Gemeentenieuws 5 november 2019

Met onder andere schrijfcoach helpt ambtenaren heldere teksten te schrijven, lintje voor zeven brandweermannen, uitreiking van 1.000 LED-lampenpakketten, bijeenkomsten Armoedevrij Winterswijk, seminar 'Zakelijke communicatie met Duitsers'.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Schrijfcoach helpt ambtenaren heldere teksten te schrijven

Eind oktober was het landelijk nieuws: het kabinet stelt een team van taalexperts aan om brieven van de overheid begrijpelijker te maken.

Gemeente Winterswijk loopt voorop

Volgend jaar moet deze ‘Direct Duidelijk Brigade’ uit 100 taalcoaches bestaan. Winterswijk loopt wat dit onderwerp betreft voor de troepen uit. De gemeente heeft namelijk al sinds februari een eigen schrijfcoach in huis.

Kunnen ambtenaren niet schrijven dan?

“Oh, zeker wel hoor,“ lacht de Winterswijkse schrijfcoach, Sarian Dijkstra. “Dat wil alleen niet zeggen dat iedereen al die teksten ook direct begrijpt. Lange zinnen, formele woorden en juridische artikelen maken een brief voor veel inwoners best ingewikkeld. Ik help collega’s om op een makkelijk leesbare manier te schrijven, zoveel mogelijk in verzorgde spreektaal zeg maar. Soms zijn daar kleine aanpassingen voor nodig. En soms herschrijven we een tekst helemaal.”

Waarom koos de gemeente voor een schrijfcoach?

“In het coalitieakkoord 2018-2022 sprak het toenmalige college de ambitie uit om ambtelijke teksten helder en doeltreffend te maken. In de begroting 2019 werd vervolgens budget gereserveerd voor een tijdelijke schrijfcoachfunctie. En het resultaat hiervan is dat ik van februari 2019 tot februari 2021 drie dagen per week als schrijfcoach werk in Winterswijk.”

Wat levert het op?

“Dat varieert van nieuwe standaardbrieven, een bezwaarclausule in gewone mensentaal en minder formele begrotingsteksten tot meer bewustzijn bij collega’s en minder vragen van inwoners. Ik vind het enorm positief dat een gemeente oog heeft voor dit onderwerp. En ik ben blij dat collega’s open staan voor mijn hulp. Ik kom toch aan hun tekst. Inmiddels weten bijna alle teams in de organisatie me wel te vinden. Ze komen bijvoorbeeld naar mijn wekelijkse inloopspreekuur ‘EHBO voor ambtelijke teksten’ of ze zoeken me op bij team Communicatie. Er is genoeg te doen.”

Hoe gaat het nu verder?

“De komende tijd betrek ik graag vaker inwoners bij het herschrijven van teksten. Bijvoorbeeld in de vorm van een adviespanel. Dit gebeurt nu al op kleine schaal. Zo helpen lokale ervaringsdeskundigen bij het maken van een formulier voor terugvordering van gemeentelijke belastingen. Wat me ook mooi lijkt: als inwoners zelf verbetertips aandragen. Stel, dat iemand een brief van de gemeente heeft gekregen en denkt: hier snap ik helemaal niks van. Mail me dan gerust: sdijkstra@winterswijk.nl Ik ga er graag mee aan slag!”

Gemeente Winterswijk deelt 1.000 LED-lampenpakketten uit

De gemeente Winterswijk stelt in samenwerking met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 1.000 LED-lampenpakketten beschikbaar. Mensen die een LED-lampenpakket kunnen ophalen hebben vorige week een brief gekregen van SDOA. Bij het uitdelen van de LED-lampenpakketten werkt de gemeente nauw samen met de Voedselbank, de WUh en Sociaal Team de Post.

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Het LED-ledlampenpakket helpt om energie te besparen. In het pakket zitten LED-ledlampen en een douchetimer. Deze zijn een mooie eerste stap in energiebesparing en het omlaag brengen van de energielasten. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Woensdag 30 oktober was de officiële aftrap van het uitdelen van de LED-ledlampenpakketten in het gebouw van de WUh aan de Torenstraat in Winterswijk.
De wethouders Tineke Zomer en Elvira Schepers gingen daar in gesprek met ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede, medewerkers van het Sociaal Team en organisaties die hebben meegedacht zoals Els Lieverdink van het Sociaal Steunpunt en Harry Garritsen van de WUh en de Winterswijkse Uitdaging. Gesproken is over het LED-ledlampenpakket en hoe energiebesparing meer onder de aandacht kan worden gebracht bij mensen. De gemeente gaat samen met de ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen actief aan de slag om hieraan een vervolg te geven.  

