Gemeentenieuws 3 september 2019

Met onder andere volksfeest, omgevingsvisie, verplichte rijrichting op Misterweg, mantelzorgwaardering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Volksfeest barst los met pracht en praal

Op vrijdagochtend 30 augustus verwelkomde burgemeester Joris Bengevoord de inwoners van Winterswijk en alle genodigden op het zonovergoten bloemencorso van 2019. Direct daarna werd om 10.00 uur het startsein gegeven voor de indrukwekkende optocht van praalwagens. Alle muziekkorpsen uit Winterswijk en de buurtgenootschappen liepen ook parmantig mee!

Deelnemers van alle leeftijden trokken met de meest prachtige creaties aan spreekstalmeester Jeroen Brittijn voorbij. Met veel belangstelling interviewde hij hen. Tot in de kleine uurtjes is met man en macht samengewerkt om de bloemen aan de wagens te plakken. Alles was op tijd af en de trots spatte er van af! Op de tribunes werd volop genoten door de gasten, ook uit de Duitse buurtgemeenten. Langs de straten stonden talloze bewoners te genieten van de optocht.

De kinderen en de volwassenen uit de jury hadden er een hele kluif aan om de wagens te beoordelen. Ze keken onder meer naar de originaliteit, uitvoering en het thema. Het bloemencorso kijken is een belangrijk deel van het jaarlijkse Volksfeest. Samen met familie, vrienden en (oude) bekenden vieren Winterswijkers hùn feest!

Het bloemencorso is (h)echt een gemeenschapsgebeuren. Zo maakte burgemeester Bengevoord tijdens de optocht van de gelegenheid gebruik om een aanwezig echtpaar te feliciteren met hun 40 jarige huwelijk. Na de optocht ging hij – volgens traditie – op de foto met de 10 koningsparen. Ook was er een mooi fotomomentje met belangrijke gasten uit de nabij omgeving.

Onder de speciale gasten bevonden zich ook de heer en mevrouw Brittijn de ouders van spreekstalmeester Jeroen. Ook zij genoten volop van de kleurrijke, feestelijke corsowagens.

De scholen gaan weer beginnen

De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. U en andere verkeersdeelnemers zien na een lange rustige periode in het verkeer weer schoolgaande kinderen op de weg.

Dubbel aantal verkeersslachtoffers

Na de zomervakantie vallen er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom roepen we in deze periode vanuit de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ automobilisten op om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Rekening met elkaar houden in het verkeer

Met de actie 'De scholen zijn weer begonnen' maakt VeiligVerkeerNederland met name automobilisten extra alert op scholieren in het verkeer. Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Omgevingsvisie geeft ruimte aan ontwikkelingen in buitengebied”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk ter inzage gelegd. Een gesprek met wethouder Inge klein Gunnewiek over de nieuwe visie.

Wat staat er in de ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied?

In de omgevingsvisie staat wat we willen met het prachtige buitengebied van Winterswijk. We zijn een Nationaal Landschap. Daar willen we heel zorgvuldig mee omgaan, maar tegelijkertijd willen we dat mensen er ook in de toekomst gewoon kunnen wonen, werken en recreëren. Ik denk dat we daar in deze visie een hele goede balans in hebben gevonden.

Wat is de visie van het college op het buitengebied?

Met de visie die we nu ter inzage leggen willen wij meer ruimte geven aan ontwikkelingen in het buitengebied. Wij willen dat mensen met goede ideeën hun plannen kunnen uitvoeren, op voorwaarde dat ook de omgeving een kwaliteitsimpuls krijgt.

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

We zien dat veel agrariërs stoppen in het buitengebied en dat schuren leeg komen te staan. Met deze visie geven we mensen meer mogelijkheden voor het hergebruik van schuren. Ook wordt het straks eenvoudiger om een oude schuur op te ruimen en er bijvoorbeeld een woning voor terug te bouwen. En dat vind ik het mooie aan deze visie: we willen niet meer stenen in het buitengebied, maar wel een betere kwaliteit stenen.

