Ontwerp-bestemmingsplan Rotonde Steengroeveweg - Bataafseweg ter vaststelling naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan Rotonde Steengroeveweg – Bataafseweg ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde is een (maatschappelijke) wens die al jaren leeft bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer rijdt vaak te hard bij het oversteken van de kruising. Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg - Bataafseweg.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan voor de rotonde heeft ter inzage gelegen van 14 juni 2017 tot en met 25 juli 2017. In deze periode zijn in totaal drie zienswijzen ingediend. Met de indieners van de zienswijzen zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn de zienswijzen beantwoord en wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Wethouder Aalderink is blij dat het plan nu ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad: “Nadat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, gaan we zo snel mogelijk starten met de aanleg van de rotonde.”