ROVA controleert ingezamelde PMD op inhoud

Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons, is het percentage grondstoffen dat van het afval wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is hier een goed voorbeeld van.

Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van ingezamelde PMD beter. Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in ingezamelde PMD dat er niet thuis hoort zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Dat leidt helaas tot afgekeurde vrachten PMD bij onze verwerkers. Deze vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en dienen verbrand te worden. Dit is slecht voor het milieu en leidt tot hogere kosten voor de gemeente en voor u. De recyclingbedrijven waar PMD wordt afgeleverd, worden steeds strenger in de acceptatie van PMD. Goed scheiden van PMDis dus belangrijk.

Acceptatiecontrole

Vanwege deze gevolgen heeft  de gemeente Winterswijk ROVA gevraagd om de komende periode tijdens de inzameling van PMD steekproefsgewijs controles uit te voeren op de inhoud van de aangeboden containers. Tijdens de controles worden aangeboden containers met onjuiste inhoud niet geleegd omdat deze tot afkeur van het PMD bij de verwerker leiden. Door de onjuiste inhoud te verwijderen kunnen deze containers in de eerstvolgende inzamelronde alsnog geleegd worden.

Meer informatie en voorbeelden van wel en geen verpakkingen

Twijfelt u of iets nu wel of niet een verpakking is? Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van PMD en worden voorbeelden genoemd. Zo kunnen flacons van wasmiddelen en shampoo en verpakkingen van kaas en vlees wel bij het PMD-afval aangeboden worden. Maar horen chips zakken, spuitbussen, piepschuim (etens)schalen, doordrukstrips van pillen of kauwgum en plastic speelgoed bijvoorbeeld niet bij het PMD-afval. Bekijk de lijst voor meer voorbeelden. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van PMD-afval.

Heeft u vragen over de PMD-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

 

Uitgelicht