U wilt ook meer ruimte voor bedrijvigheid in het buitengebied.

Ja, maar dan heb je het echt over kleinschalige detailhandel in een kern of een boerderijwinkel. Dat kan nu ook al wel, maar de regels daarvoor zijn best streng. Die willen we wat verruimen. Maar de bedrijvigheid in het buitengebied mag niet concurrerend zijn met ons centrum. We willen niet dat er her en der winkels gaan ontstaan en er in het centrum gaten vallen. Ons winkelcentrum moet aantrekkelijk blijven voor onze bezoekers.

In de omgevingsvisie staat dat er weer woningen in de kernen mogen worden gebouwd.

Ja, dat vind ik zelf misschien nog wel het mooiste van deze hele visie. We willen als college graag onze jongeren in Winterswijk houden, maar we zien dat daar niet altijd de goede huisvesting voor is. Dat geldt voor het centrum, maar zeker ook voor onze kernen. Als je wilt voorkomen dat ons buitengebied straks alleen nog maar ouderen heeft, dan moet je zorgen dat ook jongeren daar kunnen wonen. Daarom gaan we de regels om een boerderij te splitsen versoepelen. Ook vinden we dat er nieuwe woningen in het buitengebied bij mogen komen. We willen niet overal in het buitengebied nieuwe woningen toestaan, maar als deze aansluiten aan een kern dan vinden wij dat dat moet kunnen als het plan voldoende kwaliteit heeft.

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de ontwerp-omgevingsvisie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In december neemt de raad hierover een besluit. Gedurende die periode zullen we in Gemeentenieuws steeds een bepaald onderwerp extra belichten.

Voorschriften bermmonumenten en gedenktekens langs openbare weg                           

Steeds vaker komt het voor dat nabestaanden van een overleden verkeersslachtoffer langs de openbare weg een bermmonument of gedenkteken ter nagedachtenis aan het slachtoffer plaatsen. Op deze wijze willen ze uiting geven aan hun gevoelen na het verlies van een dierbare door bv een verkeersongeval.    

Om het aanbrengen van bermmonumenten en gedenktekens langs de openbare weg goed te regelen hebben burgemeester en wethouders hiervoor een aantal voorschriften vastgesteld.                 
Een bermmonument of gedenkteken kan echter ook verkeersonveilige situaties veroorzaken of lastig zijn bij het onderhoud aan de weg. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten hiervoor een aantal voorschriften vast te stellen. Er gelden enkele beperkingen met betrekking tot de afmeting en hoogte van bermmonumenten en gedenktekens.

Een bermmonument of gedenkteken mag maximaal de volgende afmetingen hebben:

 • gedenksteen of ander gedenkteken : 30 x 30 x 30 cm
 • gedenktegel : 30 (breedte) x 30 (lengte) x 10 cm (dikte) (binnen bebouwde kom) en   50 (breedte) x 50 (lengte) x 10 cm (dikte) (buiten bebouwde kom)

Ook moet het monument op minimaal één meter afstand van de rijbaan geplaatst worden. Plaatsing van een bermmonument of gedenkteken op een viaduct, in de middenberm van de weg of op een vluchtheuvel is niet toegestaan. Dat geldt ook voor het bevestigen van monumenten of gedenktekens aan bomen, verkeerstekens en lichtmasten.

Bermmonumenten en gedenktekens mogen vijf jaar aanwezig zijn. Deze termijn kan op verzoek van de nabestaanden met maximaal vijf jaar worden verlengd. Verder dragen de nabestaanden de zorg voor het onderhoud.

