Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen en Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters, geslachtsnaam en geboortedatum:

K. ten Dolle, 08-02-1995
F. Jansen, 11-01-1986
J.K.M.B. Laijan, 06-03-1962
K. Zhao,  22-01-1983
J. Dolphijn,  24-11-1954
A. Jenadeleh, 01-02-1988
Wail Kamaleldin Elgailly, 12-05-1998
M. Asadpour,  25-04-1974
E. Harizi, 16-12-1991
A.L.H. Herez,  28-02-1990

Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van onderstaande persoon per 13 februari 2018 ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend'.
Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk.

Voorletters, geslachtsnaam en geboortedatum:

N. Kemeling, 13-05-1985

Uitgelicht