Gemeentenieuws 17 september 2019

Met onder andere opening project duurzaamheid voor basisschoolleerlingen, uitreiking eerste geboorteboekje, ontwerp-omgevingsvisie buitengebied over werken, enquête naar behoefte woonwagenbewoners.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Wethouder Tineke Zomer opent project duurzaamheid voor basisschoolleerlingen

Op woensdag 11 september heeft wethouder Tineke Zomer de officiële opening verricht van het project Duurzaamheid van Technieklokaal Skills in het Gerrit Komrij College.

Alle Winterswijkse scholen (in totaal 600 leerlingen) gaan dit jaar weer gebruik maken van Skills. Dit technieklokaal bestaat al ruim dertien jaar. Doelstelling is om leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden die de techniek biedt. Sinds vorig jaar is aan het programma ook het project duurzaamheid toegevoegd. In de maand september worden alle duurzaamheidsopdrachten van Skills gedaan. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Vlier hebben aan de wethouder laten zien welke opdrachten ze gaan doen. Zo wekken ze bijvoorbeeld energie op door middel van het trappen op een fiets. Ze leren door middel van testen dat een led-lamp veel zuiniger is dan een gloeilamp en dat zelfs een aardappel energie kan leveren. En ze meten met een warmtebeeldcamera in een zelfgebouwd houten huisje het energieverbruik met en zonder isolatie.
De wethouder was enthousiast over de duurzame opdrachten en het technieklokaal van ‘Skills’: “Zo goed dat de kinderen hier leren hoe belangrijk het is om je handen te gebruiken. Want gouden handen hebben we hard nodig, zeker ook in de techniek die nodig is om verder te verduurzamen”. Daarnaast bedankte ze de vrijwilligers van Skills: “Meer dan 50 vrijwilligers maken dit technieklokaal mogelijk. Zonder deze vrijwilligers zijn we nergens. Dankzij hun inzet, kennis en kunde kunnen ook dit jaar weer heel veel leerlingen aan de slag met de mooie projecten van Skills”.

Burgemeester Bengevoord reikt eerste geboorteboekje 'Wat fijn dat je er bent!' uit

Op woensdag 11 september ontving de familie Van de Kempe uit handen van burgemeester Bengevoord het allereerste exemplaar van het geboorteboekje van de gemeente Winterswijk. Het geboorteboekje is een kleurrijk voorleesboekje in een handzaam vierkant formaat. Juna Filou werd op zaterdag 7 september in de gemeente Winterswijk geboren en zij is de eerste baby die dit welkomstcadeau ontvangt. Een cadeau om te laten merken dat we het fijn vinden dat je er bent en welkom bent in Winterswijk!

Kleurrijke tekeningen vertellen over Winterswijk

In het geboorteboekje neemt burgemeester Bengevoord de lezer in vogelvlucht mee door Winterswijk. Burgemeester Bengevoord vertelt: “Ik vond het ontzettend leuk dat ik het eerste exemplaar persoonlijk mocht overhandigen. In Winterswijk heten we iedereen heel graag van harte welkom, en daarbij willen we natuurlijk de allerkleinsten niet vergeten. Op een speelse manier kunnen kinderen zo met hun ouders/verzorgers kennismaken met onze gemeente. Ik ben erg trots op het boekje vol met prachtige tekeningen gemaakt door Arjan Klein Nibbelink.” Het geboorteboekje wordt vanaf nu bij elke geboorteaangifte bij team Burgerzaken als presentje en felicitatie meegegeven.

Week van de Alfabetisering

Het moment om het geboorteboekje te lanceren is niet zomaar gekozen. Van 9 tot en met 15 september 2019 is het namelijk de Week van de Alfabetisering. Een mooie gelegenheid om op deze manier bij het thema lezen aan te haken.

