Volksfeest 2019? Dien deze vóór 1 juni 2019 in!

naar boven

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september 2019 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vergunningsaanvragen die na 31 mei worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen.

Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd. In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunningsaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen op onze website www.winterswijk.nl. Van belang is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt.

Verkiezingen voor het Europees Parlement

naar boven

Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Wie ontvangt een stempas?

 • U op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
 • U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019|) in de gemeente Winterswijk.

De stempassen zijn eind april verstuurd.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Iemand in Winterswijk machtigen

Dit doet u eenvoudig door het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas of kiezerspas in te vullen. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. In plaats van een geprinte kopie, kunt u ook een veilige kopie met de ID-app maken. De volmachtnemer mag de kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook tonen op een smartphone of tablet.
Een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland machtigen (schriftelijke volmacht)
Formulieren vindt u op onze website. Het verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas kunt u tot 20 mei 2019 digitaal via onze website www.winterswijk.nl aanvragen of tot 22 mei 2019 tot 12.00 uur aan de balie van het gemeentekantoor.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?  

 • Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 (100% toegangelijk)
 • Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 • Regionaal Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29 (100% toegangelijk)
 • o.b.s. De Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55
 • Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95 (100% toegangelijk)
 • Daltonschool de Vlier, Vlierstraat 7 (100% toegangelijk)
 • Woonzorgcentrum De Berkhof, Gradus Kobusstraat 18 (100% toegangelijk)
 • o.b.s. Bargerpaske, Voorninklaan 1 (100% toegangelijk)
 • o.b.s. De Schakel, Violenstraat 1a (100% toegangelijk)
 • Verenigingsgebouw De Eendracht, Geldereschweg 84 (100% toegangelijk)
 • Receptie camping 'de Twee Bruggen', Meenkmolenweg 13  (100% toegangelijk)
 • Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170 (100% toegangelijk)
 • Zalencentrum Reuselink, de Slingeweg 20 (100% toegangelijk)
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1 (100% toegangelijk)
 • Zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60

Mobiel stembureau

Naast de reguliere stembureaus wordt er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een mobiel stembureau ingezet. Het mobiele stembureaus houdt op verschillende tijden en locaties zitting.
Hieronder vindt u een overzicht.

Zittingstijden - plaats - adres

 • 08.00 uur tot 08.30 uur -  Locatie grens Kotten/Oeding - Stemlokaalunit (50 meter voor de grens)
 • 09.00 uur tot 10.30 uur -  Locatie Wamelinkhof - Wamelinkhof 10 (100% toegangelijk)
 • 11.00 uur tot 12.30 uur -  Locatie Vredensehof - Vredenseweg 81 e (100% toegangelijk)
 • 13.30 uur tot 14.30 uur -  Locatie school Woold - Schoolweg 13, Winterswijk Woold
 • 15.00 uur tot 16.00 uur -  Locatie gebouw Ratum -  Raetmansweg 10, Winterswijk Ratum

Iedere kiesgerechtigde mag op het mobiele stembureau zijn stem uitbrengen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. Achter de locatie is de toegangelijkheid aangegeven van de stembureaus.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Hoera een lintje!

naar boven

Burgemeester Bengevoord heeft op vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan maar liefst dertien Winterswijkers een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Kent u inwoners die bijzondere inspanningen verrichten voor de samenleving? Laat het weten. Vaak zetten mensen zich extra in voor de maatschappij  naast  hun dagelijkse bezigheden. Het lijkt zo gewoon en toch is het zo bijzonder. Wie weet ontvangt de inwoner die u voordraagt een Koninklijke onderscheiding.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit. Op een mooie manier worden personen extra bedankt voor hun verdiensten voor de samenleving. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden personen extra in het zonnetje gezet. Kent u iemand die een lintje verdiend? Laat het ons weten. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2020 ontvangen wij graag uw aanvraag voor 1 juli 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Voor informatie of hulp bij het invullen of aanvragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Zij is telefonisch te bereiken op (0543) 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Uw aanvraag kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, ter attentie van burgemeester B.J.J. Bengevoord, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per mail aan bestuurssecretariaat@winterswijk.nl.
Op onze website kunt u een filmpje bekijken over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Winterswijk bloeit

naar boven

Bloembollen in gazons

De gemeente Winterswijk heeft in diverse gazons in de openbare ruimte bloembollen staan. Krokussen en narcissen bloeiden dit voorjaar weer uitbundig. De kleurrijke bloemen zorgen niet alleen voor een prachtig gezicht, maar zijn ook rijke voedselbronnen voor bijen.