Verloren en gevonden voorwerpen oktober 2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Seminar ‘Zakelijke communicatie met Duitsers’

De Grenzhoppers Business School organiseert op maandag 11 november een seminar ‘Zakelijke communicatie met Duitsers’. Deelname aan het seminar is gratis. Dit seminar is speciaal gericht op het bedrijfsleven. Onderwerpen als vergadercultuur, hiërarchie, taal & humor, verkoopargumenten, omgang met elkaar, bedrijfscultuur en denkwijze komen aan bod. Deelnemers leren over de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse cultuur, do’s en don’ts in Duitsland. Ook worden  voorbeelden uit de praktijk behandeld. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken.
Het seminar is maandag 11 november van 14.00 tot 17.00 uur bij Business Center Winterswijk, Beatrixpark 22.

Informatie en aanmelden

Op de website van Grenzhoppers, www.grenzhoppers.eu kunt u zich aanmelden. Dit kan ook via Tycho Geurkink, per e-mail tgeurkink@winterswijk.nl. Tycho is tevens het aanspreekpunt voor meer informatie of vragen.  

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 12 november is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Strasse 1.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Zorgen voor een Armoedevrij Winterswijk

Armoede hoort er niet bij! In Winterswijk werken we samen om armoede te stoppen en te voorkomen. Bent u inwoner of ondernemer. Of bent u betrokken bij een vereniging of organisatie in Winterswijk? Denk met ons mee! Samen werken we aan een Armoedevrij Winterswijk! De komende periode staan de volgende bijeenkomsten op de agenda.

Denk en doet u mee?

 • Meedenken ‘Lage drempel’

Dinsdag 5 november van 18.00 tot  20.00 uur.
Hoe zorgen we met elkaar dat mensen nog makkelijker hun vraag stellen? Hoe zorgen we dat mensen een lage drempel voelen om hulp te vragen? Denkt u mee?
Locatie: Kringloop Aktief, Handelscentrum 6-6A.

 • Meedenken ‘Overzichtelijk maken van alle voorzieningen’

Dinsdag 26 november van 18.00 tot  20.00 uur.
We gaan aan de slag om alle voorzieningen die er in Winterswijk zijn op een rijtje te krijgen. En hoe laten we het zo zien dat iedereen het kan vinden? Wat denkt u  daar over?

 • Meedenken ‘Brieven en website versimpelen’

Dinsdag 10 december van 18.00 tot 20.00 uur.
Brieven van de overheid zijn soms best lastig. Denkt u mee om ze simpeler te maken?

 • Meedenken ‘Ouders brief 18+’

Dinsdag 07 januari van 19.30 tot 21.00 uur.
Bent u ouder? En wilt u meedenken welke informatie ouders zouden moeten ontvangen over wat er anders wordt als hun kind 18 wordt? Denk dan met ons mee!

 • Workshopmarkt

Donderdag 16 januari van 18.30 tot  21.00 uur.
Een avond waar u alle projecten kunt volgen en bevragen. U kunt uw goede ideeën kwijt én u kunt uw aansluiten! Neem uw buurvrouw mee!

 • Meedenken ‘Ervaringsdeskundigen’

Dinsdag 4 februari 18.00 tot 19.30 uur.
Ervaringsdeskundigen zij gestart. Zij weten wat armoede écht is, hoe dat voelt. Met die kennis gaan zij mensen verder helpen. Maar….. wat gaan zij precies doen? En wat zijn hun ervaringen tot nu toe? Interesse? Geef u op om mee te denken!

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden. De locatie van de eerste bijeenkomst is bekend. De andere locaties volgen. Mee-eten kan bij de bijenkomsten die om 18.00 uur of 18.30 uur beginnen. Graag bij opgave aangeven welke bijeenkomsten u bijwoont en of u mee-eet.. Aanmelden kan per e-mail iedereendoetmee@winterswijk.nl of bij  Colette Wever (0543) 543 543.