25-jarig jubileum Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk

Op vrijdag 27 september 2019 organiseert Stichting Waardevol Cultuurlandschap het Symposium ‘Landbouw in kleinschalig landschap: van handicap naar kans’. Dit vindt plaats in Theater de Storm in Winterswijk. Dagvoorzitter is Dirk Strijker, emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen plattelandsontwikkeling / Mansholtleerstoel en columnist in ‘De Boerderij’. Het programma met de sprekers kunt u vinden op de website www.wclwinterswijk.nl. Agrariërs in Winterswijk geef u op voor dit symposium. Aanmelden kan tot en met 23 september door een mail te sturen naar gebiedsloket@winterswijk.nl

Wat zegt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied over werken?

Tot en met 1 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage. Wekelijks lichten we een onderwerp toe dat in die visie aan de orde komt. Deze week gaat het over werken en ondernemen in het buitengebied.

We vereenvoudigen een aantal zaken. Zo vervalt het onderscheid tussen hoofd- en nevenfuncties. We kennen namelijk volop voorbeelden van activiteiten die als nevenfunctie begonnen en tot hoofdfunctie uitgroeiden. Dan kunnen we ze beter ook als mix van functies beoordelen dan dat u per se een hoofd- en een nevenfunctie moet aanduiden. Daarom maken we het ook mogelijk om makkelijker een combinatie van functies in één bestemming te regelen.
Bovendien vragen we nu bij elk initiatief om niet alleen aan te geven wat u nu meteen vergund wilt hebben, maar ook wat u op lange termijn wilt. Daarover besluiten we niet alleen, we leggen de uitkomst ook planologisch vast, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Investeren in duurzaamheid

De maxima hebben betrekking op de effecten van uw bouwwerken en activiteiten. Ze kunnen gaan over de maten, begrenzingen, functionele grenzen (zoals verkeer aantrekkende werking, parkeren, landschappelijke inpassing). Dat is duidelijk voor de buurt en het geeft ondernemers dusdanig veel zekerheid en duidelijkheid dat we verwachten dat er een extra stimulans van uit zal gaan om te investeren in duurzaamheid.
In geen geval staan we bebouwing voor uitbreiding of nieuwvestiging van een bedrijf toe die over de grens van de huidige fysieke kavels heen gaat. Dat doen we om we geen sluipende schaalvergroting in het landschap willen. We stellen dus geen maximum aan het aantal vierkante meters. Op sommige plekken is daardoor meer mogelijk dan op andere. Dat is een bewuste keuze.
De maxima hebben onder andere betrekking op de milieubelasting. Alleen bespreekbaar zijn activiteiten uit categorie I en II uit ‘bedrijven en milieuzonering’ en eventueel categorie III als dit qua uitstraling overeenkomt met categorie I en II.

Maxima hebben ook betrekking op de gebruiksmogelijkheden. Dus als u een bijgebouw in eerste instantie ook daadwerkelijk als een bijgebouw wilt gebruiken, maar later ander gebruik (bijvoorbeeld als woning, recreatiewoning, B&B of een commerciële, bedrijfsmatige of publieksgerichte functie) in gedachten houdt, vraag die functie dan al bij het eerste initiatief aan als deel van de maximumregeling en communiceer daarover ook met de buurt. Dat voorkomt weerstand en teleurstellingen in latere jaren.
Voor de agrarische sector geldt bovendien: we hebben geen gemeentelijke regels gemaakt voor de sector als geheel. Welk maximum is toegestaan, hangt sterk af van de plek. We zijn nog met de provincie in overleg over een doorvertaling van hun Plussenbeleid.

Regels eenvoudiger

Voor detailhandel hebben we de regels vereenvoudigd. Enerzijds is dat ingegeven door de Europese Dienstenrichtlijn, anderzijds door onze wens van een sterk centrumaanbod. Belangrijke voorwaarden zijn: nieuwe detailhandel is alleen op reeds bebouwde kavels bespreekbaar, parkeren moet goed geregeld zijn, en de activiteiten moeten gebiedseigen zijn. Dus bijvoorbeeld geen grote supermarkten, bouwmarkten of autohandels, maar wel een buurtsupermarkt, een boerderijwinkel of andere detailhandel die ter plekke geproduceerde en/of streekproducten verkoopt.

