Overeenkomst met vier partijen voor invulling buurtsportcoachregeling

Eerder dit jaar startten we een offertetraject om invulling te geven aan de buurtsportcoachregeling. Gisteren werden de samenwerkingsovereenkomsten voor de periode tot en met eind 2020 met Boogie Woogie en het Sociaal Team van de gemeente Winterswijk getekend en de subsidiebeschikkingen uitgedeeld.

De Winterswijkse Uitdaging en het Graafschap College waren op voorhand al logische partijen om een samenwerking mee aan te gaan. Daarvoor is geen offertetraject opgestart.

We gaan een samenwerking aan met de volgende partijen:

  • Winterswijkse Uitdaging: Gaat in de rol van ‘Verenigingsondersteuning’ aan de slag om verenigingen te ondersteunen, onder meer op het thema gezond en toekomstbestendig besturen;
  • Boogie Woogie: Maakt  in de rol van ‘Cultuurcoach’ cultuur toegankelijk en aantrekkelijk voor basisschool jeugd;
  • Graafschap College: Gaat als ‘Buurtsportcoach Open vitaal sportpark’ aan de gang om meer activiteiten te ontplooien op (in eerste instantie) sportpark Jaspers;
  • Sociaal Team Winterswijk: Gaat aan de slag als ‘Buurtsportcoach 55 Plus’ met als doel het bereiken en activeren van inactieve 55-plussers.

Daarnaast zijn er nog buurtsportcoaches actief bij Beweeg Wijs (basisschool Jeugd, SPOT-Jongerenwerk, Jeugd voortgezet onderwijs). De coördinatie ervan is in handen van de gemeente Winterswijk.

Wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Elvira Schepers: “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met deze partijen. Zij hebben de ervaringen uit de praktijk, hebben een breed netwerk en hebben ook goed in beeld van wat er bij de verschillende doelgroepen leeft. Door hun inzet en expertise ben ik ervan overtuigd dat de buurtsportcoachregeling een succes gaat worden en het aanbod steeds beter aansluit bij de behoefte van de inwoners!”

Opdracht buurtsport- en cultuurcoaches

Buurtsport- en cultuurcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken van een verbinding tussen cultuur, sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is vaak sprake van een combinatie met sport en bewegen.

BSC overeenkomst
Op de foto vlnr: Guido de Vries (coördinator buurtsportcoaches), René Vielvoije (Boogie Woogie), Harrie Garritsen (Winterswijkse Uitdaging), Elvira Schepers (wethouder gemeente Winterswijk), Christine Sloetjes (Sociaal Team, gemeente Winterswijk), Ap te Winkel (Graafschap College Sport en Bewegen)