Algemene informatie

Voor het ondieper maken van de kleiput wordt gebruik gemaakt van overtollige grond die voor een deel al is opgeslagen in het gronddepot van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om grond die is vrijgekomen bij de aanleg van riolering.

Voor het verondiepen wordt alleen grond en licht verontreinigde grond gebruikt. Sterk verontreinigde grond mag niet worden toegepast. Alle grond moet vooraf gekeurd (bemonsterd en geanalyseerd) worden. Het keuringsresultaat wordt door Waterschap Rijn en IJssel getoetst voordat de grond mag worden gebruikt.

Kleiput

Op onderstaande pagina's vindt u alle informatie over dit project:

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Hakstege via telefoonnummer (0543) 543 543.

Uitgelicht