Vrijstelling live muziek in horeca op Koningsdag

Burgemeester en wethouders hebben besloten om Koningsnacht (vrijdag 26 april) en Koningsdag (zaterdag 27 april) aan te wijzen als een collectieve festiviteit. Hiervoor geldt een vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen in het Activiteitenbesluit. Dit op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Dit betekent dat alle horecabedrijven op Koningsnacht en Koningsdag zijn vrijgesteld van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit en bij muziekactiviteiten geen beroep op de zgn. 6-dagenregeling hoeven te doen. Wel geldt als beperking dat de geluidsbelasting maximaal 65 dB(A) op gevel van omliggende woningen mag bedragen en de vrijstelling tot uiterlijk 01.00 uur geldt.