December

 • Openbare straatverlichting in delen van Winterswijk uitgevallen

  28 december 2017

  Door nog onbekende oorzaak werkt de openbare verlichting in een aantal straten in Winterswijk op dit moment niet. Het probleem is inmiddels gemeld bij netbeheerder Liander die de storingen moet oplossen.

 • Burgemeester deelt gratis vuurwerkbrillen uit op de Markt

  27 december 2017

  Burgemeester Joris Bengevoord deelde vanmorgen op de Markt in Winterswijk gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten uit aan kinderen. Met deze actie vraagt de burgemeester aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

 • Langer thuis in Winterswijk? Vraag de Blijverslening aan.

  02 januari 2018

  Heeft u plannen om te verbouwen, zodat u nog lang en prettig in uw huis kunt blijven wonen? Of wilt u kleinere verbeteringen doorvoeren, waardoor uw huis nog veiliger en comfortabeler wordt? Vanaf 1 januari 2018 kunt u daarvoor de ‘Blijverslening’ aanvragen.

 • Meld u aan voor het sportgala 2018

  15 december 2017

  De gemeente draagt sporters een warm hart toe. Amateurs, profesionals, beginners en geoefende sporter én sportliefhebbers.

 • Huurdersvereniging, De Woonplaats en gemeente sluiten prestatieafspraken

  13 december 2017

  Op donderdag 7 december hebben woningcorporatie De Woonplaats, Huurdersvereniging Winterswijk en de gemeente Winterswijk de prestatieafspraken 2018 ondertekend.

 • Gewijzigde openingstijd gemeentekantoor

  15 december 2017

  In verband met een personeelsbijeenkomst zijn we op vrijdag 15 december vanaf 13.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan bereikbaar tot 14.00 uur. Vanaf 18 december gelden weer de reguliere openingstijden, deze vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

 • Afvalkalender 2018

  11 december 2017

  Uw gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Dit kan betekenen dat de afvalinzameling in 2018 voor u gaat wijzigen.

 • Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

  12 december 2017

  Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven.

 • Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen

  Reist u tijdens de feestdagen met ZOOV? Houdt u er dan rekening mee dat er op deze dagen minder taxi’s beschikbaar zijn dan anders.

 • Beleidskader wonen met zorg 2017-2019

  Het beleidskader ‘Wonen met Zorg gemeente Winterswijk 2017-2019’ gaat over vormen van wonen met zorg waarbij zorg 24 uur aanwezig is. Het gaat hierbij niet om zelfstandig wonen waarbij de bewoner ambulant zorg ontvangt. Bij ambulante zorg is het beleidskader niet van toepassing.

 • Gewijzigde openingstijd 5 december

  Op dinsdag 5 december is ons gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in verband met sinterklaasavond om 16.00 uur gesloten.