Beleid voor natuur, groen en landschap

Winterswijk is rijk aan zeldzame natuur en draagt de titel ‘Nationaal Landschap’. Het landschap en de natuur is van ons allemaal en veel mensen hebben er dagelijks mee te maken. Winterswijk is in zijn lange geschiedenis ingrijpend veranderd door de mens.

Concept beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk

De afgelopen maanden heeft de gemeente Winterswijk hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk. Het beleidsplan richt zich op de toekomst van het ´groen´ in Winterswijk, zowel in de kom als in het buitengebied. Dit beleidsplan is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van burgers en belanghebbenden tijdens bijeenkomsten in oktober en november 2017. Het concept beleidsplan is in januari 2018 vastgesteld in het college en wordt in maart en april besproken met de verschillende gebiedspartijen. De planning is om in mei 2018 het definitieve beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk door de raad te laten vaststellen.

Openbare bijeenkomst

Donderdag 5 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is er een openbare bijeenkomst in het gemeentekantoor met een toelichting op dit concept beleidsplan. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het verkrijgen van aanvullende informatie.

Aanmelden

Wenst u de bijeenkomst bij te wonen op donderdag 5 april 2018, graag aanmelden via gemeente@winterswijk.nl

Reageren

Tot en met vrijdag 13 april 2018 kunt u op eerder genoemd e-mailadres schriftelijk reageren op het concept beleidsplan voor natuur, groen en landschap in Winterswijk.

Concept beleidsplan

Conceptbeleidsstuk natuur, groen en landschap Winterswijk (PDF 5,74Mb).

Uitgelicht