Februari

 • Hoera een lintje!

  12 juli 2019

  Bijzondere inspanningen verdienen een bijzondere beloning. Door een lintje bijvoorbeeld. Een Koninklijke onderscheiding. Uitgereikt door de burgemeester.

 • Raadsvergaderingen 27 en 28 februari 2019

  20 februari 2019

  De gemeenteraad vergadert op woensdag 27 en donderdag 28 februari.

 • Nieuwe coalitie presenteert nieuw coalitieakkoord

  18 februari 2019

  De nieuwe coalitie van Winterswijks Belang (WB), VVD, GroenLinks en PvdA presenteert vandaag de nieuwe kandidaat-wethouders en het nieuwe coalitieakkoord 2019-2022, getiteld ‘Winterswijk wint!’ duurzaam en daadkrachtig d’ran.

 • In gesprek over armoede

  09 februari 2019

  U hebt het vast gelezen: de komende tijd praten we met veel Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk 2040. Op dit moment hebben we op elf bijeenkomsten gesproken met Winterswijkers over dit onderwerp. Bijvoorbeeld bij ’t Kreil en de Rotary, bij het Wuh en de Seniorenraad.

 • Kies je sport

  05 februari 2019

  ‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het eerst wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 kennismaken met verschillende sporten bij Winterswijkse sportverenigingen. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 18 maart tot en met 19 april 2019. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk, Beweeg Wijs en gemeente Winterswijk.

 • Start digitale inventarisatie monumenten voor Erfgoedmonitor

  05 juli 2019

  Vandaag is het bedrijf Fenicks uit Haarlem, dat gespecialiseerd is in digitaal inventariseren, in opdracht van de provincie Gelderland begonnen in Winterswijk. Deze maand brengen zij rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden digitaal in kaart. Deze digitale inventarisatie wordt opgenomen in een zogeheten ‘erfgoedmonitor’.

 • Raadsvergadering 5 februari gaat niet door

  04 februari 2019

  Gelet op de actuele politieke situatie heeft het presidium besloten dat de raadsvergadering van dinsdag 5 februari niet doorgaat. Het politiek forum aanstaande donderdag 7 februari gaat wel gewoon door.

 • Overleg presidium gemeente Winterswijk

  03 februari 2019

  Het presidium heeft op zondagavond 3 februari 2019 gesproken over de ontstane politieke situatie in de gemeente Winterswijk. Daarbij is afgesproken dat de raadsfracties met elkaar in gesprek gaan.

 • De Beweegmakelaar: verbinder tussen zorg, inwoner en sport & bewegen

  05 februari 2019

  De gemeente Winterswijk is gestart met een project in het kader van gezonde leefstijl, dit onder leiding van de beweegmakelaar. De beweegmakelaar is degene die inwoner, zorgverlener(s) en sport/beweegaanbieders met elkaar verbindt. In Winterswijk is Jolanda Geurkink werkzaam als beweegmakelaar als onderdeel van Actief Winterswijk. Wekelijks activeert zij inwoners om in beweging te komen of in beweging te blijven in hun dagelijkse leven. Het totale project duurt twee jaar en deelname is gratis. Iedere deelnemer krijgt een jaar lang persoonlijke begeleiding. Er is plek voor 40 personen.

 • WB, VVD, Groen Links en PvdA van plan nieuw college te vormen

  05 februari 2019

  Winterswijks Belang, VVD, Groen Links en de PvdA hebben de intentie uitgesproken dat ze willen komen tot een vierpartijencoalitie in Winterswijk. Dat hebben de partijen in een bericht aan de gemeente Winterswijk laten weten. Hieronder leest u het volledige bericht dat de gemeente vanmiddag ontving.

 • Trekt u op tijd aan de bel als werkende mantelzorger?

  06 mei 2019

  Er komen steeds meer mantelzorgers. Als gemeente hebben we de taak om u als mantelzorger te ondersteunen. Zorgt u lange tijd voor iemand in uw omgeving, die ziek of hulpbehoevend is?

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  14 februari 2019

  Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019.

 • Kaders sport en bewegen opgehaald tijdens politiek forum

  19 februari 2019

  Op donderdag 7 februari jongstleden gingen raads- en commissieleden en afgevaardigden van sport- en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over het toekomstige sportbeleid in Winterswijk. Dat gebeurde tijdens het politiek forum dat plaatsvond in het gemeentekantoor. Eerst werden de aanwezigen meegenomen in een korte terugblik op wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is en waar we nu staan. Daarna ging men in twee groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over de wenselijke ontwikkelingen.