Tijdelijk niet maaien

Als de bloembollen zijn uitgebloeid, kunnen deze niet direct gemaaid worden. Het loof van de bollen kan nog niet worden gemaaid omdat de bloembollen via het blad (loof)  reservestoffen moeten aanmaken om volgend voorjaar weer in volle bloei te kunnen komen. Op deze manier kunnen wij volgend voorjaar weer genieten van de bloemenpracht. In enkele gazons komt het dus voor dat stroken gras of gehele gazons tijdelijk niet worden gemaaid om het loof van de bollen te sparen.

Bloemenpracht

Wanneer het loof van de bloembollen voldoende is afgestorven maaien we het gras. Daarna wordt het gazon wekelijks geheel gemaaid. Het is dus tijdelijk even een minder fraai beeld, maar dan hebben we ook volgend voorjaar weer een rijke bloemenpracht in de gazons.

Activiteiten voor mantelzorgers - VIT-hulp bij mantelzorg

naar boven

Donderdag 16 mei tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Hulp bij uw mantelzorg

VIT-hulp bij mantelzorg organiseert op donderdagavond 6 juni een bijeenkomst waarin u uitleg krijgt over wat VIT voor u kan betekenen en hoe u de zorg beter kunt volhouden. De bijeenkomst is bij het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.15 uur. Einde is om circa 21.30 uur. Er zijn geen deelname kosten.

Wij merken dat lang niet iedereen weet wat wij precies voor u kunnen doen. Tijdens een informele bijeenkomst vertellen we daarom graag waarvoor u bij ons terecht kunt. Bovendien horen we graag van u bij welke zaken u ondersteuning zou willen. Tevens krijgt u deze avond tips en handvatten aangereikt die kunnen helpen bij de zorg voor uw naaste(n). Tijdens deze bijeenkomst kunt u zowel de mantelzorgconsulent als ook andere mantelzorgers ontmoeten.  

Aanmelden bijeenkomst op 6 juni

Aanmelding is wenselijk en kan bij VIT telefoon (0544) 82 00 00, of via mail naar  info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op dinsdag 14 mei is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterwijker Straße 1 in Oeding.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staat ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze persoon uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande persoon is ook aangeschreven en dient binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze persoon zich niet binnen deze periode meldt, wordt zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

S.R.S.T.M. Moreno Vervoort, 19-03-1993, 03-05-2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met de Ballooning bij de Bataafse molen is de Bataafseweg op zaterdag 11 mei van 16.00 uur tot 01.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Vredenseweg en Kloetenseweg. Verder zijn er nog een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.

Snelheidsreductie naar 30 km/h:

 • Bataafseweg tussen Vredenseweg en kruispunt Bataafseweg-Steengroeveweg-Kloetenseweg;
 • Vredenseweg ter hoogte van Bataafseweg.

Parkeerverbod:

 • Achterweg tussen Bataafseweg en Leemkampweg;
 • Vredenseweg (achter de Molen);
 • Bataafseweg tussen Steengroeveweg en Vredenseweg.

Markt

In verband met het Gala van Schaersvoorde zijn er op dinsdag 21 mei enkele parkeerplaatsen rondom het hoefijzer van de markt afgezet. Dit om de doorgang van het Gala te waarborgen. Tijdens het Gala worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen. Daarnaast is fiets parkeren niet mogelijk op de noordzijde van de Markt. De fietsenstalling aan de noordzijde van de Markt is tijdens dit evenement niet gebruik.