Meer informatie over de voorschriften voor het plaatsen van bermmonumenten en gedenktekens kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Veel plezier tijdens Open Momentendagen

Zaterdag 14 en zondag 15 september zijn de Open Monumentendagen. Het thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’. In Winterswijk is er volop vertier voor het nodige plezier in het weekend van Open Monumentendagen. Ook is er aandacht voor het Achterhoekse thema ‘Wederopbouw’. Het Openluchttheater en het Strandbad vieren een jubileum. Met een speciaal programma wordt hier bij stilgestaan. De restauratie van de Jacobstoren is in volle gang. Het Winterswijkse familiebedrijf Slotboom Steenhouwers biedt de mogelijkheid de toren eens van de buitenkant meer in detail te bewonderen. Daarnaast is de expositie ‘Meester en gezel’ te bekijken. Neem een kijkje op locatie en ervaar hoe mooi monumenten zijn.

Meer info en het programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl

Oudste inwoner van Winterswijk wordt 103 jaar

Op zaterdag 24 augustus is mevrouw G.A. Dikkers 103 jaar geworden. Daarmee is zij de oudste inwoner van Winterswijk. Op haar verjaardag vereerden burgemeester Joris Bengevoord en wethouder Inge klein Gunnewiek haar met een bezoekje. Op de vraag naar het geheim van haar hoge leeftijd antwoordde mevrouw Dikkers: "Gewoon doorgaan!".

College op bezoek bij Mirakel Promotions

Dinsdag 20 augustus heeft het college van B en W een bedrijfsbezoek gebracht aan Mirakel Promotions aan de Snelliusstraat 20 in Winterswijk. Mirakel Promotions is een evenementenbureau voor personeelsfeesten, bedrijfs- en winkelopeningen, jubilea, buurtfeesten, enzovoort. Ook voor verhuur van springkussens en tenten kan men bij Mirakel Promotions terecht. Het college kreeg een interessant kijkje achter de schermen van dit veelzijdige bedrijf.

Verplichte rijrichting op de Misterweg

Sinds 2015 is een verplichte rijrichting op de Misterweg ingesteld. Hierbij is het verboden af te slaan naar de Landbouwstraat als u vanaf de Lidl aan komt rijden. De gemeente Winterswijk begrijpt dat deze verkeersmaatregel voor sommigen onlogisch lijkt en dat de maatregel ervoor zorgt dat u een klein stukje moet omrijden. Wij leggen u de situatie graag nogmaals uit.

De gemeente heeft samen met de politie en op verzoek van ProRail ervoor gekozen om wachtrijen en filevorming op de spoorwegovergang  te voorkomen. Wanneer u vanaf de Misterweg de Landbouwstraat in wilt rijden, nadat u de spoorwegovergang bent gepasseerd, kan het zijn dat het verkeer achter u moet wachten op de spoorwegovergang. Dit kan zeer onveilige situaties opleveren wanneer er een trein nadert en de spoorbomen dalen. Rijdt u vanaf de Stationsstraat de Landbouwstraat in, dan is er geen kans op hinder op de spoorwegovergang. Vandaar dat de Landbouwstraat vanaf deze kant wel ingereden mag worden.

Alternatieve routes

Vanaf de rotonde Europalaan – Misterweg kunt u via de Europalaan en Tuunterstraat uw bestemming aan de Landbouwstraat bereiken. Een alternatief is om via de Gasthuisstraat en Tuunterstraat te rijden. Deze routes kosten u niet of nauwelijks meer reistijd en dragen bij aan een verkeersveilig en bereikbaar Winterswijk.

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Karolien Beijers.

