Werkzaamheden Weeninkpad voor vertraagd afvoeren hemelwater

Naast Monuta aan het Weeninkpad, vonden de afgelopen weken werkzaamheden plaats. Er zijn hemelwaterinfiltratiekratten (krattenveld) geplaatst die ervoor moeten zorgen dat het hemelwater ondergronds en vertraagd wordt afgevoerd naar de Whemerbeek.

Afkoppelen en nieuwe riolering

In 2010 zijn de Verlengde Ratumsestraat en de Kloetenseweg voorzien van nieuwe riolering. Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat vuilwater en hemelwater scheidt. In 2012 is de wijk Scholtenenk afgekoppeld. Daardoor loopt het hemelwater van deze straten en wijk via de retentievijver Beuzenes, via de sloot langs de Verlengde Morsestraat, naar het ondergrondse deel van de Whemerbeek. Vervolgens loopt het water door het centrum naar de Scholtenbrug. In 2015 is er een hemelwaterriool aangelegd door de Vredensestraat.

Verzamelen hemelwater in krattenveld

Om te voorkomen dat het hemelwater van van deze wijk en straten rechtstreeks naar de Whemerbeek gaat, wordt het verzameld en moet het ondergronds en vertraagd naar de Whemerbeek worden geloodst. Deze verplichting van het waterschap moet ervoor zorgen dat de waterstand in de Whemerbeek gelijkmatig blijft. Voor de vertraagde afvoering heeft de gemeente Winterswijk gekozen voor het tijdelijk opslaan van hemelwater in hemelwaterinfiltratiekratten. Een zogenoemd krattenveld. Dit veld is gemaakt naast Monuta aan het Weeninkpad. Deze kratten zijn omwikkeld met een waterdoorlatend doek en zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen.

Werking

Als het regent, vult de riolering zich. Het water stroomt via de Vredensestraat naar het Weeninkpad. Een kleine hoeveelheid water kan rechtstreeks doorstromen via een landelijk afvoergat,  in een muur in een put, naar de Whemerbeek. Gaat het harder regenen? Dan wordt het grootste deel water tegengehouden door deze muur en stroomt het water vervolgens door een speciale leiding in het krattenveld. Deze kan zich vullen, zo wodt 500m3 water gebufferd. Een deel van dit water kan infiltreren in de bodem. Dit is weer goed voor de klimaatadaptatie. Stopt de regen, dan kan een deel van het gebufferde water weer langzaam afvoeren via een landelijk afvoergat via het Weeninkpad naar de Whemerbeek. In deze animatie kunt u zien hoe het technische systeem werkt.

hemelwaterinfiltratiekratten