Januari

 • Politiek forum 7 februari 2019

  06 mei 2019

  Op 7 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • Koninklijke onderscheiding voor organist Johan Meerdink

  24 januari 2019

  Johan Meerdink (66) uit Winterswijk is zondag 27 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als cantor-organist bij de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en diverse dirigentschappen.

 • Raadsvergadering januari verdeeld over twee avonden

  24 januari 2019

  Vanwege de volle agenda voor de raadsvergadering van januari en de te verwachten publieke belangstelling heeft het presidium besloten de vergadering te verdelen over twee avonden. De raad vergadert op donderdagavond 31 januari (locatie: raadhuis) en dinsdagavond 5 februari (locatie: gemeentekantoor).

 • Algemene raadscommissie op 24 januari 2019

  14 januari 2019

  Tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie van donderdag 17 januari konden niet alle agendapunten worden behandeld. De vergadering wordt daarom voortgezet op donderdag 24 januari vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

 • Uw kind aanmelden voor de basisschool

  17 januari 2019

  Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kan hij/zij aangemeld worden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen. Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen dit jaar voor het eerst geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school te regelen.

 • Gewijzigde agenda algemene raadscommissie 17 januari 2019

  14 januari 2019

  De agenda van de algemene raadscommissie van donderdag 17 januari is gewijzigd. De openbare vergadering begint om 19.00 uur en het onderwerp 'Visie bedrijventerrein Dennenoord' is aan de agenda toegevoegd.

 • Winterswijk hijst regenboogvlag

  08 januari 2019

  In Winterswijk heeft iedereen het recht om veilig zichzelf te kunnen zijn. Vandaag hijst Winterswijk de regenboogvlag. Hiermee neemt de gemeente afstand van de Nashville-verklaring, dat dit recht inperkt. Als u een klacht wilt indienen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de Nashville verklaring, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor terecht bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit is het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland.

 • Politiek forum 10 januari 2019

  06 mei 2019

  Op 10 januari 2019 is het eerste politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 • EUREGIO-spreekuur

  02 januari 2019

  EUREGIO houdt op dinsdag 8 januari 2019 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

 • Armoedevrij Winterswijk; doet u mee?

  06 mei 2019

  Armoedevrij Winterswijk 2040! Hier gaan we in Winterswijk mee aan de slag. Mogelijk heeft u er al over gelezen. De komende maanden gaan we hierover gesprekken aan met Winterswijkers; van jong tot oud! We horen graag hoe iedereen denkt over armoede. Wat is het eigenlijk? En hoe ziet een armoedevrij Winterswijk er in 2040 uit? En… kun je armoede eigenlijk doorbreken? Zo ja, wat zouden we dan moeten doen? We horen graag uw mening, tips en adviezen.

 • Coalitiebreuk in de gemeente Winterswijk

  01 februari 2019

  Vanmorgen heeft het CDA het vertrouwen in Winterswijks Belang opgezegd. Daarmee komt een einde aan de huidige coalitie in Winterswijk. Zondagavond komen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad bij elkaar om de actuele politieke situatie te bespreken. Tot het aantreden van een nieuw college, blijft het huidige college aan en zullen lopende zaken doorgang vinden.