Voor de recreatieve sector geldt: de voorrangspositie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen hebben we uit het beleid gehaald. Ook op andere plekken is een B&B of recreatiewoning voortaan bespreekbaar. Als de plek maar past en er op het erf al gewoond wordt. Een B&B is voortaan in principe ook in een bijgebouw bespreekbaar. Tegelijkertijd is alleen het toevoegen van een B&B of recreatiewoning nooit genoeg om een positief oordeel van ons te krijgen. Altijd zal er een investering in de kwaliteit van de kavel als geheel gedaan moeten worden.

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de visie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In december neemt de raad hierover een besluit.

Wethouder Tineke Zomer schrijft……

Kort geleden was ik in Toldijk bij een bijeenkomst van de plaatselijke bieb. Naar aanleiding van het eerste lustrum van de Flopbieb had men Jan Terlouw weten te strikken als gastspreker.  De Flopbieb is een dorpsbibliotheek opgezet voor en door inwoners.
Jan Terlouw is iemand die ik al vanaf mijn jeugd bewonder. Door het lezen van zijn boeken werd mijn fantasie geprikkeld en kreeg ik een veel bredere belangstelling voor de wereld om mij heen en voor maatschappelijke vraagstukken.
Hoewel niet van ‘mijn’ partij, heb ik hem ook altijd als politicus gewaardeerd. Hij laat zó mooi de mens achter de schrijver en achter de politicus zien.
Dat deed hij op die zondagmiddag in Toldijk ook weer. Je ziet een man op hoge leeftijd, hij is bijna 88 jaar, zijn lichaam wordt fragiel en hij heeft moeite met lopen. Maar als hij begint te vertellen valt dat allemaal weg. Je luistert ademloos naar zijn verhalen en weet daar feilloos de boodschap uit te halen die hij zo belangrijk vindt: ja, het gaat slecht met de aarde; ja, wij mensen maken er een behoorlijke puinhoop van; ja, we nemen meer voor onszelf dan wat we doorgeven naar de volgende generaties. Dit is geen vrolijke boodschap, maar toch, hij heeft nog altijd vertrouwen in de mensen. Zoals hijzelf zegt: zonder vertrouwen kom je als mens nergens.
Deze boodschap wil ik graag doorgeven.
Dus laten we elkaar blijven vertrouwen, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dat is de basis voor hoe we met elkaar kunnen omgaan en hoe we er met ons allen voor kunnen zorgen dat we de wereld toch een beetje beter voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen achterlaten.

Ik geef de pen door aan wethouder Wim Aalderink

Stoptober: Stoppen met roken in oktober - doet u ook mee?

De zesde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken steun om de hele maand niet te roken. En dat is belangrijk, want na een maand niet roken, is de kans 5x groter dat je blijvend stopt met roken.

Vanaf 1 oktober start de actie. In de afgelopen jaren zijn al duizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt!

Stoppen met roken doe je niet alleen

Voor deelnemers aan Stoptober is er een speciale gratis Stoptober-app. In deze app leest u wat stoppen met roken betekent voor uw gezondheid en vindt u tips. Ook heeft de app een groepsfunctie, zodat u steun kunt krijgen van bijvoorbeeld uw voetbalteam, buren of van collega’s. Via social media blijft u op de hoogte en kun u ervaringen met andere stoppers uitwisselen.

Stoptoberhuis

Ook dit jaar organiseert Stoptober het Stoptoberhuis. De eerste vijf dagen van Stoptober sluiten 50 rokers zich daarin vrijwillig dag en nacht op. Samen gaan zij de strijd aan met de sigaret. Het Stoptoberhuis volgt u via stoptoberhuis.tv    

Meedoen aan Stoptober


Inschrijven kan nu al via de website . U kunt dan gebruik maken van alle steun die Stoptober u te bieden heeft. De Stoptober-app kunt u vanaf 29 september downloaden. De niet roken-reis start vervolgens op 1 oktober.

