Coalitieakkoord 2018-2022 'Winterswijk maken we samen!'

Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding zijn drie thema’s die als rode draden door het nieuwe coalitieakkoord verweven zijn. Dit akkoord is door de coalitiepartijen CDA Winterswijk en Winterswijks Belang gesloten onder de naam Winterswijk maken we samen!

De kandidaat-wethouders zijn Ilse Saris (CDA Winterswijk), Wim Aalderink (Winterswijks Belang) en Wim Elferdink (CDA Winterswijk).

Verbinding tussen Winterswijkers en politiek

De nieuwe coalitie verwacht dat het akkoord een verbinding vormt tussen alle Winterswijkers en de politiek. Bij de samenstelling is dankbaar gebruik gemaakt van kennis en ervaring die is ingebracht door diverse maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie. De coalitie heeft naast de drie thema’s een aantal onderwerpen benoemd die de komende vier jaar extra aandacht behoeven.

Lees het coalitieakkoord (pdf)

Deze coalitie staat voor een uitdagende verduurzamingsopdracht. Deze energie-opgave wordt enthousiast omarmd en waar mogelijk zullen op gepast niveau en met gepaste snelheid kansen worden gegrepen.

Preventie en meer samenwerking tussen zorgpartijen en de gemeente moet ervoor zorgen dat zorg voor alle Winterswijkers zoveel mogelijk gegarandeerd is. Een van de speerpunten binnen dit thema is de ontwikkeling van Park Achterhoek en de daarbij horende Stadstuinbouw.

Wethouders Aalderink, Saris en Elferdink

Van links naar rechts Wim Aalderink, Ilse Saris en Wim Elfderdink

Het structureel tegengaan van armoede in Winterswijk is een uitdaging die de nieuwe coalitie graag aangaat. Ze realiseert zich dat dit een omvangrijke opgave is maar vindt dat alle Winterswijkers een actieve plek in onze samenleving verdienen.

Tenslotte moet er meer ‘groen’ en ‘water’ in het centrum van Winterswijk worden gecreëerd waardoor dit nog bruisender wordt dan het al is.
Ook moet een nieuwe ijs- en skeelerbaan worden aangelegd en krijgt het bezoekerscentrum bij De Steengroeve steun van de nieuwe coalitie.

Met het vastleggen van dit akkoord hoopt de nieuwe coalitie in de gemeente Winterswijk een verbinding te vormen tussen alle Winterswijkers, partijen in de samenleving en de politiek.

,,Ik ben trots op dit akkoord en ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is een akkoord dat ruimte biedt en mensen uitnodigt om mee te doen. In welke vorm of met welke inhoud dan ook,’’ vindt formateur Ilse Saris. ,,Alleen zo kunnen we de uitdagingen aan die voor ons liggen. Niemand kan dat alleen. Winterswijk maken we samen!’’.

Beoogde portefeuilleverdeling 2018-2022

Joris Bengevoord (burgemeester):

 • Bestuur en Dienstverlening
 • Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
 • Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking

Ilse Saris CDA (eerste locoburgemeester):

 •  Maatschappelijke Participatie en Zorg
 •  Jeugd en Onderwijs
 •  Economie – Centrum

Wim Aalderink WB (tweede locoburgemeester):

 •  Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie
 •  Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit
 •  Werk en Inkomen

Wim Elferdink CDA (derde locoburgemeester):

 •  Economie en Bedrijvigheid
 •  Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap
 •  Duurzaamheid, Klimaat en Milieu
 •  Organisatie en Financiën

 

Uitgelicht