1 juli: Bijeenkomst handreiking zonneparken en zonnevelden

Afgelopen maanden hebben verschillende partijen gewerkt aan een handreiking voor de ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken in ons landschap. Deze handreiking is bijna klaar en wordt op 1 juli 2019 om 19.00 uur gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op het gemeentekantoor (Stationsstraat 25). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad het beleidskader zonneparken en zonnevelden vastgesteld. In dit beleidskader staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken en zonnevelden in Winterswijk.

Afgelopen maanden hebben verschillende partijen tijdens drie sessies een handreiking voor de ‘ruimtelijke en sociale’ inpassing van zonneparken in het landschap en een 'zonnewijzer’ gemaakt. Hiermee wordt voor initiatiefnemers de rode loper uitgerold: de handreiking en het stappenplan maken duidelijk op welke wijze zij hun initiatief voor een zonnepark of zonneveld tot een succes kunnen maken. Met heldere stappen en spelregels en inspirerende bouwstenen worden handvatten geboden voor goede participatie en een goede ruimtelijke inpassing in het cultuurhistorisch waardevolle landschap van Winterswijk.

Tijdens de slotbijeenkomst op maandag 1 juli 2019 om 19.00 uur wordt het resultaat gepresenteerd in het gemeentekantoor (Stationsstraat 25) in Winterswijk. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Beleidskader zonneparken en zonnevelden