Uitwisseling senioren uit Winterswijk en Vreden

Dit jaar is Vreden de organisator van de uitwisseling voor senioren uit Vreden en Winterswijk. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het bijwonen van het middagprogramma op dinsdag 1 oktober. Vertrek is om 14.15 uur vanaf de parkeerplaats van Theater De Storm. Deelnemers kunnen ook op eigen gelegenheid naar Vreden gaan.
Om 15.00 uur begint het middagprogramma bij Gaststätte Bussmann Winterswyker Strasse 1 in Vreden. Inloop vanaf 14.45 uur.
Vooraf aanmelden bij de secretariaten van de Stichting Ouderen Actief en alle ouderenbonden is nodig. Dit kan tot uiterlijk woensdag 18 september.

Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’

Het recent door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel tot een Asbestdakenverbod, roept bij veel mensen vragen op. Dit en meer bespreken we tijdens de informatiebijeenkomst ‘Alles over asbestdaken’ op dinsdag 1 oktober in Winterswijk-Woold. Bewoners van het buitengbied Corle, Miste, Woold en de kern van Winterswijk zijn per brief uitgenodigd. Maar ook inwoners die bij een eerder gehouden avond niet in de gelegenheid zijn geweest, zijn van harte welkom.

Wat kunt u verwachten op deze informatieavond?

Samen met onze samenwerkingspartner, de stichting Asbesttrein, gaan we op 1 oktober in op vragen als:

 • Wat komt er kijken bij de sanering van een asbestdak, wat zijn de kosten voor een nieuw dak, wat mag u zelf doen en hoe zit het met de wetgeving?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop, verbouwen, een andere (woon)bestemming, een extra bouwkavel of woning enzovoort?
 • Zijn er subsidies, leningsvormen, sloopfondsen?
 • Wat is de rol van verzekeraars en banken bij moeilijk verzekerbare gebouwen en wat zijn de mogelijkheden als u wilt overstappen naar een andere verzekering?
 • Zijn zonnepanelen interessant?

Komt u ook? Meld u dan aan

Dit doet u door uw naam, adres en telefoonnummer uiterlijk 27 september te mailen naar documenten@asbesttrein.nl. De bijeenkomst start dinsdag 1 oktober 2019 om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar.

Uw eigen situatie in beeld tijdens een gratis keukentafelgesprek

Tijdens de informatieavond kunt u een vrijblijvend keukentafelgesprek aanvragen. Dit betekent dat een onafhankelijk adviseur van de stichting Asbesttrein bij u thuis komt en uw situatie bekijkt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de Asbesttrein kunt u contact opnemen met Anton Legeland (06-20452208 / anton.legeland@asbesttrein.nl) of Koen Nieuwenhuis (06-30684816 / koen.nieuwenhuis@asbesttrein.nl).

Heeft u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Ruurd Woolderink, telefoonnummer (0543) 543 543 of stuur een email naar asbest@winterswijk.nl.

Samen sterk voor landschap en biodiversiteit

Het landschap in Winterswijk is op veel fronten bijzonder. Om dit landschap te behouden en te versterken heeft de gemeente Winterswijk in samenwerking met de provincie Gelderland een subsidie opengesteld. Deze ‘Regeling landschap en biodiversiteit’ is bedoeld voor initiatieven in het buitengebied van Winterswijk die bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en biodiversiteit.

De provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk stellen € 266.000,- beschikbaar voor de komende jaren voor de aanleg, het herstel en het achterstallig onderhoud aan landschapselementen, zoals houtwallen of cultuurhistorische objecten. Deze Regeling geldt ook voor maatregelen die de biodiversiteit en de beleving van het landschap vergroten.

Wethouder Klein Gunnewiek: “Met deze subsidie willen we initiatieven uit de samenleving ondersteunen, die bijdragen aan de kwaliteit van het Winterswijkse landschap."