Ik ben Karolien Beijers (37), woon in Winterswijk met mijn vriend en dochter van zes jaar. Ik ben werkzaam als communicatieadviseur bij Sensire, daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik ben daar mee opgevoed. Mijn ouders zijn altijd heel actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen. Toen ik jong was met name bij volleybalvereniging Wivoc. Beiden hebben teams getraind en verschillende bestuurlijke functies vervuld. Van jongs af aan hielp al ik mee met allerlei kleine werkzaamheden. Dat werd meer naar mate ik ouder werd. Zo ben ik ook trainer geweest en heb ik in het bestuur van Wivoc gezeten.
Via mijn vriend ben ik bij FC Trias terecht gekomen. Daar ben ik op dit moment actief voor de sponsorcommissie en draai ik zo’n zes keer per jaar kantinedienst. Na een periode van vijf  jaar ben ik net gestopt met de PR commissie van de voetbalvereniging. Sinds een aantal jaar ben ik ook betrokken bij Veereniging Volksfeest. Ik zit in twee verschillende commissies: de PR-commissie en klimwandklimmen. Als algemeen bestuurslid moet je ook jaarlijkse collecteren.
In Winterswijk wordt veel georganiseerd met de hulp van vrijwilligers, soms vind ik het leuk om mij daarvoor in te zetten, dat bekijk ik wel per evenement, anders wordt het wel heel erg veel allemaal.
Vrijwilligerswerk is mij met de paplepel ingegoten, ik doe het omdat ik het leuk vind. De sociale contacten en nieuwe mensen leren kenen vind ik erg leuk. Ik vind het ook belangrijk, je kunt iets betekenen draagt bij aan het bestaansrecht van de vereniging. “Zonder vrijwilligers geen vereniging!”

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Mantelzorger? Meld u aan voor de mantelzorgwaardering

De gemeente Winterswijk heeft grote waardering voor het vele werk dat mantelzorgers verrichten. Daarom ontvangen mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn, in november een cadeaukaart. Daarnaast wordt voor deze mantelzorgers op zaterdag 9 november een gezellige middag georganiseerd in Theater de Storm.

Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is meestal geen vrijwillige keuze. Ook veel jongeren zijn tegenwoordig mantelzorger. De mantelzorgwaardering betreft een cadeaukaart ter waarde van € 50,- en is bedoeld voor mantelzorgers in de gemeente Winterswijk én voor mantelzorgers die buiten Winterswijk wonen, maar wel in Winterswijk mantelzorg verlenen. Jonge mantelzorgers krijgen een cadeaukaart van €  25,-. 

Aanmelden bij VIT-Hulp bij mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg. Als de mantelzorger nog niet bekend is bij VIT-hulp bij mantelzorg, dan is aanmelden mogelijk tot 14 oktober via telefoonnummer (0544) 820 000 of via www.vithulpbijmantelzorg.nl. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur houdt VIT-hulp bij mantelzorg een inloopspreekuur in De Post aan de Balinkesstraat 4. Ook dan kunnen mantelzorgers worden aangemeld.

Verwenmiddag voor mantelzorgers

De activiteit in het kader van de Dag van de Mantelzorg wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 november in Theater de Storm. Dan is er ’s middags een gevarieerd programma voor alle mantelzorgers en kunnen ze tevens hun cadeaukaart in ontvangst nemen. Nadere informatie volgt, onder andere in dit gemeentenieuws en op de websites van VIT-hulp bij mantelzorg (www.vithulpbijmantelzorg.nl), De Post (www.depostwinterswijk.nl) en WijWinterswijk (www.wijwinterswijk.nl). Noteert u 9 november alvast in uw agenda?  

Ondersteuning voor mantelzorgers

De gemeente Winterswijk biedt op diverse manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit VIT-Hulp bij mantelzorg en is gericht op mantelzorgers die behoefte hebben aan informatie, advies en begeleiding, emotionele steun of bijvoorbeeld praktische hulp. Ook mantelzorgers die zich overbelast voelen, zijn bij VIT-Hulp bij mantelzorg aan het juiste adres. Meer informatie over de ondersteuning bij mantelzorg is te vinden op de website www.vithulpbijmantelzorg.nl.  

