Verhoogd risico op natuurbranden

Voor de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is Natuurbrandrisico fase 2 afgegeven. Dit betekent dat er een verhoogd risico is op natuurbranden. Winterswijk valt binnen deze regio.

Wat betekent dit voor u?

•    Wees voorzichtig met open vuur en brandende/smeulende voorwerpen in de nabijheid van natuur.
•    In sommige delen van het land mag u van de terrein -of natuureigenaren geen open vuur stoken in of bij de natuur.
•    Dit kan ook gelden voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Volg hun aanwijzingen/geboden!
•    Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
•    Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
•    Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
•    Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

•    Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
•    Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
•    Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
•    Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Voor meer informatie over natuurbranden kunt u kijken op de website van de brandweer via de volgende link: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur

 

Natuurbrand