Vernieuwing wijk De Pas

In 2019 is de gemeente van plan om de openbare ruimte in wijk De Pas op te knappen. Het gaat onder andere om vernieuwing van de bestrating, groen en verlichting. Woningcorporatie De Woonplaats wil graag investeren in de duurzaamheid van haar woningen in de wijk.

Wethouder Saris: “Wijk De Pas stond al op de nominatielijst van beide partijen om aangepakt te worden. Dat willen we nu gezamenlijk doen. Daarbij zien we een kans om het breder aan te pakken en samen met bewoners op te trekken om de wijk toekomstbestendig te maken. Samen maken we immers de wijk!”.

Nieuwe ‘brede’ wijkaanpak samen met bewoners

Naast de kwaliteit van alleen het woon- en leefklimaat willen we samen met bewoners óók kijken  naar wat de wijk nu en in de toekomst daarnaast nog meer nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als woonbehoefte, voorzieningenniveau, veiligheid en leefbaarheid, zorgbehoefte en mobiliteit. Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is. Wethouder Aalderink voegt hieraan toe dat het plan niet vast ligt: “We kijken samen met bewoners en andere betrokken partijen naar de wensen en behoeften in de wijk. Deze bevindingen zetten we om naar wijkopgaven. Samen gaan we aan de slag om deze opgaven tot uitvoering te brengen. Deze uitvoering kan over een aantal jaar uitgesmeerd worden waarbij er gaandeweg door nieuwe bevindingen andere keuzes gemaakt kunnen worden”.  Deze ‘brede’ wijkaanpak door bewoners, gemeente en woningcorporatie samen, is nieuw en uniek voor Winterswijk.

Woningcorporatie De Woonplaats bezit 104 woningen in wijk De Pas. De Woonplaats is al begonnen met het verduurzamen van woningen. Dhr. Soepenberg, directievoorzitter van woningcorporatie De Woonplaats: “Wij hebben reeds ervaringen in andere gemeenten met burgerparticipatie. We vinden het erg belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen. Dat zijn zowel de bewoners, maar ook de gemeente, de zorg, politie en andere partijen”.

Plan van aanpak

Als de gemeenteraad instemt met de begroting 2019 kunnen wij de plannen verder gaan uitwerken. Het project krijgt dan samen met bewoners concreet vorm.

 

Uitgelicht