Begroting 2019 in Vogelvlucht

Vandaag verschijnt er in Achterhoek Nieuws een uitneembare katern over de Begroting 2019, te weten de ‘Begroting 2019 in Vogelvlucht’. Deze uitgave is een verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting. In dit handige bewaarexemplaar kunt u op eenvoudige wijze kennis nemen van onze ambities voor het komende jaar.

U kunt hier de ‘Begroting 2019 in Vogelvlucht’ ook online bekijken.

De volledige versie van Programmabegroting 2019-2022 kunt u hier downloaden.

Besluitvorming gemeenteraad

•    Op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting.
•    In de aanloop naar deze vergadering is het op donderdag 11 oktober voor inwoners, bedrijven en instellingen mogelijk om in te spreken over de begroting. Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk woensdag 10 oktober voor 12.00 uur te melden bij de griffie, telefoonnummer (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.

Voorpagina Vogelvlucht

Uitgelicht