Activiteiten voor mantelzorgers - VIT-hulp bij mantelzorg

Donderdag 19 september tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij  Herrtog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café  is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Omgaan met mensen met dementie

Op donderdag 3 oktober start de training ‘Omgaan met mensen met dementie’. In vier bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, advies en tips aangereikt. Deze training geeft VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek en het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Deelname is gratis.
De trainingen vinden plaats op donderdagochtend 3, 17 en 31 oktober en 14 november bij Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk. De bijeenkomsten duren steeds van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Aanmelden kan tot twee weken voorafgaand aan datum eerste bijeenkomst.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Wereld Alzheimer Dag: Alzheimer Café On Tour

Op Wereld Alzheimer Dag 2019 wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. Een ziekte die een grote impact heeft op het leven van steeds meer mensen.

In het kader van de Wereld Alzheimer Dag 2019 op 21 september met als thema ‘Samen bewegen’ hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met het Alzheimer Café Lichtenvoorde de handen in elkaar geslagen en gaat het Alzheimer Café On Tour.

Bewegen is gezond

Voldoende bewegen is belangrijk als je ouder wordt. Uit onderzoek blijkt dat bewegen helpt om geestelijke achteruitgang te vertragen. Ook als iemand niet veel meer kan, zijn er toch vaak nog kleine bewegingen mogelijk. Wat kun je doen om fit te blijven? Daar gaat het Alzheimer Café On Tour over.

Alzheimer Café On Tour

U krijgt tijdens de bijeenkomst informatie over waarom bewegen zo belangrijk is. En we informeren u over welke beweegmogelijkheden er zijn in uw gemeente. De werkgroep Dementie Winterswijk zorgt samen met het Alzheimer Café Lichtenvoorde voor een aantrekkelijk programma. Dit maken we later in september bekend. Meedoen aan het Alzheimer Café On Tour is gratis.

Datum en locatie:

Op 23 september van 15.00 tot 17.00 uur bij FC Winterswijk, Jaspersweg 5 in Winterswijk.

Voor wie?

Het Alzheimer Café On Tour is voor ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. De informatietafel van Alzheimer Nederland, afdeling Achterhoek is aanwezig bij de bijeenkomsten voor al uw vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Bosscher. Haar mailadres is cbosscher@winterswijk.nl. Telefonisch kunt u haar bereiken op  06 - 12 72 13 85.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 10 september is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterwijker Straße 1 in Oeding.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Schaapsweg

Dinsdag 3 september start de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de wegbermen van de Schaapsweg. Het gaat om het deel van de Schaapsweg tussen Waliënseweg en de Kobstederweg. Dit deel van de weg is gedurende zeven  werkdagen voor al het  doorgaand verkeer gesloten tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Morskers Driehuisweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Morskers Driehuisweg tot en met 4 oktober afgesloten voor al het verkeer tussen de Groenloseweg en de Beurzerbeek. Er is een omleiding ingesteld.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg van 4 september tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

Gosselinkweg, Winkelstegge en Droppersweg

In verband met het School- en Volksfeest Woold zijn van donderdag 5 september 19.30 uur tot en met zaterdagnacht 7 september 01.00 uur de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer:

 • Gosselinkweg tussen Oude Bocholtsebaan en Schoolweg/ Boveltweg/Meerdinkweg
 • Winkelstegge tussen Oude Bocholtsebaan en Droppersweg
 • Droppersweg tussen Winkelstegge en Gosselinkweg

Reatmansweg

In verband met het Ratumse volksfeest is de Raetmansweg tussen de Ratumseweg en de Rotmansweg afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 6 september 08.00 uur tot zondag 8 september
2019 08.00 uur. Een omleiding is mogelijk via de Rotweg en Ratumseweg.

Burgemeester Bosmastraat en Mevrouw Kuipers-Rietbergplein

In verband met een evenement zijn de Burgemeester Bosmastraat en Mevrouw Kuipers-Rietbergplein op zondag 8 september van 8.00 uur tot 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Als extra tijdelijke verkeersmaatregel wordt het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat omgedraaid.