Maatregelen die de kwaliteit van het landschap vergoten zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een houtwal, boomgaard, struikhaag (struweel), wandelpad of poel. Het vergroten van de biodiversiteit is gericht op het herstellen, vergroten en verbinden van leefgebied van planten- en diersoorten.

Dit najaar organiseert de gemeente een bijeenkomst over de mogelijkheden en voorwaarden van de subsidieregeling. Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de gemeente via regelinglandschap@winterswijk.nl

Enquête naar behoefte woonwagenbewoners gemeente Winterswijk

De laatste  jaren zijn er ontwikkelingen geweest waaruit blijkt  dat woonwagenbewoners op basis van hun eigen culturele identiteit recht hebben op een eigen vorm van leven en de daarbij passende huisvesting in een woonwagen. Elke gemeente moet binnen het woonbeleid rekening houden met de specifieke woonbehoefte van woonwagenbewoners.

De gemeente en een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners in Winterswijk zijn al een tijd in gesprek over een beleid voor het realiseren van nieuwe standplaatsen. Ook woningbouwcorporatie De Woonplaats neemt deel aan het overleg. Als eerste stap gaan we met een enquête de behoefte in beeld brengen.

Nieuwe lokale woonvisie

De uitkomsten van de enquête onder voormalige en huidige woonwagenbewoners in Winterswijk  worden gebruikt om een nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid op te stellen. Dit beleid wordt verwerkt in de nieuwe lokale woonvisie voor het gehele volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Deze woonvisie wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.  

De enquête wordt gehouden in de periode van 18 september tot en met 4 oktober 2019. De enquête is op de volgende wijzen beschikbaar:

 • allereerst wordt de enquête beschikbaar gesteld via de facebookgroep van de woonwagenbewoners in Winterswijk. Op de pagina van de groep zelf wordt aangegeven hoe de enquête wordt verspreid.
 • tevens kan de enquête van de website van de gemeente (www.winterswijk.nl)  worden gedownload.
 • tenslotte kunt u ook contact met de gemeente opnemen voor het laten toezenden van de enquête. De contactgegevens staan onderaan vermeld.

Inleveren enquête

Alle ingevulde enquêtes moeten uiterlijk 5 oktober 2019 bij de gemeente worden ingeleverd. Let op: Alleen voormalige en huidige woonwagenbewoners (en hun afstammelingen tot en met de 2e graad)  in Winterswijk die tot de doelgroep behoren kunnen de enquête invullen. In de enquête staat duidelijk omschreven wie daar onder vallen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Egge Rouw, beleidsmedewerker van de gemeente, op telefoonnummer (0543) 543 543.

Wereld Alzheimer Dag - Alzheimer Café On Tour

‘Samen bewegen’ is dit jaar het thema van Wereld Alzheimer Dag 2019. Op 21 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. Een ziekte die een grote impact heeft op het leven van steeds meer mensen. Op 23 september gaat het Alzheimer Café On Tour naar Winterswijk.

Bewegen is gezond

Voldoende bewegen is belangrijk als je ouder wordt. Uit onderzoek blijkt dat bewegen helpt om geestelijke achteruitgang te vertragen. Ook als iemand niet veel meer kan, zijn er toch vaak nog kleine bewegingen mogelijk. Wat kunt u doen om fit te blijven? Daar gaat het Alzheimer Café On Tour over.

Alzheimer Café On Tour

Kom op maandag 23 september van 15.00 tot 17.00 uur naar FC Winterswijk, Jaspersweg 5. Toegang is gratis. Een geriatriefysiotherapeute, werkzaam bij Zorgcombinatie Marga Klompé informeert u waarom het zo belangrijk is om te bewegen. Ook geeft zij tips over het bewegen. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente informatie over de ondersteuning en het aanbod betreffende de verschillende beweegmogelijkhede. Er staan verschillende informatiestands en u kunt een activiteit bekijken of uitproberen.

Voor wie?