Column door bestuurder

Spelen en ontmoeten

Eén van de leuke dingen die het wethouderschap met zich mee brengt, is het ontmoeten van de vele vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Zo sloot ik begin september aan bij het overleg van de Winterswijkse speeltuinverenigingen. Dit is echt een leuke en actieve club mensen, die zich samen hard maakt voor het voortbestaan van onze speeltuinen.

De speeltuinen in Winterswijk vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin er steeds minder buiten wordt gespeeld is het belangrijk om speeltuinen aantrekkelijk te maken en te houden voor onze jeugd. Maar dat is niet makkelijk. Speeltuinen concurreren tegenwoordig immers met PlayStations, smartphones en X-boxen.

De besturen van de speeltuinverenigingen willen samen toe werken naar een structuur van speeltuinen, die niet alleen gericht is op spelen, maar ook op de wijk waarin de speeltuin staat. Hoe mooi is het immers, als een speeltuin een plaats is waar kinderen  met elkaar spelen en waar alle wijkbewoners elkaar ontmoeten?

Om dit voor elkaar te boksen is nog wel een hoop werk te verzetten. De besturen zoeken mensen die ze hierbij willen helpen. Als wethouder hoop ik van harte dat er mensen opstaan omdat dit te doen. Misschien wilt u een bijdrage leveren? Vele handen maken licht werk! Wilt u meer weten? Mail dan naar info@vrijwilligerspuntwinterswijk.nl

Ik geef de pen door aan wethouder Inge Klein Gunnewiek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Stationsstraat

In verband met werkzaamheden is het fietspad aan de Stationsstraat aan de zijde van perceel nummer 17-1 tot en met vrijdag 8 november afgesloten. Daarnaast geldt er voor dit stuk een snelheidsreductie naar 30 km/h.

Fietspad Masterveldweg - Vreehorstweg - Brinkeweg en Steurkampweg

In verband met het opknappen van fietspaden zijn de fietspaden Masterveldweg. Vreehorstweg - Brinkeweg en Steurkampweg gefaseerd afgesloten tussen de periode van woensdag 6 november tot en met vrijdag 15 november. Ter plaatse wordt aangegeven wanneer het fietspad is afgesloten. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Schaapsweg

In verband met verkeerseducatie ‘Veilig omgaan met opvallend landbouw verkeer’ is de Schaapsweg op 8 november tussen 8.30 uur en 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de Waliënseweg en perceelnummer 1.

Annemoonstraat

In verband met het bestraten van de weg is de Anemoonstraat tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

5 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
6 november, Meet Up Winterswijk Onderneemt Duurzaam van 15.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.
7 november, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6.
7 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
9 november, ‘De Verwennerij’ van 14.00 tot 17.00 uur voor mantelzorgers in Theater De Storm.
11 november, Seminar ‘Zakelijke communicatie met Duitsers’ van 14.00 tot 17.00 uur bij Business Center Winterswijk, Beatrixpark 22.
12 november, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding.
14 november, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
14 november, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur  in het gebouw van de  Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo.

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 14 november 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 november 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.  Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: stand van zaken vacatures, minimabeleid (adviesaanvraag), presentatie door Ruth Hengeveld met als onderwerp ‘Meedoen applicatie’. De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 14 november 2019 liggen de stukken voor agendapunt 4 en 6 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     St. Elisabethgaarde 48
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •    Beatrixpark 1

Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 • Zonnebrink 13 en 15 en Laan van Hilbelink 11-01 t/m 11-23

Verkeer

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • St. Elisabethgaarde 48

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvragen Einde jaar uitblazen met stoomfluit op 31 december 2019

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 22 oktober 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.     Bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning kap voor ca. 100 are fijnspar op een bosperceel nabij de kruising Oude Bocholtsebaan-De Slingeweg (noodkap)

Op 29 oktober 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.     Procedure vestiging distributiecentrum Obelink op Park Achterhoek
 2.    Evaluatie project voor Nieuwkomers ‘Samenleven, samenwerken en samenwonen in Winterswijk 2016-2019’
 3.    Vaststelling subsidies Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018
 4.    Benoeming bestuurslid Stichting Zwembaden Winterswijk

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college