Delistraat

In verband met een buurtfeest is de Delistraat tussen Passantenkamp en Haitsma Mulierweg op zaterdag 14 september afgesloten voor al het verkeer.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 5 september, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie van 16.00 tot circa 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
 • 5 september, Politiek forum vanaf 19.30 uur in het gemeentenkantoor, Stationsstraat 25.
 • 9 september, Openbare vergadering Wmo-raad op 9 september om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
 • 10 september, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk.
 • 10 september, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Straße 1 in Oeding.
 • 12 september, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
 • 14 en 15 september, Open Monumentendagen. Meer info op www.openmonumentendag.nl
 • 19 september, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
 • 23 september, Alzheimer Café On Tour: ‘Samen bewegen’ van 15.00 tot 17.00 uur bij FC Winterswijk, Jaspersweg 5.
Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 5 september 2019 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De vergadering begint om 16.00 uur en duurt tot circa 18.00 uur.
De belangrijkste punten op de agenda zijn: Omgevingswet en erfgoed, Ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk, Concept-Erfgoedverordening, aanwijzing vlasoven tot gemeentelijk monument.
De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare vergadering Wmo-raad op 9 september

De Wmo-raad vergadert op maandag 9 september aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Op de agenda staat onder meer het onderwerp: invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.  

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op dinsdag 10 september 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van het Loopbaanplein te Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: gesprek met DB-lid en wethouder Wim Aalderink, nieuws uit de werkgroepen, beleidsregels verlagen norm woonkosten en verlagen norm schoolverlaters (advies), stand van zaken vacatures, voortgang beleidsontwikkelingen met een toelichting door Monique Vos.
De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 10 september 2019 liggen de stukken voor agendapunt 4 ter inzage.

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 12 september 2019. De vergadering heeft een andere aanvangstijd, en begint om 20.00 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Verkeer
 • Rondweg Oeding – Aanpassing plan op het Duitse deel van de weg

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sleeswijkstraat 145
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • Corleseweg 66
 • Horstweg 12

Geweigerde omgevingsvergunning kappen

 • Berberislaan 117

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Kalverstraat 24
 • Kloetenseweg 92
 • Smeenkstegge 5 en 5a
 • Tricot 19
 • Wissinkweg 5
 • Wooldseweg 4-I

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Meekertweg 8-66

Wet Milieubeheer

Bekendmaking ingekomen melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen Parallelweg 48, zaaknummer: 185765
Burgemeester en wethouders van Winterswijk hebben op 5 augustus 2019 een melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen ontvangen. De melding heeft betrekking op het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering aan de Parallelweg 48 in Winterswijk.
U kunt de ingediende melding inzien nadat u een afspraak tel 0543 543543 heeft gemaakt. U kunt geen bezwaar maken tegen de ingediende melding.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan Corleseweg 84
 • Vastgesteld wijzigingsplan Horstweg 12

Verkeer

 • Rondweg Oeding – Aanpassing plan op het Duitse deel van de weg

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sleeswijkstraat 145

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag muziekevenement Oktoberfest Winterswijk op 28 september 2019

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 12 oktober 2019 Olden Goorweg 3 te Winterswijk Woold

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 27 augustus 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Grensland College
 2. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018
 4. Regionaal advies- en meldpunt Ggz
 5. Visie op pleegzorg Achterhoek
 6. Motie ‘Kinderen en armoede’ en motie ‘Winterswijk doet mee met de Alliantie Kinderarmoede Nederland’
 7. Evaluatie nulmeting bestaande woningbouwplannen, uitwerking creëren voorzienbaarheid en evaluatie vrijstelling kleine woningbouwplannen (1-2 woningen)
 8. Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) Winterswijk 2020-2029
 9. Brief Veiligheidsregio betreffende satelliet-kazerne Brandweer
 10. Subsidievaststelling 2018 en subsidieaanvraag peuteropvang 2020 SWW
 11. Toekomstbestendig Wonen regeling

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college