Het Alzheimer Café On Tour is voor ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. De informatietafel van Alzheimer Nederland, afdeling Achterhoek is aanwezig bij de bijeenkomsten voor al uw vragen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Amstelstraat, Maasstraat en Waalstraat

In verband met de diverse activiteiten tijdens de open dagen van het AZC worden op zaterdag 28 september 2019 de Amstelstraat, Maasstraat en Waalstraat afgesloten voor alle verkeer tussen 09.00 en 19.00 uur.

Aarninkweg

In verband met herstraatwerkzaamheden is de Aarninkweg in Winterswijk Woold afgesloten voor alle verkeer vanaf tot en met woensdag 25 september. Huisnummer 2 (SVR camping) blijft bereikbaar vanaf de Hijinkhoekweg over een onverharde weg.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

N318 in Bredevoort

In verband met wegwerkzaamheden is de N318 van dinsdag 17 september 07.00 uur tot en met donderdag 19 september 19.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Eibergseweg

In verband met het Oldtimerfestival is de Eibergseweg tussen het kruispunt Meddoseweg - Geldereschweg afgesloten voor doorgaand verkeer op vrijdag 20 tot en met zondag 22 september van 8.00 tot  20.00 uur. Daarnaast geldt er een parkeerverbod en een snelheidsreductie naar 30 km/h op de Eibergseweg tussen de Grevinkweg en Giffelweg. Er is een omleiding ingesteld voor verkeer richting Eibergen gaande over de Geldereschweg en Brengersdiek. Voor verkeer richting Winterswijk geldt er een omleiding gaande over de Beitelweg en Geldereschweg. FC Meddo is bereikbaar via de route Geldereschweg, Grevinkweg.

N18

In verband met asfalteren is N18 op onderstaande data en tijden afgesloten. Er kan geen verkeer langs de afzetting, hierdoor kan er tijdelijk hinder ontstaan. Wel zijn alle kruisingen van de N18 beschikbaar, kruisend verkeer kan dus gewoon oversteken.
Maandag 23 op dinsdag 24 en dinsdag 24 op woensdag 25 september: afsluiting tussen Varsseveld en Lichtenvoorde hmp 218,1-223,2 van 20.00 tot 5.00 uur.
Woensdag 25 op donderdag 26 september en donderdag 26 op vrijdag 27 september: afsluiting tussen Harreveld en Groenlo, hmp 221,5-231,8 van 20.00 tot 5.00 uur.

Morskers Driehuisweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Morskers Driehuisweg tot en met 4 oktober afgesloten voor al het verkeer tussen de Groenloseweg en de Beurzerbeek. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

18 september, Kavels kijken in Boterstraat van 16.00 tot 18.00 uur.
18 september, Opgave inclusie. Fysieke beperkingen van 19.30 tot 21.30 uur in Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61. Inloop vanaf 19.15 uur.
19 september, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
23 september, Alzheimer Café On Tour: ‘Samen bewegen’ van 15.00 tot 17.00 uur bij FC Winterswijk, Jaspersweg 5.
23 september, Opgave inclusie. Verstandelijke beperkingen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.
25 september, Opgave inclusie. Psychische en psychiatrische aandoeningen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
27 september, Symposium van handicap naar kans.
1 oktober, Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’ om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. Inloop vanaf 19.00 uur.
3 oktober, Bewonersavond historische interieurs om 20.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5. Inloop vanaf 19.30 uur.
3 oktober, Opgave inclusie.Voor ouderen van 14.30 tot 16.30 uur in Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 1. Inloop vanaf 14.15 uur.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Pronsweg 1

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college

Besluiten van het college van B en W

Op 3 september 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Functieverandering Roelvinkstraat 35
 2. Inkoop hulp bij huishouden 2020
 3. Motie Uitstekende Toegankelijkheid Winterswijk
 4. Benoemingen Beirat inzake vliegveld Wenningfeld

Op 10 september 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Uitspraak Rechtbank Gelderland
 2. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over 2018
 3. Subsidieaanvraag pilot Z-route inburgering
 4. Verkoop en verhuur van openbaar groen

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college