Juni

 • Proef met dynamische straatverlichting

  27 juni 2019

  Langs het fietspad van de P.J. Oudlaan/Rijnstraat in Winterswijk wordt dynamische straatverlichting geplaatst. Deze verlichting brandt buiten ingestelde spitstijden voor woon/werkverkeer en alleen als een fietser of voetganger nadert. Met deze proef onderzoekt gemeente Winterswijk wat de beleving is onder gebruikers en hoeveel elektriciteit bespaard kan worden, terwijl de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft.

 • 1 juli: Bijeenkomst handreiking zonneparken en zonnevelden

  26 juni 2019

  Afgelopen maanden hebben verschillende partijen gewerkt aan een handreiking voor de ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken in ons landschap. Deze handreiking is bijna klaar en wordt op 1 juli 2019 om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op het gemeentekantoor (Stationsstraat 25). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

  19 juni 2019

  Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie? Dan bent u wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het aanpassen van verlichting of isolatie van bedrijfspanden.

 • Verontreiniging in deel Osink-Bemersbeek

  19 juni 2019

  Maandagmiddag 17 juni is er via een hemelwaterafvoer van het rioleringsstelsel chloorhoudend water in de Osink-Bemersbeek terecht gekomen ter hoogte van de Meester Meinenweg in Kotten (Winterswijk).

 • Cursus ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’ - volgeboekt

  11 juni 2019

  Update (11 juni 2019): de cursus is inmiddels volgeboekt.
  Wat is een scholtengoed? Hoe zijn de hoogteverschillen in het landschap ontstaan? Welke van de bossen moeten we beslist bezocht hebben? Waar kan ik een ijsvogel zien? Waarom zijn er zo weinig heidevelden? Waar kan ik orchideeën zien? Het zijn zomaar enkele vragen die kunnen opkomen als u wandelt of fietst door het Nationaal Landschap Winterswijk. Dit landschap is voor het grootste deel gelegen in uw gemeente.

 • ‘Kies je Sport’ succesvolle proef!

  04 juni 2019

  In de maanden maart en april konden kinderen uit Winterswijk voor het eerst deelnemen aan ‘Kies je sport’, een project met verschillende clinics bij sportverenigingen in Winterswijk. Er was een aanbod van 19 verschillende sporten bij 16 sportverenigingen.

 • Het jaar 2018 in Vogelvlucht

  03 juni 2019

  Op maandag 27 mei jongstleden stelde het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2018 vast. Deze wordt op 27 juni aanstaande ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de uitgave 'Het jaar 2018 de Vogelvlucht' leest u in verkorte weergave waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.

 • IJs- en skeelerbaan Winterswijk

  17 juni 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk in procedure te brengen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om in Winterswijk weer een nieuwe ijsbaan te realiseren. De nieuwe locatie is gevonden op een weiland ten zuiden van sportpark Trias.

 • Wijziging locatie raadsvergaderingen 25 en 27 juni

  24 juni 2019

  De vergaderlocatie op 25 en 27 juni is de kleine zaal van Theater De Storm. De raadsvergaderingen van dinsdag 25 juni om 19.30 uur en donderdag 27 juni om 17.00 uur zijn verplaatst naar de kleine zaal van Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Deze zaal is namelijk koeler bij deze zomerse temperaturen.