Meldingen laag waterpeil vijvers bebouwde kom

Door de aanhoudende droogte zakt het waterpeil in de vijvers in de bebouwde kom. In enkele vijvers krijgen vissen het (erg) moeilijk. Via het Klant Contact Center hebben we hier vanochtend al enkele meldingen over gekregen. De vijvers in de bebouwde kom zijn eigendom van Waterschap Rijn en IJssel.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Wanneer u constateert dat er vissen in de vijvers moeite hebben met ademen, of u treft zelfs dode vissen aan, wilt u dit dan a.u.b. melden bij het waterschap? Dat kan via telefoonnummer (0314) 369 369 of via het meldingenformulier op de website www.wrij.nl. Als u het vermoeden hebt van blauwalg in vijvers of u wilt weten of een zwemwaterlocatie veilig is om in te zwemmen, dan kunt u hierover meer informatie vinden op de pagina www.wrij.nl/blauwalg. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Uitgelicht