Nieuw college gemeente Winterswijk gepresenteerd en geïnstalleerd

De gemeenteraad van Winterswijk heeft ingestemd met de installatie van het nieuwe college. Het college bestaat nu uit burgemeester Joris Bengevoord, wethouders Ilse Saris, Wim Aalderink en Wim Elferdink en gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen.

Winterswijk maken we samen!

Het nieuwe dagelijkse bestuur bestuurt aan de hand van het coalitieakkoord waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Het akkoord heeft als titel: Winterswijk maken we samen!

Drie belangrijke pijlers staan onder dit akkoord:

  • Duurzaamheid;
  • Burgerparticipatie;
  • Armoedebestrijding.

Formateur Ilse Saris over het akkoord: "Ik ben blij met dit akkoord. het biedt ons richting voor de komende jaren. We willen Winterswijk nog bruisender maken. Het is geen dichtgetimmerde overeenkomst. We willen graag alle partijen bij de uitvoering van dit akkoord betrekken. Ik heb er zin in!"

College van burgemeester en wethouders

V.l.n.r. Wim Elferdink, burgemeester Joris Bengevoord, Ilse Saris, Wim Aalderink en gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen

Meer informatie

Samenstelling en portefeuilleverdeling

Lees het coalitieakkoord (pdf)

Bekijk de animatie (eerdere publicatie)

Uitgelicht