Nieuws

Nieuwsberichten over Winterswijk

 • Goede opkomst Europese verkiezingen in Winterswijk 24 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 waren de Europese Verkiezingen. Het opkomstpercentage van de Europese Verkiezingen in Winterswijk was dit jaar 41,6 % (in 2015 was dit 36,6 %). Winterswijk scoort hoger dan het landelijk gemiddelde dat ligt op 41,0 %. De uitslagen worden zondagavond om 23.00 uur gepubliceerd op www.winterswijk.nl.

 • Wie verdient er een lintje? 23 mei 2019

  Winterswijk kent een rijk en levendig verenigingsleven. Dit is een groot goed, dat we moeten koesteren. Verenigingen en hun vrijwilligers zorgen immers voor verbinding in onze gemeente.
  Vaak blijven de mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeenschap, op de achtergrond. Ze doen belangeloos wat moet gebeuren. En dat is bijzonder.

 • Regionaal Programmering Werklocaties Achterhoek 2019-2023 23 mei 2019

  Op 21 mei jongstleden hebben colleges van de 7 gemeenten van de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) het rapport Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is om het rapport aan te bieden aan de zeven gemeenteraden.

 • Plan van aanpak voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in Winterswijk 23 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Na een voorbereiding met grondig onderzoek, lokaal en regionaal overleg, gaan de gemeente over tot realisatie. Hoofddoel is het realiseren van voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

 • Aanvragen burgercheque 06 mei 2019

  Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk. Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019.

Uitgelicht