Politiek forum 7 februari 2019

Op 7 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 7 februari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Sportnota (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur. Locatie: Bedrijfsrestaurant

De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de sportnota te gaan herzien. In dit politiek forum worden de kaders voor het nieuwe sportbeleid opgehaald bij de raads- en commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld. Overige geïnteresseerden en aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om hierbij als toehoorder aanwezig te zijn.

  • Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 (informatief) van 21.00 tot 21.30 uur. Locatie: Bedrijfsrestaurant

In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040 besproken. Daarnaast worden eventuele dillemma’s voorgelegd en besproken. De data van de komende inspiratiebijeenkomsten worden gedeeld. Raads- en commissieleden kunnen daar bij aansluiten.