Schoolstraat

In verband met het verkeersveiligheidsproject Streetwise van de St Josefschool wordt op maandag 21 mei 2018 de Schoolstraat afgesloten tussen de Gasthuisstraat en de Jonendwarsstraat vanaf circa  08.00 uur tot circa 13.00 uur. Doorgaand verkeer richting centrum is vanaf de Gasthuisstraat niet mogelijk. Het verkeer wordt vanaf de Misterstraat en Stationsstraat omgeleid.

Agenda  

naar boven

Datum, activiteit

9 mei, Weerbaarheidstraining voor kinderen. Zie voor meer info: www.preventieplatformjeugd.nl
14 en 20 mei, Informatieavonden ‘Samen vrijheid vieren’. Op dinsdag 14 mei om 19.30 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur. Op maandag 20 mei om 19.30 uur in gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2. Inloop vanaf 19.00 uur.
16 mei, Gratis cursusdag veilig gebruik scootmobiel bij De Klephoorn (Laan van Hilbelink 6).
16 mei, Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
16 mei, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.
20 mei, Vaccinatie tegen Meningokokken ACWY van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in Sport en Turn hal Winterswijk, Parallelweg 9.
22 en 23 juni, Achterhoekse Unieke Spelen.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 16 mei 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 16 mei 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag  16 mei 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen-vervolg(advies), Voorgenomen besluit Algemeen Bestuur oprichting Besloten Vennootschap(advies), Actualisatie klachtenprocedure(advies), Professionaliseringsprogramma.
De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van  16 mei 2019  liggen stukken ter inzage van de agendapunten 4 en 5.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

•    Binnenboomweg 16 (bouw)
•    Wooldse Veen (aanleg)

Verleende omgevingsvergunning aanleg

•    Bekendelle

Verleende omgevingsvergunning kappen

•    bosperceel kruising Bocholtsebaan/Slingeweg
•    groenstrook bij Dahliastraat 24
•    bij Jeugdkerkstraat 5

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Kattenbergweg 2-22
•    Vosseveldseweg 17a

Ruimtelijke ordening

•    Vastgesteld bestemmingsplan Rotonde Steengroeveweg – Bataafseweg
•    Vastgesteld wijzigingsplan Masterveldweg 21

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings-/ ontheffingsaanvraag evenement Nationale Buitenspeeldag op woensdag
12 juni 2019, De Pas
Vergunningsaanvraag evenement Die Zauberflöte door Steengroeve Theater op 6, 7, 9 en 10 augustus 2019 (met uitwijkavonden 8 en 11 augustus 2019),  Steengroeveweg

Vergunningsaanvraag evenement Open Huis Boogie Woogie op 25 mei 2019, Roelvinkstraat 2

Ontheffingsaanvraag akoestische muziek door Together on Stage op 26 mei 2019, Meddosestraat 58

Ontheffingsaanvraag versterkte muziek met DJ op 25 mei 2019, Harkelsweg 2
Ontheffingsaanvraag versterkte muziek op 15 juni 2019, Vredenseweg 127 en Kottenseweg 79

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 23 april 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verzoek herontwikkeling winkellocatie Vredenseweg 4-6
 2. Vaststelling bestemmingsplan EucalyptaPark
 3. Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan werklandschap DAV-terrein
 4. Sportvissen in de kleiput Driemarkweg
 5. Principeverzoek nieuw hotel op de Twee Bruggen

Op 30 april 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Jaarstukken 2018, 1ste begrotingswijziging 2019, begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek
 2. Uitspraak van de Raad van State over het ingestelde hoger beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Jan Steenstraat ong. te Winterswijk
 3. Overeenkomst Intensief Behandelcentrum en academische functie kinder- en jeugdpsychiatrie
 4. Jaarstukken 2018 en Concept Programmabegroting 2020 van de GGD NOG
 5. Mobiel stembureau Europese verkiezingen
 6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 1 mei 2019
 7. Kaderbrief programmabegroting 2020 Regio Achterhoek
 8. Raadsmotie subsidieverzoek Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk
 9. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie ondergrond (BRO) 2018
 10. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie ondergrond (BAG) 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college