Veel gestelde vragen geplande controles pmd

Naar aanleiding van het bericht over de geplande controles op het aangeboden pmd-afval zijn een hoop reacties bij de gemeente binnengekomen. In dit bericht geven wij u graag wat meer informatie over het inzamelen van pmd en beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

Beter voor het milieu

In één mensenleven gooien we ongeveer 45.000 kilo afval weg. Dit is een flinke berg afval. Maar liefst 80% daarvan kan worden hergebruikt. Met elkaar hebben we daarom nog een geweldige uitdaging in het scheiden van afvalstoffen. 

Waarom is afval scheiden belangrijk?
Voor het maken van nieuwe producten zijn grondstoffen nodig. Deze grondstoffen zijn vaak milieuvervuilend en schaars. Denk aan de productie van kunststoffen uit olie en de kap van bossen voor papier. Door uw afval zorgvuldig te scheiden draagt u er aan bij dat dit kan  dienen als nieuwe grondstof en hoeven we geen beroep meer te doen op de milieuvervuilende productie van nieuwe grondstoffen. Dit is beter voor het milieu en onze toekomst. Daarnaast zorgt goed recyclen ervoor dat er minder restafval hoeft te worden verbrand of gestort, wat schadelijk is voor het milieu.

Veel gestelde vragen

Waarom worden er controles uitgevoerd?
Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons, is het percentage grondstoffen dat van het afval wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het is goed om te zien dat veel  mensen bewust bezig zijn met afval scheiden. Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van ingezamelde pmd beter. Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in ingezamelde pmd dat er niet thuis hoort zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Dat leidt helaas tot afgekeurde vrachten pmd bij onze verwerkers. Deze vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en  worden verbrand.

Als er een vracht afgekeurd wordt door vervuiling, wordt er geen vergoeding uitbetaald maar worden bij de gemeente juist kosten in rekening gebracht door de verwerker. De vergoedingen worden net als alle kosten meegerekend in de vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing voor de burger. Hoe beter we afval scheiden hoe lager de hoogte van de afvalstoffenheffing voor de burger.
We hebben er dus met elkaar belang bij dat afval zorgvuldig wordt gescheiden. Dat is beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee!

Waarom wordt pmd-afval 1x per vier weken opgehaald?
De gemeente Winterswijk heeft in samenspraak met ROVA een bewuste keuze gemaakt om het pmd  afval eens per vier weken in te zamelen. Er is o.a. gebleken dat de vervuiling binnen het pmd-afval hierdoor beperkter is dan bij een frequentere inzameling. Omdat er dan bewuster wordt omgegaan met het goed scheiden van afval.

Ik heb veel pmd-afval. Waar kan ik mijn afval kwijt?
Als  u  veel afval heeft zijn er meerdere mogelijkheden om het pmd-afval af te voeren.
Het is mogelijk om een extra pmd-container bij ROVA aan te vragen. Daarnaast kunt u uw pmd-afval ook 3x per week gratis aanbieden op het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk.

Wat mag wel bij pmd en wat niet?
Misschien twijfelt u wel eens of een product tot de plastic verpakkingen behoort of juist niet. Hieronder vindt u een lijst met producten die u kunt aanbieden bij de inzameling van plastic, blik en drankenkartons. Het is wel belangrijk dat de verpakkingen helemaal leeg zijn. 

  • Plastic tasjes, tassen en broodzakken, pasta- en rijstzakken, snoepzakken, verpakking van vleeswaren en kaas, folies om tijdschriften en reclamefolders, verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven, boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes, plastic vleesbakje, groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, netjes van mandarijnen / sinaasappels, patatbakjes, bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs, deksels van potten pindakaas, chocopasta etcetera, knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise, flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen, flacons voor bijvoorbeeldshampoo, douchegel, badschuim en zeep, tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta, flessen voor olie en azijn, flessen voor frisdrank, water en zuivel, potjes voor gel en vitamines, plantenpotten.
     
  • Conservenblikken, frisdrankblikjes, deksels (plastic en blik) van glazen potjes, aluminiumfolies, afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers, waxinelichtcupjes, bier- en frisdrankdopjes.
     
  • Frisdrankpakken, (sinaas-)appelsappakken, vla- en yoghurtpakken, (koffie)melkpakken, kleine drinkpakjes, wijnpakken.

Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd en worden meer voorbeelden genoemd.

Wordt de gemeente betaald voor het ingezamelde pmd?
De gemeente ontvangt een vergoeding voor het ingezamelde pmd. Als er een vracht afgekeurd wordt door vervuiling, wordt er geen vergoeding uitbetaald maar worden juist kosten in rekening gebracht door de verwerker. De gemeente mag geen winst maken op het afval en moet deze  kostendekkend verwerken. De vergoedingen worden daarom net als alle kosten meegerekend in de vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing voor de burger. Met andere woorden, hoe beter we afval scheiden, hoe hoger de vergoeding en hoe lager de hoogte van de afvalstoffenheffing voor de burger. Daarnaast gaat het afgekeurde pmd verloren met als gevolg dat er nieuwe grondstoffen moeten worden gewonnen.

Bewonersonderzoek
Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen. Eens per twee jaar voert een onafhankelijk bureau daarom namens ROVA een bewonersonderzoek uit waarin o.a. ook vragen over de inzamelfrequentie worden gesteld. De resultaten geven input voor verbeterpunten in de toekomst. Uit het laatste onderzoek is onder andere gebleken dat er gebrek was aan kennis over pmd en mede daardoor de containers onvoldoende capaciteit boden. Naar aanleiding van de resultaten van het laatste onderzoek hebben wij voorlichting gegeven over wat er als pmd-afval mag worden aangeboden en hoe het afval op een juiste en efficiënte manier  aangeboden kan worden, om ook meer afval in de container kwijt te kunnen. In 2018 wordt na de zomer opnieuw een bewonersonderzoek uitgevoerd en zal een analyse worden opgemaakt.

Uitgelicht