Oproep bewaakte fietsenstalling

Welke vereniging wil tijdens het Volksfeest de bewaakte fietsenstalling beheren?

Bewaakte fietsenstalling op 24 en 25 augustus

De gemeente wil tijdens het Volksfeest op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus aanstaande opnieuw een bewaakte fietsstalling in de zogenaamde ‘blikbak’ op de Wheme realiseren en zoekt twee verenigingen die de fietsenstalling op de vrijdag respectievelijk zaterdag willen beheren. De fietsenstalling is op beide feestdagen in gebruik van 10.00 tot 01.30 uur. De opbrengst van de fietsenstalling (€ 2,- per bewaakte fiets) is volledig voor de beherende vereniging. Verder zullen in goed overleg met de betreffende verenigingen afspraken over het beheer worden gemaakt.

Aanmelden

Verenigingen die belangstelling hebben om dit beheer uit te voeren worden opgeroepen om voor 7 juli aanstaande. te reageren door een mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer voor nader overleg. Tevens dient u aan te geven aan welke dag u de voorkeur geeft om het beheer uit te voeren.

 

Uitgelicht