Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?'

We zijn benieuwd naar uw mening!
De gemeente Winterswijk doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'.

Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente Winterswijk het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals de woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

Deelnemen

Binnenkort ontvangen 2.700 inwoners van Winterswijk een brief met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Deelname aan het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. Wij roepen u van harte op om deel te nemen aan het onderzoek. Met uw mening kunnen we beter ons beleid en handelswijze bepalen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een uitgebreide analyse van de gegevens vindt u te zijner tijd op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Informatie

De site www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.  

 

Uitgelicht