Open Monumentendag Winterswijk

Europa is het thema voor Open Monumentendag dit jaar. Daarom heeft het Comité Open Monumentendag Winterswijk een grensoverschrijdend programma opgesteld. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

Samen met grensstad Vreden en KULT Westmunsterland heeft het comité een aantal activiteiten over de grens georganiseerd. KULT Westmunsterland is het centrum voor cultuur en levende traditie in het westelijke Munsterland. De verwantschap tussen de Achterhoek en Westmunsterland wordt in het hypermoderne cultuurcentrum aan de Berkel tastbaar.

Opening

Zaterdag 8 september is de opening van Open Monumentendag Winterswijk  van 10.00 tot 11.00 uur in de Jacobskerk op de Markt. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de afdeling symfonie van de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging. De Verenging Monumentenbelangen Winterwijk reikt de Monumentenprijs 2017 uit. Na het officiële gedeelte kan de tentoonstelling ‘CUM LAUDE’van de Winterswijkse Academie voor Schilderskunst (W.A.S.) bekeken worden. Een ieder is van harte welkom om de opening bij te wonen.

Programma Winterswijk op zaterdag 8 september

Bezoek aan diverse monumenten en/of deelname aan activiteiten. Hieronder treft u een overzicht van het programma door het Comité Open Monumentendag Winterswijk. In principe zijn de monumenten op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend, tenzij anders vermeld. Op zondag is de synagoge open van 13.30 tot 17.00 uur. Bezoeken van monumenten en deelname aan activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.

Met dubbeldekker naar KULT Westmunsterland  in Vreden

Vanaf 10.00 uur: gratis uurdienst naar Vreden en vice versa. Vertrekpunt: VVV Winterswijk, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Laatste bus vertrekt om 16.00 uur vanuit Winterswijk. Vanaf 10.30 uur: vertrekt de bus uit Vreden ieder uur naar Winterswijk. Laatste bus vertrekt om 16.30 uur. Voor het programma in KULT Westmunsterland en andere musea zie verder bij ‘Programma Vreden’.

Dorpswandeling

Om 11.00 en 14.00 uur wordt in samenwerking met Het Gilde een dorpswandeling onder begeleiding van een gids georganiseerd. Verzamelpunt: VVV Winterswijk, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

Mobiel Cultureel Erfgoed -  Winterswijkse Oldtimer Club

Rondom het raadhuis en het VVV kantoor staan oldtimers opgesteld. Er wordt deskundige uitleg gegeven. Er is de mogelijkheid om een ritje te maken in één van de oldtimers. Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Jacobskerk bezoeken en beklimmen toren

Beklimmen van de toren Jacobskerk. Vanaf de trans kan genoten worden van een mooi uitzicht over Winterswijk en het stratenpatroon. Kinderen tot en met 11 jaar mogen de torren uitsluitend onder begeleiding van een volwassene beklimmen. Een vrije gift wordt op prijs gesteld. Bekijken van muurschilderingen en kraagstenen, zogenaamde duvelkes uit de late middeleeuwen (circa 1470 – 1507). Markt 1.

De Vemaning

Bekijken interieur en exterieur Kerk van de Doopsgezinde gemeente Winterswijk. De kerk is in 1711 gebouwd als schuilkerk met een uiterlijk van een pakhuis. Torenstraat 4.

Watertoren

Monumentale watertoren gebouwd in 1926. Nu in gebruik als woning. Misterweg 140.

Venemansmolen

Een achtkante stellingmolen op bakstenen voet en houten romp en kap uit 1898. In de vroegere opslagruimte is de permanente tentoonstelling ‘Venemansmolen eeuwig in beweging’ te bekijken. In de molen is ook de dieselruimte te zien met de in 1935 geïnstalleerde stationaire Engelse Ruston dieselmotor. Bij geen of onvoldoende wind kon met deze voorziening toch worden gemalen. Venemansweg 7.

Molen Bataaf

Een beltmolen gebouwd door lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk en was ingericht als korenmolen. Een expositie over scholteboeren in Winterswijk in relatie met de uit 1801 stammende molen is te bekijken.
Bataafseweg 20.

Sevinkmölle

Uit 1869 daterende belt-korenmolen in de buurtschap Meddo. Meddoseweg 40.

Oude begraafplaats en baarhuisje

Er wordt uitleg gegeven over de historie van de begraafplaats en het baarhuisje (circa 1820). Bestektekening (circa 1890 – 1910) van de architecten H. van der Schaaf en J.J. Post worden getoond. Evenals maquettes gemaakt door J. Doornheim van een aantal markante huizen en gebouwen in Winteswijk. Singelweg 10.

