Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven.

De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters, geslachtsnaam en geboortedatum:

Mw. M.C. Badal, 21-09-1962

Dhr. S. Çamalan,15-09-1991

Dhr. V. Kozlovskij, 17-07-1985

Dhr. P. Matlewski, 22-04-1989

Dhr. D.S. Samson, 30-09-1982

Mw. Shasak Khalil Ibrahim, 01-04-1976

Mw. Tabarak Khaled Shaker, 07-11-2002