Vrijmetselaarsloge De Achterhoek

Door leden wordt onder het genot van een kop koffie of thee uitleg gegeven over de werkwijze en symboliek. Zo ontdekken bezoekers wat Vrijmetselarij te bieden heeft. Jeugdkerkstraat 6.

Museumfabriek

Expositie ‘Maler, komm ‘raus’’ gewijd aan de in Winterswijk geboren schilder Max van Dam. Laan van Hilbelink 6 - 10.

Museum “Wereld van Wenters’

Expositie ‘Maler, komm ‘raus’’ gewijd aan de in Winterswijk geboren schilder Max van Dam. Meddosestraat 42.

Spieker Kössink

Een van de nog twee bestaande vakwerkspiekers in ons land. Gebouwd in 1765 als opslagplaats voor graan en andere landbouwproducten. Open van 11.00 tot 16.00 uur. Kremerweg 5, Huppel.

Veldoven

Opgegraven en geconsolideerde restanten van een veldoven uit de 19e eeuw. Een veldoven werd gebruikt voor het bakken van stenen en dakpannen. Bezoekers ontvangen uitleg op de locatie. Infopanelen verstrekken tevens informatie over het steenbakken rond Winterswijk in het algemeen en specifiek in deze veldoven. Open 11.00 tot 16.00 uur. Winkelstegge 1, Woold.

Programma Winterswjk op zondag 9 september

Synagoge

De Synagoge van Winterswijk is in 1889 gebouwd. De synagoge is te bezoeken en ook de mikwe en de 19e eeuwse begraafplaats. Erich Haas verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn gezin, zijn familie en bedrijf. Via Winterswijk keerde hij terug naar Borken om een nieuw bestaan op te bouwen. Vijftig jaar na zijn dood vertellen Hartmut Bringmann en Norbert Fase over deze bijzondere man. Duitstalige lezing om 15.00 uur. Synagoge open van 13.30 tot 17.00 uur. Spoortstraat 32.

Programma Vreden op zaterdag 8 september

KULT Westmunsterland

Het KULT is een cultureel centrum met onder één dak een museum, historisch archief, wetenschappelijk instituut en cultuur- en heemkunde. Volkskundige en kunsthistorische museumstukken uit het dagelijks leven nemen u mee in een tijdreis van meer dan 1400 jaar door het verleden. Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen om 11.00 en 14.30 uur. Kirchplatz 14.

Scheerschnittmuseum - Knipselmuseum

Zowel traditionele als moderne knipsels van internationale kunstenaars worden getoond. De expositie presenteert werken van over de hele wereld en is bij elkaar gebracht door Vredenaar Herman Gebing.
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur. Rondleiding om 14.00 uur. Markt 6.

Historisches Miniaturschuhmuseum - Museum voor Miniatuurschoenen

In de grootste verzameling van de wereld van miniatuurschoenen kan men de ontwikkeling van de voetbekleding van het begin tot eind, stap voor stap door de eeuwen heen volgen. Evenals het vervaardigen van schoenen. De verzameling bevat ook origineel schoenmakersgereedschap. Openingstijden: 10.00 – 16.00 uur. Rondleiding om 14.00 uur. Neustraβe 16.

Smederij in het Bauernhausmuseum

Op 8 september is de smederij in het museum voor het eerst open en in gebruik. De smederij bevindt zich in een uit 1752 stammende, verplaatste schaapsstal afkomstig van Hof- Fruchting uit Vreden. Zaterdag 8 september wordt het smidsvuur voor het eerst aangestoken en klinken er hamers op het aambeeld. Butenwall 4.

Schauplatz Vreden – StadsfÏ‹hrungen - Rondwandeling

Een gids neemt u mee naar de mooiste delen van de Vredense binnenstad en vertelt u over de rijke geschiedenis van deze stad. Tijdens de wandeling ziet u schilderachtige bouwwerken en interessante monumenten. De gids vertelt u spannende verhalen over het leven van vroeger. Rondleidingen om 12.00 en 15.00 uur.  Vertrek vanaf KULT Westmunsterland, Kirchplatz 14.

St. Felicitaskerk en St. Georgskerk

Beide kerken zijn geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur. Kirchplatz 1.

Eventuele wijzigingen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden
Comité Open Monumentendag Winterswijk is verantwoordelijk voor deze programmering

 

 

Uitgelicht